ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 20/02/1995

כללים אחידים לקביעת תנאי השכר. פרישה וגמלאות של עובדי השלטון המקומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים