ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 13/02/1995

מינויים פוליטיים במשרד הבינוי והשיכון, בחברת עמידר ובאגודה לתרבות הדיור - עמ' 922/927/928 ו-931 בדו"ח 44 של מבקר המדינה; שינוי יעודן של קרקעות חקלאיות - עמ' 237 בדו"ח 44 של מבקר המדינה -המשך דיון ובקשת חוות דעת בנושא ממבקר המדינה -הצעות חברי הכנסת סילבן שלום ודן תיכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים