ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 31/01/1995

הטיפול בלקחי "פרשת דותן" - עמודים 987 עד 1027 בדו"ח 44 של מבקר המדינה. -; גנזך המדינה - עמ' 105 בדו"ח 44 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
שם ועדה

מ0י כנסת

מס' פרוטוקול 334

פרוטוקול

ו

לא קיים

קוד המקור של הנתונים