ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 16/01/1995

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על חריגות ממינהל תקין ברשות לפיקוח החקלאי

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 328

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. ט"ו בשבט התשנייה (16.1.1995). שעה 00;12

נכחו; חברי הוועדה; די מגן - היו"ר

י' שפי
מוזמנים
י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

ב' ענר - סמנכ"ל משרד מבקר המדינה

א' שמהה - מנהל ביקורת ראשי במשרד מבקר המדינה

י' רז - מישנה למנכ"ל משרד החקלאות

אי רייך - מנכ"ל רשות הפיקוח החקלאי, משרד החקלאות

מי שחס - היועץ המשפטי של רשות הפיקוח החקלאי,

משרד החקלאות

י' פרנס - מבקר פנים של מועצת הירקות, משרד החקלאות
מזכיר הוועדה
בי פרידנר
קצרנית
חי אלטמן
סדר-היום
בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על חריגות ממינהל תקין

ברשות לפיקוח החקלאי.בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על חריגות ממינהל תקין

ברשות לפיקוח החקלאי

היו"ר די מגן;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. הנושא שעל סדר
יומנו הוא
בקשת הוות דעת ממבקר המדינה על הריגות ממינהל תקין ברשות לפיקוח

החקלאי.

לקראת הישיבה הזאת, עוד לפני שבוע וחצי, שוחח אתי, טלפונית, שר החקלאות,

ואני אמרתי לו שלצורך הישיבה הזאת אנחנו נסתפק בהשתתפות ראש הרשות, היועץ

המשפטי שלה, ומבקר הפנים. אני מבין שמר אופי רייך מכהן כמנכ"ל הדש לגמרי

ברשות. כמה זמן אתה מכהן בתפקיד הזה?

אי רייך;

עשרה ימים.

היו"ר די מגן;

כאשר השר דיבר אתי כיהנת, כבר, בתפקידך?

אי רייך;

כן.

היו"ר די מגן;

מכל מקום סיפרתי לשר ואני מספר זאת גם לוועדה, נוכח פניות שהגיעו אלי,

ואשר נגעו להרכב הקודם של הרשות, שהיו תופעות של הריגה מנוהלים, היו העלמות

עין ממבריחים, היה שימוש בכספי הרשות למטרות פרטיות, היו מינויים ברשות או

בגופים הקשורים לרשות, ואני מבין שמנהל אחד האזורים ברשות הישהה את עצמו - - -

מ' שחם;

הוא פוטר, והוגשה נגדו תלונה למשטרה.

היו"ר די מגן;

אני מעביר את רשות הדיבור למר שחם, היועץ המשפטי של הרשות. בבקשה.

מ' שחם;

העניין קצת מצער, ובכל זאת זה מה שקרה. מועצת הרשות החליטה, לפני

כחודשיים, להקים צוות בדיקה כדי לבדוק חשדות - - -

היו"ר די מגן;

אולי קודם לכן תספר לנו, במלים אהדות, על אופיה והרכבה של הרשות?

י י רז;

הרשות נחשבת גוף סטטוטורי, שהוקמה על בסיס חוק משנת 1989. בעבר לכל

מועצה סטטוטורית, כגון מועצת הירקות, מועצת הפירות, מועצת ההדרים, מועצת הלול,על פי החוק שלה היו לה הכלים, בצורת הפקחים שלה, לאכוף את חוקי המועצה, השימוש

בתעודות משלוח, כפי שמפורט בחוקי המועצות, ולצורך זה היו לה פקחים. כאמור,

לכל מועצה יש צוות, וגוף פיקוח.

בשנת 1989, בתקופתו של שר החקלאות דאז אריק נחמקין, הוחלט לאחד את המסגרת

של הפיקוח של כל המועצות לגוף סטטוטורי אחד מתוקף חוק אחד, זה חוק הרשות

לפיקוח חקלאי שחוקק אם אינני טועה ברבעון הראשון של השנה. על בסיסו כל נושא

האכיפה יצא מהמועצות, וכולו הוכנס לתחום פיקוחה והחלטתה של הרשות. לצורך

מליאת הרשות, הרכב מועצת המנהלים של הרשות מירכב קודם כל מכל מנכ"לי המועצות
הרלוונטיות, קרי
לול - -

היו"ר די מגן;

באותו הרכב, באותו יחס?

י י רז;

מנכ"ל מועצת הלול יושב במליאת הרשות, מנכ"ל מועצת הירקות יושב במליאת

הרשות, מנכ"ל מועצת חפירות יושב במליאת הרשות, ובזמנו גם היתה החלטה על מועצת

הפרחים, אבל מנכ"ל מועצת הפרחים לא יושב במליאה הרשות. בנוסף לכך יש נציגות

של משרד המשפטים, סגנית פרקליטות מחוז המרכז, שיושבת כדירקטור, בנוסף לה יושב

במליאת הרשות קצין משמר הגבול, נציג של המרכז החקלאי האחראי כנציג ציבור,

שאחראי על ההיבט הבטחוני של הישובים הכפריים - -

מ' שחם;

הוא רכז הבטחון של המרכז החקלאי.

י י רז;

ומטעמו של השר נמצא יושב ראש וממלא מקום יושב הראש שהם עובדי המשרד,

עובדי מדינה.

היו"ר די מגן;

כמה זמן אתה מכהן כיושב ראש?

יי רז;

מזה שנתיים. לפני כן כיהן בתפקיד הזה עוזרו של רפול, מר נתן רהב.

תפקידה המרכזי של הרשות הוא לאכוף את רווקי המועצות. המממנים שלה,

המתקצבים את הפעולות שלה ואת שכר העובדים וההיקף הלוגיסטי של הרשות - כל זה בא

מתקציב מועצות היצור שמתקצבות את הנושא כל שנה ושנה בהתאם לפעילויות שהן

רוצות. לא משרד החקלאות או המדינה מממנים את פעילות הגוף אלא על פי חוק

העניין הזה בא מתוקף התקציב של מועצות חיצור, ימתוקף זה הרשות פועלת עם מועצת

המנהלים שלה, עם המנכ"ל שלה, ובתיאום מלא עם מועצות היצור - -

היו"ר די מגן;

המפקחים, כולם, שייכים אינטגראלית לרשות?י י רז;

הם עובדי הרשות, וכתוב בחוק הרשות שמעמדם כעין עובדי מדינה. הם לא ממש

עובדי מדינה, הם עובדים על חוזים אישיים, ובעיקרון- אנחנו משתדלים, ככל שניתן,

להשתמש בהוראות התקשי"ר לגבי זכויותיהם. כאמור, הם לא עובדי מדינה כמו שאנהנו

מכירים במסגרות שלנו, של משרדי הממשלה, הם נקלטים במסגרת פנימית של הרשות על

ידי ועדה, ופועלים מתוקף החוק.
היו"ר די מגן
תודה. רשות הדיבור לעורך דין שחם,
מ' שחם
מועצת הרשות החליטה להקים ועדה מצומצמת, בהרכב של מר יעקב קסר, רכז

הבטחון, שהוא אחד מנציגי המועצה, חבר המועצה, יחד עם מבקר הפנים שיושב אתנו

ויחד אתי עבדכם הנאמן, כדי לבדוק מה שנראה אז כמינימום חשש של עבירה על הנוהל

הפנימי ועל המינהל התקין. אני אומר: מינימום, כי כבר היה ברור שזה לפחות זה.

היה חשש שמדובר בדברים חמורים יותר. כמובן שהמועצה איננה גוף מתאים לבצע

בדיקה, ודאי שלא לשפוט, לכן חברי הוועדה התכנסו, גם על סמך מידע שהגיע קודם

לכן, לפחות אלי, בימים שהיו בין הארוע שהתגלה עם מנהל מחוז מרכז ברשות, וכאשר

אני אומר: אריע, אני נוקט בלשון דיפלומטית כיוון שזה דבר שהוא כשלעצמו חמור,

מתן היתר כשלעצמו. אם היה לזה צידוק או יש לזה צידוק - זה עוד יתברר. בכל

אופן מדובר על מתן היתר למשאיות עם תוצרת חקלאית לעבור את הקו הירוק מהצועת

עזה לתחום ישראל בתקופה של סגר, בעיקר מסיבות כולירה.

כבר בישיבה הראשונה, וגם על סמך מידע שהצטבר בין גילויו של הארוע לבין

הישיבה הראשונה של הוועדה, היא התכנסה ימים אחדים לאחר שהיא מונתה, היה ברור

שצריך לשתף את משטרת ישראל לפחות בידיעה, שאכן מתבצעת בדיקה כזאת, ולקבל ממנה

היתר לנהל חקירה מכיוון שלפי כל דין ולפי כל נוהל תקין שלנו היינו צריכים

לנהוג כך, גם כדי לא לקלקל הלילה אם יתברר שהעבירה היתה לא רק על נורמות

נוהליות אלא היא יכולה לקלקל, חלילה, את עבודתה של המשטרה שצריכה לאסוף ראיות

אחר כך.

נפגשנו עם היחידה הארצית לחקירות הונאה אליה פנינו כדי להתייעץ אתה, וגם

כדי להביא לידיעתה מה קורה ולברר אם היא לוקחת על עצמה את בירור העניין או

מנחה אותנו אחרת. הפגישה התעכבה מספר ימים כיוון שראש יאח"ה עמד לחזור מחוץ

לארץ, והיחידה מצאה לנכון להפגיש את ראש יאח"ה אתנו. אכן נפגשנו עם היחידה,

והיא הנחתה אותנו שאין מניעה שנמשיך בבדיקה שהתחלנו אותת, ומדי פעם בפעם

עידכנו את היחידה במימצאים שהגיעו אלינו, וביקשנו שיקול דעת האם להמשיך בעניין

או שזה נושא לבדיקה משטרתית לאור המימצאים שהתווספו בינתיים. כאשר אני אומר:

מימצאים, כוונתי למימצאים לכאורה כיוון שאיננו שוטרים או שופטים. מכל מקום

אנחנו אספנו חומר, והמסקנות שהגענו אליהן היו שאין מנוס, גם על פי התקשי"ר

שאומר שדי בהשש לעבירות פליליות, כדי להעביר את העניין לידיעת המשטרה, ואם

הנושא חמור - לידיעת קצין החקירות של המטה הארצי.

הבאנו את המימצאים לידיעת מועצת הרשות, היא זאת שמינתה אותנו, במשך כל

הזמן עידכנו את משטרת ישראל - יאח"ה, והמסקנות שלנו היו שיש להעביר את הנושא

למשטרה במסגרת תלונה. כך נעשה. הוגשה תלונה בכתב, על ידי מבקר הפנים, זה גם

תפקידו ממילא על פי חוק - -
היו"ר די מגן
מתי התלונה הוגשה?מ' שחם;

ב-1 בינואר 1995. מועצת הרשות התכנסה ב-1 בינואר 1995, והסבנו את תשומת

לב הנוכחים לכך שמטבע הדברים יש מעורבים נוספים בפרשה.

מנהל מחוז המרכז היה אז האיש מספר שניים ברשות
היו"ר די מגן
מחוז המרכז מגיע עד גבולות עזה?

מי שהם;

זה המעניין; מנהל מחוז מרכז נכנס לתהום מעבר לאזורו, דבר שאיננו פסול

כשלעצמו, ובלי לידע את מנהל מחוז הדרום גרם לכך, הוא הודה בכך, שהוא אישר את

כניסת המשאיות מגבול רצועת עזה, וזה, כאמור, מחוץ לאזור שלו.

הוא עצמו לא הכחיש את הדבר; יותר מזה. ימים ספורים לאחר שהוא נמצא שעשה

את המעשה, הוא הודיע בפורום מצומצם, פנימי, שהוא מבקש להתפטר, כיוון שהוא נתפס

במכשלה. ב-24 בנובמבר, ימים אחדים לאחר שהעניין הזה התגלה, הוא הפיץ חוזר,

מכתב פרידה, לכל עובדי הרשות, ו-3 ימים לאחר מכן, אני מדגיש זאת כדי שלא יתפרש

כאילו שברגע של חולשה הוא חילק את מכתב הפרידה שלו, הוא כתב מכתבי פרידה

למנכיילי מועצות היצור, כי הוא עבד עם המנכ"לים והם גם הכירו אותו אישית כי

הוא, למעשה, בפועל, היה האיש מספר שניים ברשות. הוא היה מנהל המחוז הוותיק

ביותר, וחייבים להודות בהקשר הזה של הדברים - המקצועי ביותר.

ב-28 בנובמבר, יום לאחר מכתב הפרידה האחרון שלו, מועצת הרשות, אז, החליטה

שהיא תקים את ועדת הבדיקה שסיפרתי עליה קודם, ואז יום אחרי זה, לפי מה שאני

יודע, לראשונה, בכתב, מר רפי בן משה העלה גירסה אחרת, שהוא בכלל לא רוצה

להתפטר, וכי כל העניין היה עניין של מודיעין, והוא איפשר זאת כתמורה למידע

מודיעיני. אני לא רוצה לתת הערכות איך זה נראה ואיך זה נקבע, כי הוא גם נשאל

שאלות תוך כדי ישיבת מועצת הרשות שהתקיימה ב-1 בינואר 1995. אז התקיימה ישיבה

על המסקנות שלנו, של ועדת הבדיקה, מר רפי בן משה הופיע בפני המועצח, נשאל מספר

שאלות, ונדרש לתת תשובות לתמיהות שעלו מן המימצאים. תמיהות בלשון עדינה.

הרושם שלי על כל פנים היה שהוא לא נתן תשובות לעניין, ודאי לא תשובות משכנעות.

הוא ניסה לומר עוד כמה דברים שאני לא אפרטם כרגע בפני הוועדה, אבל בסיום אותה

ישיבה הוחלט שמכיוון שממילא כיוון שהרשות נכנסת להערכות חדשה מצומצמת, והיא

תעמוד על 50 עובדים בלבד, לעומת למעלה מ-80, ומכיוון שממילא מבוטלים מחוזות

ברשות וההערכות הופכת להיות ארצית, הוא יכנס לרשימת המפוטרים, גם מפני שהאמון

אבד בו בנסיבות כפי שהן התבררו. אחרי הישיבה אמרו לו כי בתפקיד שלו, בכיר כל

כך ורגיש כל כך, בנסיבות כפי שהן התבררו, לפחות לכאורה, למועצת הרשות, אי אפשר

יהיה להמשיך להעסיק אותו. אני מניח שעד היום הוא לא משלים עם ההחלטה - - -

היו"ר די מגן;

עניינו נמצא עכשיו בחקירה משטרתית?

מ' שחם;

כן. תוך כדי החקירה היה גל של פיטורין מכיוון שתקן הרשות הועמד על 50

איש מבחינה תקציביתיי רז;

על רקע התארגנות המדינה וישום הפיקיח על רקע האוטונומיה של עזה ויריחו

תחילה, היה צריך לעמוד הן מול רצועת עזה והן מול יריחו והמעטפת, והמדינה, בגלל

שארך לה זמן להתארגן, הוציאה החלטה שבעיקרון בונים גוף שנקרא פיצו"ח, פיקוח

צומח וחי, כאגף במשרד החקלאות. למדינה היתה בעיה להתארגן מיידית, היא קנתה

בתקופת המעבר, ממאי עד דצמבר, שירותים מהרשות לפיקוח, והמשמעות של הנושא הזה

היתה שהרשות לפיקוח עבדה עם צוות של כ-150 עובדים. מ-1 בינואר 1995 כל הנושא

הזה ירד, פורמאלית ומעשית, מאחריותה של רשות הפיקוח, ואם יש היום שתי יחידות,

הרשות לפיקוח חקלאי שעוסקת אך ורק בפיקוח הפנימי מתוקף חוקי מועצות היצור, קרי

בשווקים ובדרכים, ויש את הפיצו"ח, היחידה של המדינה, שעוסקת בנושא פיקוח על

צומח וחי. בנוסף על אלה יש גם את ההיבט של ישום הסכמי פריז לגבי הכמויות - -

היו"ר ד' מגן;

ללא כל זיקה אליכם?

י י רז;

ללא כל זיקה אלינו. יהיה תיאום בין שני הגופים, אבל המשמעות היתה שהרשות

היתה צריכה להערך ולעבוד ב-1 בינואר 1995 במקום עם 150 עובדים, רק עם 50

עובדים, הדבר הזה גרם לזעזוע לא קטן, ובעקיפין גם תרם

היו"ר ד' מגן;

מי אחראי היום על כך שתוצרת קלוקלת או מסוכנת מבחינת בריאות הציבור לא

תיכנס - -

י י רז;

יחידה במשרד החקלאות שנקראת פיצו"ח, מ-1 בינואר 1995, יחידה שמורכבת,

כולה, מעובדי מדינה.

היו"ר די מגן;

מה נותר לכם?

י י רז;

פיקוח מתוקף חוקי מועצות היצור, קרי שמירה שהתוצרת תיסע עם תעודות

המשלוח, שלא תהיה הברחה של תוצרת, והמשמעות של הדבר הזה היא להתמקד בשווקים

ובדרכים שמובילות לשווקים, ולהיות בקשר הדוק עם אותו גוף שנמצא במעטפת וברצועת

עזה, במחסומים, כדי לבדוק שאם מגיעה סחורה שאמנם עברה את הביקורת הווטרינארית,

אבל יש בה פגם בגלל שהיא בלי תעודות וכדומה. הגוף שמוסמך לעצור את הרכב הזה

היא הרשות לפיקוח חקלאי.

היו"ר די מגן;

אני מבין שזה עניינו של מנהל האזור

מ' שחם;

זה עניינו של מנהל האזור. אני מבקש לומר שיחד עם מכתב התלונה שהעברנו

לכםהיו"ר ד' מגן;

אני מבקש להעביר אותו גם למבקרת המדינה וגם למזכיר הוועדה.

מ' שחם;

בהחלט יתכן שמטבע הדברים אותם גורמים חיצוניים, חיצוניים כוונתי מחוץ לרשות,

שוודאי מעוניינים בתוצרת שתיכנס לארץ, בין אם מסרו מודיעין כפי שהוא טוען ובין אם

לא, יש חשש, הנושא כבר נמצא בבדיקה, שקיימים גורמים נוספים שמעורבים בעניין הזה.
כאשר אני אומר
מעורבים, אני מדבר בלשון דיפלומטית מכיוון שלא מדובר רק על גורמים

מבחוץ, אלא ההערכה שלנו היא שמדובר חס וחלילה גם בפנים. שם אחד או שניים כבר

הוזכרו בבירורים שלנו. אני חוזר ואומר שלא רצינו להיות שופטים,ואי כנו רוצים

להמליץ על השעיה או על פיטורי אנשים כיוון שיתכן שהם פעלו בתום לב.

כאשר מנהל מחוז מרכז נותן הוראות בקשר לאנשים, נותן הנחיות למשאיות לעבור את

הגבול, וזה באישורו, כי אז אנשים בדרג נמוך יותר בדרך כלל לא חולקים עליו. יש מי

שממונה על הדברים, ואם בר סמכא כזה נותן הוראה שהמשאיות תיכנסנה, - לא ישאלו

אותו מה פתאום. עם זאת מפקחים מאזור הדרום יידעו את מנהל האזור שלנו, וכך העניין

הזה דלף. מנהל אזור דרום שאל מה פתאום מנהל אזור מרכז מעביר משאיות עם תוצרת

מעזה בתקופת סגר, בלי ליידע אותו? מה קורה כאן? ואז הוא נתן הוראה לתפוס את

המשאיות ולקחת מהן את התעודות, ואלה איפשרו אחר כך את הבדיקה, בהמשך. כמובן שאז

הדברים התגלו, פנו אלי, נתתי הנהיות מתאימות לעשות מי זכרים מתאימים לגבי כל

הארועים וכל האנשים שנוגעים בעניין, התכנסנו אצל מי שהיה אז מנכ"ל הרשות, ובאותו

פורום אותו אדם, רפי בן משה, אמר: סליחה, טעיתי, אני פורש.

שאלו היכן הפיצו"ח? יכול להיות שאנשי הפיצו"ח בשעות לילה או בערב - -
י י רז
במחסום הספציפי ישבו אנשי הפיקוח, ולא אנשי הפיצו"ח. המחסום הספציפי הזה היה

באחריות הפיקוה.
מ' שחם
אם זה לא היה מנהל האזור שנתן את ההוראה, אין ספק שהמשאיות לא היו עוברות.
אי רייך
הדבר קרה ביום ששי בערב, בישוב דתי, והיות ומדובר על ישוב דתי, בשעות האלה

הפיקוח מתקפל והמשטרה לא מאפשרת לאף אחד לעבור. מה שעשה, על פי טענתו, אותו מנהל

מחוז מרכז, הוא דיווח לפקח האחראי באזור הביתה, דרך סוחר שאמר שיש אישורים, ודובר

אז על התפוצצות צמיגים ברכב שיצא מנצר חזני, כי הוא לא יכול לצאת ביום ששי בערב

מנצר חזני, אז כאשר הוא הגיע ביום ששי בערב הפיקוח עצמו לא היה, השוטרים שהיו

בשער הופתעו, בכל זאת הם טילפנו לאיתורית, ואז נאמר להם שיש אישורים, והשוטרים

נתנו לעבור.
מ' שחם
מכיוון שעוד אנשים היו מעורבים בפעילות הזאת - -
היו"ר ד' מגן
מחוץ לרשות?
מ' שחם
חיצוניים - על זה אין מה לדבר, -זה ברור. אני לא יכול לבדוק אותם ואני לא

יכול להזמין אותם לחקירה, אם כי כן ניסינו לקבל מידע. יש לנו שאלות בקשר לכך

כיוון שיכול להיות שזה לא מקרה ראשון, והמשטרה אולי תעזור לנו בקשר לשאלה הזאת

כיוון שלנו אין הכלים לבדוק אותה.

כיוון שהאיש פוטר, מבחינתנו את שלנו עשינו בשלב הזה.

יש בדיקות נוספות בקשר לדברים נוספים שנתגלו במשך התקופה שאותם מבקר הפנים

בודק. היו בדיקות נוספות במסגרת של ביקורת פנים בשלב הזה, וקיימת שאלה באיזה

שלב אנחנו נשתף לגביהן את משרד מבקר המדינה או אפילו נשתתף בביקורת עצמה. על זה

תשמעו דברים מפיו של מבקר הפנים שלנו.

היו"ר ד' מגן;

בבקשה מר פרנס.

י' פרנס;

אין לי מת להוסיף על הדברים שנשמעו.

מ' שחם;

הדברים נמצאים בבדיקה, ואם אנחנו כבר בודקים, כי אז אנחנו בודקים נושאים

נוספים. את המימצאים שיהיו בידינו נביא בפני מועצת הרשות - - -

היו"ר ד' מגן;

מה לוח הזמנים שלכם?
מ' שחם
אני מניח שדו"ח ביניים יימסר לנו במהלך החודש.
י י רז
בעוד שבוע מליאת הרשות תשב.
היו"ר ד' מגן
אתם משוכנעים וסמוכים שדבר שאיתרתם את מלוא היקפו - - -
מ' שחם
אי אפשר לומר שאת מלוא היקפו. להיפך, זה מצביע על דברים אחרים אבל לא רק זה

כיוון שבינתיים הגיעו אלינו מכתבים אנונימיים לגבי כל מיני דברים ואנחנו בודקים

אותם.
י י רז
את כל חומר שמגיע אלינו אנחנו מעבירים למשטרה.
מ' שחם
אנחנו בודקים הכל, יחד עם זאת אנחנו נזהרים, כדי שלא יקרה שאדם שזרקו עליו

בוץ, האם הבוץ אמנם קיים, או שהוא בוץ במרכאות, לכן אני הוזר ואומר שהבדיקה שלנו

זהירה. בשלב הזה מבקר הפנים עושה את העבודה כיוון שלא ראינו מקום לערב בענייו

הזה גורמים חיצוניים, למעט משרד מבקר המדינה. אנחנו ממילא גוף מבוקר כך שבשלב זה

או אחר נרצה לשלב אותו, לפחות בידיעה.
היו"ר ד' מגן
תודה. רשות הדיבור למר בועז ענר.

ב' ענר;
כאשר מגיע אלינו מכרע
אנונימי אנחנו מעבירים אותו למבקר הפנים.

היו"ר ד' מגן;

לאור הדברים ששמענו מפיו של יושב ראש הרשות והיועץ המשפטי שלה אין טעם להחליט

לבקש חוות דעת ממבקר המדינה.

אני מבקש, בהמשך הטיפול שלכם, שתעבירו את המסמכים הרלוונטיים והמימצאים

לידיעת מבקר המדינה. אנחנו, כוועדה, איננו מסוגלים להתמודד אתם.

אני מקווה שהמלאכה שלכם בתחום ביעור הנגע תיצלח.

אני מודה לכם על השתתפותכם בדיון.

הישיבה הסתיימה בשעה 12:35

קוד המקור של הנתונים