ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 11/01/1995

הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון - הגדלת תקופת השירות לניצולי רדיפות הנאצים. התשנ"ה - 1994

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 326,

מישיבת הועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי יי בשבט התשנ"ה (11 בינואר 1995). שעה 09:00

נכחו; חברי הוועדה;

אי הירשזון - היו"ר

י' שפי

מוזמנים;

מ' במברגר - משרד מבקר המדינה

אי רביד - משרד מבקר המדינה

מזכיר הוועדה; בי פרידנר

קצרנית; אי ראובני

סדר-היום; הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון-הגדלת תקופת השירות לניצולי

רדיפות הנאצים, התשנ"ה - 1994.הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון - הגדלת תקופת השירות לניצולי רדיפות

הנאצים. התשנ"ה - 1994.
היו"ר א' הירשזון
אני פותח את הישיבה. על סדר היום: הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון-

הגדלת תקופת השירות לניצולי רדיפות הנאצים, התשנ"ה - 1994. אחרי סעיף 100ב

לחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל - 1 1970), יבוא:

100ג: "ניצול רדיפות הנאצים" מי שניצול מרדיפות הנאצים בתקופת מלחמת העולם

השניה, תחושב תקופת שירותו באופן שהגימלה לה הוא זכאי תוגדל ב-3%, ובלבד שאינו

זכאי להגדלת תקופת השירות מטעם אחר;

לעניין זה "תקופת מלחמת העולם השניה" - התקופה שהחלה ביום י"ז באלול

התרצ"ט (1 בספטמבר 1939) ונסתיימה ביום הי באלול התש"ח (14באוגוסט 1945).
דברי הסבר
בדיוני הוועדה לענייני ביקורת המדינה, בהתיחסה לנושא, הועלתה

הדרישה להסיר הגבלת הגיל (בתקופת השואה) של הניצולים העובדים, או עבדו בשירות

המדינה, לעניין קבלת התוספת המיוחדת לגימלה. לפי הנוהג היום הזכאות שמורה רק

למי שהיה באותה תקופה בן 15 ומעלה, והצעה זו נועדה להקדים הזכאות אף למי שהיו,

במועד הקובע, בגילאים צעירים יותר.

מישהו רוצה להתיחס לנושא?
אי רביד
השאלה היא אם המיקום יהיה בסעיף 100 או בסעיף אחר. דבר נוסף, זה משמעות

המילים "ובלבד שאינו זכאי להגדלת תקופת השירות מטעם אחר". כלומר, אם יש לאדם

איזושהי תוספת שמגיעה לו ע"פ דין, שקביעה זו לא תנטרל את המטרה. נניח מטעמי

בריאות הוא מקבל תוספת, ושהייתו באירופה בזמן מלחמת העולם, עלולה לחסום את זה.

ה צריך להיות מובחר. צריך להיות ברור שבכל מקרה זה לא יעבור את ה-70%, אלא אם

המחוקק יחליט אחרת. כמובן שגם התקשיר יצטרך להיות מתוקן בהתאם. להזכירכם במקרה

אחר שבו דנו, המחסום היה התקשיר, מורה שניצולי השואה בהיותו מעל גיל 18.
י' שפי
זה ירד כבר ל-15.
מי במברגר
אני חושבת שצריך להיות שהגימלה לה הוא זכאי תוגדל ב- 3% ובלבד שלא קיבל

הגדלה בעד אותה תקופה. התנאי הוא, שלא יעבור את המקסימום. הוא יכול לקבל הגדלה

גם בגין משהו אחר. זח לא חוסם אותו.
היו"ר אי הירשזון
אתם רוצים לאמר שאנחנו קיבלנו את דעתינו על דעת גדולים, וכשסימנו את

הנושא הזה, התכוונו לאותו הדבר.
אי רביד
לא שמעתי שכל הוראה בתקשיר לא תעמוד בהתאם.מ' במברגר;

החוק עדיף. התקשיר יתוקן בחוק.
י' שפי
זח הגיוני, משום שיש מגבלות אחרות: א} שהוא עובד מדינה, אז הוא לא זכאי

בכלל. ב) שחוא לא עובר את ה-70%. במידה והוא מקבל קצבה,כתוצאה מנכות, או משהו

אחר, אבל לא הגיע ל-70%, צריכים לבדוק את זה.

אי רביד;

האורחים שלנו לא מכירים הוראה שעוברת את הסכום המקסימלי. בכל מקרה ברור

בתחשיבים, שגם לאוצר יש משהו בזה, זה גם בגלל האוצר, שהכוונה היא לא מעבר

למקסימום האפשרי.

היו"ר אי הירשזון;

ההערות ילקחו בחשבון בחתקנת החוק ובהעלתו במליאת הכנסת לקריאה ראשונה.

כולל בדיקת התקשיר, וכל מה שמשתמע מכך, ואנחנו מורידים את ייובלבד שלא זכאים

להגדלת תקופת השירות מטעם אחר, ובתנאי שאינו עובר את ה- 70%".

הדבר הנוסף שאני מבקש להביא לתשומת ליבכם: יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ

כץ, שביקש להיות מוזמן לישיבה זו, ולא יכל להגיע, ביקש ממני תיקון נוסף, לתקן

את חוק שירות המדינה בגמלאות. לכל מי שזכאי לה, היא תועלה, בלי קשר לגילו. זו

התייחסות לנושא של ה-3%. ז"א הוא אומר לא רק נכי רדיפות הנאצים, אלא כל מי

שמקבל עיטור זה, זכאי לתוספת של ה-3% הלאה.
י' שפי
מי זכאי לעיטור זה.
היו"ר א' הירשזון
יוצאי מחתרות.
י' שפי
אתה מרחיב את זה לאלפים רבים.
היו"ר אי הירשזון
אני מרחיב את זה לאלפים רבים, אבל המשמעות היא שונה לחלוטין. המקור הכספי

צריך להיות אחר. מה שאני מציע, בנתיים אנחנו מציינים שזו חיתה בקשתו של כץ.

במידה ויעשו שינויים בנושא הזה, הם יעשו בין הקריאה הראשונה לקריאה השניה

והשלישית.
מי במברגר
יש לזה השלכה תקציבית אדירה.היו"ר אי הירשזון;

יש בעיה. הצעת החוק הזו היא בפשרה. קריאה ראשונה היא עוברת בוועדה זו.

קריאה שניה ושלישית היא עוברת אצל יוסי כץ. אנחנו כולנו נשמח אם הוא יאבק, כדי

להגדיל את הזכאות, ובוודאי נילהם איתו כולם. בנתיים רשמנו זאת לפנינו. תודה

רבה לכם, הישיבה הסתיימה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:20

קוד המקור של הנתונים