ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 27/12/1994

תמיכות במוסדות ציבור - המשך דיון

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 319

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שישי. כ"ד בטבת התשנ"ה (27 בדצמבר 1994). שעה 12:10

נכחו;

חברי הוועדה; ד' מגן - היו"ר

ש' יהלום

י' שפי

די תיכון

מוזמנים; י' הורוביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

ב' גייסט - משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

מזכיר/ת הוועדה; ב' פרידנר
קצרנית
א' לוין

סדר-היום; תמיכות במוסדות ציבור - המשך דיוןתמיכות במוסדות ציבור - המשך דיון

היו"ר ד' מגן;

אני פותח את הישיבה.

על סדר היום מופיע פרק תמיכה במוסדות ציבור - המשך הדיון, בהשתתפות שר האוצר.

אני רוצה להזכיר שההמשך הזה נקבע לנוכח עובדה שנרושפה כאשר ניסינו לקיים את הדיון

הראשוני, שהן משרד הדתות והן משרד החינוך והתרבות נותנים תרומות לאותם מוסדות בלי

שיש תיאום ביניהן. הסתבר כבר בפתיחת הישיבה שהאוצר לא נקט את הפעולה האלמנטרית

הנדרשת מדו"ח המבקר לפקח על כפל תמיכות. אמרנו שאין מה לעשות בדבי- כזה, צריכים

לזמן את שר האוצר ואת שר הכלכלה והתכנון, שאחראי גם במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת

השרים לתיאום ומינהל גם על התיאום הבין משרדי.

היום, לאחר שהזמנתי בכתב - כי בדרך כלל ההזמנות הן בעל פה - את שר האוצר,

נאמר אתמול למזכיר הוועדה ששר האוצר אינו מתכוון להודיע. חשבתי היום לשכנע את

הוועדה להפעיל את סעיף 18א(ב) ולשלוח לו צו. כי גם בנושא של תמיכות במוסדות ציבור

ועדת הכספים לא מצלילה לקבל את הנתונים. לכן אמרנו שנזמין את שר תאוצר, והושבתי

היום לשכנע את הוועדה להפעיל את הצו. אלא שלפני שעה קלה פנה אלי מזכיר הוועדה

ואמר לי שפנו שוב מלשכתו של השר, ולפי התרשמותו של המזכיר הכוונות שלהם רציניות

וההתיירוסות שלהם רצינית, והמזכיר ביקש ממני להימנע מהכוונה שנתגבשה אצלי אתמול,

ונקבע תאריך ל-23 בינואר. לכן אני חוזר בי מכוונתי לנסות לשכנע אתכם לפעול לפי

הסעיף 18א{ב). הישיבה תתקיים ב-23 בינואר, בשעה עשר ושלושים, על הנושא של תמיכות

במוסדות ציבור. זה נושא מאוד חשוב ומאוד מוכר, במיוחד נוכח העובדה שאנחנו יודעים

שהכנסת אינה מקבלת את הנתונים המלאים. בראיה שלנו באספקט הביקורת, המבקר אומרת

שאין תיאום, אין פיקוח במשרד האוצר ולא נעשה דבר, לפחות עד אורגה ישיבה שהיתה לפני

כשבועיים-שלושה.

י' שפי;

רציתי לשאול האם ניתן לקיים דיון בתקופת משפט? האם זה לא סוב-יודיצה? אני

מתכוון לפרשת הטנקיסט עמית נחמיה, הבחור שגנב את הטנק, שכרגע מתנהל נגדו משפט

צבאי. יש אלי מספר פניות, הן של הורים, הן של חברות כנסת - אסתר סלמוביץ וענת

מאור - להעלות את הנושא בוועדה לביקורת המדינה. אנחנו לא מנסים להשפיע על

המשפט, אבל קרו שם דברים, ועדיין קורים.

שי יהלום;

מבחינת החייל או מבחינת נוהלי המחנה?

י י שפי;

בעקבות הפרשה של החייל ובעקבות כך שיש תלונות נוספות של הורים לגבי מה שקורה

במחנה.

בי פרידנר;

אפשר לקשור את זה לדיון כללי. בחיל הים יש גם התעללויות.

שי יהלום;

גנבו אוניה?ב' פרידנר;

לא, קשרו שם מישהו לחרטום.

היו"ר ד' מגן;

זה כבר שייך להתעללויות.

אני אבקש שמזכיר הוועדה יבדוק זאת עם היועצת המשפטית של הוועדה, ואם לא תהיה

מניעה, נוכל לקיים ידון אפילו במליאת הוועדה ולא בוועדת המשנה.

י' שפי;

היה גם כנס בנושא ובאו אמהות.

היו"ר ד' מגן;

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים