ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 15/11/1994

ועדות מישנה - עדכונים

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 282

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, י"ב בכסלו התשנ"ה (15 בנובמבר 1994). שעה 10:00

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר ד' מגן

מוזמנים; מנכ"ל משרד מבקר המדינה י' הורביץ

שי לביא - עוזר בכיר למבקרת המדינה ודוברת המשרד
מזכיר/ת הוועדה
בי פרידנר
קצרנית
ת' בהירי
סדר-היום
ועדות מישנה - עדכוניםועדות מישנה - עדכונים

היו"ר ד' מגן;

אני פותח את הישיבה. היו כמה חילופי גברי בוועדה, ולאחר חצי שנה שנתתי לעצמי

לצורך צבירת נסיון ועיבוד לקחים על פעולת הוועדה, אני מבקש להציע את ההרכבים
הבאים לוועדות המישנה
לוועדת המישנה לעניני קהיליית המודיעין: חבר הכנסת מגן - יו"ר, חבר הכנסת

אורי אור - חבר.

לוועדת מישנה לעניני צה"ל ומערכת הבטחון: חבר הכנסת לנדאו - יו"ר, חברי

הכנסת שפי, גולדפרב, זאבי, תיכון, יהלום ואורון.
לוועדת מישנה לעניני צרכנות
היו"ר - חבר הכנסת רענן כהן, חברי הכנסת

גולדפרב, גמליאל (חבר חדש בוועדה), לס, מחאמיד, שלום, צוקר ותיכון.

לוועדת המישנה לטיפול בדו"ח נציב תלונות הציבור: היו"ר - אברהם הירשזון,

חברים - שפי, זאבי, מחאמיד ולס.

אני מבקש לחדש את פעילותה של ועדת המישנה לתאגידים: היו"ר - יורם לס, חברים -

גולדפרב, יהלום, גמליאל, צוקר, תיכון ושלום.

הענין שטרם תואם הוא ועדת המישנה לענין השלטון המקומי. אם יושב-ראש הוועדה

יביע מרואה, נחזור ונדון בו. חברי הוועדה הם חברי הכנסת זאבי, אלי דיין, גמליאל,

מחאמיד, הירשזון, שלום ותיכון.

ליד מליאת הוועדה תעבודנה שש ועדות מישנה, ואני מקווה שחלוקת העומס תוכיח את .

עצמה, והדיונים יהיו לא פחות יסודיים מכפי שהיו עד כה, והנסיון שנרכש במחצית השנה

האחרונה, יביא לעבודה טובה ומועילה יותר של הוועדה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:10)

קוד המקור של הנתונים