ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 19/10/1994

פיטורי עובד בצה"ל בתגובה על כך שהודיע על מעשי השחיתות שבוצעו ביחידתו- עמ' 37 בדוח נת"צ מס' 21

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 266

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

שהתקיימה ביום ד', י"ד בחשוון התשנ"ה, 19.10.1994, בשעה 10:30

נפחו;

חברי הוועדה; היו"ר ד. מגן

א. הירשזון

ר. זאבי

מוזמנים; נציב תלונות הציבור, מ. בן פורת

מ. טל, משרד מבקר המדינה

מ. במברגר, משרד מבקר המדינה

א. רביד, משרד מבקר המדינה

מ. דגן, אלוף, צה"ל

א. מנור, אל"מ, צה"ל

י. עמר, אל"מ, צה"ל

ע. מאחנום, רס"ן, צה"ל

ח. כספי, סא"ל, צה"ל

מזכיר הוועדה; ב. פרידנר
נרשם ע"י
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום;

פיטורי עובד בצה"ל בתגובה על כך שהודיע על מעשי השחיתות שבוצעו ביחידתו

- עמ' 37 בדוח נת"צ מס' 21פיטורי עובד בצה"ל בתגובה על כך שהודיע על מעשי השחיתות שבוצעו ביחידתו

- עמ' 37 בדוח נת"צ מס' 21

היו"ר ד. מגן; אני פותח את הישיבה. אנחנו דנים בתלונה מס' 6

דוה נציב תלונות הציבור 21. אני מזכיר כי כבר

נדרשנו לנושא, ובמהלך הישיבה הקודמת שדנה בעניין התרשמנו שהגורמים

החיים בצה"ל לא מקיימים את רוח הצו של נציב תלונות הציבור, והוספנו

ואמרנו שאם הדברים והתשובות והפתרונות בשטח לא ישביעו ולא יניחו את

דעתו של נציב תלונות הציבור, אנחנו נחזור ונדון בעניין הזה בהשתתפות

הרמטכ"ל. אני מבקש להתעדכן.

מ. טל; אני הבנתי מאשת המתלונן, עם המתלונן לא יכולתי

לשוחח, שמזה שבועיים הוא כבר לא מופיע לעבודה

בגלל אותן בעיות אורטופדיות של גב, שהתעוררו אצלו מהתקופה הקודמת, ויש

איזו מחשבה להכניס אותו לבית לוינשטיין לאישפוז.

מבחינת החודשים שעברו, מאז הדיונים הקודמים לא שמענו על תלונות נוספות,

ואני מניח שהמערכת הצבאית מנסה לעשות מאמץ כדי לקיים את הצו.

הנקודות שנותרו מאותר! תקופה ועליהן אנחנו הצבענו, היו למשל הנושא של

חוות דעת תקופתיות שלא הוגשו על ידי הממונה הישיר על המתלונן, ששמו

מרקו, והנימוקים שאותו ממונה ישיר הצביע עליהן כסיבה לאי מילוי חוות

הדעת התקופתיות.

לחוות הדעת התקופתיות יש משמעות גם לעניין קידום של עובד, וזה דבר שלפי

הפקודות חייבים להגיש אותן לפני שנה, והם לא הוגשו לפחות למשך שנתיים,

והסיבה שעליה הצביע אותו מקור של הממונה הישיר היתה שהוא לא יכול להיות

ללא משוא פנים, וללא פניות. אני אולי לא מדייק במילים, אבל משוא פנים

זו מילה שהוא הדגיש אותה ביחס שלו למתלונן, ולכן הוא לא רואה את עצמו

מתאים לכתוב חוות דעת לגביו. כמובן שהוא ממשיך עד היום להיות הממונה

הישיר.

הוועדה שלנו טענה שמצב כזה לא יכול להמשך, שממונה מצהיר בצורה ברורה

וחד משמעית, בריש גלי, שהוא לא מסוגל להיות ללא משוא פנים. אז אסור

שהוא יכתוב חוות דעת לגביו, ואסור גם שהוא ימשיך להיות ממונה ישיר על

המתלונן, כי המצב הזה ימשיך, והוא יחפש אותו בכל דרך. זה היה המצב.

אני שמעתי, ויכול להיות שהצבא יאמת את זה, שהממונה אמור ממילא לצאת

לגימלאות בחודשים הקורבים. אם זה כך, אז לטענת הצבא גם הנושא הזה יפטר.

זאת אחת הנקודות שהיתה באותה תקופה.

היו נקודות נוספות שקצת תפריעו לנו, למשל נושא שדווקא הצבא העלה אותו

כראיה לכך שהמתלונן נחוש בדעתו למצוא ליקויים ונקודות תורפה, בפרשה

מסויימת, פרשה שהצבא כינה אותה נירקו-מרקו. במקרה הזה דובר על כך

שהמתלונן שם לב לאיזה שהוא מפרט, שנראה היה לו שהממונה הישיר חתום עליו

שהוא אישר איזה מפרץ שאסור היה לאשר. אני לא נכנס יותר מידי לפרטים,

והמתלונן פנה בבקשה למומנה הישיר שיבהיר לו במה המדובר. הממונה הישיר

הבין מזה שהמתלונן מחפש בכל דרך למצוא נקודות תורפה.דווקא בזה שהמתלונן אמר בתום לב לממונה, והצביע עליו, ראינו שזה הדבר

שהצריך הבהרות. הצבא טען, שהוא היה צריך מראש לדעת שלא יתכן שהממונה

חתם על זה, בגלל שעל המסמך הופיעו נתונים של יחידה אחרת, מספר סידורי

אחר. זה עדיין לדעתינו לא הצביע על תום לב, אלא להיפך, זה הצביע על כך

שהמתלונן עומד על המשמר בקשר לנקודות שחשובות לו. אלה היו הנקודות

שעמדו על הפרק ביולי, לפני כשלושה חודשים.

בשיחות האחרונות שקויימו בראש השנה, זאת היתה הפעם האחרונה ששוחחתי

איתו, הבנתי שאין משהו חדש, ואין בעיות, ואני שומע שגם בצבא עושים מאמץ

לקיים את הצו כלשונו וכרוחו. זה מה שאני הבנתי גם מהמתלונן וגם מהצבא.

אם מדברים על זה שהממונה הישיר ממילא יוצא לפנסיה, יוצא לגימלאות, יתכן

שהכל יפתר.

א. מנור; הייתי מפקדו של המתלונן עד מאי השנה. אכן, נכון

יהיה לדבר מעתה קדימה, ומעתה קדימה הכוונה היא

לא מהיום, אלא מיולי, ממועד הישיבה האחרונה שהיתה אצלכם כאן.

אכן, גם נעשו פעילויות שמובילות לזה שהמצב אמור להיות מסודר, ולהסתדר

כפי שמר טל בעצמו ציין.

הממונה הישיר, שמטבע הדברים במקרה כזה המחלוקת או הבעייתיות של העובד

בתוך היחידה מתמקדת מול המפקד הישיר, אמור לפרוש ב-1.1.95. מסוכם שהוא

פורש, המחליף כבר נמצא איתו בחפיפה. המחליף הגיע מחוץ לחצר היחידה

לחלוטין, מחיל אחר. אין לו שום קשר לעבר, אין לו שום רקע, כך שזה דף

חדש במלוא מובן המילה.

מבחינת העובד, אכן הוא חזר לעבודה לאחר מחלה ממושכת בתחילת יולי. הוא

היה בחופשת מחלה מ-17.10.93. עבר שני ניתוחי דיסקוס, שהראשון לא הצליח,

ולכן התקיים השני, וגם השני לא כ"כ הצליח. הוא כעשרה ימים או שבועיים

בבית לאחר עוד התקפה. בשעה זו ממש הוא אמור להיות בבדיקה רפואית. הוא

הוחזר לעבודה, ואני רוצה פה להדגיש שני דברים, ובזה אני חושב שאפשר

לסיים. א', התקיים כנס של היחידה בראשות קצין תחזוקה ראשי. כנס כזה הוא

חריג, כי קצין חיל רשאי לא מכנס יחידה פנימית במפקדה או ענף לכנסים

כאלה, ואני רוצה להדגיש את חשיבותו החיובית משני היבטים.

א/ כפי שאמרתי, כנס כזה הוא חריג. דבר שני, המבקרת ציינה בדוח שהתקיים

כנס דומה בעבר, גם הוא היה חריג, ששם אופיין בהתקפה על העובד וכוי.

הכנס הזה אופיין בסימן של דברי כחת"ר ליחידה שבהם הוא מאחל והוא מייחל

ומנחה על פתיחת דף חדש, וחזרת העניינים למצבם הנכון והטוב, והשתלבות

העובד ביחידה ועבודה רגילה שלו ושל כולם ללא שום משקעי עבר.

העובד חזר עם מגבלה רפואית פורמלית של רופא תעסוקה לעבוד רק חצי יום.

מטבע הדברים בפעילות של היחידה, שעוסקת בבחינה שאנשים עושים במפעלים

מקרית שמונה עד אילת בעצם, זה לא מתאים לעבודה של בוחן.

מטבע הדברים נמצא לו סידור של עבודה משרדית, מה גם שהוא חזר עם מגבלות

לא להתאמץ בנסיעות יתר על המידה וכוי. אחרי מספר ימים הוא ביקש להוציא

אותו מהעבודה המשרדית הזו, ולעשות מאמץ קשה מבחינה ארגונית לשלב אותו

בכל זאת כבוחן. זה אומר נסיעות קצרות, במפעלים קרובים בלבד וכוי.נעשה המאמץ הזה, ולפי בקשתו הוא שולב לעבודה כבוחן, שזה עיסוקו, וזה מה

שהוא יודע ואוהב לעשות. מאז ועד שחלה פעם נוספת אכן הוא תיפקד כבוחן,

ועוד פעם כפי שנאמר על פי הבנתינו, איך שאנחנו רואים את הדברים וחיים

אותם, המצב הוא ללא בעיות. אנחנו עשינו למעשה מאמץ נוסף לקיים את הצו

כפי שאתה אמרת, הן ככתבו וכלשונו, והן כרוחו.

היו"ר ד. מגן; האם היית אומר בלב שלם, כי אנשים שנמצאים

בסביבתו של המתלונן, אם חלילה אחד מהם יחשוף

מעשה שחיתות, הוא לא יהסס לפנות לנציב תלונות הציבור, שיודע שאם הוא

פונה בתום לב, הוא מקבל הגנה טוטאלית ממפקדיו, הסביבה לא מתנכלת אליו,

למרות שהוא רואה מה קרה לאותו דן בן שלמה?

אחרי הכנס האחרון, שאני כמובן מברך עליו, האם האווירה והתחושה שיש לכל

חייל באותה סביבה, היא שאכן אם מגלים שחיתות אפשר להתלונן ובאומץ ולא

יאונה רע למי שמגלה?

א. מנור; התשובה היא כן. אנחנו מעודדים את מפקד החיל בלב

שלם שכל אחד יחשוף, יעיר, יאמר כל מה שיש לו,

בכל תחום, בין אם זה שחיתות ממש, ובין אם זו חריגה מנוהל.

בנושא הצעות יעול, למשל, שהמרחק בינם לבין דברים אחרים הוא לא כ"כ

גדול, כחת"ר פנה במכתב אישי הביתה לכל החיילים במפקדה, חיילים עד

מפקדים, שמא ביחידה יש מי שזה לא מגיע אליו. קיבלנו מכתב הביתה, שהוא

מתריע, מנחה ומעודד לחשוף, להעיר ולבצע כל דבר. כך שהתשובה היא חיובית

פלוס.

הישיבה ננעלה בשעה 50;10

קוד המקור של הנתונים