ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 18/10/1994

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח נציבות תלונות הציבור מס' 21

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים