ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 15/06/1994

ועדות מישנה - עדכונים; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 219

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי. ו' בתמוז התשנ"ד (15 ביוני 1994). שעה 08:30

נכחו;

חברי הוועדה; ד' מגן - היו"ר

ע' לנדאו

ד' תיכון

מוזמנים; י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

גב' ש' לביא - עוזרת בכירה למבקרת המדינה

מזכיר הוועדה; ב' פרידנר

קצרנית; ח' אלטמן

סדר-היום; 1. ועדות מישנה - עדכונים;

2. סדרי עבודת הוועדה.ועדות מישנה - עדכונים
היו"ר ד' מגן
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. ברצוני

לעדכן את הוועדה במספר שינויים; השבוע אושרה, בקריאה שלישית, הצעת רווק חברות

קבועה בוועדה, שמאפשרת הגדלת חברי הוועדה לשבעה-עשר איש, כאשר החברים הם חברים

קבועים בוועדה.

נודע לי באופן בלתי-רשמי כי במקום השר אפרים סנה יצטרף אלינו חבר-הכנסת יעקב

שפי ממפלגת העבודה, ועוד שלושה חברים שיצטרכו, גם הם, לקבל אישור רשמי של הכנסת,

והם: חברי-הכנסת אברהם הירשזון וסילבון שלום מהליכוד, וכנראה חבר-הכנסת אלי דיין

ממפלגת העבודה. הרכב הוועדה יעמוד, כאמור, על שבעה-עשר איש, ואנחנו צריכים רק

לבדוק שהדברים הפורמליים שצריכים לעבור דרך ועדת הכנסת ומליאת הכנסת ייעשו כדי

שהוועדה תגובש.

במסגרת הזאת הוועדה מאשרת את צירופו של חבר-הכנסת גולדפרב, שבמקום להיות חבר

בוועדת המישנה לענייני צרכנות, יהיה חבר בוועדת המישנה לענייני צה"ל ומערכת

הבטחון במקום חבר-הכנסת אפרים סנה שנתמנה להיות חבר בממשלה.

בשבוע הבא הכנסת תדון בקריאה ראשונה גם בסדרי הדיון בוועדה, ואני מקווה

שבמהלך אותו שבוע, אם לא תהיינה תקלות במליאה, הצעת החוק תגיע לדיון בוועדה,

להכנתה לקריאה שניה. יש לנו רצון לקדם את החוק הזה כדי שנוכל להגיש את הסיכומים

וההמלצות או את הסיכומים וההערות לפי פרקים שאנחנו ננתח. השאיפה היא לנסות, עוד

בכנס הזה, להספיק לדון, וכאשר אני אומר את המלה: לדון, כוונתי היא לדון בצורה

יסודית, ולהגיע לסיכומים חכמים בחלק ממה שכלול בדו"ח 44: הסכם ההבראה של קופת

חולים של ההסתדרות הכללית, ניהול הביטוח הרפואי לעולים, תשלום פיצויים בגין אסון

טבע .בחקלאות, גינזך המדינה, אני רוצה להזכירכם שהבטחנו לעצמנו לקיים שם סיור,

המרכז למחקר גרעיני נחל שורק - התקשרות עם ספקים, המשרד לאיכות הסביבה, כל הפרק

הדן על מינהל מקרקעי ישראל, הפרק על משרד הבריאות הקטע הדן באיכות מי השתיה,

ופיקוח על מחירי תרופות, קופת חולים כללית כאגודה וכחברה, קופת חולים כללית -

זמינות שירותי הרפואה, אחר-כך הפרק הדן במשרד החינוך והתרבות כולל ההתאחדות

לכדורגל, הפרק שדן במשרד הרוקלאות, כולל נציבות המים, הפרק הדן במשרד העבודה

והרווחה, שירות התעסוקה, ובהקשר הזה של הדברים אני מבקש להזכירכם כי התחלנו את

הדיון וסיכמנו שהמשכו ייעשה בוועדת המישנה לענייני צה"ל ומערכת הבטחון משום שחלק

ממנו חסוי, ומיד אני אדבר על פרקים בדו"ח מבקר המדינה שקיבלו, לפי המלצת מבקר

המדינה ובאישור הוועדה, את החיסיון.

נדון גם בכל הפרק הדן במשרד הפנים, בכל הפרק הדן במשרד התיירות, בכל הפרק הדן

במשרד התעשיה והמסחר, משרד התקשורת, המוסד לביטוח לאומי, התפטרותו של נשיא

אוניברסיטת חיפה - - -
ע' לנדאו
יש עניין שלא נדון בו?
היו"ר ד' מגן
כן. כל מה שלא ציינתי לא נדון בו בכנס הזה, לרבות הפגרה.

אני מקווה שלא תהיה תקלה בהצעת החוק המדברת על-כך שהוועדה יכולה להגיש

סיכומים והצעות או סיכומים והמלצות פרקים פרקים, ואז נסכם פרק, נעלה אותו

למליאה - - -
ע' לנדאו
יש איזשהו מיגבלות לגבי הגשת הסיכומים?
היו"ר ד' מגן
כן. היום החוק מדבר על שלושה וחצי חודשים, אם לא אפשר לקבל ארכה של עוד

ארבעה וחצי חודשים, ואם מתמרנים יפה אפשר להגיש את הסיכומים וההמלצות פעמיים.

ע' לנדאו;

מה ההגיון של החוק הזה?

היו"ר ד' מגן;

הדו"חות היו צרים יותר ומצומצמים יותר.

עד כאן השאיפה שלנו. יש עוד נושאים שעליהם אנחנו רוצים לקבל חוות-דעת

ממבקרת המדינה, שעדיין לא הזכרתי אותם.

אני מבקש להזכיר ליושב-ראש ועדת המישנה לענייני צה"ל ומערכת הבטחון שהדיונים,
כאשר יעשו במסגרת הוועדה, בנושא
שירות התעסוקה, משוקי מלחמה, שטחי אימונים,

האזנות סתר בצה'יל, פרשת רמי דותן, מוכנות לשעת חירום ומלחמה, שירות התעסוקה,

התעשיה האווירית, ורפא"ל - בכל הפרקים הללו יש קטעים חסויים, והדיון בהם יצטרך

להתקיים בוועדת המישנה, בדו"ח המלא ולא בדו"ח הפומבי.

בעניין מוכנות לשעת-חירום ומלחמה צריך לצרף את ההצעה לסדר של חבר-הכנסת זאבי,

שאושרה במליאה והועברה לוועדה.

הייתי שמח אם יושב-ראש ועדת המישנה לענייני צה"ל ומערכת הבטחון היה אומר לי

שאפשר, בזמן הקרוב, לגבש פרקים מהפעילות של הוועדה ולהגיש אותם כפרק מיוחד, כחלק

מיוחד - כסיכומים והצעות, למליאת הכנסת. אנחנו נרכז את המאמצים בכיוון הזה.

ע' לנדאו;

אני לא מאמין שנצליח לעבור על כל הנושאים שמבקרת המדינה - - -

בי פרידנר;

חלקם.

ע' לנדאו;

על חלקם - ודאי. יש נושא אחד, לפחות, שהייתי רוצה להביא בפניכם כיוון שיש

לנו בעיה עם הצבא ומערכת הבטחון.

היו"ר ד' מגן;

בפרק הרביעי, מערכת הבטחון, בדו"ח 44 של מבקר המדינה, בנושא של הטיפול

בתלונות הציבור, האזנות סתר בצהייל - החלק הגלוי של הדו"ח, המועצה המקומית

עמנואל, שלא קיבלה חיסיון, יהיה לנו עניין להעביר אותם מוקדם למליאת הוועדה - - -

ב' פרידנר;

את הפרק על האזנות סתר כרחנו עם הטיפול בפרשת נחמיאס. את הפרק הדן בעמנואל

אפשר להעביר למליאה.
היו"ר ד' מגן
נשאיר את האופציה פתוהה. לגבי האזנות סתר בצה"ל - עוד נדבר על-כך, אבל

את תהליך הטיפול בתלונות הציבור בעמנואל נעביר למליאה.

אני מבקש מחבר-הכנסת לנדאו לבנות איזשהו סדר הגיוני כדי שנגיע בשליש השלישי

של הודש יולי לפרק שיוכל להיות מונח על שולהנה של מליאת הכנסת.

בי פרידנר;

בדו"ח 44 התחלנו לדון בפרק העוסק בבטיהות באימונים שנוכל לסכם אותו, ויתכן

שנוכל לסכם עוד נושא. אם הצעת החוק תעבור, כמקווה - -
היו"ר ד' מגן
לא תהיה לנו הגבלה מה להניה על שולחן הכנסת, ובתנאי שנדע לעשות זאת פרקים

פרקים ובחוכמה.

ע' לנדאו;

את הפרק הדן בבטיחות באימונים נוכל לכרוך, לדעתי, עם תחקירי בט"ש. הקושי

שלנו מתבטא בכך שהצבא מנסה להתחמק מה"סיפור" הזה ככל שהוא יכול, ויש לנו בעיה עם

תחקירי-אמת.

היו"ר ד' מגן;

זאת ההזדמנות להעלות את הנושא.

בי פרידנר;

זאת הבעיה המרכזית שלנו.

ע' לנדאו;

יש לנו סיפור שצריך להיות מיושרים אליו לגמרי - - -

היו"ר ד' מגן;

כוונתך לסגן שר הבטחון?
ע' לנדאו
מה שאנחנו מנסים לעשות בישיבות ועדת המישנה הוא - - -

היו"ר ד' מגן;

מזכיר הוועדה דיבר- אתי הבוקר, ואני ארצה להתייעץ על-כך עם מבקר המדינה כיוון

שבעקיפין סגן השר גם לא רוצה לקבל את ביקורת המדינה - -

בי פרידנר;

גם במישרין.היו"ר ד' מגן;

אני רוצה להתייעץ, כאמור, עם מבקרת המדינה, כאשר הכוונה היא בהחלט לא להרפות

מהנושא, לעמוד על וחובותינו וזכויותינו - - -

בי פרידנר;

במכתב שקיבלנו מלשכת סגן שר הבטחון כתובות המלים: "סגן שר הבטחון ביקשנו

להודיעך כי הוא סבור שהנושאים הנ"ל הינם בתחום שיקול דעתה הבלעדי ובסמכותה של

הרשות המבצעת - קרי מערכת הבטחון... ".

היו"ר ד' מגן;

אני ארצה להראות את המכתב למבקרת המדינה בשבוע הבא, ולהתייעץ ארנה.

ע' לנדאו;

יש כאן גם סוגיה מעשית. לכאורה מי שהיה צריך להציג שאלות לצבא על כל מיני

דברים מוזרים אלה הם חברי ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אבל הם לא מסוגלים לעשות

זאת מכל מיני סיבות, אשר אחת מהן היא העובדה שהם כורעים תחת עומס עבודה רב, לכן

הם צריכים להיות מכוונים לזה. מי שמתעסק בתפיסת הבטחון של צהייל, מי שמתעסק

בתקציב הבטחון של צה"ל, לא תמיד יכול להתפנות לסוגיה אחרת. אם הצבא מתעלל

במתיישבים, איננו מקבל אותם, לא נפגש אתם, משתמט גם כאשר הוא קיבל הנחיות, - אני

חושב שצריך להציע איזושהי תרופה לתושבים.

יש הגיון בכך שהוועדה שלנו תשב ותדון על העניין הזה כיוון שמתברר שיש יותר

ממקרה אחד, וגם כדאי שמערכת הבטחון תדע שיש מי שפוקח עליה עין. בשנה וחצי שאנחנו

פעילים בוועדה אני מתרשם שמערכת הבטחון אטומה, מתנשאת, גסת-רוח, יהירה, מצפצפת על

הכנסת, מוליכה אותנו באף, וגם עכשיו, כאשר אנחנו רוצים להיכנס לדברים שהצבא חושב

שהוא השחקן היחיד בהם, ומתחילים לשאול שאלות שלא נעים לו להשיב עליהן - קורה מה

שקורה.

אני מציע לעצמנו להיזהר מלהיכנס לתהליך בו מישהו יגיד לנו, מכל מיני טעמים,

וגם למשרד מבקר המדינה, שלא כדאי להיכנס לעניינים מסויימים. אנחנו צריכים לתבוע

ממבקרת המדינה כן להיכנס לבדיקת חומר מסויים, לכן אני מציע שהבדיקה לא תהיה

באשר למערכת היחסים שלנו עם מערכת הבטחון - על העניין הזה צריך לדבר.
היו"ר ד' מגן
אני מציע לחכות עם זה עד אחרי שאני אגמור להתייעץ עם מבקרת המדינה.

ע' לנדאו;

ממתי החוק שמאפשר להגיש פרקים פרקים תופש?
היו"ר ד' מגן
לדעתי אפשר יהיה לעשות זאת תוך שבועיים, לכל המאוחר תוך שלושה שבועות, אם לא

תקרינה תקלות.

בהקשר הזה של הדברים מן הראוי להזכיר כי היוזמה הברוכה הזאת היתה של מזכיר

הוועדה לענייני ביקורת המדינה שפנה אלי אישית עוד טרם כניסתי לתפקיד יושב-ראש

הוועדה, וזה, בהחלט, היה רעיון חכם.
ב' פרידנר
אולי כדאי להעלות בהזדמנות הזאת את עניין התחקירים שביקשנו?
ע' לנדאו
מקובל עלי. היוגה ההלטת כנסת האומרת שנזמן את הרמטכ"ל כדי שהוא ידווה לנו על

כל פרשת התחקירים. נכנסנו לזה כאשר היועץ לוועדה שלנו, דורון רובין, שמסייע לנו

מאחורי הקלעים, שלא העלה ביקורת בוועדה מכל מיני סיבות, אבל בשיהות שהזדמן לי

לקיים אתו הוא שפך אש וגורפית על כל מוסד התחקירים בצה"ל, על זה שהדברים אינם

נעשים כפי שצריך, אין יודעים לעשות זאת, ואז נכנסנו לשאלה של דרך התחקיר של בט"ש.

במהלך כל הטיפול שלנו בסוגיה, הצבא, כדרכו בקודש, הסכים לחלק מהדברים, הביא לנו

נוהל חדש לביצוע תחקירים, בדקנו את הנוהלך, נפגשנו שוב עם דורון רובין, וסיכמנו

שהבעיה היא לא לכתוב נוהל, אלא השאלה היא איך מבצעים אותו. ביקשנו מהצבא ארבעה

תחקירים לדוגמא, שניים מהם אנחנו בחרנו, של פאשלות שקיבלו ביטוי פומבי בתחום

בט"ש, ושניים כפי שהצבא בחר כדי שהוא יראה לנו איך הוא מבצע את הדברים. הצבא סחב

אותנו במשך חודשים ארוכים בכל מה שקשור לבקשה שלנו, עד שהוא הואיל, בדרך עקלקלה,

להעביר אלינו את הדו"חות. אחד מהם היה בלתי-קריא, היינו צריכים לחזור אליו ולבקש

דו"ח נוסף. לגבי דו"ח אחר, שתאר את פרשת המארב בו נהרגו ארבעה חיילים, כאשר

כוחותינו ירו על כוחותינו לפני כשנה ומשהו בלבנון, קיבלתי יום אחד טלפון מהאחראי

על העניין ששאל אותי מה בקשר לדו"ח שהוא נתבקש לשלוח לוועדה? והוא המשיך ושאל אם

הוועדה מסווגת, כיוון שיש בדו"ח קטעים מסווגים. השבתי לו כי הוועדה מסווגת,

וביקשתי שהוא יעביר אליה את הדו"ח כמות שהוא. מה שקיבלנו היה דו"ח בלי ידיים

ובלי רגלים, וכאשר קראנו אותו, דורון רובין גיחך. בישיבה שסגן הרמטכ"ל הגיע אליה

כדי לייצג את הצבא, הוא אמר שהפרטים לא כאלה כפי שקרו בארוע, ואמר שיש דו"ח אחר,

דו"ח אמיתי.

מכן עולים שני דברים; א. הצבא הוליך אותנו שולל, הוא לא הגיש לנו מה שהיה

אמור להגיש אלא דבר אחר, כאילו זה הדו"ח שביקשנו; ב. סגן הרמטכ"ל שהגיע לישיבה לא

היה מוכן לישיבה. מכל מקום אחרי שאותה ישיבה הסתיימה ביקשתי לקבל את הדו"ח

המקורי, ביקשנו לסייר בגבול הצפון, במקום ששם קרה הארוע כדי שנראה, באמת, אם הצבא

נוהג כפי שהוא צריך לנהוג, וביקשנו לקבל שני תחקירים נוספים או דו"ח של שני

ארועים ספציפיים דומים לאלה שבדקנו.

מאז הסיפור נמשך, עברו שבועות ארוכים, ולא קיבלנו אף דו"ח. שילשום דיברתי עם

חיים ישראלי, בחור מצויין שאמינותו היא ללא רבב, והוא סיפר לי מה מתרחש מאחורי

הקלעים; הרמטכ"ל מסרב להעביר את הדו"ח אלינו כיוון שהוא סבור שהוועדה לא צריכה

להיכנס לפרטים, והעביר את הנושא לטיפולו של אלייקים רובינשטיין שאמור להתקשר

אלינו ולדבר אתנו. את זה יכלו לומר לנו לפני שנה, אבל אומרים לנו את זה רק

עכשיו.

לדעתי בכל מה שקשור לנושא התחקירים, אם אנחנו רוצים להביא לשינוי במה שקורה

בצבא, אנחנו חייבים לעמוד על קבלתם, ואת הביקור בצפון נעשה רק בתנאי שהם יהיו

קודם לכן בידינו. אם התחקירים לא יימצאו בידינו, אני מפקפק בכך אם יש טעם לקיים

את הסיור.

לפני שניפגש עם הרמטכ"ל אנחנו צריכים להתייעץ עם היועצים המשפטיים כדי לגבש

את עמדתה של הוועדה. המנהיגות של היושב-ראש בעניין הזה מכרעת לצורך ההתמודדות

שנכונה לנו, ואני חושב שהדיון צריך להתקיים במליאת הוועדה ולא בוועדת המישנה שלה.

גם אם הייתי סבור עד היום שאת התחקירים הצבא צריך לעשות בעצמו, מבפנים, ולא

לתת לעשות אותם על-ידי גופים חיצוניים, כפי שהדבר נעשה היום, אני מבין, בהחלט, את

המשפחות השכולות ואת מי שנפגעו בצבא, כי אם הצבא התייחס אליהם כפי שהוא מתייחס

אלינו - יש שם כל שילוב גסות-הרוב והאטימות, שאנשים שמשרתים בצבא, דווקא במקרים

רגישים, צריכים להימנע מהם.אני מתכוון להגיד את הדברים האלה לרמטכ"ל כאשר הוא יהיה כאן, אבל - - -

היו"ר ד' מגן;

מקובל עלי, אבל קודם לכל אני אתייעץ, כאמור, עם מבקרת המדינה, ועם היועצת

המשפטית של הוועדה, כאשר המגמה היא, בהחלט, לעמוד על זכותנו למלא את הובתנו.
ע' לנדאו
האם אתה מסכים שגם אני אשתתף בהתיעצות?

היו"ר ד' מגן;

בהחלט.

ע' לנדאו;

צריך לקחת בחשבון שלוח-הזמנים מתחיל ללהיות צפוף.
ב' פריזנר
צריכה להתקבל כאן החלטה שכן אם חבר-הכנסת לנדאו סבור שבאין תחקירים אין טעם

לקיים את הסיור, ואם יושב-ראש הוועדה מחזיק באותה דעה, כי אז צריך להודיע על

ביטול הסיור, כיוון שלא נראה לי שנקבל את התחקירים לפני הסיור.

היו"ר ד' מגן;

בשבוע הבא אני אטפל בנושא הזה.

ע' לנדאו;

לדעתי כדאי כבר עכשיו לזמן דיון עם הרמטכייל, בהנחה שהסיור יתקיים, כדי שלא

יגידו לנו, כאשר נרצה לקבוע את המועד, שהוא עסוק. צריך כבר עכשיו לטפל בקביעת

הפגישה.

היו"ר ד' מגן;

כפי שכבר אמרתי אני סבור שכדאי להתייעץ בחלק הראשון של תחילת השבוע הבא עם

מבקרת המדינה ועם היועצת המשפטית של הוועדה, ואחר-כך נחליט באילו כלים לנקוט

כדי לטפל בסוגיה הזאת.
ע' לנדאו
אני מניח שאז תדון גם במשתמע מהמכתב של לשכת סגן שר הבטחון.

היו"ר ד' מגן;

מהמכתב של העוזר הצבאי של סגן שר הבטחון משתמע שחם לא מקבלים את הסמכות של

מבקר המדינה להתערב בעניינם.

ע' לנדאו;

קודם כל הם לא מקבלים את הסמכות שלנו לבדוק את הנושא.היו"ר ד' מגן;

בקשר לדו"ח נציב תלונות הציבור - נעשה מאמץ לסכם אותו בכנס הזה, ואני מקווה

שלוה-הזמנים יאפשר לנו זאת.

ע' לנדאו;

אי-אפשר יהיה לקיים דיונים במהלך הפגרה?

היו"ר ד' מגן;

נעשה זאת, בהחלט.

ע' לנדאו;

נצטרך לקיים שני סיורים, ואולי נעשה גם סיור נוסף ברפא"ל?

היו"ר ד' מגן;

נבדוק זאת. מכל מקום תעשה בוועדה פעילות, אם כי מינורית, בהתאם ללוה-הפגרה.

לא נתבטל לחלוטין אבל גם לא "נקלקל" את הפגרה.

היום, יותר מאוחר, נקיים את החלק לא-פורמאלי של הישיבה בו נדון איך להתמודד

עם דו"חות אתרים ועם חוות-דעת בדברים שהם לא בדיוק חלק אינטגראלי של דו"ח 44 של

מבקרת המדינה, ואשר אנחנו מופקדים על הטיפול בהם. לגבי חלק מהמקרים אני אבקש

להקים ועדות אד-הוק, ואני אטיל עליהן את המשימה לטפל בחלקי הדו"ח שאינם מהווים

חלק אינטגראלי מדו"ח 44. לצורך זה נצטרך לקבל, בחלק הלא פורמאלי של הישיבה,
אינפורמציה בקשר לשאלות
מה בדיוק נשאר פתוח, מה פרוץ, מה חשוב יותר ומה חשוב

פחות.סדרי עבודת הוועדה

היו"ר ד' מגן;

אני משתדל שישיבה של מליאת הוועדה לא תארך יותר מ-90 דקות אם כי היא גולשת

מעבר ל-90 הדקות אז , לדעתי , היא נעשית פחות אפקטיבית,
הצעות לסדר
אנהנו צריכים לשמור על לוח-הזמנים, וכדי למנוע את הטכניקה לפיה

הבר הוועדה נכנס באמצע ישיבה, מציע הצעה לסדר, ויוצא מהישיבה, נשמור על כלל-ברזל

לפיו הצעות לסדר תוגשנה בכתב בתחילת השבוע, עד יום שני בשעה עשר.

ע' לנדאו;

בכתב?

היו"ר ד' מגן;

כן. מספר החברים בוועדה גדל לשבעה-עשר, אנחנו עלולים לפרוץ את המסגרות,

ואז לא נעמוד בעומס.

על יתר הדברים אני אדבר בחלק הלא פורמאלי של הישיבה.

ב' פרידנר;

אני מבקש מהיושב-ראש לחזור על המשפט האחרון באזניו של חבר-הכנסת דן תיכון

שנכנס זה הרגע לחדר הישיבה.
היו"ר ד' מגן
חבר-הכנסת דן תיכון יקבל את הסטנוגרמה של הישיבה.

החלטנו, כאמור, להתייעץ בחלק הלא-פורמאלי של הישיבה כדי לקבוע את סדרי העבודה

של הוועדה, והוא יתקיים בשעה עשר. אז נקבע את סדרי העדיפויות ואת המשך עבודת

הוועדה.

ע' לנדאו;

צריך לחשוב על קיום ישיבות ועדת המישנה לא רק ביום שלישי אלא גם בימים אחרים

של השבוע.

היו"ר ד' מגן;

נדבר על זה.

ע' לנדאו;

צריך לקבל אישור פורמאלי לשם כך?

היו"ר ד' מגן;

לא, אלא אם כן הישיבות מתנהלות בשעות התכנסות מליאת הכנסת.
ד' תיכון
מה סוכם בישיבה הזאת?
היו"ר ד' מגן
סיכמנו להגיש דו"חות נפרדים. חבר-הכנסת עוזי לנדאו ישתדל להכין סיכומים

והצעות עוד בכנס הזה של הכנסת. דיברנו על סיורים, על בעיות שיש לנו עם מערכת

הבטחון בקשר לזימונים, ועל הצעות לסדר בוועדה. כל מי שירצה להגיש הצעה לסדר

יצטרך לעשות זאת בכתב עד יום שני בשעה עשר בבוקר.

ד' תיכון;

כוונתך לבקשות לחוות דעת.
היו"ר ד' מגן
הצעות לסדר ובקשות להוות דעת.

ד' תיכון;

תעמוד על-כך שיהיה מדובר על בקשות לחוות דעת, אחרת זה לא מעוגן בתקנון ובחוק.

אני אומר זאת כיוון שהתעוררו בעבר בעיות בעניין הזה.
היו"ר ד' מגן
נמשיך לדבר על כל הדברים האלה בשעה עשר.

אני מודה לכם על השתתפותכם בדיון.

הישיבה הסתיימה בשעה 9:05

קוד המקור של הנתונים