ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 08/06/1994

תלונה מס' 30 בדו"ח נת"צ 21 - מינהל מקרקעי ישראל - הודעה במחייבת פעולה בזמן קצוב מצד מעוניין. צריכה להימסר בדרך שהגיע במועד; תלונה מס' 31 בדו"ח נת"צ 21 - מינהל מקרקעי ישראל - התמשכות הטיפול בעיסקה פעילה לשלילת הנחה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 132

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת,

יום רביעי, כ"ט בסיון התשנ"ד (8 ביוני 1994), שעה 10:30
חברי הוועדה
מ"מ היו"ר עי לנדאו

ר' זאבי
מוזמנים
אי רביד - הממונה על תלונות הציבור

מי במברגר - עוזרת בכירה לנציב

מי טילקין - מנהל מחוז ירושלים בממ"י

עו"ד ר' אבני - נציבות תלונות הציבור
מזכיר/ת הוועדה
ב' פרידנר
קצרנית
ת' בהירי
סדר-היום
1. תלונה מס' 30 בדו"ח נת"צ 21 - מינהל מקרקעי ישראל - הודעה

המחייבת פעולה בזמן קצוב מצד מעוניין, צריכה להימסר בדרך שתגיע

שתגיע לידיו במועד.

2. תלונה מס' 31 בדו"ח נת"צ 21 - מינהל מקרקעי ישראל - התמשכות

הטיפול בעיסקה כעילה לשלילת הנחה.תלונה מס' 30 בדו"ח נת"צ 21 - מינהל מקרקעי ישראל - הודעה במחייבת פעולה בזמן

קצוב מצד מעוניין. צריכה להימסר בדרך שהגיע במועד

היו"ר ע' לנדאו;

אני פותח את הישיבה. הודעה מחייבת פעולה, צריכה להימסר בדרך שתגיע לידיו

במועד. אלה דברים פשוטים, שאיננו צריכים לפרטם. מה קרה במקרה זה?

מי טילקין;

העניו סודר. בכל מחוזות המינהל, למעט מחוז ירושלים, לא היה הסדר כזה. מאז

התמניתי כמנהל מחוז, נתתי הוראה להוציא את ההודעה בדואר רשום. אני חולק על

הביקורת הקובעת כי העדכון חשוב יותר לקונה מאשר למוכר. יש כאן בעיה, משום שיש

עורך דין אחד אשר מקבל את ההודעה. הוא המייצג את הצדדים, והוא שצריך להנחות את

הקונה והמוכר כיצד לנהוג. בסופו של דבר הענין סודר.

היו"ר ע' לנדאו;

ענין שיש לו חשיבות כספית כבדה לקונים ולמוכרים, יוסדר באמצעות דואר רשום?
מי טילקין
כך מודפס בהודעות המחשב.
ר' אבני
הבעיה היתה קיימת רק במחוז אחד.

מי טילקין;

מעתה זה יהיה מהלך הענינים הרגיל.

תלונה מס' 31 בדו"ח נת"צ 21 - מינהל מקרקעי ישראל - התמשכות

הטיפול בעיסקה פעילה לשלילת הנחה

היו"ר ע' לנדאו;

אני חייב לומר כי כאשר קראתי את הדברים, לפני שהגעתי להחלטה של נציב תלונות

הציבור, היתה לי הרגשה שגם כאן משהו משובש.

מי טילקין;

היתה תקופה לפני חוק המכרזים, שהיו פטורים לנכים במסגרת תכניות בנה-ביתך.

האישור היה מותנה בהחלטת ועדת הפטור, ומכאן נוצר הפער של 3 חודשים. במקרה הספציפי

הזה קבע שר השיכון דאז מועד לפטורים. המצב תוקן גם בכל הנוגע לנכים אשר יכולים

לקבל פטור. אין עוד ועדת פטור, אלא תקנות על-פי סעיף 26 (4), ולכן השיטה בתכניות

בנה ביתך היא, שאחוז מסוים מהמגרים מוצעים לנכי צה"ל. הנושא הובא לידיעת המחוז,

אנשים אלה מתייצבים ביום ההקצאה של המגרשים והם משוריינים מראש. בדרך-כלל מדובר

ב-10 אחוז ממספר המגרשים. אם יש מועמדים יותר ממספר המגרשים, עורכים הגרלה בין

המועמדים. הנושא הספציפי הזה נפתר, וגם החוק שינה אותו.

ר' אבני;

החוק שינה רק את העכוב. מה שהרגיז אותנו הוא, שהודעות אשר נשלחו עד לתאריך

מסוים, רק הן היו בתוקף.
מי טילקין
ראש האגף אשר פירש את ההוראה, חשב שמדובר לא ביום אישור העיסקה אלא ביום

משלוח ההודעה, ומכאן הפער. האישור היה ל-31.7 אך ההחלטה היתה לפני תאריך זח. גם

ראש אותו אגף כבר איננו בתפקידו, והנושא סגור.

היו"ר ע' לנדאו;

הערת מבקרת המדינה היינה שהלך המהשבה היה צריך להיות כזה, שהלקוח תמיד צודק.

אין מחלוקת על-כך. האם נציב תלונות הציבור בדק רק שתי תלונות המתייחסות למינהל

מקרקעי ישראל?

אי רביד;

היו עוד תלונות, אך בחרנו להביא שתי תלונות שיש להן השלכה מעבר לתלונה

הספציפית.

היו"ר ע' לנדאו;

התגובה האינטואיטיבית שלי היא, שיש כאן שתי דוגמאות לכך שהאזרח מבקש לקבל את

מה שמגיע לו, ורק מטעמים טכניים מתקבלת החלטה נגדו. אילמלא נציב תלונות הציבור,

הוא לא היה יכול למצוא תשובה למצוקתו במערכת הרגילה.

אי רביד;

בתשנ"ב הוגשו לנו 150 תלונות נגד ממ"י. ב- 65 מקרים הוכח שהתלונות מוצדקות.
היו"ר ע' לנדאו
אם אין עוד הערות, אני מודה לכם.

(הישיבה ננעלה בשעה 15:10)

קוד המקור של הנתונים