ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 06/06/1994

שירות התעסוקה - סדרי מינהל ובקרה בהעסקת עובדים מאזורי יהודה ושומרון ומחבל עזה בישראל - עמ' 566 בדו"ח 44 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 208

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, כ"ז בסיון התשנ"ד (6 ביוני 1994). שעה 10;11

נכחו;

חברי הוועדה; ד' מגן - היו"ר

מוזמנים; מבקרת המדינה מי בן-פורת

שי לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה

ר' בר - מנהלת ביקורת ראשית, משרד מבקר המדינה

אי בן-שושן - מנכ"ל משרד העבודה והרווחה

אי ברזני - מנהל אגף מדורי י תשלומים, משרד

העבודה והרווחה

אי פרן - מנכ"ל שירות התעסוקה

די לפלר - מנכ"ל שירות התעסוקה לשעבר

מזכיר הוועדה; ב' פרידנר

קצרנית; אי לויו

סדר-היום; שירות התעסוקה - סדרי מינהל ובקרה בהעסקת עובדים מאזורי

יהודה ושומרון ומהבל עזה בישראל - עמי 566 בדו"ח 44

של מבקר המדינהשירות התעסוקה - סדרי מינהל ובקרה בהעסקת עובדים מאזורי יהודה ושומרון

ומחבל עזה בישראל - עמ' 566 בדו"ח 44 של מבקר המדינה

היו"ר ד' מגן;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה ורוצה לעדכן את מנכ"ל שירות התעסוקה, שהדו"ח היה

במסגרת מסוימת בדיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה בטרם הנחת הדו"ח השנתי על

שולחן הכנסת. כמו-כן, אנחנו נערוך שני דיונים, קודם כל במליאת הוועדה, ונבקש

לשמוע את דבריך בקצרה. המשך הדיון, והוא עיקר הדיון, יהיה במסגרת ועדת משנה

לענייני בטחון בראשות חבר-הכנסת עוזי לנדאו, והמועד יתואם בנפרד.

כידוע, הדו"ח הגלוי הוא הדו"ח שהונח על שולחן הכנסת. אם תוכל להתייחס ולהעיר

הערות כלליות לדו"ח נשמח לשמוע, אבל תצא מתוך הנחה שעיקרי הדברים ייאמרו במסגרת

אחרת.

אי פרן;

נמצאים אתי גם מנכ"ל שירות התעסוקה דוד לפלר וגם מנהל אגף מדורי תשלומים

שעוסק ספציפית בנושא של עובדי השטהים.

לאחר לימוד דברי הביקורת לעומקם אני יכול לומר שתוקנו הליקויים במהלך

הביקורת, ויש שני דברים נוספים שעלינו לטפל בהם: 1. נושא המיחשוב. לפי הערת

הביקורת, אנחנו יוצאים למכרז לחברות שיתנו לנו את שירות המיחשוב של כל מסת יהודה

שומרון ועזה. כמובן יילקח בחשבון גם המצב המשתנה בהתאם להסכם האוטונומיה. 2.

דבר נוסף שעדיין עומד ותלוי זה הבקרה החשבונאית שמתבצעת בידי רואה חשבון חיצוני,

ועם סיומה נצטרך, כמובן, ללמוד, להפיק לקחים ולתקן את הדרוש תיקון.

היו"ר ד' מגן;

איך אתם מתייחסים לעבודה השוטפת? לדוגמא, אתמול הממשלה החליטה להרחיב את מספר

הערבים תושבי יש"ע שיכולים להתפרנס בתחום הריבוני של מדינת ישראל ל-35 אלף. אתם

הייתם שותפים להחלטה? נערכתם במקביל? ההחלטה הזאת לא תיושם עד שלא תיערכו ותתנו

את האישורים הדרושים מבחינתכם? האם אתם שותפים לתכנון המדיניות בתחום הזה? מה

הממשלה מתכוונת לעשות בהמשך? לאיזה מספר היא מתכוונת להגדיל את מספר הערבים תושבי

יש"ע שיכולים לעבוד כאן?

אלה דברים שלא הופיעו בדו"ח, אבל אנחנו מעוניינים לשמוע.

אי פרן;

אנחנו בעצם ערוכים לעבודה שוטפת.

לגבי מדיניות - שירות התעסוקה איננו אחראי למדיניות של מתן ההיתרים לעובדי

יהודה, שומרון ועזה. אנחנו ערוכים בצורה המיחשובית ועם כל מדורי התשלומים הפרוסים

בארץ ועם עבודה משותפת עם לשכות התעסוקה ביהודה, שומרון ועזה, ששייכות למי נהל

האזרחי. אנחנו ערוכים למצב שמקבלים את ההוראה כפי שהתקבלה ביום שישי האיורון,

אישור ל-8 אלפים עובדי שטחים, 3 אלפים מעזה ו-5 אלפים מיהודה ושומרון, לפי

קריטריונים שנמסרים לנו גם על ידי מערכת הבטחון. הקריטריונים לדוגמא נשואים בני

25 פלוס.

היו"ר ד' מגן;

אם כך, הגיל ירד. פעם היו מבוגרים יותר?א' פרן;

היה גם 30 והיה גם 25. זה לבנין. לחקלאות הגיל יותר נמוך. היו במרוצת הסגר

ופתיחתו בחודשיים האחרונים מצבים של בני 30 פלוס נשואים עם שנות ותק שעבדו אצל

המעסיק. אני חייב לציין שכל העובדים שמשוחררים כעת מהשטחים הם עובדים ותיקים,

והכוונה שעבדו אצל אותו מעסיק לפני פברואר 1994. אנחנו לא מכניסים כרגע עובדים

חדשים.

היו"ר ד' מגן;

כל ה-35 אלף?

א' פרן;

כן.

היו"ר ד' מגן;

זאת אומרת, מוכרים?

א' פרן;

בהחלט מוכרים. כל המסה הזאת של המאגר יושבת אצלנו במערך חמיחשוב, ועל פי

אותם קריטריונים שכרגע אמרתי, והכמויות כפי שניתן לנו האישור, אנחנו מריצים את

הנתונים,והפוטנציאל יוצא בצורה של קוד מעסיק, תעודת זהות ושם של העובד, ואז אנחנו

מזווגים את השניים. ברגע שיש לנו את הרשימות האלה אנחנו מעבירים את זה למת"ק -

מפקדת תיאום וקישור - או קציני הקישור של עזה ושל יהודה ושומרון לענייני תעסוקה,

ואז מתקיים התהליך שהם נותנים את האישורים לעובדים והמעסיקים מקבלים אותם לאחר

האישורים האלה. זאת הפעולה שנעשית ואנחנו ערוכים אליה לכל הענפים. כאשר נכון

להיום, כמובן, זה חל על חקלאות, תעשיה, תיירות ובנין.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

ממשיכים להימנע מקבלת שיקים ממעסיקים?

אי פרן;

זה הופסק וכך נוהגים. התשלום נעשה ישירות מהמעסיק אל המועסק.

היו"ר ד' מגן;

עבודת רואי החשבון נסתיימה?

א' ברזני;

עדיין לא.

היו"ר די מגן;

מתי אמורה להסתיים?

א' ברזני;

אנחנו מקווים שתסתיים תוך חודשיים-שלושה.היו"ר ד' מגן;

אנחנו צריכים לקיים דיון בדו"ח המלא. כפי שאמרתי, הדיון בדו"ח המלא יהיה

במסגרת ועדת המשנה, ונבקש לעשות זאת במחצית השניה של חודש יולי, תודה שבאתם.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 25;11

קוד המקור של הנתונים