ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 01/06/1994

הצעת חוק מבקר המדינה (הוראת שעה) (חברות קבועה בוועדה), התשנ"ד-1994; מינהל האוכלוסין - השירות לאזרח - עמ' 605 בדו"ח 44 של מבקר המדינה; מפעל הביוב בירושלים - עמ' 608 בדו"ח 44 של מבקר המדינה; נספח לפרוטוקול -תקציר לקראת דיון בוועדה לענייני- ביקורת המדינה של הכנסת; שירותי הכבאות וההצלה - עמ' 574 בדו"ח 44 של מבקר המדינה; שירותי הכבאות וההצלה תקציר

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 203

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי, כ"ב בסיון התשנ"ד (1 ביוני 1994) , שעה 00;09
נכחו
חברי הוועדה; היו"ר ד' מגן

ר' זאבי

די תיכון

מוזמנים;

משרד מבקר המדינה; מבקרת המדינה מ' בן-פורת

י . הורביץ - מנכ"ל

שי לביא - עוזרת בכירה למבקר המדינה

אי שילה - מישנה למנכ"ל

מי פרץ

י' יזרעאלוביץ

ו י כהן

אי לבנת

ר' אמיר

ר' לסטרל

ר' קמפלר

נציבות כבאות והצלה; רב טפסר ש' כהן - נציב כבאות והצלה

י י גוזלן - ראש אכ"א

אי בר-נתן - ראש אגף אפסנאות

י י סודרי - ראש אגף כספים

עו"ד ת' פינקוס - הלשכה המשפטית

משרד הפנים; אי סויסה - הממונה על מחוז ירושלים

שי זי נגר - יועץ משפטי

טי אלינסון - דוברת המשרד

די אפרתי - מנהל מינהל האוכלוסין

משרד החינוך; עי כאהן - מנהל אגף הבטחון

צי שבת - מנהל אגף הבטיחות

קי קידר - קק"ל

גי הכהן - משרד האוצר

עיריית ירושלים; י י אפרתי - גזבר העיריה

נ' רובין - מנהל אגף למים וביוב

נ' אברמוביץ - ס' מנהל האגף

י י בר - מנהל פרוייקט הביוב הארצי בנציבות המים

עו"ד ר' אדם - המשרד לאיכות הסביבה

א' שפירא - מנכ"ל את"ת

ע' ברלינסקי - משרד הכלכלה והתכנון

חי נוימן - משרד הכלכלה והתכנוןיועץ משפטי; אי שניידר

מזכיר/ת הוועדה; בי פרידנר

קצרנית; ת' בהירי

סדר-היום; 1. שירותי הכבאות והצלה - עמ' 574 בדו"ח 44 של

מבקר המדינה

2. היבטים על פיקוח הרשויות המקומיות - ועדות קרואות

ומועצות ממונות - עמי 593 בדו"ח 44 של מבקר המדינה

3. מינהל האוכלוסין - השירות לאזרח - עמ' 605 בדו"ח 44

של מבקר המדינה

4. מפעל הביוב בירושלים - עמי 608 בדו"ח 44 של מבקר

המדינהשירותי הכבאות וההצלה - עמ' 574 בדו"ח 44 של מבקר המדינה
היו"ר די מגן
אני פותח את ישיבת הוועדה. סדר היום גדוש, והעני נים שעל סדר היום גרמו לעכוב

הקל בתחילת הישיבה. מנכ"ל משרד הפנים שהיה אמור להיות כאן,ביקש ממני להשתרורר,

בגלל עיסוקים אחרים. אם אקבל תשובה מתאימה בקשר לסעיף 2 שעל סדר היום, נקיים בו

את הדיון עוד היום. בהערות שר התכנון והכלכלה נאמר: הוועדה תסיים את עבודתה תוך

שלושה חודשים, ותביא את מסקנותיה והמלצותיה בפני ועדת השרים. האם העבודה הזו

הושלמה?

ע' ברלינסקי;

עדיין לא.

היו"ר ד' מגן;

אם כך, אני מודיע שלא נוכל לדון בסעיף 2 שעל סדר-היום, אלא בנוכחות מנכייל

משרד הפנים. נקבע מועד אחר לדיון, בשבוע הבא או שבוע לאחר מכן.

הערה לסדר, לחבר הכנסת דן תיכון.
די תיכון
גברתי המבקרת, איני יודע אם את עוקבת אחר מה שקורה ב-24 השעות האחרונות,

ובמיוחד בשעתיים האחרונות. אני מסב תשומת-לבך למסיבת עתונאים שקיים שלשום חבר

הכנסת רמון, בנושא מינוי כונס נכסים לקופת-חולים ותכנית ההבראה. הוא אמר שם דברים
קשים ביותר
שר בממשלה חבר עם מזכיר ההסתדרות, כדי שלא לבצע את תכנית ההבראה

להצלת קופת-חולים, והם הסכימו שרק כספי האוצר יועברו לקופה, בעוד שכספי ההסתדרות

לא יועברו.
אקריא מתוך העתון ("הארץ")
רמון, שדיבר במסיבת עתונאים בתל-אביב, האשים את

שר האוצר אברהם שוחט, כי הוא נגוע בשיקולים פוליטיים בירוסו לקופת-חולים. כל מי

שהיה מעורב בהתדרדרות במצבה הפיננסי של קופת-חולים, צריך להסיק מסקנות, אמר רמון

בהתייחסו לשר האוצר, למזכייל ההסתדרות חיים הברפלד ולמנכייל קופת-חולים אביגדור

קפלן, מבלי שנקב בשמותיהם.

בהמשך הוא חוזר ומאשים את שר האוצר בטרפוד הסכם ההבראה, שהוא חלק מדו"ה מס'

44 של מבקר המדינה. לפני כשעתיים עלו שני המרואיינים לשידור, והדבר ההומור ביותר

ששמעתי בתולדות מדינת ישראל יצא החוצה. שימי-לב למה שאמר חבר הכנסת רמון: בישיבת

שרינו (שרי מפלגת העבודה), החלטנו שההסתדרות לא תעביר את חלקה להצלת קופ"ח, קרי

מניות כור, כי הכסף הזה צריך להיות מיועד לרכישת בנק הפועלים. אתה אדוני, שר

האוצר, פשוט שכחת את מה שסוכם בין שרינו, ואני הייתי נגדם. כך אמר חבר הכנסת

רמון, וזאת בעקבות הדיבורים על-כך שההסתדרות צריכה להשלים את חלקה בהסכם ההבראה.

זאת אומרת שכל המכרזים של מייי נכסים תפורים, ומישהו החליט להעביר את בנק

הפועלים לידי חברת העובדים, על חשבון הכסף שהיה מיועד לקופת-חולים. זה יותר

מעבירה פלילית. אני רוצה להזכיר את 180 מליון השקל שהועברו בדרך לא דרך להצלת
קופת-חולים לפני הבחירות. אומר רמון
במשך חצי שנה משתיק שר האוצר את מה שקורה

בקופת-חולים, ומאפשר להברפלד לנהל מסע בחירות שקט, כאשר הוא יודע שקופת-הולים

קרסה ונפלה, ויש לה גרעון שבין 1.6 מליארד ל-2 מליארד.

דברים כאלה לא קרו במדינת ישראל עד היום הזה. כאשר רבים, הכל יוצא החוצה. אני

מבקש את התייחסותך לכך, כי אי אפשר לעבור על-כך לסדר-היום.היו"ר ד' מגן;

אני יכול לומר לחבר הכנסת תיכון, כי שוחחתי עם מבקרת המדינה גם על-כך, ואני

בודק אפשרות לקיים דיון על הנושא ביום אי. לפי שעה נראה כי זה יהיה קשה, אך הנושא

בוער וראוי שיידון ודעתנו לגביו תישמע.

די תיכון;

אבקשך להציג את הנושא כבקשה לחוות-דעת. אלה דברים שלא הורגלנו לשכמותם זה

שנים רבות.

היו"ר ד' מגן;
אנו ניגשים לסדר-היום
שירותי הכבאות וההצלה - עמי 574 בדו"ח 44 של מבקר

המדינה. אבקש להציג את הנושא.

א' לבנת;

(מקריא את תקציר דו"ח הביקורת - מצורף כנספח לפרוטוקול),

היו"ר ד' מגן;

בדברי התשובה של נציב שירותי הכבאות וההצלה, אני מבקש להתייחס לעוד כמה
נקודות
באפריל 1994 היה אמור להתבצע הניתוק החשבונאי והאחר ביניכם לבין אגוד

ערים ראשון-לציון. האם זה בוצע?

אני רוצה לעדכן את הנוכחים: מבקר המדינה נזהר מלהשתמש בביטויים חמורים, אך

בכל הנוגע לסדרי העסקת כח-אדם וניהול כספי, המבקרת קובעת: הליקויים שהעלה משרד

מבקר המדינה הם חמורים, ואינם מתיישבים עם מי נהל תקין. באותו פרק נאמר כי הם

מצביעים על העדר פיקוח ובקרה מטעם משרד הפנים. למרות התשובה של משרד הפנים, לדעת

מבקר המדינה אין די בכך. מדובר על-כך שהוחל בשינוי במערך התקציבי, ובנושא זה אני

מבקש לקבל פרטים אשר יצביעו על דרך הטיפול בנושא.

גם בדו"ח מסי 42 וגם בדו"ח מסי 44, אנו עוסקים בשירותים הנוגעים להצלה. בדו"ח

מסי 42 דובר על כיתות לימוד הנתונות לסכנת שריפה, אך לא שמענו קול זעקה בהמשך.

משרד החינוך והתרבות הגיש תכנית רב-שנתית לפתרון המדינה, אך האם אין לדעתכם

להשקיע מאמצים, כדי לפתור את הבעיה בצורה יסודית יותר? אנו אמורים לדון גם בדו"ח

אודות שירותי התיירות. אנו שומעים על מספר גדול של בתי-מלון שאינם עומדים בתקן

הדרוש, והדבר מבהיל ומפחיד. אתם מציינים אמנם שכמה בתי-מלון תיקנו את המצב. אם

יכלו לעשות זאת במהירות, מדוע לא עשו זאת בתי-מלון אחרים?

אני רוצה להזכיר שחבר הכנסת זאבי הגיש הצעה לארגון העורף בשעת חירום, ויש

התייחסות לענין שילוב שירותי כבאות והצלה במערך העורף. יכול להיות שבמהלך הדיון,

אם נראה צורך, נוכל לשלב את הנושאים.
ר' זאבי
מבקרת המדינה שואלת שאלה שלא נענתה: מדוע יש תכניות לשילוב המערך הצבאי

והאזרחי, אך הדבר לא בוצע.
שי כהן
אני חייב לציין את היסודיות של הביקורת לגבי שירותי הכבאות וההצלה. כל

המימצאים בדו"ח מבקר המדינה נגזרים מן המבנה הארגוני של שירותי הכבאות וההצלה. עם

כניסתי לתפקיד, ביקשתי משר הפנים דאז את הנתק המיידי מאיגוך ערים ראשון-לציון. לאיעלה על הדעת שיחידת סמך אשר אושרה והוכרה על-ידי ועדת השירות ועל-ידי נציבות

שירות המדינה, תהיה בצורה זו או אהרת מהוברת ליהידה אשר אמורה להיות בכפיפות

מקצועית לנציבות הכבאות וההצלה. באוגוסט 1992 סיכם על מספר הליכים לשם התנתקות

מאיגוד ערים ראשון לציון, כולל העברת הסעיף התקציבי לנציבות הכבאות, מסעיף שירותי

הכבאות בכלל לסעיף 06 בתקציב משרד הפנים. לדאבוננו הרב, נושא כה האדם בנציבות לא

תוקן עד היום, וגם ועדה אשר מונתה על-ידי הנהלת משרד הפנים, כדי לבדוק את המבנה

הארגוני של הנציבות, לא שינתה את המצב, המבנה הארגוני של הנציבות מבוסס על נייר

שאושר על-ידי נציבות שירות המדינה. הוא מדבר על 8 עובדים, על יועצים חיצוניים, על

עוד 5 עובדים במינהלת ההקמה ועל-כך שלא יהיה להם חשב עצמאי. כבר אמרתי שאיני מבין

כיצד יחידת סמך כזו יכולה לעבוד ללא יושב עצמאי. לדאבוננו, גם בדיון שהיה השבוע,

לא אושר חשב ליחידת הסמך אשר אושרה על-ידי הגורם המוסמך בישראל. ועדה שמינה מנכ"ל

משרד הפנים בדצמבר 1993. היתה אמורה לסכם עד 31.3.94 את המבנה הארגוני, כאשר

התפיסה המנחה היה מאיגוד ערים ראשון-לציון בכל הנושאים, ובפרט בנושאי

כה-אדם. על-פי תפיסת מנכ"ל משרד הפנים, המבנה הנוכחי ימשיך לפעול, כלומר במסגרת

איגוד ערים ראשון-לציון, וזאת עד שאותה ועדה תסכם המלצותיה, ויגובש סופית המבנה

הארגוני של נציבות הכבאות כיחידת סמך.

היו"ר ד' מגן;

מה מחזיק אתכם באיגוד ערים ראשון-לציון? קיים הרצון שלכם להתנתק, קיימת

ביקורת המדינה, ישנה החלטת ממשלח בעקבות ביקורת המדינה,, ויש לוח זמנים בעקבות

החלטת הממשלה. אני מבין שערכתם ישיבה מיוחדת עם מנכ"ל משרד הפנים לקראת הדיון

היום, ובכל זאת אתם לא מצליחים למצוא פתרון?

שי כהן;

הדבר הראשון שרציתי לעשות עם כניסתי לתפקיד, הוא ההתנתקות המהירה מאיגוד ערים

ראשון-לציון. לא יעלה על דעתי להיות סמוך לשולחנה של יחידה שאני אמור להנחותה

מבחינה מקצועית. הבעיה נעוצה בתקני כח אדם. באישור של נציבות שירות המדינה

ובהעברת התקנים והחשבות למשרד הפנים. זוהי הערכתי האישית.

להערכתי הנושא יבוא לידי פתרון בתקופה הקרובה. אנו לוחצים על-כך, וגם משרד

הפנים תומך בכך. רק ענינים טכניים מונעים זאת. סוכם שהדבר ייעשה עד ה-31.12.94.

נעשה הכל שזה יקרה לפני-כן. עוד בטרם הקמת נציבות הכבאות ב-1989, בית-הספר לכבאות

שהכשיר את כל הכבאים והצוותים פעל בראשון-לציון. גם הוא היה קשור באיגוד ערים

ראשון-לציון, אך במסגרת המגמה לתקן את המצב, הוא התנתק ממנו.

היו"ר ד' מגן;

בכל מה שקשור לכיבוי אש והצלה, אנו רואים החלטות אשר נובעות כנראה מאי הכנת

עבודת מטה ראויה. ביוני 1992 קיבלה הממשלה הקודמת החלטה. באה הממשלה החדשה וכעבור

כמה חודשים קיבלה החלטה הפוכה. האם יש כאן ענין פוליטי? כיצד יכלה הממשלה לקבל

החלטות הפוכות בטווח של חצי שנה?

בחודש פברואר, כאשר ועדת השרים לעניני תיאום דנה בענין, היא קיבלה החלטת

ממשלה שהחל ב-1 באפריל 1994. לא תהיו סמוכים לאיגוד ערים ראשון-לציון-

ע' ברלינסקי;

אין החלטה כזו.

ש' כהן;

הייתי שמח אם היתה החלטה כזו.היו"ר ד' מגן;

באפריל 1994 הודיע שר הכלכלה והתכנון כי יחול ניתוק בין שירותי הכבאות לבין

איגוד ערים ראשון-לציון. תקצוב הנציבות וניהול חשבונותיה ייעשה באמצעות משרד

הפנים.

שי כהן;

אותה ועדה קיבלה מנדט לסיים את עבודתה עד 31 במרץ 1994' הוועדה הזו לא סיימה

את עבודתה, ולאור זאת יזמנו דיון אצל מנכ"ל משרד הפנים. הנחייתו היתה שעד סוף שנת

העבודה הנוכהית, אורנה ועדה תסיים את עבודתה, על מנת שההתנתקות הזו אכן תבוא.
אשר להעסקת עובדים
הייתי חרד מאד לנושא שכרם, ונפגשתי פעם ועוד פעם עם

הממונה על השכר במשרד האוצר. כל עובד בנציבות שירותי הכבאות וההצלה, קיבל אישור

בכתב מן הממונה על השכר במשרד האוצר. האישור הועבר על-ידי לגורמי הביקורת.
אשר לבתי המלון
עם כניסתי לתפקיד, מיפיתי את גורמי הסיכון במדינת ישראל.

לאור השריפות אשר התרחשו בשנים האהרונות בבתי-המלון מלכת שבא באילת, מוריה באזור

ים-המלח, פרק בנתניה וסיני בתל-אביב, ההלטנו להעמיד בעדיפות ראשונה את הבדיקה

והקביעה של סדורי בטיחות אש בבתי-המלון. ועדה משותפת שלנו עם התאחדות בתי-המלון,

סיכמה בחודש אוגוסט 1993 נוהלים חדשים עבורם, והם אמורים להתבצע בכל בתי-המלון עד

אוקטובר 1996. ביצוע השינויים האלה, בעיקר התקנת מערכות כיבוי אש אוטומטיות

ומתזי מים בבתי-מלון ובמוסדות ציבור, לא ניתנים להיעשות מהיום למחר.

אני חייב לציין את שיתוף הפעולה ואת הרגישות של בתי-המלון. ישנם כאלה

שמכניסים את הנושא עם כל הנוחלים הקשיחים שהוצאנו. ביקרתי לפני שבוע במלון סיני

בתל-אביב, ולשמחתנו הדברים תוקנו בצורה הטובה ביותר.
ר' זאבי
על-פי החוק, אתה צריך להיות הגורם המאשר את היכולת להפעיל בית מלון.
ש' כהן
אינני גורם מאשר, אני גורם מייעץ.
רי זאבי
למיטב ידיעתי, בית מלון כמו כל מתקן ציבורי אחר, חייב לקבל אישור של מכבי

האש.
שי כהן
אין זה כך. אנו גורם מייעץ לוועדות התכנון והבניה. מחלקת הכבאות בתל-אביב היא

מחלקה בתוך העיריה, ואין דומה איגוד ערים למחלקה עירונית. אין לנו הסמכות לסגור

מוסדות ציבור. אנו יכולים להעביר הודעה לממונה על המחוז במשטרת ישראל, על

הליקויים שמצאנו במקום זה או אחר. אחד הדברים המופיעים בהצעת החוק הוא האכיפה.
היו"ר ד' מגן
מה מעכב את קבלת הצעת החוק?
ש' כהן
ב-28 במרץ 1993 החליטה ממשלת ישראל, לאור המלצה שלנו, להקים רשות כבאות

והצלה. ב-28 באפריל העברנו הצעת חוק למשרדי המשפטים והאוצר, בהינאם להחלטת הממשלה.

משרד האוצר העלה שאלות קשות, בעיקר בנושא בוררות החובה, זכות השביתה והזכויותהפנסיוניות לכבאים. על הנושאים האלה התנהל משא-ומתן ארוך ומתיש. הכבאים נמצאים

בהורדה מזה 15 שנים. אין מחלוקת על-כך שצריך להיות שינוי ארגוני בשירותי הכבאות.

לאור הפניה של ועד העובדים הארצי לראש הממשלה, הוא נעתר לעכב בשלב זה את החוק, עד

אשר ילובנו מספר נושאים עם ועד העובדים.

היו"ר ד' מגן;

אני מבקש שתעביר אלינו בשבוע הבא את הצעת החוק.

ש' כהן;

אשר לכיתות לימוד, אנו עורכים סקרים אך אין לנו סמכות לסגור בית-ספר או לאכוף

את החוק על מבנים רבי-קומות. קיימנו מספר דיונים עם סגן שר החינוך, ובימים אלה

פורסמו הנחיות בנושא סדורי בטיחות של בתי-ספר. יחד עם הממונה על אגף הבטחון במשרד

החינוך, הוצא נוהל לפיו כיתת לימוד חדשה לא תאוכלס, עד שמשרד החינוך יקבל את

אישור שירותי הכבאות האזוריים. ידוע לי שקיימת הערכות טובה של משרד החינוך,

לתיקון הליקויים בבתי-ספר בהם הם קיימים.

אני רוצה לציין נקודה נוספת: פרסמנו תכנית רב-שנתית בנושאי פיתוח, הצטיידות,

בינוי, מבצעים, כח-אדם, כלי רכב וסולמות גבהים. אנו מוציאים היום סידורי בטיחות

אש למתקנים עוד בטרם הוקמו. התכנית הרב-שנתית גם היא מבוססת על אילוצים תקציביים.

הכנו את תכנית אתגר-2000, אשר- מתייחסת לשירותי הכבאות וההצלה העתידיים במדינת

ישראל. התכנית כולה מבוססת על תקציב, ואני מקווה שיימצא התקציב הראוי כדי ליישם

את התכנית הרב-שנתית. לאור המלצתנו סיכם משרד הפנים השבוע, להקים צוות ליישום כל

ההמלצות בדו"ח מבקרת המדינה. לא הייתי רוצה לראות את הדברים בלתי מתוקנים. מנכ"ל

משרד הפנים נעתר לנו, ואני מקווה כי בצוות שיוקם יהיה גם איש האוצר.

שרותי הכבאות וההצלה במדינת ישראל, אינם עונים על סיכוני האש. איננו עוסקים

רק בכיבוי אש, ככל שהטכנולוגיות והתעשיות מתקדמות יותר, כך רבים יותר הארועים בהם

אנו פועלים. בשנה שעברה השתתפנו ב-50 אלף ארועים, מהם 25 אלף של כיבוי שריפות

ועוד 25 אלף ארועים הקשורים בתאונות דרכים, בחילוץ והצלה ובשירותים לפרט

ולקהילה. זוהי המגמה הקיימת בכל העולם המערבי: פחות ופחות התערבות בכיבוי שריפות,

ויותר ויותר בשירותי חילוץ והצלה.

אני מקווה כי הצוות שיוקם, ישכיל ליישם את ההמלצות. מוקדי הסיכון במדינת

ישראל הם במבנים רבי-קומות, בחניונים תת-קרקעיים, בצירי תנועה ובייצור חומרים

מסוכנים, ועדיין אין לנו מענה מבצעי לכל המקרים הקשורים בכך. להערכתי, נצטרך סיוע

של כל הגורמים, כדי לשפר את שירותי הכבאות וההצלה בשנים הקרובות.
היו"ר ד' מגן
אני רוצה לשמוע את עמדתו של איגוד ערים ראשון לציון.

ש' כהן;

התפיסה של יושב-ראש איגוד הערים ראשון-לציון, מר יהושע ברקוביץ', היא שצריכה

להיות התנתקות מוחלטת.

ג י הכהן;

משרד האוצר מחכה למסקנות הורעדה לבדיקה ארגונית, והוא יקבל את המסקנות. אני

מאמין שהוועדה תמליץ על הנתקות מאיגוד ערים ראשון-לציון. משרד האוצר העביר תוספת

תקציבית לנציבות הכבאות, והוא משתתף בוועדה המטפלת בחומרים מסוכנים. שלמה כהן

הזכיר את הוועדה לתכנון לטווח ארוך. אני מקווה שנציגי האוצר גם הם ישתתפו בה.שי כהן;

עוד בטרם התפרסם דו"ח מבקר המדינה, פרסמנו תכנית רב-שנתית לשירותי הכבאות

וההצלה. האמצעים שלנו מי ושנים, וכלי הכיבוי אינם עונים על הצרכים. חייב להיות

בסיס תקציבי רב-שנתי לתכנית זו.

ג' הכהן;

תקציב המדינה מתייחס גם לאלמנטים רב-שנתיים. יש אפשרות להעביר כספים משנה

לשנה. עדהיום לא הוגשה לאגף התקציבים תכנית הצטיידות רב שנתית של שירותי הכבאות.

אני מאמין שברגע שתוגש תכנית כזו, אגף התקציבים יישב וידון בה במלוא כובד הראש עם

הגורמים הנוגעים בדבר.

היו"ר ד' מגן;

מדוע אתם נמנעים מלפרסם שמות עסקים ובמיוחד בתי-מלון, שרמת הסיכון בהם גבוהה?

אולי זה היה מדרבן אותם לתקן את הליקויים.

ש' כהן;

אנו חושבים על-כך, ולא בהיבט השלילי אלא בהיבט החיובי., דהיינו אלו בתי-מלון

במדי נה עומדים בתקן.

היו"ר ד' מגן;

אולי תאמר לנו אלו בתי-מלון מסוכנים?

שי כהן;

אי ן לי כרגע את המידע.

ר' זאבי;

האם שר החינוך והתרבות יודע על למעלה מ-400 כיתות שהן במצב מסוכן, ומהי

התשובה שנתן לך בענין זה?

שי כהן;

דנו בנושא זה במסגרת שני דיונים עם סגן שר החינוך. נמצא כאן האחראי על הנושא

במשרד החינוך, והוא יוכל להתייחס לכך.

היו"ר ד' מגן;

עוד בדו"ח מס' 42 של מבקר המדינה היה פרק מיוחד בעניו זה, ומשרד החינוך היה

אמור לתקן את המצב. נדמה לי שרק עכשיו, בהתערבות שר הכלכלה והתכנון, מנכ"ל משרד

החינוך הגיש תכנית תלת-שנתית לטיפול בנושאים שהיו כלולים בדו"ח מסי 42.

ע' כהאן;

האחריות בנושאי בטחון ובטיחות, הואצלה מהשר לסגן השר, אשר קיים מספר דיונים

עם שלמה כהן. בדיונים אלה נקבע שייערך סקר, והמשרד היקצה משאבים במסגרת תכנית

רב-שנתית לטיפול בנושא.
היו"ר ד' מגן
כפי שאמרתי בתחילת דברי, הפרק בדו"ח מבקר המדינה בענין שירותי כיבוי אש

והצלה, מדגיש הערות רבות ובחלקן חמורות. התרשמותי היא שאם דו "ח מס' 45 יעסוק אף

הוא בכך, יופיע בו פרק חמור ביותר. אנו רואים שהממשלה נוהגת בכך בשוויון נפש. עד

שלא תקום ועדת יקירה, לא תינקט שום פעולה ממשית כדי ליישם את המלצות הגורמים

המקצועיים.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
בסעיף 34 להוק שירות הכבאות קיימת גם סנקציה פלילית. האם מפעילים אורנה?

תי פנקוס;

הסנקציה הפלילית אומרת שמי שלא מקיים את החוק ואת התקנות על-פיו, הסנקציה

כלפיו היא מאסר חצי שנה. כאשר נערכת ביקורת במקום כלשהו, והיא מגלה ממצאים שאינם

עונים על הדרישות, אנו מדווחים לממונה על המחוז, למשטרה ולרשות המקומית. הדוייח

הזה הוא התלונה שעל-פיה צריכה המשטרה לטפל. המשטרה אומרת לנו לגבי נושאים

מסוימים, כי אינה רוצה שיועברו אליה משום שאינה מטפלת בהם.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
אני מתייחסת בעיקר להוראות, מה יש להתקין בבית-מלון. האם זה כלול בסעיף

הסנקציה הפלילית?

ת' פנקוס;

כן. ענין כזה מועבר למשטרה ולרשות המקומית. מלון הילטון עבד ללא רשיון עד

לפני חצי שנה. והמשטרה אינה מטפלת בכך, וגם לא הרשות המקומית. אין לנו סנקציה

נוספת על זו.

ש' זינגר;

יש סמכות לרשות המקומית להתקין מטפי אש ולחייב את המלון, אך זה עובד.

היו"ר ד' מגן;

כדי שהיועץ המשפטי של משרד הפנים יוכל להתיייוס בצורה מסודרת למה שמבקרת

המדינה הדגישה, אני רוצה להקריא את הקטע בעמ' 581: יש מוסדות מבוקרים שלמרות

דרישות חוזרות ונישנות של רשויות הכבאות, להתקנת ציוד ואמצעי כיבוי, אינם נוקטים

את האמצעים הדרושים למניעת דליקות. החוק מסמכיך את רשות הכבאות להציב אמצעי כיבוי

במקרקעין שלא הוצבו בהם אמצעי כיבוי, ולגבות מבעל הנכס את כל ההוצאות הכרוכות

בכך. אולם התברר שרשויות הכבאות אינן מפעילות סמכות זו. כמו כן התברר שמשרד הפנים

לא השתמש בסמכויות האכיפה המוקנות לו.

ש' זינגר;

לאכיפת הסנקציה הפלילית, לא שירותי הכבאות אחראים אלא המשטרה. גם אם הם

מגישים תלונה, היא צריכה להיבדק על-ידי המשטרה. בסמכות שירותי הכבאות, להתקין על

חשבון בעל הבנין או המחזיק בו ציוד כיבוי. אם מדובר על מטפים, זה עוד ריאלי. אם

מדובר על מערכת אשר עולה חצי מליון שקל, אף שירות כבאות לא יוכל לממנו. החוק נותן

לנציבות הכבאות מעמד מייעץ בלבד.מבקרת המדינה מי בן"פורת;

האם השתמשתם בהם?

שי זינגר;

בהחלט, אך אין לשירותי הכבאות מעמד של מטילי וטו.

אני רוצה לציין שההכנסות העצמיות של שירותי הכבאות גדלו בין השאר בגלל בדיקות

יזומות. שעור ההכנסות גדל מ-2 אהוז לפני 6-7 שנים לכמעט 18 אחוז היום, והכל

מאגרות על ביקורות. החוק עצמו כנראה לא יעבור.

היו"ר ד' מגן;

ביקשתי להעביר את הצעת החוק לכאן במהלך השנה הבאה.

ש' זינגר;

הצעת החוק טובה ומקיפה, והיא נעשתה על-ידי שירותי הכבאות.

היו"ר ד' מגן;

הצעת החוק תעבור, גם אם לא בהנמקה מן המקום.

ר י זאבי;

אני חושב שזהו דו"ח קשה, משום שהוא קשור בחיי אדם. אני תמה על-כך שלאחר

46 שנות קיום המדינה, עדיין הולכים הדברים לאיבוד בין הרשויות השונות. אני מחפש

את הגדרת האחריות ואת השיניים שיש לחוק, ושני הדברים האלה חסרים לי בדו"ח המבקרת.

יותר מדי עובר למשרד הפנים, למשרד האוצר ולמשרד החינוך. לטעמי, שר החינוך הוא

הנושא באחריות למה שקורה באותן 400 כיתות, והוא לא צריך לחכות לכך שנציב הכבאות

יגלה לו ש-400 כיתות אינן בסדר. מה יש לערוך סקר, הרי יודעים אלו כיתות אינן

עונות על דרישות התקן. שר התיירות הוא הנושא באחריות לגבי בתי-חמלון, וצריך לתבוע

את האחריות מן השרים הנוגעים בדבר.

ע' כהאן;

המצב תוקן ב-200 כיתות.

ר' זאבי;

בטיחותם ובטחו נם של ילדים, אינם יכולים להיות מותנים בתכנית רב-שנתית. בכל מה

שנוגע לחיי אדם, הטיפול צריך להיות מיידי, גם על חשבון דברים אחרים. למשל, על

חשבון פרסומים על נייר כרומו.

אנו צריכים לתבוע אחריות מיניסטריאלית והענשה. נושא אחר אשר מעסיק אותי בדו"ח

המבקרת הוא איחוד מערך הכבאות. המגמה שביטא מפקד פיקוד העורף נכונה וטובה, אבל

דווקא משום-כך אינה מתבצעת. הדברים הנאמרים בדו"ח מבקר המדינה, בעמי 578. הם

דברים נכוחים, אך צריך לעשותם. נאמר כאן; הוכנו תכניות לאיחוד מערך הכבאות האזרחי

והצבאי. עד מועד סיום הביקורת, לא הוחל ביישומן. אני שואל מדוע!

ש' כהן;

זה מותנה בהקמת רשות כבאות והצלה. היינו בעד האיחוד, ואני חושב שכך צריך

לעבוד במצבי רגיעה וחירום, וגם במעבר מרגיעה לחירום. אנו מוצאים במערך פיקוד

העורף 42 פלוגות כיבוי, עם סד"כ של כ-3000 כבאים המאומנים אחרת.יש כאן גם מערך

אזרחי עם תורה אחרת. עשינו את עבודת המטה עם המטכ"ל ועם פיקוד העורף, ואלוף פיקודהעורף אומר, ובצדק, כי אינו יכול לבצע את האיחוד ולפצל זאת בין 24 רשויות. הוא

צריך להעביר את הטיפול לרשות ממלכתית אהת. הפועל היוצא של דברי הביקורת הנכונים

והצודקים, הוא המבנה הארגוני הלקוי של שירותי הכבאות וההצלה בישראל, אשר אינו

עונה על גורמי הסיכון הקיימים במדינה מודרנית.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

אני מצטרפת בכל לב לדבריו של חבר הכנסת זאבי. אני חושבת שהעונש בחוק הוא קל.

אילו היו קובעים בחוק כי זהו פשע, לא לדאוג לאמצעי בטיחות על-פי הוראות שירותי

הכבאות, היה המצב משתנה.יש מקום לחשוב גם על עונש מינימלי, כדי שאנשים יפחדו וכדי

שהמשטרה תהיה חייבת לפעול. המצב כמו שהוא נראה לי הפקרות. זוהי הפקרת ילדים

בבתי-ספר, ואנשים תמימים המתאכסנים בבתי-מלון.

היו"ר ד' מגן;

עוד נחזור ונדון בפרק זה ביתר הרחבה. בשלב זה לא נותר לנו אלא לציין בצער, כי

הממשלה מתייחסת לנושא חשוב זה בשוויון נפש, אינה ממלאה אחר החלטותיה ואינה משתמשת

בסמכותה, בכל הנוגע לאכיפת חוקים. אבקש מהממשלה לדון בפרק זה. אבקש מעוזי

ברלינסקי להסב לכך את תשומת-לבו של שר הכלכלה והתכנון, וגם אני אפנה אליו בענין

זה. נערוך דיון בפרק זה, וברור לי שצריך יהיה לשתף בו את משרד האוצר וגורמים

הקשורים במערכת הבטחון, כדי שתינתנה תשובות חכמות וטובות במסגרת החלטת ממשלה. אני

מקווה כי נוכח הלקחים, החלטת הממשלה תהיה ישימה. הוועדה תחזור לענין בערך בעוד

חודשיים. עד אז, אני מבקש להעביר את הצעת החוק אשר לא קודמה בממשלה. נתעניין לדעת

מה עלה בגורלה של אווזה פעולה של ועד עובדים, אשר עצרה את היוזמה הממשלתית. יכול

להיות שאפשר לטפל בכך בדרכים אחרות, כדי שאפשר יהיה לבנות נדבך נוסף לביסוסם של

שירותי הכבאות וההצלה.

מינהל האוכלוסין - השירות לאזרח - עמ' 605 בדו"ח 44 של מבקר המדינה

חי יזרעאלוביץ;

מינהל האוכלוסין מופקד על רישום המעמד האישי של אזרחי המדינה, ועל ניהול מאגר

המידע של תושבי המדינה. שירותים אלה ניתנים באמצעות לשכות מירשם האוכלוסין

המפוזרות בכל רחבי המדינה. בשנים האחרונות חל שיפור ניכר מאד בשירות לאזרחים, אך

עדיין קיימות שתי נקודות עיקריות אותן ניתן לשפר, ועליהן עמדנו בדו"ח. אחת מהן
היא שעות הפתיחה של הלשכות
עד היום היה מקובל שהלשכות נפתחות בשעות הבוקר, כאשר

רוב האזרחים הנזקקים לשירותים נמצאים בעבודה. עד עתה לא ניתן היה לקבל את השירות

בימי שישי. בשנת 1993 הוחל במתן שירות במספר לשכות גם בשעות אחר-הצהריים וגם בימי

שישי, ואנו מציעים שהשירות יתרחב לשאר הלשכות. נקודה שניה היא שכל אדם חייב

להתייצב בלשכה לקבלת כל שירות, למרות שבחלק מהמקרים אין צורך במגע ישיר בין הלשכה

לבין האזרח. הצענו למצוא דרך חלופית, באמצעות הדואר, כדי לרקוך מן האזרח את הצורך

להגיע ללשכה.

היו"ר ד' מגן;

מר אפרתי, בדרך-כלל כאשר אני מבקש מהמוזמן להתייחס לביקורת, אני מזהיר אותה

על חומרתה. במקרה זה אני מדגיש את הדברים החיוביים שנאמרו, שבשנים האחרונות חלו

שיפורים ניכרים.ד י אפרתי;

השיפורים הושגו כתוצאה ממאמץ משותף של כל חלקי המשרד, בעיקר השר לשעבר, אריה

דרעי, שכיוון אותנו להישגים אלה, וגם תודות להיענות מירבית של משרד האוצר, לינת

תקציבים לשיפור השירות האזרח, כולל הפעלת משמרת ערב. המצב האידאלי הוא, שאותו

עובד אשר עובד בשעות הבוקר, יקבל את התנאים המתאימים לעבודה נוספת בשעות הערב.

הכוונה היא לפתוח את הלשכות בין השעות 4.00 ל-7.00 בערב. 90 אחוז מעובדי הלשכות

הן נשים, אמהות לילדים, וקיים קושי אובייקטיבי להפעיל את הלשכות בשעות

אחר-הצהריים. נתגבר את הלשכות בשעות הבוקר בעובדים ארעיים, שיוכלו לעבוד לצד

הוותיקים. עדיין לא הצלחנו למצוא את תנאי התיגמול המתאימים לעובדים במשמרות הערב.

מה שניתן היום הוא חלקי, וניתן רק לחלק מעובדי המשמרת. מאז שנערכה הביקורת,

הפעלנו עוד שתי לשכות - בטבריה ובכפר-סבא. הסניף בכפר-סבא הוסב ללשכה, והתנאי

הוא שתופעל גם במשמרת ערב. אנו מקווים שבקרוב תופעל גם הלשכה בחדרה בשעות הערב,

וכך גם בתל-אביב ובראשון לציון. המטרה היא להגיע לכך שכל לשכה תופעל לפחות פעם

בשבוע גם בשעות הערב. בכל מקום שניתן, נפתח את הלשכות גם בימי שישי.

הכוונה היא להגיע לכך שתחנות הרישום בלשכות המקומיות תקבלנה את כל הבקשות

לשינויי מען ורישום נולדים. הבקשות תועברנה אלי נו פעם בשבוע, ואנו נחזירן לאחר

טיפול לביתו של האזרח.

במשרד הפנים פועל יועץ מיוחד, אשר מכין רקיקה מתוקנת בנושא הרשויות

המוניציפליות. ביקשתי כי כאשר יגיע לפרק העוסק בשירותי מי נהל האוכלוסין, תינתן לי

האפשרות להביע דעתי. יש לי רעיונות בענין זה, אך עדיין לא קייימת הצעה מגובשת.

ניסינו להציב עובד מרשם התושבים במתנייסים בירושלים, בשעות אחר-הצהריים,

והנסיון מצליח. בחודש אפריל בלבד קיבלו 3000 אנשים שירותים, מחציתם תעודות-זהות

ודרכונים. בבאר-שבע זה מצליח פחות.

משרד הפנים אחראי גם על מאגר הנתונים שבקבצי מירשם התושבים, על כניסות

ויציאות של תושבים, וכל פעילות מירשם התושבים. אנו אחראים לזהויו של הפרט אשר

מבקש שירות, בעיקר תעודה עם תצלום, ואנו צריכים לוודא שאכן זה הוא. אנו מונעים

הרבה מעשי מירמה בתחום זה, אך כדי לינת שירות זה אנו חייבים לזהות את האדם, ולא

להסתפק במשלוח תעודה בדואר. על מאגר הנתונים שלנו מתבססים כל משרדי הממשלה: משרד

הבטחון, המשטרה, הביטוח הלאומי, משרד התחבורה ומשרד החינוך. אנו חייבים לשמור את

מאגר הנתונים במצב עדכני.

נערכת עתה בחינה ארגונית של מירשם האוכלוסין, ,בעקבות המלצה של מבקר המדינה

לבדוק את כדאיות הפעלתו כיחידת סמך עם משק סגור, אך משרד האוצר הטיל על-כך וטו.

היו"ר ד' מגן;

אם כך, שלפחות יתגמל את העובדים. האם אתה זקוק לעזרתנו לשם-כך?

ד' אפרתי;

כן. מזה שנה וחצי שהעובדים אינם מתוגמלים כפי שצריך.
ג י הכהן
משרד האוצר מכיר ביושיבות פתיחת לשכות מירשם האוכלוסין גם ששעות אחר-הצהריים,

והוא מקציב סכומים לכך. הוא נתן תקני רכב לכל מי שעובד אחר-הצהריים, פרט לאלה

שאין להם רכב.ד י אפרתי;

רק לשלושה עובדים בכל לשכה.

ג י הכהן;

לא כל העובדים מוכנים לעבוד אחר-הצהריים, למרות תוספת הרכב.

ד י אפרתי;

הסידור הזה אינו עובד בכל הלשכות, רק משום שאין כל התייחסות לנושא התיגמול.

יש צורך בתיקון מיידי בתחום זה.
ג י הכהן
משרד הפנים מקיים מגעים עם הממונה על השכר באוצר, לגבי אפשרות תיגמול נוספות,

מעבר לנושא הרכב. אתמול היתה ישיבה בה השתתפו נציגי משרד האוצר ומשרד הפנים על

הנושא הזה, וסוכם כי במידה שלא תהיה התקדמות עם הממונה על השכר, אגף התקציבים

ינסה לבדוק אפשרות לתיגמול שונה של העובדים האלה. משרד האוצר מכיר בחיוניות

שיפור השירות לאזרח על-ידי פתיחת הלשכות בשעות אחר-הצהריים. גם פתיחת סניפי

מישנה היא דרך לשיפור השירות.

ד י אפרתי;

משרד הפנים נערך לשיפור כל מערכות המידע שלו. הוא ממוחשב כל השנים, אך המערכת

התיישנה. אנו נמצאים עינה באמצע תהליך של פיתוח מערכת מידע חדשה, אשר תופעל החל

בספטמבר 1995- הוזכרה אפשרות של הפעלת מערכות אוטומטיות, ואני מקווה שכך יהיה.

ג' הכהן;

בירושלים הוחל בנסיון של הנפקת דרכונים באמצעות הדואר.

היו"ר ד' מגן;

לא נחזור לדון בנושא זה בוועדה, אך לקראת הגשת הסיכומים וההצעות של הוועדה

למליאת הכנסת, מזכיר הוועדה יפנה אליכם כדי לקבל עדכון לגבי תוצאות הבירורים

שייערכו ביניכם, כדי שנוכל להביא דברים מסוכמים למליאת הכנסת.

ע' ברלינסקי;

חובת ההתייצבות בלשכות אינה עדיין המילה האחרונה. הנושא ייבדק בתקופה הקרובה,

גם על-ידי נציג משרד המשפטים ונציג שלנו, כאשר המגמה היא לצמצם עוד יותר את חובת

ההתייצבות. גם אם קיים חשש שאדם בודד ינצל את הפירצה הזו, אין צורך להטיל את חובת

ההתייצבות על כולם.

ר' זאבי;
כמי שנזקק לשירות מירשם התושבים
כאשר עברתי לגור בקדומים, פניתי ללשכת

מירשם התושבים בהרצליה, ונתקלתי שם במשרד שאינו מכבד שת מי נהל האוכלוסין. המדרגות

היו מזוהמות ומכוסות אשפה. לאחר שתעיתי בלבירנט המסדרונות, הגעתי אל הבנין עצמו,

ושם גיליתי מקום שאינו משרד. כל מי שישב שם, שמע את כל הצרות של זולתו. זהו מפגש

עם השלטון, עם המדינה.ד י אפרתי ;

אני מזמין אותך לראות את הלשכה החדשה שנפתחה שם. בחודש ינואר חודשו פני

הלשכה.

היו"ר ד' מגן;

אבקש ממר אפרתי להעביר למזכיר הוועדה סקירה על פעולות משרדך ותכניותיך לעתיד,

כולל השינויים בחוק שנועדו להקל על עבודת מינהל האוכלוסין.

בקרוב תתקיימנה בחירות במועצה האזרחית לכיש. התלוננו בפני כי בפנקס הבוחרים

מופיעים אנשים אשר הצביעו בבחירות לרשויות המקומיות במקום אחר, ועתה חם נקראים

להצביע בלכיש. אני מבקש שתבדוק את הענין.
ד י אפרתי
אבקש לשלוח לי כמה שמות.

הי ו "ר ד' מגן;

אנו רוצים להביע דברי שבח למינהל האוכלוסין, אני בטוח שגם בשמה של מבקרת

המדינה, על הפעילות, על ההתקדמות ועל השיפורים הניכרים. יהד עם זאת, את אשר טעון

תיקון צריך לתקן.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

זוהי הוצאה היוצאת בסופו של דבר בשכרו של המשר. מצד אחד זהו שירות לאזרח,

ומצד שני זהו שירות לקופת המדינה, גם בחסכון בימי עבודה. זהו אולי אחד העסקים

הטובים שהמדינה עושה, על-ידי כך שהיא באה לקראת האזרח.

מפעל הביוב בירושלים - עמ' 608 בדו"ח 44 של מבקר המדינה

היו"ר ד' מגן;

אנו עוברים לפרק הדן במפעלי הביוב בירושלים. נתחיל בדיון, אך לא נסכמו היום.

אני רוצה להביע צער על-כך שתכניות שדובר אודותם לפני שלושים שנה, לא רק שלא

הוגשמו אלא שלא נעשה שום נסיון ממשי להגשימן. אנו לא מתכוונים לומר כי חלפו

שלושים שנה, ועתה ניתן אשראי להנהגה החדשה של עירית ירושלים, כדי שתקדם את

התכנית. אנו מתכוונים לעקוב אחריכם ולא להרפות, עד שנהיה משוכנעים כי הטיפול נכנס

למסלול הנכון.

ר' לסטרל;

(מקריא את תקציר דו"ח הביקורת - מצורף כנספח מסי 2 לפרוטוקול)

י י אפרתי;

הגורמים אשר אמורים היו לאשר את תחילת הביצוע, הם הגורמים המעכבים. ברגע

שהתקבלה ההחלטה במועצת עירית ירושלים, בשנת 1990. הוקם מנגנון המימון של הפרוייקט

באמצעות הקרן. משרדי האוצר והפנים הגיעו להבנה שכאשר יתחיל הפרוייקט, נתחיל גם

בהלוואות ובמענקים כפי שמקובל ברשויות המקומיות, אך הפרוייקט תקוע עדיין בתהליכי

שימוע, בדרישות להגדלת תקנים, בוועדה המחוזית ובמועצה הארצית. גם איתור השטח

אינו קל, שכן מדובר בשטחים מאוכלסים או בשמורות טבע. בינתיים הגענו גם להסכמה עלאיתור השטח, ולכן לא הייתי אומר שלא נעשה דבר. את כל מה שניתן היה, קידמנו. לגבי

כל היתר, צריך להמתין. אנו יכולים לדווח לוועדה כי אנו נמצאים עתה בשלב המכרזים.

קיים שטח שאושר על-ידי המועצה הארצית לתכנון ולבניה. אנו צריכים לבחור בין 7

גורמים שישתתפו במכרז. פרוייקט נפרד הוא המי נהרה המחברת בין שני האגנים, ואנו

נמצאים בתהליכי מכרז לבנייתה.

אי שפירא;

הפרוייקט מתחלק לשניים - המערבי והמזרחי. התהליכים אורכים זמן. כפי שהוועדה

יודעת, הקמת מכון ביוב מחייבת קודם-כל תסקיר השפעה על הסביבה. נעשתה עבודה יסודית

בכל הנוגע לבחירת הפרוייקט המערבי. נבדקו ארבע אלטרנטיבות, ואני ממציא לכם את

תסקיר ההשפעה על הסביבה, אשר הוכן על-ידנו במשך שנה, כולל בדיקות מטאורולוגיות

וקלימטולוגיות. העבודה הסתיימה והוגשה לאישור הוועדה המחוזית, שבשיתוף עם גורמים

אחרים המליצה על התכנית באפריל 1993- התכנית הועברה למועצה הארצית אשר דנה בה

בקצב מהיר. היו התנגדויות, ולכן האישור ארך זמן נוסף. נבחרה האלטרנטיבה המועדפת,

תוך תיאום ושיתוף פעולה בין משרד השיכון והבינוי, המשרד לאיכות הסביבה ועירית

ירושלים. ההתנגדויות היו של ישובים בסביבה, ותהליך שמיעת ההתנגדויות ארך זמן.

בפברואר 1994 אישרה המועצה הארצית את הפרוייקט. עדיין לא הסתיימו כל ההליכים, שכן

התכנית צריכה לקבל גם את חתימתו של שר הפנים.

לאחר שהמועצה הארצית סיימה את הדיונים, יצא המכרז. הבאתי לכאן את תיק המכרז

אשר יצא בפברואר 1992 . המכרז חולק לשני שלבים: שלב המיון המוקדם ושלב היציאה

למכרז. עד סוף אפריל צריך היה להגיש את ההצעות. ניגשו למכרז 28 חברות בינלאומיות.

מאז סגירת המכרז חלף חודש, ואנו בודקים עתה את ההצעות. אנו מקווים שתוך חודש נגיע

לרשימה קצרה. כתיבת המפרט הטכני של המכרז נמצאת בשלבי סיום, ואנו מעריכים שבמהלך

חודש יולי תהיה לנו רשימה קצרה של החברות אשר תעלינה לשלב הסופי, ואז תכנה אותן

חברות את ההצעות המפורטות שלהן. עד סוף השנה נבחר את הזוכה ונתחיל בעבודה.

מדובר על-כך שהפרוייקט המערבי יסתיים עד סוף 1996 . יש פירוט מדוייק של

הפעילויות ב-1994 ובשנים 1995-1996 . הכוונה היא שבסוף 1996 או בתחילת 1997 נסיים

את הפרוייקט המערבי.

המשרד לאיכות הסביבה הטיל על הפרוייקט הזה תקנים מחמירים יותר מהנורמה,

הנורמה היא 20:30 (20 P.O.D ו-30C.O.D -חמצן מומס וחומרים מרחבים במים). על

הפרוייקט הזה הטילו רמה של 20:20 כבר באמצע התהליך. השיפור הזה צריך לעלות כסף,

ועל-כך יש לנו דיונים עם המשרד לאיכות הסביבה. על-פי הצעת המשרד לאיכות הסביבה,

בתיאום עם הוועדה המחוזית, הוקמה ועדת מישנה מקצועית אשר צריכה ללוות את התכנון

המפורט. הפרוייקט שלנו הוא מכרז לתכנון, ביצוע ותחזוקה. עיריית ירושלים והרשות

לפיתוח ירושלים, מתכוונים להבטיח טיפול נאות ל-15 שנה, ולכן מונתה ועדת מעקב

מקצועית, שאנו מקווים שיהיה בה תיאום מלא עם הוועדה המחוזית. בוועדה זו נמצאים גם

נציגים של "הגופים הירוקים", ואני מקווה שגם הם לא יפריעו במהלך העבודה. גורם

מעכב נוסף הוא, שטרם נגמרו כל ההסדרים הכספיים הקשורים במימון הפרוייקט. רק שלשום

היה דיון נוסף עם אנשי אגף תקציבים ומר יהודה בר, ראש היחידה לפרוייקטים של מים

וביוב בנציבות המים, כדי לסגור את הנושא.

אנו פועלים בשיתוף וביוזמת משרד האוצר, גם עם הבנק האירופאי, כדי לקבל סיוע

למימון הפרוייקט. משרד החוץ קצת מפריע, ויש לו השגות לגבי הנושא. הוא טוען שהדרך

הנכונה לפעול אינה באמצעות משרד האוצר. אנחנו מקווים שהדיונים התקציביים יסתיימו

בחודש הקרוב והתהליך לא ייעצר.

אשר לפרוייקט המזרחי, כפי שידוע לכם מדו"ח המבקר, פעמיים התקבלה החלטה לשנות
כיוון
פעם על מנת לשנות את התכנית המקורית, ופעם שניה על מנת לחזור אליה. היום

הולכים על התכנית המקורית. הצינור המאסף יביא את הביוב עד למאגר ליד קבוץ אלמוג

בקצה נחל עוג, נמצא בהליכי תכנון סופיים. המכרז ייצא תוך חודש, ואנו מניחים

שתחילת העבודות תהיה בחודש נובמבר. המכון נמצא עתה בשלבי תכנון, וההערכה הראשונה

היא שהמכרז ייצא לקראת סוף 1994. אנו מנסים לבחון כיצד נוכל להגיע למכסימום

פעילות של המכון המזרחי והמערבי, כדי לחסוך כסף. אני חושב שמתחילת 1992 נכנסנולקצב פעולה מהיר. אני משבח את כל הגורמים שפעלו לשם-כך. אני חושב שיש רצון והבנה

ראויים לציון מצד משרד הפנים, וכך גם מצד המשרד לאיכות הסביבה, כולל השר אשר עוסק

בכך באופן אישי. אני מעריך שהדיונים עם האוצר יסתיימו בשבועיים-שלושה הקרובים, כך

שלוח הזמנים שלפניכם יבוצע.

נ י רובי ן;

מי שחשב כי התהליך שהתחיל ב- 1990, יתחיל להתבצע לפני 1994, כאשר מדובר על

פרוייקט בהיקף של לפחות 100 מליון דולר, וכוונתו לשרת את שני הדורות הבאים - טעה

בחישוביו. זהו מכרז משולב של תכנון, ביצוע ואחזקה לטווח ארוך, עם אופציית מימון.

זהו תכנון אשר דורש מומחיות וייעוץ מצד הגורמים הטובים במדינה ובעולם. צריך לדעת

שפרוייקטים מסוג זה כמעט ואינם מתבצעים בעולם: אלה שיש להם, אינם זקוקים להם. אלה

שאין להם, במדינות העולם השלישי, לא יהיו להם פרוייקטים כאלה גם בעוד עשרות שנים.

הצענו פרוייקט מושלם, אשר היה צריך לעלות בין 10 ל-12 מליון דולר. מנהל

פרוייקט הביוב הארצי דאז אמר כי הוא יכול לבצע את הפרוייקט ברבע מחיר. הוא הציע

פרוייקט זמני לחמש שנים, שהמשרד לאיכות הסביבה פסל אותו.

היו"ר ד' מגן;

בענין זה נדון בישיבה נפרדת.

נ' רובין;

נכון שהמבקר מצא טעות בהעברת כספים, כי החישובים שהועברו למחשב לא היו

נכונים. הטעויות תוקנו, הכספים הועברו לקרן, כולל ההצמדות. אנו דואגים להעברה

חודשית, כולל הצמדה. הכסף מיועד אך ורק למטרה זו.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
איני יכולה להסכים לכך שהיתה כאן טעות. הדברים נעשו שלא כשורה: במקום להעביר

את הכסף מדי חודש בחודשו, הם הועברו מדי כמה חודשים. בניגוד להחלטה שתהיה הצמדה,

לא היינה הצמדה. אלה דברים שאינם נעשים בטעות. קיים גם הפרש גדול בין כנה שרשום

בספרי האגף לבין מה שצריך להיות בקרן. מה שרשום הוא רק 60 אחוז מן הסכום.
נ י רובין
הנושא תוקן.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
זה מצביע על חוסר התייחסות רצינית לענין מאד רציני. האם הכסף הועבר?
נ י רובין
הכסף נמצא בקרן.
ר' לסטרל
לפי מיטב ידיעתנו, הכסף לא הועבר לקרן, אלא רשום באופן נפרד בכרטיס הנהלת

חשבונות. כתוצאה מכך הוא גם לא נושא ברווחים.
י י אפרתי
ירושלים היא בין הערים הבודדות המנהלות את משק המים והביוב כמשק סגור. הכספים

אינם משמשים לשום מטרה עירונית אחרת. גם אם היה שיהוי בהעברת הכסף לקרן, הרי שזה

היה בתוך המערכת הסגורה של משק המים.היו"ר ד' מגן;

מר אפרתי, יהיו לך חיים קשים אצלנו. בכל הנוגע לכסף. אעמוד על החזרי כספים עם

הפרשי הצמדה וריבית לתושבים. אני יכול לנחש שלא עשיתם זאת, למרות הביקורת. אנו

מתכוונים לעמוד על-כך שכסף שלא ניגבה כדין יוחזר. הדו"ח הזה חמור, לא נחזור 30

שנים אחורה, אך נבחן את קצב הביצוע.

ב' סוויסה;

אני יושב-ראש הוועדה המחוזית. כפי שנאמר על-ידי נציג העיריה, עמדנו בפני

קשיים גדולים בהובלת התבנית, ורק ההתאגדות מסביב למטרה היא שעזה. אני רוצה לציין

את המשרד לאיכות הסביבה שטיפול בהתנגדויות וקידם את התכנית. ההתנגדות היתה בעיקר

מצד הירוקים, אשר רצו לטרפד את התכנית כולה. אני חושב שנעשתה עבודה משותפת טובה

של כל הגופים הנוגעים בדבר.

שר הפנים החליט בזמנו לצרף את האתר שאותר לצורך הפרוייקט, לתחום השיפוט של

עירית ירושלים.
י' בר
פרוייקט הביוב הארצי לא קיים יותר. היום אנו רוא-ים את הפרוייקטים כחלק

מהמינהלה הארצית. בשנה האחרונה אנו מלווים את הפרוייקט, ולהערכתנו הוא נמצא עוזה

בכיוון הנכון. אני מדבר על כל ניהול השפכים של ירושלים במערב ובמזרח. אני מעריך

שגם בעית המימון עומדת להיפתר בקרוב. קיימת הבנה והסכמה של משרד האוצר, לממן את

הפרוייקט הזה. חילוקי הדעות הם על התנאים, ואני מניח שהענין יסתיים בטווח הקצר.

לוח הזמנים לקידום הפרוייקט, הוא לוח זמנים המקובל גם עלינו. לדעתי, זהו פרוייקט

הביוב הגדול ביותר במדינת ישראל. הוא גדול בהיקפו יותר מהפרוייקט לגוש דן, אשר

הוקם בחלקים. אנו רואים חשיבות רבה בהצלחת הפרוייקט מבלי שיהיו קיצורי דרך. למדנו

שבכל מקום בו מנסים לערוך קיצור-דרך, משלמים את המחיר בזמן ובכסף. כנראה שצריך

לעבוד באופן טורי, עד שנגיע לקו ההתחלה, ואחר-כך אין סיבה שלא להכנס למערכת

מקבילה.

היו"ר ד' מגן;

אני רוצה לומר לנציגת המשרד לאיכות הסביבה, כי לאחר שהמשרד קיבל רק מחמאות,

נשאיר לך את רשות הדיבור לפעם הבאה. כוונת הוועדה לרכז את הדיונים בכל הקשור למשק

המים, לרבות הביוב, למסגרת של דיון אחד וסיכום של פרק אחד. לכן הסתפקנו היום

בהצגת הנושא, ועוד נחזור אליו במסגרת הדיון הארוך והמעמיק שנקיים. אני מקווה שעד

אז נקבל דיווחים על יישום וביצוע בשטח.

ע' ברלינסקי;

מדינת ישראל עומדת לזכות בכמויות מים גדולות מאד, כתוצאה ממפעל הטהור הזה, אך

עדיין לא נערכו פעולות מקדימות כדי לשווקם. אני מקווה שלא נגיע למצב בו המכון

יושלם, המים יהיו קיימים, אך לא יהיו לו לקוחות.

אי שפירא;

אין לנו מנדט לטפל בכך, אך אנו עושים זאת. אנו מטפלים בתכנון השבת כ-1.5

מליון עד 2 מליון קוב, להשקאת גנים ציבוריים ואצטדיון טדי בדרום מערב ירושלים,

כחלק מהפרוייקט. כל אותם עודפים אשר יוזרמו לכיוון השפלה, אין להם עדיין לקוח.

אנו מנסים למצוא אותו.היו"ר ד' מגן;

גם אם אין -זה מתפקידנו לעזור לכם בענין -זה, התכוונו לבדוק את המכלול. אני

מודה לכולכם.

הצעת חוק מבקר המדינה(הוראת שעה)

(חברות קבועה בוועדה), התשנ"ד-1994

מבקרת המדינה מי בן-פודה;

הענין הובעה לידיעתנו, שקלנו אותו ואין לנו הערות.

אי שניידר;

הנוסח הזה בא בעקבות התיקונים שנתבקשו.

היו"ר ד' מגן;

חבר הכנסת שאול יהלום ביקש לאפשר חופש תמרון להזמין חברי כנסת לדיון בנושאים

שונים, ואת ההצעה הזו קיבלנו. מדובר גם במספר חברי הוועדה, ואני מניח כי כאשר

החוף יתקבל, עלולה להיות בעיה לשתי הסיעות הגדולות, לכן איפשרנו הגדלת מספר חברי

הוועדה ב-2. חברי הכנסת הירשזון וסילוון שלום נאבקים "על מקומם כאן. אם החוק

יתקבל, שניהם יהיו חברי הוועדה. אני מעריך שגם חבר הכנסת אלי דיין יוכל להצטרף

לוועדה.

אקריא את הצעת החוק. הצעת חוק מבקר המדינה(הוראת שעה)(חברות קבועה בוועדה),

התשנ"ד-1994: עז- לתום כהונתה של הכנסת ה-13, יראו את סעיף 6 לחוק מבקר המדינה,

התשי"ח-1958 (נוסח משולב) 1), כאילו בסופו נאמר: די 1. הוועדה תיבחר על-ידי

הכנסת; על אף האמור בחוק הכנסת (מספר החברים בוועדות) התשנ"ד 1994 2), לא יעלה

מספר החברים בוועדה על 17; (2) החלה הוועדה את עבודתה, תהא הצטרפות מי שאינו חבר

הוועדה לוועדה, כרוכה במסירת הודעה לכנסת, אולם רשאי יושב-ראש הוועדה להזמין חבר

כנסת שאינו חבר הוועדה לדיוניה, אם ראה צורך בכך, ללא הודעה כאמור.

מאושר פה-אחד להכנה לקריאה ראשונה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:15)נספח לפרוטוקול- שירותי הכבאות וההצלה

תקציר

על פי חוק שירותי הכבאות, התשי"ט--1959, מופקדים שירותי הכבאות וההצלה על

כיבוי- דליקות, מניעתן או מניעת התפשטות! ועל הצלת נפש ורכוש. שירותי הכבאות

פועלים כשירותים מוניצפליים. ברחבי הארץ פועלות 24 רשויות כבאות (20 מהן

מאוגדות באיגודי ערים לכבאות ו-4 הן יחידות כבאות עירוניות).

בשנת 1992 טיפלו רשויות הכבאות בכ-44,000 ארועים מהם כ-22,600 ארועי שריפות

וכ-21.400 אירועי הצלה.

במשך ב-5ו שנה נבחן המבנה הארגוני של שירותי הכבאות בלדי גורמים ממלכתיים

שונים והומלץ להסב את מערך הכבאות וההצלה ממערך שירותים מוניציפליים למערך

שירות כבאות ממלכתי אחד.

בעקבות כך נתקבלו מספר החלטות ממשלה שעל פי האחרונה בהם - ממארם 1993 -

הוסמכו שרי הפנים והאוצר בתיאום עם משרד המשפטים להכין הצעת חוק לדשות

כבאות והצלה. עד מועד סיום הביקורת לא הסתיים הטיפול בהכנת הצעת החוק.

פריסת ו1חנות הכיבוי לא נעשתה עפ"י הסיווג שנקבע בתקנות, לא נקבעו סדרי

עדיפויות להקמת תחנות כיבוי נוספות ולא נקבע תקציב רב שנתי לתגבור התחנות

בכ"א ובציוד.

בעקבות מלחמת המפרץ נבחן מחדש נושא הגנת העורף ובתוך כך דרכי פעולתם של

שירותי החירום. במסגרת עבודת מטה משותפת שנעשתה במהלך שנת 1992 בין פיקוד

העורף ובין נציבות הכבאות והצלה הוסכם על הצורך באיחוד שני מערכי הכבאות -

הצבאי והאזרחי-למערך כבאות אחד שיפעל הן בזמן רגיעה והן בשע"ח בנזסגרת

אזרחית. אף שהוכנו תוכניות לאיחוד המערכים עד מוער סיום הביקורת לא הוחל

ביישומן. הוסבר לביקורת כי לא ניתן למסד איחוד זה עד לחקיקת חוק רשות

הכבאות.

תחנות הכבאות אוישו במצבת כו"א מצומצמת שלא תמיד ענתה על הצרכים המבצעיים.

במספר רשויות כבאות הועסקו כבאים במשמרות ארוכות בניגוד לנקבע בתקנות.בחלק מרשויות כבאות היה מספר כלי רכב היעודיים נמוך מן הנדרש ובחלקם אף כלי

רכב ישנים שהצריכו תיקונים רבים ועלות תחזוקתם יקרה. לא הוכנה תוכנית
רב-שנתית לתירוש משק הרכב
ובתקציבי הפיתוח של רשויות הכבאות

מניעת דליקות

רשויות הכבאות לא מיצוי את סמכויות האכיפה שהקנה להן החוק.

גם משרד הפנים לא השתמש בסמכויות האכיפה המוקנות לא בחוק רישוי עסקים

בעניין מניעת דליקות.

משרד הפנים ורשויות הכבאות גם לא יזמן הליכים פלילים לפי חוק שירותי

הכבאות, או לפי חוק רישוי עסקים נגד המפידים.
אמצעי בטיחות למניעת דליקות באתרי קרוונים
הועלה כי רשויות הכבאות התריעו פעמים רבות לפני גורמים שונים על ליקויים

באמצעי הבטיחות ועל העדר ציוד חיוני למניעת דליקות באתרי הקרוונים, אך

למרות דרישות חוזרות ונשנות לא ננקטו האמצעים הנדרשים.

אף שכבר הותל בפינוי אתרי הקרוונים, יש לשקול באתרי הקרוונים עד לפינויים

הסופי - בסוף 1995.
סקרים שערכה נציבות הכבאות העלו את המימצאים הבאים
(א) ב-59 בתי מלון מבין כ-300 לא ננקטו האמצעים הדרושים למניעת דליקות והם

פועלים בלא אישורן של רשויות הכבאות.

(ב) 463 חדדי לימוד במערכת החינוך במגזר היהודי מוגדרים מבנים מסוכנים

ודליקים אולם עדיין משמשים כיתות לימוד.

(ג)כעשרות אלפי דירות במבנים גבוהים בירושלים, בת"א הועלו ליקויי בטיחות

תמורים בפני אש. על אף המימצאים שהועלו בסקרים לא הורתה הנציבות לרשויות

הכבאות לדווח לה על תיקון ליקויי הבטיחוח ולא יזמה ביצוע סקרים כאלה גם

למרחביהן של שאר תתנות הכבאות.טיפול בשריפות יער

בחינת שריפות יער שבילו עשרות אלפי דונם של חורש טבעי יערות ארעו ברובם

בשטחים שרכבי הכיבוי לא יכלו להגיע אליהם עקב תנאי שטח קשים; צוותי הכיבוי

הגיעו למקום השריפה באיחור מכיוון שמקום האירוע היה רחוק מתחנות הכיבוי.

במספר מקרים הופעלו מסוקי חיל האויר - כסיוע בפעולות כיבוי-רק כעבור כמה

שעות מפרוץ השריפה, לאחר שהשריפה התפשטה על פני שטח גדול וסיכנה חיי אדם

ורכוש.

לא נעשתה בריקה כלכלית מליאה של ג1לות ההפעלה והמימון של מסוקי חיל האויר

כסיוע בכיבוי שריפות בהשוואה לחלופות קיימות.

משרר הפנים אינו נושא בעלות הכיבוי באמצעות מסוקי חיל האויר. הפעולה נעשית

למעשה על חשבון חיל האויר ללא כיסוי תקציבי. על אף פניות חוזרות ונישנות של

משרר הבטחון למשררי האוצר והפנים לא הוסדר העניין. (על פי נתוני משרד

הבטחון הסתכמו העלויות הישירות של כיבוי אש באמצעות מסוקי חיל האויר לשנים

1989-1993 בסך של 3.7 מליון ש"ח).

סדרי תקציב ובקרח תקציבית

בשנת 1992 הוקצה לנציבות הכבאות וההצלה במסגרת התקציב הכולל של המשרד סכום

של 471,000 ש"ח; במסגרת העברות לרשויות המקומיות בתקציב הרגיל לרשויות

הכבאות כהשתתפות המשרד בהוצאות השוטפות שלהן סך 43.7 מליון ש"ח ובתקציבים

הבלתי רגילים הוקצו לרשויות הכבאות כ-4.4 מליון ש"ח.

עפ"י החוק על אוצר המדיני לממן סכום שהוא מחצית מסך-כל אמדני ההוצאות שאישר

שר הפנים לכלל רשויות הכבאות. חלוקת סכום ההשתתפות לא נעשתה עפ"י

קריטריונים אחידים וברורים. בענין זה עתר איגוד ערים לשירותי כבאות איזור

חיפה לבג"צ נגד משרד הפנים (בג"צ.4286/93)שירותי הכבאות וההצלה

סקירה לקראת הדיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

מצורפים (א) ריכוז ממצאי הביקורת

(ב) תגובות הגופיס המבוקרים

(ג) הערות שר הכלכלה והתכנון.

ו-. רשות כבאות והצלה - מבירור שערכנו לקראת הדיון הנוכחי עלה כי ההליכים

להכנת החוק לרשות כבאות והצלה עוכבו (עפ"י הוראת ראה"מ) עד לסיום המו"מ עם

ארגון הכבאים.

2. בעקבות הביקורת - בסוף 1993 - נערכו מספר דיונים בהנהלת משרד הפנים

בשיתוף נציבות שירות המדינה, משרד האוצר - אגף התקציבים וחשב המשרד, בהם

נדון המבנה הארגוני של נציבות הכבאות וההצלה (להלן- נציבות הכבאות) בדיונים

אלה הוחלט, בין היתר, על הצורך בבדיקה ארגונית של נציבות הכבאות לצורך זה
הוקמה ועדת היגוי שחבריה הם
מר י. אגסי, סמנכ"ל בכיר לאמרכלות של משרד

הפנים; מר ברנר, המשנה לנציב שירות המדינה; י. בלק, מנהל אגף לכספים

ובתקציבים ברשומ"ק; מר ג. נחומוב " חשב משרד הפנים; גבי ש. להב מנש"מ; מר

ש. זינגר, היוע"מש של משרד הפנים ומר ש. כהן, נציב הכבאות). בימים אלה

הוגשה לוועדה חו"ד של יועץ חיצוני (מר סלמן לשעבר מנהל רשות החברות

הממשלתיות).

וועדת ההיגוי טרם הספיקה להתייחס לחו"ד, אך נודע לנו (באופן בלתי רשמי) כי

בחוות הדעת הומלץ להחזיר את יחידת הסמך: נציבות כבאות והצלה למתכונת שקדמה

לה; דהיינו - לשכת מפקח כבאות ראשי הכוללת מספר מצומצם של עוזרים בהיקף של

כ-4 משרות בלבד.

3. ב-4.5.94 התקבל במשרדנו העתק מכתבו של חשב מ. הפנים למנכ"ל המשרד (מצ"ב

צילום) ובו דרישה חוזרת להסברת אי ההתאמה בסך של כ-700,000 ש"ח בקרן לרכישת

רכב ייעודי שנוהלה בנציבות הכבאות.1.6.94

מפעל הביוב בירושלים

(דו"ח 44, עמוד 608)

נספח לפרוטוקול -תקציר לקראת דיון בוועדה לענייני- ביקורת המדינה של הכנסת

עיריית ירושלים אחראית לטיהור שפכים שהיא מזרימה לאפיקי נחלים

היורדים לכיוון מערב לשפלת יהודה ולכיוון מזרח לים המלח. כמות

השפכים המיוצרת בעיר היא כ-86,000 מ"ק ביממה. בשבי העשורים האחרונים

גדלו כמויות השפכים כמעט פי שלושה, עקב התרחבות שמחי- העיר וגידול

אוכלוסייתה. בדיקת מעקב מורחבת, שבאה בעקבות ביקורת שפורסמה בדו"ח
שנתי 42 (עמוד 854) העלתה את הממצאים האלה
א. המכוך היחיד לטיהור שפכים שהקימה העירייה בטוף 1979 בנחל שורק,

מטפל בכ .15%-מכלל השפכים של העיר. השפכים העוברים טיפול במכון אינם

מגיעים לרמת הטיהור הרצויה והמקובלת במדינות המערב. מצב מתמשך זה,

יש בו סכנה לבריאות הציבור ופוגע באיכות החיים.

ב. במשך 30 שנה הוכנו תוכניות וסקרים רבים בנושא מכוני טיהור ושיטות

טיהור, אך בפועל לא הלה התקדמות של ממש בטיפולה של העירייה בהקמת

מערכת לטיהור שפכים.

הקמת מכוני סיהור

במאי 1990 החליטה מועצת העירייה להקים מכונים לטיהור שפכים באג.ני

הניקוז המערבי והמזרחי.

א- אגן הניקוז המערבי

באפריל 1993 החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה לאשר עקרונית את

התוכנית להקמת- מכון טיהור שפכים באיזור שביך הנחלים שורק ורפאים,

מכון אשר אמורי לטפל בכ-%60 משפכי העיר. אולם, הוועדה המחוזית הידיעה

לעירייה כי עד שהתוכנית לאתר תאושר בוועדה הארצית לתכניך יבנייה, אי

אפשר להכין תכנון מפירט להקמת המכין. העירייה נאלצה, אפוא, לעכב את

התכנין המפירט של הפרייקט באגן הניקוז המערבי, וכתוצאה מכך היא גם

אינה יכילה לקביע מיעד מחייב להקמת המכין.

ב. אגן הניקוז המזרחי

על אף החלטת מיעצת העירייה ממאי 1990 להקים מכין לטיהיר באגן

המזרחי, הוחלט, באוקטובר 1992, על תיכנית חליפית לטיפיל חלקי

בשפכים. תיכנית חלופית זו, שאושרה על ידי הגורמים המיפקדים על נישא

הבייב ברשויות המקימיית ובמשרדי הממשלה(*), אינה עומדת ברמת הטיהיר

של השפכים כדרישת התקנית, יבחיבה הקביעה שם לטהר איתם לרמה הגביהה

יותר.

(*} נציגי משרדי הפנים, הבינוי והשיכון, הבטחון, המשרד לאיכית

הסביבה, פרויקט הבייב הארצי, לשכת התכנין ביהידה ושומרון, עיריית

ירושלים ימעלה אדימים יהמיעצה האיזירית פגילית.בעניין זה העיר משרד מבקר המדינה ל-עירייה באמצע 1993, כי לא זו בלבד

שלא יצאה אל הפועל החלטת המועצה מסבת 1990 להקים מכון לטיהור שפכים

באגן הניקוז המזרחי, אלא שגם התכנית החלופית, הגרועה ממנה, לא בדונה

במועצה. בתכנית החלופית גלום שינוי ניכר לעומת ההחלטה מ--1990, והיא

אף נוגדת את התקנות האמורות.

ממסמכים שהגיעו למשרד מבקר המדינה בסוף דצמבר 1993 עולה, כי- בסוף

נובמבר אותה שנה בוטלה התכנית החלופית על ידי היחידה לקידום ביצוע

פרויקטים של המינהלה הארצית למים וביוב במשרד הפנים, וכי הוחלט

לחזור לתכנית המקורית להקים מכון לטיהור שפכים באגן הניקוז המזרחי,
-שאושרה במועצת
העירייה-ב--1990-.משמעות הדבר היא שעברו . כשל:וש קונים

נוספות, בלי שחל כל שינוי בשטח.

ג .קרן למכוני טיהור

ביוני 1990 נוסדה קרך למימון הקמה ותפעול של מכוני טיהור שפכים,

ולמטרר. זו, פורסם, ביולי אותה שנה, תיקון לחוק העזר של העירייה בדבר

העלאת אגרת הביוב. בדו"ח שנתי 42 העירה מבקר המדינה, כי סכום ההעלאה

של אגרת. הביוב לפי התיקון בחוק העזר לא יהיה בו כדי לכסות את המימון

הדרוש להקמת מכוני הטיהור.

העירייה לא העבירה לקרך כספי גבייה בשיעור שקבע חוק עזר בענייך הזה.

כמו כך, כתוצאה מרישום לא סדיר של הפרשות לקרך ומאי-הצמדת ההפרשות

למדד המחירים לצרכך, היו חסרים בקרך סכומים ניכרים, אשר תגיעו

בתחילת 1993 לכ-3.5 מיליוך ש"ח.

בחישוב כולל, יתרת הקרן בינואר 1993 אמורה להיות בסכום של 8,701/350

ש"ח. מכאך שיתרת הקרך הרשומה בספרי האגף בסך 5.2 מיליוך ש"ח היא רק

%60 מהסכום שהיה אמור להצטבר בקרך לאותו מועד.

קוד המקור של הנתונים