ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 31/05/1994

משרד האוצר - פטור ממס שבח מקרקעין ברכישת דירה למשפחה גדולה; תשלום מס ביום האחרון שנקבע בהודעת התשלום ותלונות מסי 2 ו-3 בדו"ח מסי 21 של נציב תלונות הציבור)

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 201

מישיבת הוועדה לעניני ביקורת המדינה

יום שלישי. כ"א בסיון התשנ"ד. (31 במאי 9419). שעה 00;10

נכחו; חברי הוועדה; דוד מגן -היו"ר

רחבעם זאבי

מוזמנים; נציב תלונות הציבור מרים בן-פורת

מירלה במברגר - עוזרת בכירה לנציב תלונות הציבור

חיים דוקלר - משנה לנציב מס הכנסה

שלמה חסידים - מנהל מחלקת שומת מקרקעין,

נציבות מס הכנסה

מזכיר הוועדה; ברוך פרידנר

קצרנית; מרים כהן

סדר-היום; , 1. משרד האוצר - פטור ממס שבח מקרקעין

ברכישת דירה למשפחה גדולה;

תשלום מס ביום האחרון שנקבע בהודעת התשלום

(תלונות מסי 2 ו-3 בדו"ח מסי 21

של נציב תלונות הציבור).משרד האוצר - פטור ממס שבח מקרקעין ברכישת דירה למשפחה גדולה;

תשלום מס ביום האחרון שנקבע בהודעת התשלום

ותלונות מסי 2 ו-3 בדו"ח מסי 21 של נציב תלונות הציבור)

היו"ר דוד מגן;

אני פותח את הישיבה. אני רוצה להזכיר שכבר דנו בתלונות מסי 2 ו-3 בדו"ח

מסי 21 של נציב תלונות הציבור. לאחר אותו דיון שלח מזכיר הוועדה לפי בקשתנו

מכתב לנציב מס הכנסה. בין היתר נאמר בו: "ההסברים והתגובות של נציגי אגף מס

הכנסה ומס רכוש לא הניחו את דעת הוועדה, במיוחד בתחומי הפקת הלקחים

המערכתית(?) מדו"ח נציב תלונות הציבור, והיחס של האגף ועובדיו לפניות הציבור

ולפניות נציבות תלונות הציבור". במכתב היתה גם הזמנה לנציב תלונות הציבור
לוועדה. והוא הסתיים בפיסקה
"אנו מבקשים להמציא לוועדה עד יומיים לפני מועד

הישיבה דיווח על הפעולות שנקטתם"

נציב מס הכנסה פנה אלי שלשום בטלפון וסיפר לי את האילוצים שיש לו. הסכמתי

שייצג אותו המשנה לנציב, מר חיים דוקלר.

אגף מס הכנסה הוא אגף בעל סמכויות רבות ותחומי פעילות רבים שטבע הדברים

מזמינים תלונות. לכן אנחנו היינו מצפים שהאגף הזה וגופים- גדולים אחרים כמותכם

יתייחסו במלוא הרצינות לדו "ח של נציב תלונות הציבור, ולא יסתפקו רק בזה
שיאמרו
היתה תלונה, בדקנו, תיקנו. זו גם הסיבה שמזכיר הוועדה פנה בשם הוועדה

וביקש לדעת מה הפעולות שנעשו ומה הלקחים. האם הדיווח בכתב הגיע, כפי שהתבקשתם

במכתב?
חיים דוקלר
לא שלחנו דיווח בכתב. סוכם שהדיווח יימסר בוועדה. אני בטוח שהתשובה שניתן

בהחלט תספק.

אני רוצה לומר שהנושא של שיפור השירות לאזרח הוא בראש מעיינינו. ואני

יכול לסקור פה סידרה שלמה של פעולות. לפני כן אני רוצה לציין, לגבי שני

הנושאים הספציפיים שנדונו בדו"ח, כדרכנו אנחנו מנסים ללמוד מהתלונות לגבי

הכלל. אחת התלונות היתה בקשר לתשלום ששולם ב-15 בחודש אחר הצהרים. במרבית

המערכות הנושא הזה מוסדר על-ידי זה שרואים כל תשלום ב-15 בחודש בלי הבחנה בין

שעות הבוקר ואחר הצהרים. במערך של מס רכוש שבו בוצע התשלום, הם קיבלו ממני

הנחיה כבר לפני שלושה שבועות שכל תשלום ב-15 בחודש, לא תהיה לגביו הבחנה בין

הבוקר ואחר הצהרים. וזה מבוצע. כלומר הבעיה פתורה בצורה מערכתית. נוסף לפתרון

שניתן בזמנו לנושא הספציפי שהוועדה דנה בו, ניתן פתרון מערכתי דרך המחשב, שלא

יהיו תופעות כאלו של חיוב בהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלום ב-15 בחודש אחר

הצהרים. ובכן זה פתרון מקיף במאה אחוזים דרך המחשב, ולא יישלחו דרישות כאלה.

באשר לסוגיה של החזר מס, מר שלמה חסידים, מנהל מחלקת שומת מקרקעין

בנציבות מס הכנסה, הוציא ב-25 במאי הנחיה שתפתור את הבעיה שהועלתה בתלונה.

צריך לזכור שיש פסקי-דין שאומרים שבעל הנכס חייב להחליט מראש, והוא לא יכול

בדיעבד, אחרי כמה שנים, לדרוש החזר מס. בהנחיות למשרדים אנחנו מנחים אותם

להבחין בין מצב שיש בו או עלול להיווצר תכנון מס, ששם אין מקום ללכת לקראת בעל

הנכס ולהחזיר, לבין מצב שהיתה טעות אנוש, כסוי במקרה של התלונה לנציב תלונות

הציבור, ששם הממונים האזוריים התבקשו להפעיל שיקול דעת ולהחזיר.

ובכן שני הנושאים שהיו על שולחן הוועדה בפעם הקודמת, האחד נפתר בצורה

מערכתית כוללת בתכניות המחשב; והשני נפתר בהנחיה לממונים האזוריים של מס רכוש

להפעיל שיקול דעת בכל מקרה של טעות אנוש.באשר לכל הנושא של שיפור השירות, אני יכול להצביע פה על סידרה שלמה של

מהלכים שנעשו ביוזמת נציבות מס הכנסה לשיפור השירות, הן לנישומים והן

למייצגים. אני יכול אפילו לציין שאנחנו מציעים היום מיגוון של שירותים ברמת

פיתוח כזאת שאפילו המייצגים והנישומים לצערנו אינם מסוגלים לעכל. לדוגמה,

אנחנו מאפשרים היום למייצגים לשדר תשלומים דרך המסוף, דבר שאין לו אח ורע בשום

מערכת. זאת אומרת, רואה חשבון יכול לשדר תשלומים שוטפים של מקדמות, ניכויים,

הפרשי מס, דרך המסוף אצלו במשרד. הדבר הזה מביא למערכת עדכנית, לפחות שגיאות

ופחות טיפול. לצערנו הרב, ההיענות של המייצגים למהלך הזה היא מיזערית.

אנחנו הרחבנו את הסמכויות ונתנו למייצגים סמכות להחליט על הקטנת מקדמות

של הלקוחות שלהם. עד היום, נישום שנדרש לשלם מקדמות, היה צריך לבוא לפקיד

השומה ולשכנע אותו להקטין את המקדמה, כולה או הלקה. נתנו את הסמכות הזאת

למייצגים, והם מפעילים את שיקול הדעת ומשדרים דרך המסוף למחשב המרכזי.

העברנו סמכויות נוספות למייצגים. בתחום השומה הגדלנו את המיכסה של

הדו"חות הנקלטים, מה שנקרא אצלנו 01, ללא ביקורת מעמיקה, אלא מקבלים את הדו"ח

של הנישום.

אנחנו עושים רביזיה במערכת הקנסות כדי לפשט את כל מערכת הקנסות, כך

שלנישום ולמייצג יהיה יותר קל לטפל בזה.

אנחנו עושים מיגוון שלם של פעולות כדי להביא לפישוט המערכת ולייעולה. יש

לנו 600 מייצגים שמחוברים למחשב, והם מייצגים 270 אלף נישומים. היום מייצג

יכול לקבל את מצב החשבון, הוא יכול לקבל חישוב של מס, חישוב של הפרשי הצמדה

וריבית, והוא לא צריך לכתת רגליו אל פקיד השומה.

לגבי ניכויים למעבידים קטנים, המעסיקים עד 10 עובדים, נתנו להם אפשרות

להעביר את הניכויים פעם בשלושה חודשים, שלא יצטרכו להתעסק כל חודש עם מערך מס

הכנסה. מעביד שיש לו עד 10 עובדים מקבל הודעה מראש מאתנו, והוא מעביר את

הניכויים פעם בשלושה חודשים. כאמור, יש לו האופציה על-ידי המייצג להעביר את

התשלומים דרך המסוף. בזה אנחנו גורמים לחסכון במשק, חסכון למערכת שלנו, פחות

שגויים ופחות טיפול.

הגדלנו את הסף למקדמות דו-חודשיות. אגב, בנושא העברת הניכויים התלת

חודשיים אנחנו במשא ומתן עם ביטוח לאומי במגמה לאחד את הכללים, כדי שמי שאצלנו

צריך לשלם פעם בשלושה חודשים את הניכויים, ישלם גם בביטוח לאומי פעם בשלושה

חודשים. ואני אפילו בקשרים עם מע"מ לנסות לראות איך לשלב את שלוש המערכות

האלו, כדי שאדם לא יצטרך במקום אחד לשלם כל חודש, במקום אחר כל חודשיים,

ובמקום שלישי כל שלושה חודשים. כך שכל המערכת אצלנו היא בכיוון של פישוט והקלה

על המערכת התיפעולית.

פיתחנו מערכת של תיאומי מס לשכירים. כידוע לכם, כל שכיר שעובד במספר

מקומות צריך להביא תיאום מס למעביד. פיתחנו מערכת ממוכנת, והיום שכיר מגיע

לפקיד השומה, אין יותר חישובים ידניים, הנתונים מוזנים למחשב, והמחשב מוציא

פלט אישור על שיעור ניכוי המס במקור. בכוונתנו בשנה הבאה לתת את הכלי הזה

למעבידים גדולים. ואז חשב הכנסת, לדוגמה, לא יצטרך לשלוח את העובדים שרוצים

לעשות תיאום מס לפקיד השומה, אלא יהיה לו מנדט מאתנו לעשות את חישוב המס

לעובדים פה בכנסת, והעובדים לא יצטרכו להפסיד ימי עבודה. בכוונתנו לתת את

התוכנה הזאת ולקשר את אותם מעבידים גדולים ומייצגי נישומים למערכות שלנו, כדי

שאנשים יוכלו לעשות את תיאום המס במקומות העבודה שלהם.

בנינו מערכת של הנהלת חשבונות שנועדה להביא לפישוט יותר גדול של המערכת.יש לנו היום נושא של "הכל על המס", שאדם יכול לקבל מידע טלפוני לגבי

נתונים כלליים ונתונים אישיים שלו.

כלומר בסך הכל יש לנו מיגוון שלם של פעילויות שמטרתן להאציל סמכויות

למייצגים ולפשט את המערכת ולייעל אותה. יש לנו מספר פיתוהים שגם המיגזר הפרטי

לא היה מתבייש בהם מבחינת רמת התיהכום ורמת הקידמה. היעד שלנו הוא להביא את

המערכת למכסימום פישוט ומכסימום ייעול.

נציב תלונות הציבור מרים בן-פורת;

אני רוצה לקבל הבהרה, או אפילו אישור, כנראה שזאת הכוונה שלך. אמרת שאתה

מבדיל בין מקרה שאדם טעה טעות אנוש, לבין מקרה שלא ההליט מראש. וכרגיל אתם

דורשים שיהליט מראש באיזו חלופה הוא בוהר. כלומר הענין הזה של ההלטה מראש יהיה

רק במקרה שהאדם חייב מס, אבל יש לו אפשרות אחת ויש לו אפשרות אחרת, או אולי

החובה אפילו תהיה יותר מאוחרת, בהזדמנות אחרת. אבל אם אדם בכלל לא חייב במס,

זה מוכרח לנבוע מטעות. האם זה נכון, או שאולי אני טועה במשהו?

חי ים דוקלר;

אם יסתבר בדיעבד שאדם שילם בטעות ובתום לב מס שלא היה חייב, אין ספק

שיוחזר לו המס עם הפרשי הצמדה וריבית.

נציב תלונות הציבור מרים בן-פורת;

בסדר. רציתי רק את האישור הזה.
מירלה במברגר
תוך ארבע שנים.

שלמה חסידים;

לא תוך ארבע שנים. יש שורה של פסקי-דין, כולל פסק-דין של בית-המשפט

העליון, והוא מדבר על תקופת ההצהרה. דהיינו תוך 50 יום האדם צריך להחליט לכאן

או לכאן. לגבי ההבחנה שאנחנו עושים, הדוגמה הטובה ביותר שיכולה לעלות על דעתי

היא הדוגמה שנדונה במקרה הספציפי הזה, שבו היתה טעות אנוש. זה שהאיש ביקש לשלם

לא איפשר לו פוטנציאל לתכנון מס. זו היתה טעות אנוש. והפעילו עליו את פסקי

הדין בלי להביא בחשבון שזה לא המקרה שבו דנו פסקי-הדין.

נציב תלונות הציבור מרים בן-פורת;

אתם מדברים באותה לשון, שאם יש אפשרות להחליט כך או אחרת, תעשה את זה

בזמן ומראש. אבל אם בטעות חשבת שאתה חייב, ובעצם אתה לא חייב, אז יחזירו לך,

מפני שזאת טעות אנוש.

חיים דוקלר;

תוך ארבע שנים.

נציב תלונות הציבור מרים בן-פורת;

כן, תוך ארבע שנים. זה מה שהגב' במברגר אמרה. לזה היא התכוונה.היו"ר דוד מגן;

קודם כל, אני מברך אתכם על הפעילות לשירות האזרח .שמענו זאת גם בישיבה

הקודמת, איך אתם מפעילים 4,000 עובדים, מקבלים מכתבים, מקדמים את הטכנולוגיות

לשירות האזרח. אבל בישיבה הקודמת העליתי נושא מסויים, וקיוויתי לקבל על כך

תשובה בכתב. התלוננתי על האווירה כפי שאני הש וכפי שהיא עולה מתלונות שמגיעות

אלי כחבר הכנסת, שכנראה חלק מעובדי האגף שלכם פועלים בשרירות לב, לא בהתחשבות

הראויה לפניות האזרח. זה עלה מהתלונות שנדונו פה, מסי 2 ו-3 בדו"ח. כאשר נציב

תלונות הציבור כבר פונה אליכם, מדוע צריך להתעקש ולהמשיך להתווכח ולהודיע

לפונה, שתלונתו נראתה מוצדקת בעליל, שעושים אתו חסד, ושהוא קיבל את הכסף לפנים

משורת הדין, ושילך הביתה וישתוק, ולא יעמוד על זכותו האלמנטרית לקבל את הפרשי

ההצמדה. והסכמנו אז שמדובר בפרוטות.

כשדיברתי על הפקת לקחים, דיברתי על פעולה נוספת לשינוי האווירה בכל מה

שקשור בהתייחסות לאזרח, בוודאי בכל מה שקשור בהתייחסות לנציב תלונות הציבור.

כפי שידוע לכם, נציב תלונות הציבור לא פונה מיד כשהיא מקבלת את התלונה. היא

בודקת את הדברים, ורק כשיש עילה ממשית, רק כשרואים שיש תוכן בתלונה, רק אז

פונים אליכם. מתוך מה שלמדנו בישיבה הקודמת ההתרשמות היא שלא היתה התייחסות

ראויה אפילו לפניה של נציב תלונות הציבור.

בישיבה הקודמת השתתפה עובדת חדשה יחסית שלכם, מבקרת הפנים באגף מס הכנסה.

ביקשנו, ואני חוזר ומבקש לקבל תזכיר שיפרט את היקף הפעולות שלה והלקחים

שנלמדים מהפעולות שלה; מה התלונות שמגיעות אל מבקרת הפנים שלכם ואיך היא מטפלת

בזה. אני מבקש להזכיר לה את זה. בתחום הזה אני מבקש לדעת מה הלקחים שהפקתם, מה

עשיתם, לפחות מאז הישיבה האחרונה.

חיים דוקלר;

לגבי התלונות שדנו בהן בוועדה, אמרתי שכתוצאה מתלונה אחת תיקנו את תכניות

המחשב; כתוצאה מהתלונה השניה, יצאו הנחיות לממונים לגבי הפעלת שיקול דעת בעני ן

של תשלום בתום לב.

אני רוצה לומר שהמקרים של שרירות לב הם חריגים ביותר במערכת, ואנחנו

מטפלים בכל תלונה במלוא תשומת הלב והכבוד הראוי לאזרח. והא ראיה שמינינו עובדת

בכירה לקשר עם תלונות הציבור, נוסף לאיש שעוסק בתלונות הציבור אצל המבקרת.

אני יכול להצביע על מכלול שלם של פעולות, את חלקן מניתי, שנועדו לצמצם את

החיכוך בין האזרח, בין הנישום "הקטן" לבין שלטונות המס. כל האצלת הסמכויות

למייצגים נועדה לצמצם את החיכוך ולהעביר חלק גדול מהמטלות, שיהיה קשר בין

המייצג לבין הלקוח.

לגבי החזרי מס, אנחנו מגדילים את הסכומים של החזר מס אוטומטי. זאת אומרת

שאם על פי הדו"ח מגיע החזר מס, ואם בעבר היו צריכים אישורים כאלה ואחרים, היום

אנחנו מחזירים אוטומטית עד סכום מסויים. הגדלנו את הסכומים שיכולים להחליט

עליהם המפקח, הרכז, פקיד השומה, כדי שהמערכת תזרום והחזרים ירוצו חזרח

לנישומים.

כל המערכת שלנו בנויה באמת על הפחתת החיכוך. ואני רואה בשתי התלונות האלו

תלונות חריגות. ועם כל הכבוד, אינני מקבל את הטענה שיש חלק מהעובדים שזאת אצלם

גישה. סביר להניח שבארגון של 4.000 עובדים יש כמה חריגים.
היו"ר דוד מגן
יכול להיות ויכוח בינינו מה גודלו של החלק.חיים דוקלר;

אני רוצה לטעון שהחלק הזה הוא מיזערי. כי אנחנו גם עושים סדנאות עם

העובדים לשיפור דרכי הקשר עם הלקוחות; גם הגברנו את הבקרה; גם הרחבנו אצלנו את

האפיק של תלונות הציבור, ואנחנו מקצים לנושא של טיפול בתלונות הציבור הרבה

משאבים. אין לי ספק שבשנים האחרונות חל שיפור גדול. סביר להניח שעל רקע המערכת

הלא פשוטה שלני, שאנחנו עושים לפישוטה, יהיו תקלות פה ושם. ומדובר במאות אלפי

נישומים, ובנושא שהציבור לא כל כך אוהד אותו, אם להשתמש בלשון המעטה. אבל אני

חייב לציין שלהערכתי, בהתחשב באופי העבודה, בהיקף הפעילות, התקלות והחריגות הן

מיזעריות. ואנחנו עושים הכל לשפר את זה. סידרת הפעולות שמניתי פה ממחישה כמה

אנחנו שואפים להקטין את החיכוך למינימום.

נציב תלונות הציבור מרים בן-פורת;

אבל העמדה שלכם במקרה הקונקרטי הביאה את היושב-ראש לומר מה שהוא אמר,

וקשה היה לא להתרשם כך, שלא בדקתם מספיק ולעומק את הפניה של הנציבות, לפני

שעמדתם על דעתכם שהוא איחר את המועד, שעברו 50 הימים. כך לפחות היה הרושם. אני

שמחה לשמוע שזה חריג שבחריג, ושאתם מנסים לשנות כיוון. זה טוב.
היו"ר דוד מגן
אני מבקש לסכם את הישיבה הזאת בשלוש בקשות: האחת, שתוך חודש ימים תגישו

לנו בכתב את מה שהייתם אמורים להגיש עד לפני יומיים, את ההתייחסות שלכם ואת

עיבוד הלקחים, נוסף לדברים שאמרתם היום.

אני מבקש ששנקבל ממבקרת הפנים שלכם סקירה על עבודתה, אשר תעזור לנו ללמוד

על היקף הפעילות שלה, על היקף הפניות של מתלוננים אליה, וצורת הטיפול שלה

בענינים הללו, וכמובן הפתרונות הסופיים שניתנים על-ידי נציבות מס הכנסה, לאור

התערבותה.

הדבר השלישי שאני מבקש לקבל זה נוהל הטיפול בפניות של נציב תלונות הציבור

אליכם. לפי דעתי אתם צריכים לעבד נוהל חדש כדי שהתנצחויות וויכוחים מיותרים,

כפי שהיו כאן בתהליך של בירור התלונות, לא יחזרו על עצמם. אני רוצה לצטט

מדבריה של נציב תלונות הציבור בישיבה הקודמת. היא אמרה: "אולי צריכה לצאת

הנחיה שאם מקבלים פניה מנציב תלונות הציבור, אדם מסויים או דרג מסויים יטפל

בתשובה או יהיה שותף לה". בענין הזה אנחנו מבקשים שתעבדו לעצמכם נוחל, ותעבירו

אותו בכתב לוועדה לעני ני ביקורת המדינה ולנציבות תלונות הציבור, כדי שאם

תהיינה תלונות בעתיד, ועלולות להיות תלונות, נוכל לראות דרכים פשוטות יותר

וקצרות יותר לטיפול בהן על-ידי נציב תלונות הציבור, ללא התנצחויות מיותרות כפי

שהיו במקרה של בירור תלונה מס' 2.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:30).

קוד המקור של הנתונים