ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 25/05/1994

פיטורי עובד צה"ל בתגובה על כך שהודיע על מעשי שחיתות שבוצעו ביחידתו; תלונה מס' 6 בדו"ח נציב תלונות הציבור 21 -פיטורי עובד צה"ל בתגובה על-כך שהודיע על מעשי שחיתות שבוצעו ביחידתו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים