ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 25/04/1994

חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשנ"ד-1994

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 179

מישיבת הוועדה לעניני ביקורת המדינה

יום שני. י"ד באייר התשנייד. (25 באפריל 1994. שעה 10:30
נכחו
חברי הוועדה; דוד מגן - מ"מ היו"ר

מוזמנים; יאיר הורוביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

מרדכי בס - היועץ המשפטי של משרד מבקר המדינה

שמואל יונס - משרד מבקר המדינה

עוזי ברלינסקי - המפקח הכללי, משרד הכלכלה והתכנון

יועצת משפטית; אנה שניידר

מזכיר הוועדה; ברוך פרידנר

קצרנית; מרים כהן

סדר-; ום; 1. חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשנ"ד-1994.1. חוק מבקר המדינה (הוראת שעה). התשנ"ד-1994

היו"ר דוד מגן;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום חצעת חוק מבקר המדינה (הוראת

שעה), התשנ"ד-1994. בשל הבחירות להסתדרות הכללית שאמורות להתקיים ב-10 במאי,

והשפעתן על האווירה הכללית, על התקשורת וכיוצא בזה, הכוונה של הצעת החוק היא

לגרום לכך שהשנה, באופן יוצא מן הכלל, הדו"ח השנתי של מבקר המדינה לשנת הכספים

1993 ולהשבונות שנת הכספים 1992, והדו"ח על מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של

המדינה ליום 31.12.92, יונחו על שולחן הכנסת ביום ח' בסיון התשנ"ד, 18.5.94,

ולא ב-10.5.94. דברי ההסבר להצעת החוק מפרטים את הדברים. אני רק מבקש שגם

בדברי ההסבר יופיע התאריך העברי, לפני התאריך הגרגוריאני.

אנה שניידר;

אני מבקשת להתייחס לנוסח של הצעת החוק. אנחנו מדברים על הוראת שעה

שמתייחסת לסעיפים 16 ו-19 לחוק מבקר המדינה. אני חושבת שאין התאמה מלאה בין

הנוטה של הסעיפים האלה לבין מה שנאמר בהצעת החוק. בסעיף 16 לחוק מדובר על דין

וחשבון; לא נאמר "לשנת הכספים". בסעיף 15 כתוב "דין וחשבון על תוצאות הביקורת

של הגופים המבוקרים", אני חוששת שהמלים "הדין וחשבון לשנת הכספים 1993" אינן

מתאימות כאן.

מרדכי בס;

אפשר לכתוב "דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות".

אנה שניידר;

גם לגבי המלים "ולחשבונות שנת הכספים 1992", אינני יודעת מאין זה בא.

לעומת זה, בסעיף 19 אכן מדובר על "הדין וחשבון על מאזן זכויותיה והתחייבויותיה

של המדינה". אני מציעה להוסיף בהצעת החוק, לפני התאריך "31.12.92", את התאריך

העברי.

מרדכי בס;

תנוסה "הדין וחשבון לשנת הכספים ולחשבונות שנת הכספים" לקוח מהנוסח

שמופיע בפתח הדו"ח, במבוא לדו"ח, לא בחוק.

אנה שניידר;

הנוסח צריך להתאים לנוסה החוק. בחוק זה לא מופיע, וזה מה שמפריע לי.

מרדכי בס;

אבל זאת הוראת שעה, צריך לנסח אותה בלשון שכל אחד יבין אותה.

אנה שניידר;

אז אולי אפשר לומר "הדין וחשבון לשנת הכספים 1993", בלי "ולחשבונות שנת

הכספים 1992", ואז זה יהיה יותר ברור ויותר יתאים לרוח החוק, כי אם אנחנו

אומרים "על אף האמור בסעיפים 16 ו-19", אנהנו צריכים להיות צמודים בצורה כלשהי

לאמור בסעיפים 16 ו-19. בסעיף 16 כתוב "לא יאוחר מיום 15 בפברואר בכל שנה

ימציא המבקר לשר הכלכלה והתכנון לעיון דין וחשבון על תוצאות הביקורת ...

שנערכה במהלך שנת הכספים שחלפה".אני מציעה לומר: "הדין וחשבון על תוצאות הביקורת שנערכה במהלך שנת הכספים

1993 והדין וחשבון על מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ליום 31.12.92",

וכאן צריך להוסיף את התאריך העברי, לפני התאריך הלועזי - "יונחו על שולחן

הכנסת ביום חי בסיון התשנ"ד (18 במאי 1994)".
מרדכי בס
זה בסדר, זה מתאים בדיוק ללשון החוק.
היו"ר ד' מגן
בדברי ההסבר, אחרי המלים "יום הבחירות להסתדרות", צריך להוסיף "הכללית".

וכפי שנאמר כאן, צריך להוסיף את התאריך העברי בכל מקום שמופיע תאריך

גרגוריאני, גם בחוק וגם בדברי ההסבר.

אם אין התנגדות, אנחנו מאשרים את הצעת החוק, עם השינויים שהכנסנו. אני

מבקש להכין את ההצעה כדי שאפשר יהיה להביאה למליאת הכנסת לקריאה שניה ושלישית

אולי עוד השבוע.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:45).

קוד המקור של הנתונים