ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 17/01/1994

התמודדות מערכת החינוך עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים עמוד 298 בדו"ח מס' 43

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 154

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. ה' בשבט התשנ"ד (17 בינואר 1994). שעה 12:30

נכחו;

חברי הוועדה; ד' תיכון -היו"ר

ר' זאבי

שי יהלום

י' לס

רענן כהן

מוזמנים; מבקרת המדינה גב' מ' בן-פורת

י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

גבי שי לביא - עוזרת בכירה למבקרת המדינה

ז י גדיש - ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

גב' ר' קליין - מנהלת ביקורת ראשית, משרד מבקר המדינה

גבי ו' שיפר, משרד מבקר המדינה

ע' ברלינסקי - המפקה הראשי, משרד הכלכלה והתכנון

א' כהן - משרד הכלכלה והתכנון

גבי אי כהן - מפקחת בחינוך המיוחד, משרד החינוך והתרבות

גבי שי ראובנה - מפקדות בשירות הפסיכולוגי, משרד החינוך

והתרבות

שי גרינבוים - מבקר משרד החינוך והתרבות

מי לנגרמן - רפרנט אגף התקציבים, האוצר

אי בן-גרא - מזכ"ל איגוד העובדים הסוציאליים

גבי חי יגודה - מרכזת החינוך המיוחד, ועד הורים ארצי

גבי גי בלכר - חברת ועד ההורים הארצי

מזכיר הוועדה; בי פרידנר

קצרנית; חי אלטמן

סדר-היום; התמודדות מערכת החינוך עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים -

עמוד 298 בדו"ח מס' 43.התמודדות מערכת החינוך עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים

עמוד 298 בדו"ח מס' 43

היו"ר ד' תיכון;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, רשות הדיבור

לחבר-הכנסת שאול יהלום המבקש להציע הצעה לסדר.

שי יהלום;

אדוני היושב-ראש, אני מציע לא לדון היום בנושא שהונח על שולחנה של הוועדה,

מבקרת המדינה העלתה בדו"ח בעיות חמורות ביותר שקשורות ל-60 אלף ילדים

במדינת-ישראל, ילדי החינוך המיוחד, כל אחד מה-60 אלף הוא עולם שלם, והבעיות

שמועלות בפנינו קשורות לשני משרדים, משרד החינוך והתרבות מצד אחד, ובמשרד האוצר

מן הצד הארור, כאשר לדעתי נעשית כאן פעולה של סילוף חוק החינוך המיוחד הן מבחינה

מהותית הן מבחינה תקציבית.

הישיבה הזאת היתה צריכה להתנהל לפחות עם המנכ"לים של שני המשרדים האלה, אם לא

עם השרים. גם מרשימת המו זמנינו, שאני מכבד אותה מאד, אני מבין שממשרד החינוך

והתרבות הזמינו מפקחת שאין לה שום סמכות. אני אמנם מכבד אותה, מכיר אותה ומוקיר

אותה, אבל אין לה שום סמכות, לא תקציבית ולא בכל מה שקשור לשינוי המדיניות.

כיוון שכך אני מבין שלא יצא כלום מהדיון הזה, לא נשמע בכלל אם חל שיפור במצב, לכן

אני מציע לא לדון היום בנושא שהונח על שולחנה של הוועדה. חבל על מבקרת המדינה על

דרגיה השונים ועל חברי הכנסת שהטריחו עצמם לכאן ומתייחסים לדו"ח ברצינות, מכל

מקום אני מציע לקבוע ישיבה אחרת ולתבוע שיבואו אליה צמרת המשרדים הנוגעים לעניין.

היו"ר ד' תיכון;

תודה, רשות הדיבור לחבר-הכנסת רענן כהן.

רענן כהן;

אדוני היושב-ראש, גברתי מבקרת המדינה, היות והנושא שהונח על שולחננו הוא

התמודדות מערכת החינוך עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, אני רוצה לחבר אותו עם מה

שקורה בימים האחרונים בהרצליה ובמקומות איורים. גם לדעתי הנושא הזה צריך להידון

עם בעלי העניין בהרחבה. העיתוי של הדברים הוא כזה שהחברה הישראלית עוברת זעזוע

רציני מאד. אני מסתובב הרבה ברחבי הארץ ושומע בכל מקום את החרדה והדאגה הנשמעת

מהאנשים,

נכון שזאת לא ועדת החינוך והתרבות, אבל היות והנושא עלה, אני רואה קשה הדוק

מאד בינו לבין מה שקורה בתוך החברה הישראלית, ולכן אני סבור שצריך להזמין לכאן את

שר החינוך והתרבות כדי לדון יחד אתו בבעיה,

היו"ר ד' תיכון;

חבר-הכנסת יהלום אומר שלפנינו מונח אחד הדו"חות החשובים מבין אלה שמופיעים

בדו"ח 43 בנושא שהכנסת מרכזת סביבו מאמצים כבדים, אם כי לא תמיד היא מצליחה

להבקיע באמצעות חוק סרטני, על-שמה של חברת-הכנסת לשעבר סרטני, שחוקק אם אינני

טועה בשנת 1988

רענן כהן;

סיומה של אותה שנה.היו"ר ד' תיכון;

אני הייתי אז יושב-ראש הישיבה, חתמתי על החוק בקריאה שניה ובקריאה שלישית

מטעם נשיאות הכנסת, והקדשתי לנושא הזה הרבה פיליבסטרים כדי לנסות לקבל כסף

מהממשלה הקודמת כאשר אני הייתי הבר בקואליציה.

הנושא כאוב ביותר, חשוב ביותר, אבל הוא נדחק לקרן זווית. חבר-הכנסת יהלום

אומר שאין טעם לדון בו בדרג פחות מאשר שר החינוך והתרבות ופחות מהממונה על אגף

התקציבים שכן אחרת נחטיא את העניין - -

ר' זאבי;

הוא הסכים גם למנכ"ל.

רענן כהן;

אני סבור שבנושא כזה צריך לדון בהשתתפותו של שר החינוך והתרבות.

היו"ר די תיכון;

זה אחד הדו"חות הטובים ביותר שקראתי, אני מוכרח לומר זאת, והופתעתי כאשר

הבוקר קראתי את הדו"ח מהרצינות ומהבעיה של החינוך המיוחד שכן ראיתי לא מזמן תכנית

טלוויזיה בהנחייתו של מני פאר

ג' בלכר;

אתמול הנושא הוזכר בתכניתו של דן שילון.

ר' זאבי;

התכנית עסקה בתיסמונת דאון.

ג' בלכר;

דיברו גם על הנושא הזה.
היו"ר די תיכון
מכל. מקום אני מלווה את הנושא הזה, רואה את המעט שלא נעשה, והשאלה הנשאלת

בהקשר הזה של הדברים היא האם על דעת חברי הכנסת ועל דעתה של מבקרת המדינה, גם כדי

להפנות תשומת-לב לנושא הזה, צריך לדאוג לכך ששר החינוך והתרבות ומנהל אגף

התקציבים או ראש אגף התקציבים יהיו נוכחים בדיון? גם חבר-הכנסת אורון יוסר לי כאן,

שכן הוא אחד המומחים לעניין הזה.

השאלה שאני מבקש לשאול אתכם היא האם באמת לדחות את הדיון ולו רק כדי למקד את

תשומת-הלב בכך שלא די שהדו"ח איננו טוב, לא די שאין משאבים, לא די שאין כמעט

התקדמות בנושא הזה, אם כי אמרו לי שהשנה דווקא יש תוספת תקציב די משמעותית, אבל

הנושא הזה הרי מעניין מאות אלפי מוכי-גורל. תמיד אמרתי בהזדמנות כזאת שאנחנו

גיבורים על חלשים בענייני תקציב. כיוון שאלה אינם צועקים - אין כסף, וכיוון שהם

אינם מפגינים - אין כסף.

אם נזמין את השרים לישיבה הבאה, נאלץ אותם להתייחס ביתר-רצינות לנושא החינוך

המיוחד - - -ר' זאבי;

האם הם הוזמנו לדיון הזה? האם הם הוזמנו ולא באו או שמראש לא היזמנו אותם?

ב' פרידנר;

המשרד אמר שהוא ישלח את נציגיו לדיון הזה.
היו"ר ד' תיכון
יכול להיות שאנחנו טעינו כאשר לא היזמנו את השרים, אבל גם אם טעינו לא ניתן

לעניין הזה

ר' זאבי;

אדוני היושב-ראש, לוועדה הזאת, בניגוד לכל הוועדות האחרות, יש יכולת הבאה. יש

לנו שיניים חלקיות, וטוב אם נשתמש בהן אם צריך, כמו במקרה דנן, בתנאי שהזמנו לכאן

את השרים. אבל הרי לא היזמנו אותם בגלל חוסר תשומת-לב.

אני תומך בצד הרעיוני של מה שאמר חבר-הכנסת יהלום, שנוכחות השרים בישיבה הזאת

תיתן גם הדגש ציבורי, וגם כאשר הם יהיו כאן, נקבל משהו לעניין, אבל מבחינה

פורמלית, מאחר ולא תבענו מהם לבוא לישיבה, אין לנו הצדקה לדחות את הישיבה.

היו"ר ד' תיכון;

אם נתחיל את הדיון, ככל שהוא יהיה רציני, אנחנו נפרדים מהדו"ח - -

ר' זאבי;

אם כך אפשר להתחיל בדיון, לא לסיים אותו, ואת סיכומו לנהל בנוכחות השרים.

היו"ר ד' תיכון;

אנחנו חושבים שטעינו, יחד עם זאת הדיון עצמו מחייב נוכחות דרג אחר, ובנוסף

על כל אלה אנחנו רוצים לזוז קדימה.

מה דעת כבוד מבקרת המדינה?

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

אני מסכימה לדעת היושב-ראש, ולדעתם של חברי-הכנסת יהלום ורענן כהן.

היו"ר ד' תיכון;

תודה.

= = = = = = = =היו"ר ד' תיכון;

קודם שנתפזר אני מבקש את תגובת מבקרת המדינה לביטוח רכב חובח - חברת "אבנר" -

חוק נפגעי תאונות דרכים, שמעסיק את הציבור מאז שהוועדה החלה לדון בו, לפני

כשבועיים. בבקשה.

מבקרת המדינה מ' בן-פורת;

תודה אדוני יושב-הראש. כיוון שעברו למעלה מ-10 שנים מאז דנו בנושא של ביטוח

חובה של רכב, הגיע הזמן שנחזור אליו כיוון שזה נושא חשוב מאד, יחד עם זאת ברור

שלדו"ח 44 העניין הזה כבר לא יכנס מבחינתנו. יחד עם זאת אני שוקלת מתן קדימה,

וכאשר נחליט על המשך הדרך, ואם נראה לפי הספר ולפי העבודה שאנחנו מגלים דברים

מיוחדים - מובן מאליו שנביא אותם לידיעת הוועדה.

אם יהיה מדובר בחומר ראוי לפרסום אבל לא בהול, הוא, ככל הנראה, יהיה בדו"ח

הבא; תלוי מה נגלה.
היו"ר ד' תיכון
גברתי מבקרת המדינה, נדמה לי שאיננו יורדים לסוף העניין - -

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

הבנתי.

היו"ר ד' תיכון;

בשבועות האחרונים, מאז שהוועדה לענייני ביקורת המדינה מיקדה את הפוקוס

הציבורי לעניין הזה, כולם עוסקים בו, ונדמה לי שבעצם הישיבה שקיימנו תרמנו לכך

שהמלצות ברנזון נעות קדימה. רק אתמול חברת "אבנר" קיימה מסיבת-עתונאים שזכתה

לפרסומת רבה, אחרי הישיבה דירקטור אחד התפטר, דירקטור אחר שוקל להתפטר, המנכ"ל

נקרא על-ידי כמה מהדירקטורים להסיק מסקנות, הממשלה רצה ורוצה ליישם את המלצות

ועדת ברנזון, עורכי-הדין משתגעים כתוצאה מהנסיון ליישם אותן, וכל המערכת מבולבלת.

קראתי אתמול מאמר מערכת בעתון "הארץ" שקורא להקים ועדה ציבורית שתתבדוק את

העניין

י י לס;

לבדוק את ועדת ברנזון?

היו"ר די תיכון;

לא; לבדוק את כל הנושא, וגם את ועדת ברנזון, כיוון שלפי מה שכתוב במאמר

שקראתי, ועדת ברנזון הורכבה מאינטרסנטים ולכן היא הציעה פתרון קל, לצמצם את היקף

הפיצויים וכך לפתור את הבעיה.

הנושא לא ירד מסדר-יומנו, גם לא מסדר-היום של הציבור

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

גם לא משולחננו.היו"ר ד' תיכון;

אני מתנצל בפני כל מי שבאו לישיבה הזאת. נתכנס שוב בשבוע הבא לישיבה

בהשתתפות שר החינוך והתרבות והממונה על אגף התקציבים, שכן אנחנו מייחסים לחינוך

המיוחד מקום חשוב בסדר-יומנו.

כפי שכבר אמרתי, זה אחד הדו"חות הטובים והחשובים שנמצאים בדו "ח 43 של מבקר

המדינה אם כי הוא עוסק באנשים שלכאורה נדחקים לשולי החברה, ואנחנו רוצים למקד את

עניינם ולנסות לקדם את הנושא בהתחשב בעובדה שבוועדה הזאת חברים, למעט חבר אחד

שאותו צריך להזמין לאותה ישיבה, חבר-הכנסת יצוק לוי, מול הלובי של החינוך המיוחד

שמתרכז בוועדה הזאת, ואשר מורכב מחבר-הכנסת יהלום, חבר-הכנסת אורון, וחבר-הכנסת

תיכון.

ע' ברלינסקי;

אני מציע להזמין לישיבה שהוועדה תקיים גם את נציג משרד הבריאות שכן למשרד הזה

יש חלק בוועדות ההשמה אשר לגביהן היו הערות קשות מצדה של מבקרת המדינה.

היו"ר ד' תיכון;

נזמין לאותה ישיבה גם את המישנה למנכ"ל וגם את האנשים המתאימים. יכול להיות

ששגינו וטעינו כאשר היזמנו את מי שהיזמנו לישיבה הזאת, אבל אנחנו רוצים לתקן את

הטעות בהתחשב בעובדה שאנחנו ערים לסוף שנת הדו"ח. לא נותרו לנו הרבה ישיבות,

ובכל זאת אנחנו רוצים למקד את הפוקוס הציבורי סביב העניין הזה.

אני שוב מתנצל בפני מי שטרחו להגיע לישיבה הזאת, בפני מבקרת המדינה, בפני

חברי הכנסת, ומודה לכם.

הישיבה הסתיימה בשעה 12:50

קוד המקור של הנתונים