ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 22/12/1993

תקציב המדינה לשנת הכספים 1991 וביצועו, עמודים ה-ל בדו"ח מס' 43 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
ועדה ביקורת המדינה

מס' כנסת 13

פרוטוקול 149

פרוטוקול לא קיים

קוד המקור של הנתונים