ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 21/12/1993

אישור הדין-וחשבון הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 1992; אישור סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח מס' 20 של נציב תלונות הציבור; חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 20), התשנ"ד-1993; חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 17) (קבלת תרומה שלא כדין), התשנ"ד-1993(הצעות חוק של חבר-הכנסת ד' מגן); חוק רואי חשבון (תיקון מס' 6) (שינוי בהרכב המועצה), התשנ"ד-1993

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 147

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, ז' בטבת התשנ"ד, (21 בדצמבר 1993). שעה 45;09

נכחו;

חברי הוועדה; ד' תיכון - היו"ר

ד' מגן

מוזמנים; מבקרת המדינה מ' בן-פורת

י' הורוביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

א' רביד - מנכ"ל נציבות תלונות הציבור

שי לביא - עוזרת בכירה למבקרת המדינה

מי במברגר - עוזרת בכירה לנציב תלונות הציבור

מ' בס - היועץ המשפטי של משרד מבקר המדינה

אי שושן - חשב משרד מבקר המדינה

ש' יונס - משרד מבקר המדינה

יועץ משפטי; אי דמביץ

א' שניידר

מזכיר הוועדה; בי פרידנר

קצרנית; מרים כהן

סדר-היום; 1. חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 20), התשנ"ד-1993

(הצעת חוק של חבר-הכנסת ד' מגן).

2. חוק רואי חשבון (תיקון מס' 6) (שינוי בהרכב המועצה),

התשנ"ד-1993, (הצעת חוק של חבר-הכנסת ד' מגן).

3. חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 17)

(קבלת תרומה שלא כדין), התשנ"ד-1993

(הצעת חוק של חבר-הכנסת די מגן).

4. אישור הדין-וחשבון הכספי של משרד מבקר המדינה

לשנת הכספים 1992.

5. אישור סיכומיה והצעותיה של הוועדה

לדו"ח מס' 20 של נציב תלונות הציבור.1. חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 20), התשנ"ד-1993

2. חוק רואי חשבון (תיקון מס' 6) (שינוי בהרכב המועצה), התשנ"ד-1993

3. חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 17} (קבלת תרומה שלא כדין}, התשנ"ד-1993

(הצעות חוק של חבר-הכנסת ד' מגן}

היו"ר ד' תיכון;

הישיבה פתוחה. חבר-הכנסת דוד מגן, בבקשה.

די מגן;

אדוני היושב-ראש, שלוש הצעות החוק ברורות, הן נדונו כבר בוועדה, התייחסנו

בדיון גם להערות של מבקר המדינה, וניסוחן הסופי נעשה על-ידי היועץ המשפטי עו"ד

דמביץ ועו"ד אנה שניידר. אלא שבעקבות הדיון אתמול בהצעת חוק מימון מפלגות, אני

מבקש שאם נאשר את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית, נקבל החלטה לא להניח את החוק

לפני ה-15 בינואר, וזאת כדי להעניק מספיק זמן לחבר-הכנסת אלי דיין להריץ את ההצעה

שלו, כדי ששתי ההצעות תוגשנה יחד במועד סביר במליאת הכנסת. ואם הוא לא יעמוד

באתגר הזה, אחרי ה-15 בינואר אני ארשה לעצמי להמשיך את הענין.

היו"ר ד' תיכון;

בסדר. אני מבקש מהיועץ המשפטי עו"ד דמביץ להאיר את עינינו בקשר לשלוש הצעות

החוק האלו.

אי דמביץ;

לגבי הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מסי 20}, אין לי שום הסתייגות או הערה.

לגבי הצעת חוק רואי חשבון (תיקון מסי 6} (שינוי בהרכב המועצה}, הוועדה צריכה

להחליט לגבי סעיף 2, ולומר, אם רצונה בכך, עד איזה יום רשאי נציג מבקר המדינה

המכהן היום במועצה להמשיך בכהונתו בה.

מ' בס;

יש לי עידכון בענין הזה. היתה לנו שיחה עם הנציג הנוכחי של מבקר המדינה

במועצה. אנחנו ביקשנו להוסיף את הסעיף הזה מפני שיש אדם שמכהן היום בתפקיד.

ולמרות שמדובר בהצעה שבהחלט יש לה ערך עקרוני רב, לא ראינו לנכון לפגוע בו.

התקיימה שיחה אתו, והוא אמר שממילא הוא חשב שסוף 1993 הוא מועד ראוי לפרישה שלו.

לכן הסעיף הזה מיותר.

אי דמביץ;

אז אנחנו מוחקים את סעיף 2 מהצעת החוק,

מ' בס;

מוחקים אותו, בהנחה שזה לא יגיע לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת לפני ה-1

בינואר 1994

היו"ר די תיכון;

זה לא יגיע לפני כן. זה לא יכול להגיע.אי דמביץ;

אם כך, זה פתר את הבעיה.

לגבי הצעת החוק השלישית, חוק מימון מפלגות (תיקון מסי 17) (קבלת תרומה שלא

כדין), מה שאמר חבר-הכנסת מגן מובן לי. הוא קולגיאלי. אילו רצה, הוא כמובן יכול
היה לומר
מאחר שאני הגעתי לכאן והדבר מקובל על מבקרת המדינה, מדוע אני צריך

לחכות למישהו אחר. אבל הוא לא אמר כך.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
יש לנו הערה בקשר להצעת החוק הזאת.

מ' בס;

רציתי להעיר בקשר לענין המועדים. יש הצעה לתיקון סעיף 8(ה) לחוק מימון

מפלגות, שנמצאת היום בוועדת הכספים בהכנה לקריאה שניה ושלישית. אינני יודע מתי זה

יגיע שם לקריאה שניה ושלישית. חבר-הכנסת מגן צריך לוודא גם, יהד עם חבר-הכנסת אלי

דיין, ששם לא יקדימו אתכם במירוץ.

אי דמביץ;

את חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 20) אפשר להניח כבר על שולחן הכנסת לקריאה

שניה ושלישית.

היו"ר ד' תיכון;

האם למבקרת המדינה יש מה לומר על הצעות החוקים האלה?

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

הכל מקובל עלינו, ומה שהיה לנו לומר אמרנו.

היו"ר ד' תיכון;

אני מודה לכם.4. אישור הדין-וחשבון הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 1992

היו"ר ד' תיכון;

אנהנו עוברים לאישור הדין-וחשבון הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת הכספים

1992- בענין זה כתבה אלי מבקרת המדינה: "בהתאם לסעיף 25 לחוק מבקר המדינה,

התשי"ח-1958 (נוסח משולב), הנני מתכבדת להגיש בזה לוועדה את הדין וחשבון הכספי של

משרדי לשנת הכספים 1992 לאישור".

די מגן;

סעיף 25 הוא סעיף טוב, אבל מפריע לי שאנחנו צריכים לדון על הוצאה שכבר נעשתה.

אני מנצל אף. ההזדמנות כדי לפנות פעם נוספת ולומר שנצטרך בעתיד הקרוב, בתיאום עם

מבקרת המדינה, לדון שוב ברעיון שהוועדה לעניני ביקורת המדינה צריכה להיות שותפה

שוות-זכויות בוועדת הכספים בהכנה ואישור התקציב שמונח על שולחן הכנסת על-ידי מבקר

המדינה. אני חושב שהוועדה לעניני ביקורת המדינה יכולה לתרום בענין הזה. מאחר

שהצעת החוק שעברה קריאה מוקדמת ומונחת על שולחן הוועדה אינה עולה בקנה אחד עם חוק

יסוד: מבקר המדינה, אני רוצה לעדכן אתכם ולומר שהנחתי הצעת חוק לתיקון חוק יסוד:

מבקר המדינה. החוק מדבר על שני נושאים: האחד, שמבקר המדינה ייבחר בהצבעה גלויה

במליאת הכנסת; ובאותה הזדמנות - תיקון סעיף 10 העוסק בענין הזה.

אני מקווה שבעתיד, אולי לקראת תקציב 1995 ,בכל זאת הוועדה לעניני ביקורת

המדינה תצליח לגבש הצעה, כך שנוכל להיות שותפים בהכנת התקציב, ולא רק באישור

הדו"ח בדיעבד.

לגבי הדו"ח הכספי, אני רוצה לשאול מה המעמד של יתרת הרשאה?
א' שושן
אלה עודפים שנשארו לנו מהתקציב.
די מגן
מה גורלם?
אי שושן
לפי סמכות שיש בידי מבקר המדינה הוא רשאי להשתמש בהם ולאשר אותם לשימוש בשנה

שלאחר מכן.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
התקן עוד לא מלא. יש לנו הרבה הוצאות.
די מגן
כלומר הכסף הזה לא הולך לאיבוד.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
לא.די מגן;

מה הבעיה לגבי מילוי התקן ?

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

זה תהליך, צריך למצוא את האנשים המתאימים, בעלי הכישורים. זה כמעט התנאי

הראשון.

ד' מגן;

אבל אין בעיה של שכר לא הולם.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
אם השכר היה יותר גבוה היינו מוצאים אנשים ביתר קלות.
די מגן
האם בדרך כלל הם עובדים על פי חוזה מיוחד?

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

_ לא.

ד' מגן;

אבל יש לך סמכות להעסיק על פי הוזה מיוחד.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

כן. מזמן לזמן אנחנו גם עושים את זה. אבל כרגע מדובר על קבלת אנשים שיעבדו

כהלק מהמשרד באופן קבוע, קודם על-ידי מיכרז פנימי, ואם לא מוצאים, יוצאים עם

זה ההוצה.

היו"ר ד' תיכון;

הוועדה רשמה את רצונו של חבר-הכנסת מגן.

אנהנו מאשרים את הדין-וחשבון הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 992ב.5. אישור סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח מס' 20 של נציב תלונות הציבור

היו"ר ד' תיכון;

לפנינו סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח מסי 20 של נציב תלונות הציבור. הם

יופצו לכל חברי הכנסת. אם לא יהיו הערות עד ה-1 בינואר 1994 נקבל אותם כפי שהם,

ואז יימשך ההליך במליאת הכנסת. האם זה מקובל עליך, חבר-הכנסת מגן?

ד' מגן;

יש עוד עבודה טכנית של הדפסה, כריכה וכיוצא באלה. ביקשנו ושיריינו את התאריך

4 בינואר 1994, זה יום שלישי, לדיון בנושא הזה במליאת הכנסת. פורמלית נדרש אישור

של הוועדה.
היו"ר ד' תיכון
אם כך אני מציע שאתה תפיץ את הסיכומים וההצעות בקרב חברי הוועדה, ניתן להם

שבוע ימים להערות. אני מניח שלא יהיו הערות. אם מישהו יעיר, נצטרך להתכנס.

ובכן אם עד יום שלישי הבא לא יהיו הערות, אני רואה את הסיכומים וההצעות

של הוועדה לדו"ח מסי 20 של נציב תלונות הציבור כמאושרים.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:20).

קוד המקור של הנתונים