ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 30/11/1993

בקשת חוות-דעת ממבקר המדינה האם נעברו עבירות על החוק במהלך הבחירות לרשויות המקומיות; משרד הבינוי והשיכון - דו"ח 43-בנייה קלה, ע' 121, הקצאה וניהול של קרוונים ומגורונים. ע' 130בנייה באמצעות עמותות, עי 136, עמותת עובדי משרד השיכון בנגב, ע' 144

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 136

מישיבת הו ועדר! לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, ט"ז בכסלו התשנ"ד (30 בנובמבר 1993). שעה 12:30

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר די תיכון

שי יהלום

עי לנדאו

י' לס

די מגן

הי מחמיד
מוזמנים
מבקרת המדינה מי בן-פורת

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר

י' אסף - סגן מנהל אגף נכסים ודיור

ע' ביבי - הלשכה המשפטית

צ' בירן - היועה"מ

אי לביא - מנהל אגף תכנון והנדסה

שי צור - סמנכ"ל

שי צימרמן- מנהלת אגף נכסים ודיור

י י שוורץ - מנהלת אגף האיכלוס

י י הורביץ- מנכ"ל משרד מבקר המדינה

אי גולדשטיין - מנהל ביקורת ראשי במשרד מבקר המדינה

שי לביא - עוזרת בכירה למבקרת המדינה

שי עמר - מנהל ביקורת ראשי

ב' ענר - סמנכ"ל משרד מבקר המדינה

כי פנטון - עוזר ליועץ המשפטי

אי שניצר - מנהל ביקורת ראשי

מזכיר/ת הוועדה; בי פרידנר

קצרנית; ת' בהירי

סדר-היום; בקשת חוות-דעת ממבקר המדינה האם נעברו עבירות על

החוק במהלך הבהירות לרשויות המקומיות

משרד הבינוי והשיכון - דו "ח 43- בנייה קלה ע' 121,

הקצאה וניהול של קרוונים ומגורונים עי 130 ,בנייה

באמצעות עמותות עי 136. עמותת עובדי משרד השיכון

בנגב ע' 144בקשת חוות-דעת ממבקר המדינה האם נעברו

עבירות על החוק במהלך הבחירות לרשויות המקומיות

היו"ר ד' תיכון;

הישיבה פתורוה. גברתי המבקרת, אדוני השר, יש לנו נושאים רבים ואני מקווה

שנתקדם על-פי סדר הענינים.
ד' מגן
אדוני היושב-ראש, על-פי סעיף 21 לחוק מבקר המדינה, המבקר חייב בהכנת חוות-דעת

בכל עני ן שבתחום תפקידיו, אם התבקש לכך מאת הכנסת, מאת הוועדה או מאת הממשלה. אני

מבקש לנסות לשכנע את הוועדה לבקש חוות-דעת ממבקרת המדינה בשאלה, האם משרד הבינוי

והשיכון ושר השיכון והבינוי אישית - אני מצטער לומר - עברו על הוקי הבחירות

במערכת הבחירות לרשויות המקומיות.

לפי מטב ידיעתי, שר השיכון כדמות פוליטית ואנוכי כדמות פוליטית, עמדנו משני

עברי המיתרס במערכת הבחירות לרשויות המקומיות. אני תמכתי ככל שיכולתי במר זאב

בוים, אשר נבחר ברוב של למעלה מ-60 אחוז כראש העיר בקרית-גת, וככל הידוע לי

והמשתמע מהרבה מאד ביקורים של שר השיכון בעיר קרית-גת, מהתבטאויות, מהודעות

לעתונות וממכתבים אישיים ששלח למצביעים פוטנציאליים - יש חריגה מכללים מקובלים.

ראיתי חריגות מכללים מקובלים, אך לא ראיתי ולא נתקלתי בתופעות כמו אלו שהיו בקרית

גת במהלך הקייץ האחרון.

ספרתי בישיבת המליאה כי היתה פגישה בארבע עיניים בין ראש העיר לבין השר, והוא

התריע על המעשים הללו, אך חשבתי להעלות את הנושא לדיון פרלמנטרי-צבורי במליאת

הכנסת. קראתי לשר השיכון והבינוי וביקשתי שהכנסת במליאתה ולעיני הצבור, תנתח את
הנורמות
מה מותר ומה אסור לשר לעשות, הכל על רקע מעשיו של שר הבינוי והשיכון.

הופתעתי מכך ששר השיכון עשה שני דברים: האחד - נלחם בכל כוחו במליאה, כדי להסיר

את ההצעה מסדר-היום, והשני - יכול להיות שזה היה ברגעי לחץ, אך הוסיף הטא על פשע

- לעיני כל האומה נאמרו דברים שאני בטוח שמי שראה אותם בטלוויזיה או שמע אותם

בשידור הרדיו, לפחות הרים גבה כיצד חבר ממשלה בישראל יכול לומר כי הוא יודע על

גניבות בהיקף של מליונים במשרד הבינוי והשיכון, אך הוא החליט לשתוק ולא לטפל בכך.

ב-31 במאי כיושב-ראש ועדת המישנה לתלונות הציבור, הגשתי תלונה לנציב תלונות

הציבור, אודות פעולות של אחת השלוחות של משרד הבינוי והשיכון, של מנכ"ל עמידר,

החורגות לדעתי לפחות מן הנוהל התקין. קיבלתי את דבריה של מבקרת המדינה, שאמרה כי

התלונה שלי היא על הגבול, ומבקר המדינה מטפל בתופעות האלה של עמידר. לכן לא נמשך

הדיון בנושא זה. את הדיון במליאת הכנסת יזמתי רק ב-10 בנובמבר, דהיינו שבוע לאחר

הבחירות בקרית גת, כדי שלמעורבות הפרלמנטרית לא תהיה חלילה השפעה על מערכת

הבחירות.

כאשר אני מקבל עתון כמו "קול הדרום" וקורא את דבריו של השר בן-אליעזר: "אני

מבטיח לכם שארז יהיה ראש העיר הבא של קרית-גת. משרד הבנוי והשכון מחזיק תקציבי

ענק שאותם יש בדעתי להפנות לקרית-גת בראשותו של ארז. ובהמשך: פואד הפתיע

בהבטחותיו לקרית-גת לאחר הבחירות. ציטוט אחר: כיושב-ראש מי נהל מקרקעי ישראל,

בדעתי להפשיר קרקעות לבניה בתעשיה לטובת קרית-גת ותושביה. בעתון אחר נאמר מפי שר
השיכון
אני מאחורי ארז בכל כובד משקלי. בעמי אחר נאמר: משרד הבנוי והשכון מחזיק

תקציבי ענק אותם יש בדעתו להפנות לקרית-גג ותושביה לאחר הבחירות.

לא הייתי מתייחס למקומו נים אילמלא קיבלת העתק מהודעה רשמית לעתונות מטעם
מפלגת העבודה
פואד אומר בכנס של מפלגת העבודה בקרית-גת: אני עומד מאחורי אלברט

ארז בכל כובד משקלי, והוא יהיה ראש העיר הבא. שר השכון הבטיח להפנות לעיר בראשותו

של ארז תקציבים גדולים לבניה ולפיתוח תשתיות. וקטע אחר: בכנס פעילים ותומכים,

אורח הכבוד היה השר בנימין בן-אליעזר, פואד, שהרעיף מחמאות על ארז והבטיח לעשות

הכל כדי לדחוף אותו לראשות העיר. במאמר מוסגר אומר: זה לגיטימי וחוקי כמובן, אך

מה שנראה בעיני לא לגיטימי, לא חוקי ויש בו עבירה לכאורה על חוקי הבחירות, הוא
הציטוט הבא
משרד הבינוי והשיכון מחזיק תקציבי ענק שאותם יש בדעתי להפנות

לקרית-גת בראשותו של ארז. כיו"ר מינהל מקרקעי ישראל יש בדעתי להפשיר קרקעות לבניה

בתעשיה לטובת קרית-גת ותושביה. בבהירות לכנסת עמדתי כשהורי רבין והוא זכה להרכיב

את הממשלה, בבהירות לנשיאות תמכתי בעזר וייצמן והוא אכן נבהר לנשיא המדינה, היום

אני מכריז על תמיכתי באלברט ארז ומבטיה לכם שהוא יהיה ראש העיר הבא של קרית-גת.

אני מכיר את ארז אישית ויודע שהוא יהיה ראש עיר מצויין. עוד נאמר באותת כתבה:

פואד ביקש מארז להוסיף אותו לרשימת הפעילים שלו, וזכה לתשואות רבות מקהל המאות

שנכה במקום. גם מהיאות הכפיים האלה הן לגיטימיות.

השבתי שאיני מבין היטב, אך שני חברי כנסת פנו אלי באותו שבוע ושאלו אם ראיתי

את הכתבות האלה, והבינותי שדעתי אינה סובייקטיבית, ויש כאן משהו צורם גם בעיניהם,

קראתי בעתון "מעריב" מ-26.7מאמר של יוסף אחימאיר, הבר המפלגה שלי שהזקה עליו כי

אינו "אובייקטיבי" מן הבהינה הפוליטית. בהרתי בציטוט מדבריו, שאיני זוכר כי זכה

לתגובה ממשרד הבינוי והשיכון. כאן לא מדובר בפריפריה הצרה של קרית-גת אלא בכל

הארץ, והוא מצטט מדבריו של השר בן-אליעזר אשר הופיעו במקומון, והוא תמה כיצד

הידיעה הזו לא הרעידה את אמות הסיפים. כך אומר אחימאיר: אותה ידיעה במקומון מצטטת

מדבריו של בן-אליעזר גם את המשפט הבא: משרד הבינוי והשיכון מהזיק תקציבי ענק

שאותם יש בדעתי להפנות לקרית-גת בראשות ארז. ארז מי? מה זאת אומרת, המועמד של

העבודה בקרית גת.
במילים אחרות
לקרית-גת בראשות זאב בוים לא מגיעים תקציבי ענק, כי בוים הוא

ליכודניק רחמנא ליצלן, שיסבלו להם הקרית-גתים, שייענשו על-כך שהם מעדיפים את איש

הליכוד בראשם, אך אנחנו ראשי העבודה ושרי הממשלה, נותנים לכם צ'נס, הממשלה או השר

פואד ידאגו לכם אבל על תנאי: עליכם לההליף את בוים בארז.

חברי הכנסת שהביעו תמיהה באזני הם דמויות פוליטיות, אני דמות פוליטית, יוסי

אחימאיר הוא דמות פוליטית, אבל אני קורא שבוע לאחר-מכן במקומון את מכתבה של

אזרחית תמימה לושנסקי יפה שאינני מכירה. היא כותבת מכתב גלוי לשר הבינוי והשיכון,

משמע לא רק אנשים פוליטיים חרדים לנורמות הפוליטיות החדשות המנוגדות להוק. כך היא
כותבת
הממשלה מענישה אותי כתושבת קרית-גת. כפי שהבנתי מהכתבה, קיים במשרד הבינוי

והשיכון כסף לשיפוצים בעירנו ולהרהבת הבניה, אולם כסף זה יינתן בזמן שמר ארז יעלה

לשלטון, אני כועסת ומתרעמת על דברי שר בממשלת ישראל, מאחר ומשתמע מדבריו אלה שאני

כתושבת העיר קרית-גת נענשת על רקע פוליטי זה או אחר.

העצרות הפוליטיות בקרית-גת גרמו גם לאווירה מסוימת בעיר, אך מעבר לכך ומעבר

למעשיהם של הברת עמידר ושיכון-ופיתוח אשר התעלמו מקיומו של ראש עיר שנבהר כדת

וכדין והפכו את מזכיר מועצת-הפועלים לאיש המסייר איתם בשכונות, לאיש הנפגש עם

התושבים ופותר את הבעיות, - אני שואל את עצמי מה ההבדל בין מה שקרה כאן לבין מה

שעשה הבר-הכנסת לשעבר פלאטו שרון? מה הוא הבטיה ועל מה הוא נשפט? הוא הבטיח דירות

שלא היו לו, מעבר לקריטריונים מקובלים. אני מהזיק מכתב בהתימתו האישית של שר

הבינוי והשיכון, הכותב לגבי בוגנים דינה מרח' התמרים 9/15 בקרית-גת: במענה

לפנייתך, שמחתי כי ועדה צבורית בישיבתה מ-27.5 אישרה לך לפנים משורת הדין - ואני

מדגיש זאת - השתתפות בשכר דירה בדרגה ו' וכו'. אם השר רוצה להראות שהוא מטפל

בענין אישית - בסדר, אבל ההעתק הוא לעוזרו של השר ולמועמד מפלגת העבודה אלברט

ארז. לא קיים העתק לראש העיר.

אני מאשים באופן ישיר את שר השיכון והבינוי: יש כאן בעיני מעשה שוהד בבהירות

לרשויות המקומיות, ואני מצטער על הקביעה הזו. כדי לסבר את אזני הברי הוועדה:

ביקשתי לערוך במליאת הכנסת דיון על הנורמות, ואני רוצה להקריא קטעים קצרים מתשובת

שר הבינוי והשיכון. יכול להיות שהוא אמר זאת בעידנא דריתחא, אך בין היתר אמר את

הדברים הבאים, ואני מבקש שתשימו לב לנימת האיום כלפי וכלפי ראש העיר שלי. אני

מצטרר מתוך הדיון שהתקיים בכנסת ב-10.11. השר פתח את דברי התשובה שלו להצעתי לסדר
היום בדברים הבאים
אני מצטער כבוד היושב-ראש, שכל פעם שיוצא לי להשיב להבר-הכנסת

מגן, אני נאלץ להגיד לו שחבל שדווקא הוא הופך להיות שק החבטות שלי. ובהמשך הוא

אומר: לא משרד הבינוי והשיכון והשחיתות שהיתה שם יחנכו אותי ויתנו לי שעורים, אני

עוד אחשוף, כאשר אגיע לבית זקנים אכתוב ספר על אותן מפות ואותה חלוקת כספים לחברי

מרכז, כספים בשעור של מליוני שקלים נגנבו והם הפכו להיות היזמים. אבל אני שותק,כי אין זה עניני להתעסק בעבר. אני כחבר-כנסת אומר לו בקריאת ביניים: אם אתה שותק,

זאת עבירה. אם ארנה יודע על עבירה, אתה חייב להתלונן, ואני חוזר ואומר שכך צריך

לנהוג השר.

בהמשך, כאשר אני מדבר על המכתב האישי הזה, אומר לי השר: אני אשמח להציג מאות

מכתבים שנכתבו על-ידי השר. אני חושב שזכותי כחבר-כנסת, אחרי שהשר הבטיח לי במליאה

שישמח להציג מאות מכתבים, לראות את מאות המכתבים הללו ולדעת אם יש בהם גם תשובות

שליליות או רק חיוביות. בכלל זו תכונה חיובית מאד שיש לעודדה בין השרים - לכתוב

אישית לפונים, ולא רק באמצעות הלשכה לפניות הציבור.

אחר-כך הוא מתנפל על אדם שלא נמצא בדיון, וכך הוא מכנה את ראש העיר שנבחר על
אפו ועל חמתו של השר
הצבוע הזה שאתה מצטט את דבריו, הוא שלח לי מכתב תודה

והערכה על מה שעשיתי לקרית-גת בנושא כבישים. ראש העיר הוא אדם מנומס ומחונך, והוא

כתב מכתב תודה על סלילת כבישים בעירו. זה לגיטימי ולא צריך לכנות אותו צבוע. השר
אמר לי
לך למשטרה, לך למשטרה, זוהי חובתך כחבר-כנסת. אני רוצה לומר שלא הלכתי

למשטרה, אך פניתי בשאילתה לשר המשטרה ואני נוקט בפעולות אחרות בענין הזה. אני לא

רוצה לגלוש לקרית-מלאכי, כי שם היה אי דיוק בתשובה של השר.
ועוד ציטוט אחרון מדברי השר
היות ואתה מאשים אותי בדברים חמורים, אשמח

להפסיק כל סיוע לקרית-גת עד להקמת ועדת חקירה, או מה שאינה רוצה - חקירת משטרה.

אני רואה בכך, אדוני יושב-ראש הוועדה, איום על-כך שאני רוצה ומבקש לקבל חוות-דעת

מבקר המדינה, האם שר הבינוי והשיכון עבר עבירות לכאורה במערכת הבהירות. אינני

מוכן לשמוע איום אפילו מרומז ולעבור על-כך לסדר-היום. אני מבקש שהיושב-ראש יעקוב

אישית, האם משרד הבינוי והשיכון ממשיך לנהוג בקרית-גת על-פי כל קנה-מידה, בעיקר

לאחר פסיקת בג"צ ביום ראשון, אשר נזפה בממשלה על-כך שהוציאה את קרית-גת מרשימת

סדר העדיפויות, ואולי זה בגלל הזהות הפוליטית שלי ולא של ראש העיר. אני מצטער

שאני אומר זאת, ואני מרשה לעצמי לומר זאת לאחר פסיקת בג"צ.

הדבר המתמיה ביותר הוא שבאותו דיון ביקש שר הבינוי והשיכון: אני ממליץ להסיר

את ההצעה הזו מסדר-היום. השתמשתי בסעיף המתאים בתקנון, כדי שהוא לא יסיר את הנושא

מסדר-היום, ואמרתי שמטעמים טקטיים אני מסתפק בדברי התשובה של השר.
הי ו"ר ד' תיכון
נקצה לסעיף זה מעט זמן. הנושא עולה לדיון כי חבר-הכנסת מגן הגיש בקשה, וגם

השר לא התנגד להעביר את הנושא לוועדה. הנושא מגיע לכאן במסגרת דיון ראשוני בלבד.

אני מוכן לתת לחברי-הכנסת רשות דיבור של דקה בלבד.
שי יהלום
אני רוצה להזכיר ליושב-ראש את ענין מעלות. ב-16.11 שלחתי ליושב-ראש הוועדה

מכתב וביקשתי לצרף את בקשתי לבקשתו של חבר-הכנסת מגן. אם יש דבר שאני רואה בו

חשיבות לאומית, מעבר לחשיבות מינהלית ראשונה במעלה, זה שהוועדה הזו תפנה למבקרת

המדינה ותבקש לחקור את הנושא הזה: האם שרי ממשלת ישראל השתמשו בתפקידם בתקציביהם

ובמעמדם בבחירות המוניציפליות האחרונות - ואוי ואבוי לנו אם לא ניקור זאת עוד

לפני הבחירות הבאות לכנסת - כדי להשפיע על תוצאות הבחירות המוניציפליות על-פי

זיקתם המפלגתית הצרה.

ביקשתי ממך באותו מכתב לזמן את היועץ המשפטי לממשלה, וזאת משום שב-3.8, מיד

כאשר פורסם הענין אליו התייחס חבר-הכנסת מגן, פניתי אל היועץ המשפטי לממשלה

ואמרתי לו שמן הראוי עכשיו - שלושה חודשים לפני הבחירות המוניציפליות - כי תצאנה

הנחיות מה מותר לשרים ומה אסור להם, והיועץ המשפטי לא נתן לי תשובה על-כך.

צירפתי לאותו מכתב נושא שני, של אגם במעלות: שלושה שבועות לפני הבחירות

המוניציפליות, חנך שלמה בוחבוט אגם במעלות - שווייץ של מעלות - כאשר כל הסקרים

הכלכליים הצביעו על-כך שזוהי שטות, בלון מנופח שלא ייצא ממנו דבר. היתה שם

בעיה של פיצויים למושב חוסן, ושר השיכון הורה למינהל מקרקעי ישראל לשלם על חשבוןהמינהל, דהיינו על חשבון המדינה, את הפיצויים לאותו מושב. שלושה שבועות לפני

הבחירות עשה ראש העיר שלמה בוחבוט "טראסק" גדול מסביב לפתיחת האגם, ובמקרה זה

הדבר עזר לו כי הוא נבהר.

מה שקורה כאן הוא ששרי הממשלה - במקרים אלה שרי התיירות והשיכון - ניצלו את

תקציביהם ואת תפקידם. זוהי חזרה לתקופה שלפני שלושים-ארבעים שנה. חשבנו כי

הנורמות האלה פסקו. מבקרת המדינה עסקה בנושאים הרבה יותר פשוטים: האם ראש עיר

יכול להוציא חוברת על הישגיו לפני הבחירות.

מבקרת המדינה מי בן"פורת;

אנו עוסקים בכך, אני לא אוהבת להכריז על-כך.

שי יהלום;

אני מסב את תשומת לב מבקרת המדינה למעורבותו הפוליטית הבלתי חוקית והבלתי

נורמטיבית של השלטון הזה, לצורך השפעה על הבחירות המוניציפליות. אני מבקש שנושא

זה ייחקר עד תום ויוסקו המסקנות.

ע' לנדאו;

אני מציע שנשמע גם את דבריו של ראש העיר הנפגע, מר בוים.

יש לי שתי הערות על זויות פוליטיזציה ארורות של משרד השיכון: פסטיבל סרטי

החוצות והצמתים. ליד כל מחלף וצומת רענן, הוצבי שלטים בנוסח: כאן יקום, עד שנה,

במימון המשרד. הדבר מנוגד לחוק על-פי דעתו של היועץ המשפטי לכנסת מר צבי ענבר.

שאלתי אותו על-כך עוד לפני שהגשתי שאילתה לשר. אחת השאלות שהצגתי היינה, האם הדבר

מנוגד לחוק, והתשובה היתה שהשלט אינו שלט במובני המוגדר בחוק אלא שלט הסבר. ברור

שזה מנוגד לחוק וזה עולה כסף. אני מבקש לדעת, מדוע השר משתמש במעייצ וביכולתו לשים

שלטים סמוך לכבישים, כדי לקדם מטרות פוליטיות.
היו"ר די תיכון
מאז שהעלית את הנושא, חל שיפור גדול והורדו שלטים רבים.
ע' לנדאו
אולי נשאל את השר מדוע מחקו את התקציב אך השאירו את השלטים. שאלה שניה שלי
בנושא השלטים
מדוע כבוד השר רותם את סיירת מע"צ כדי למנוע שילוט כמו "העם עם

הגולן", בה בשעה שבאזור מגורי אני רואה שלטים של חברת ויזה, של מוסכים ושל "תן יד

לשלום". צריך להיות דין אחד לכולם.
ה' מחאמיד
מן הדין שלא אתייחס באופן נקודתי לדברים שנאמרו, אלא באופן כללי, היות ועדיין

לא שמעתי את דברי השר. אני חושב שלגיטימי שכל אדם בישראל, גם אם הוא שר, יתמוך

ברשימה מסוימת. לכן חלק מהציטוטים של חבר-הכנסת מגן לא היו רלוונטי. זכותו להעניק

תמיכה לאדם מסוים, אך מבלי לנצל משאבים הנמצאים בשליטתו לצרכים פוליטיים, לטובת

מועמד זה או אחר. שרים או בעלי תפקידים שיש בהם שררה או כח, חייבים להיות זהירים.

חייבת להיות בהירות בהגדרת המותר והאסור במערכת הבחירות. בכל מערכת בחירות אנו

עדים לתופעות פסולות שאי אפשר לסבול.י י לס;

יום אחד ביקרתי בפקיעין והתברר לי ששליש מתושבי הכפר הערבי מצביעים עבור

מפלגה דתית לאומית יהודית. כאשר שאלתי למה, הראו לי את קרית החינוך בפקיעין. חבר

הכנסת יהלום, ההיתממות שאני שומע כאן מרקיעת שחקים. המציאות ידועה היטב.

שי יהלום;

איך אתה משווה את שני הדברים? האם באתי בטענה על-כך ששר הבריאות משפר את

המצב בבתי-החולים?

, י י לס;

מה ההבדל בין האגם המלאכותי לבין זה?

שי יהלום;

ההבדל הוא שכאן נחנך האגם שאין בו צורך שלושה שבועות לפני הבחירות.

י י לס;

זו היתממות. הממשלה עובדת כל ימות השנה, גם לפני הבחירות, גם באמצע קדנציה

וגם בתחילתה, וזכותה לעשות הכל כדי להצליח פוליטית. הצלחה פוליטית המלווה במעשים

טובים לחברה, היא דבר לגיטימי. על-כן אני סבור שהנאומים ששמענו כאן הם צבועים

ודו-פרצופיים. אלחם עד הסוף בשחיתות, אם תצביע עליה. אך אם עוזרים לאשה בקרית-גת

או להקמת בית-ספר בפקיעין, זה דבר אחר, ואם בגלל הבחירות עושים זאת בקצב מהיר

יותר, זה טוב. אם אין שחיתות, אם לא נעשו דברים על-פי נוהל בלתי תקין ועל-ידי

הזרמת כסף לכיסים הלא נכונים, ממה נפשך חבר-הכנסת מגן?

די מגן;

טענתי על עבירות לכאורה על החוק, יותר מאשר על שחיתות.

ז י בוים;

לא אחזור על דברים שהושמעו על-ידי חבר-הכנסת מגן. היתה לי פגישת עבודה עם השר

ב-24.3.93. דברנו בה על דברים שונים הנוגעים ליחסים בין קרית-גת לבין משרד הבינוי

והשיכון. היתה זו ישיבת עבודה טובה, שבסופה ביקשתי ממנו בארבע עינים להעיר הערה,

וכך זה היה. כמדומני שזה נאמר בארבע עי נים, אך איני זוכר אם עוזר השר איתן קבל

היה נוכה אז. סיפרתי לשר על דבר שראיתי כחמור מאד, התנהגותו של מנכ"ל עמידר, חברה

ממשלתית הנמצאת ת"פ משרד הבינוי והשיכון, בתקופת הפריימריס הפנימי ים של מפלגת

העבודה, כאשר מנכ"ל החברה הממשלתית התנהג בניגוד לכל נוהלי העבודה הנכונים בכל

הנוגע לקרית-גת. ביקשתי את התערבותו של השר ובעצם הזהרתי. אני מכיר את השר עוד

מתקופת השרות הצבאי ואמרתי לו את הדברים בצורה חברית. הוא יעץ לי לדבר עם עמוס

רודין.

אני מצטער על דבריו של השר כפי שצוטטו כאן. הצטערתי לשמוע כיצד השר ראה את

מכתב התודה שכתבתי לו. כתבתי לו תודה על פרוייקט אהד מתוך כמה פרוייקטים עליהם

דברנו. כך אני נוהג, ולכן מצאתי לנכון להודות לשר על מה שעשינו למען תושבי האזור.

עם זו צביעות, אני מצטער מאד אדוני השר, אני חושב אחרת.

היו"ר ד' תיכון;

כמי שנכח באותה ישיבת מליאה, אני יכול לומר לך שהיא היתה מתוחה.
ז' בוים
אני נמצא כעשר שנים במסגרת הפעילות הציבורית הזו, כבר עברתי כמה מערכות

בהירות וראיתי שרים מכל הממשלות. אני יודע שהשרים הם אנשים פוליטיים, ולא כאן

הבעיה, אך הביטויים שצוטטו כאן הם המורים גם אם המעשים שונים מהאמירה, כי יש כאן

נסיון להטות את דעת הצבור בצורה שאינה נכונה.
הי ו"ר ד' תיכון
רשות התשובה לשר, בבקשה.
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
גברתי מבקרת המדינה, אדוני היושב-ראש, אני הושב שמעולם לא השתמשתי במילה

"צבוע". אני מבקש שתובא לכאן הקלטת של דברי. אני מרבה להשתמש במילה צנוע, אך אם

יתברר שאמרתי צבוע, אתנצל בפני ראש העיר. יש משפטים ומילים שאני משתמש בהם הרבה,

אך איני זוכר שאמרתי זאת. אני מבקש ממבקרת המדינה לבדוק את הענין. צדק יושב-ראש

הוועדה שאמר שהאווירה באותו דיון במליאה היתה מחושמלת, אני מודה שהתחשמלתי. כל-כך

הרבה בוץ שהוטל לעומת כל-כך הרבה עשייה, כל-כך הרבה אי צדק.

כל הכבוד לחבר-הכנסת האשם מאהמיד, הוא למד משהו. קיבלתי מכתב ממזכיר מפלגת

העבודה, אשר מפנה אלי מכתב של היועץ לעניני ערבים יורם כץ, ובו הוא מלין על-כך

שאני מחלק כספים לכל המיגזר הערבי, בלי הבהנה בין הזרם האיסלמי, ההזית או כל

תנועה אחרת. זו הפעם הראשונה שמשרד השיכון והבינוי נכנס למיגזר הערבי ללא כל

הבחנה פוליטית.

בעת הדיון בכנסת אמרתי להבר-הכנסת מגן שאני נוהג לטפל אישית בפניות אזרחים.

הבאתי לכאן עשרה מכתבים כאלה, ואציג אותם בפניך. בחלק מהמקרים אני מתנצל על-כך

שאיני יכול לעזור, אך יש גם מקרים אחרים. כך אני קודם למשל למר דוד ראם, ראש

עירית קרית-אתא מטעם הליכוד, ב-18.8.93: במענה לפנייתך ובהמשך לבדיקת הנושא,

הריני להודיעך כי בקשת המשפחה הובאה ביוזמת המשרד לדיון בוועדה ציבורית. הוועדה

בישיבתה החליטה לפנים משורת הדין לאשר השתתפות בשכר דירה.

פונה אלי אהוד אולמרט ב-28.9.93. בענינה של משפהת דוד ורות דרעי, ובתשובה לכך

אני כותב לאותו אזרח: לאחר בדיקה הוועדה אישרה את הבקשה, אני תקווה ...וכו'.

לידיעת אהוד אולמרט.
די מגן
אני מתייחס רק לקרית-גת.

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

אני מבקש להסב תשומת-לב למכתב נוסף: למשפחת קרן. הנדון: סיוע בדיור. הוועדה

בישיבתה מיום 28.6, ההליטה לאשר תוספת סיוע בסך 70 אלף שקל. העתק: בני קשריאל,

ראש עירית מעלה-אדומים (מטעם הליכוד).

ב-4.11.93 אני כותב לאשר אברהם ואילנה: במענה לפנייתכם ולאחר בדיקה, שמחתי כי

ועדה בין מחוזית אישרה לכם. לידיעת: חבר-הכנסת הרב אברהם רביץ, חבר-הכנסת רפאל

איתן, חבר-הכנסת רון נחמן. כולם אנשי עבודה מובהקים.

ב-23.6.93 כתבתי מכתב לגווילי אליהו, גם הוא באותו נוסח. לידיעת יעקב אדרי,

ראש מועצת אור-עקיבא {מטעם הליכוד).
למר יאיר עיני
סיוע בדיור. העתק: יעקב אדרי, ראש המועצה המקומית אור-עקיבא.פנה אלי חבר-הכנסת דוד לוי בענינה של משפחת ועקנין יצחק. עניתי למשפחה עם

העתק לחבר-הכנסת דוד לוי.

לכבי שלמה גלעדי, בעניו דירה בשכירות, עם העתק לחברת-הכנסת אסתר סלומוביץ'.

לכבוד פרידמן מרדכי, מכתב ב-4.8. סייעו לו ב-810 ש"ח לחודש. העתק לראש עירית חדרה

מהליכוד.

אני מבין את תפקידה של האופוזיציה ואת החדווה של חבר-הכנסת דוד מגן. אמציא לך

את כל המכתבים. אני מבקש ממך שכאשר תענה לי, תעביר את העתקים מתשובתך לגורמים

נוספים.

מכתב אחר למר אפרים דרעי, ראש מועצת כפר יונה. לכבי גב' מרי צרפתי, הנידון:

דירה בשכירות. העתק לדוד ראם, ראש עירית קרית-אתא. אני רוצה להניח את כל החומר

הזה בפני היושב-ראש. אני מבקש להציג בפני מבקרת המדינה ויו"ר הוועדה טבלה של

השקעות בכל מחוזות משרד הבינוי והשיכון. כל מה שמסומן כאן בצהוב הוא בידי

הליכוד, כל מה שמסומן בכתום הוא בידי מפלגת העבודה.

( שר השיכון ממציא את הרשימה למבקרת המדינה

ומצטט את הסכומים שהושקעו על-ידי משרד השיכון בישובים השונים)

אגילוט - 7.315 מליון, אריאל - 5.459מליון, אלפי-מנשה - 1.417מליון, אבני

חפץ - 5.624 מליון, אזור - 1.850 מליון, אבן-יהודה - 150 אלף שקל, אור-יהודה - 3

מליון, בני עייש - 300 אלי. בית-דגן-1.150 מליון, בני-ברק -4.175מליון,

באר-יעקב - 300 אלף. גן-יבנה - 2.350 מליון, הוד השרון - 1.300 מליון, הרצליה -

2.400 מליון, חולון - 1.100 מליון, יבנה - 2.913 מליון, יהוד - 600 אלף שקל,

כפר-סבא - 2.900 מליון, לוד - 7.076 מליון, מזכרת בתיה - 700 אלף, נתניה

-2.600 מליון, נס-צי ו נה - 2 מליון, פתח-תקווה - 3.724 מליון.

ש' יהלום;

רוב השלטון המקומי בידי הליכוד, אז זו התוצאה.

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

אינך חבר שלי, ולכן לא אומר לך את מה שהייתי רוצה לומר לך. תמשיכו להיות
באופוזיציה. יש הבדל בין לומר
אני יודע, ובין לומר: אני מעריך. אם אתה אומר לי
שאתה יודע, אומר לך
תביא לי את ההוכחות. מה שחבר-הכנסת דוד מגן הקריא הוא מתוך

מקומונים. מקומונים כתבו על הופעות שלי בעצרות בחירות, למרות שלא הופעתי בהן.

תביא לי הקלטה אחת.
די מגן
עדים זה בסדר?
שי יהלום
אנחנו מקליטים הופעות של שרים?
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
ראש העין - הושמצתי רבות על-ידיד ראש המועצה, אך אמרתי שאני מחוייב כלפי

התושבים. הושקעו שם 33.650 מליון שקל, מחצית מתקציב מחוז המרכז.

זכותי לבוא לכאן ולהתגונן, זכותי להציג את הניירות האלה. חובתה של המבקרת

לבדוק את הנושאים האלה. כאשר פניתי לחבר-הכנסת מגן אמרתי לו: אם אתה חושב שעברתי

עבירות, לך למשטרה.ד' מגן;

אני מעדיף לפנות למבקרת המדינה.
שר הבינוי והשיכון ב' בן-אליעזר
אני מניח שיש לך סיבות טובות לכך. אני מכבד את מבקרת המדינה, לכן אני מעביר

אליה את כל החומר.

די מגן;

האם זה המקום להעביר ביקורת על המשטרה ועל קצב עבודתה? אני מעדיף שהענין

יטופל בקצב אהר ובאופן מעמיק יותר.
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
רחובות - 1.625 מליון, רמלה - 2.765 מליון, ראשון-לציון -4.950מליון,

רמת-גן - 2.100 מליון, רעננה - 340 אלף, תל-אביב - 7.300 מליון, תל-מונד - 200

אלף, באר-שבע - 22.500 מליון, שדרות - 14 מליון, נתיבות - כמעט 7 מליון, אופקים -

כמעט 7 מליון, דימונה - 11 מליון, ירוחם - 3 מליון, מצפה רמון- 6 מליון, ערד -

19 מליון, אילת - 5 מליון, רהט - 5.126 מליון, חיפה - 7.460 מליון, אור עקיבא -

7.290 מליון, חריש-קציר - 24 מליון, חדרה - 12.421 מליון, זכרון-יעקב - 743 אלף,

פרדס-חנה - 160 אלף , גבעת-עדה - 657 אלף, בנימינה - 429 אלף, עתלית - 673 אלף,

טירת הכרמל - 1.660 מליון, נשר - 13.333 מליון, יקנעם -5.400 מליון, רכסים -

3.275 מליון, קרית טבעון -1.725 מליון, קרית אתא - 5.833 מליון.
שי יהלום
אדוני השר, השאלה אינה הסכומים אלא הקריטריונים.

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

לא אתה תקבע את הקריטריונים. כאשר תהיה השר, תקבע אותם.

שי יהלום;

לכן הסכומים לא משכנעים.

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

גם אם אוכיח שרוב התקציב הלך לערים שבראשן הליכוד, יאמרו לי שהקריטריונים

אינם נכונים. זהו תפקידכם, תמשיכו להישאר באופוזיציה ותלמדו. אני מוסר את כל

החומר הזה למבקרת המדינה. אני מבקש להפקיד בידיך הקצאות נוספות, חבל להקריא את כל

החומר הזה.

שי יהלום;

מה תשובתך בענין האגם במעלות?

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

דיברת על מושב חוסן ואתה צודק. זהו מושב של הליכוד שמ-1948 ועד היום הזה אף

אחד לא נכנס אליו. כמו משמר הירדן שהוא מושב של הליכוד, שאף אחד לא נכנס אליו.

אני נכנסתי ועזרתי בכסף. אני חושב שאיש לא חושד בכוונותי. כך עשיתי גם בענין

המכללה באריאל.
ש' יהלום
מה זה שייך בכלל?

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

זה בההלט לא שייך. לבית יוהנה ז'בוטינסקי נתנו מליון וחצי, כי הכסף הובטח להם

בתקופה קודמת. גברתי המבקרת, אני מתייצב לפניך היום לא על התקופה שלי.
שי יהלום
יש הרבה דוגמאות חיוביות למה שאתה עושה, על-כך אין- וכוח.

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

אף חבר-כנסת לא שאל אותי איך יתכן שישוב אבני-חפץ בשטחים יחיה בלי מים.
שי יהלום
אתה לא מזכיר שלאותו ישוב ביטלת בניית חמישה מקלטים.
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
אני לא קובע בענין בניית מקלטים. הגיע זמן שתדע כי מי שקובע בענין המקלטים

הוא משרד הבטחון. כאשר הגעתי לאבני-חפץ וראיתי שאין לישוב צינור מים, הוריתי

במקום להניח צינור מים בעלות של 3.5 מליון ש"ח. לא אני ביטלתי את בניית המקלטים,

אך גם אם הייתי מבטל, היתה לי זכות מלאה לעשות זאת. הייתי תת-אלוף בצה"ל, שירתתי

בצה"ל 28שנים, ונדמה לי שאני מבין כי ביהודה ושומרון אין חשש להתקפות גזים או

להפגזות מן האוויר, ועד כמה שאני מכיר את האוכלוסיה שם, אין היא ממהרת להכנס

למקלטים. מה שעשיתי נעשה בעצה אחת עם העורף, שהוא האחראי.
שי יהלום
יש כאן מכתב מעוזרו של סגן שר הבטחון, המעיד על-כך שמפקד העורף עומד על בניית

המקלטים. זהו מכתב מהיום.
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
אין לי כסף.

לחבר-הכנסת עוזי לנדאו, השלטים הם הרעיון שלי. חשבתי שכשליח הציבור חובתי היא

גם לתת לאזרחים דין-וחשבון להיכן הולך הכסף, וכאשר טיפלתי בבעיה חריפה כמו זו של

הכבישים, חשבתי שמן הדין להודיע לאזרחים מתי נתחיל ומתי נסיים. אעמוד על קוצו של

יום, ונסיים את סלילת הכבישים בזמן או לפני הזמן.

לא אתה אלא אחרים פנו לבג"צ, ובהחלטת בג "צ נקבע שיש למחוק רק את הסכומים

מהשלט.
צי בירן
זו היתה הצעת הפרקליטת. טרם ניתן פסק-דין בענין זה.
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
אני רוצה להקריא מתוך נייר שהכינה ציפי בירן, היועצת המשפטית של משרד השיכון
והבינוי
נושא השלטים מצוי בבג"צ, הפרקליטות הגישה תשובה לבית-המשפט שאין השלטים

מנוגדים לחוק. מכל מקום עדיין אין פסיקה של בג"צ, יש הסכמה עם בג"צ להוריד אתהסכומים. אני חי במסגרת הרווק. אם בג"צ יורה להוריד את השלטים, נסיר אותם.

בינתיים כל אחד שרוצה בכך, יכול לפנות לבג"צ.

אני רוצה לומר לראש עירית קרית-גת: העובדות שציינת נכונות. הוא היה אצלי, אני

הושב שהוא ראש עיר, אך אני הושב שחובתי היא לעודד כל משרת ציבור אשר אינו לוקח

כספים המיועדים לשיקום שכונות ובונה בהם רחבות משיש, ואמנם זכיתי על-כך לביקורת

חריפה מצד מפלגתי. טענתי כל הזמן: קיבלנו מנדט לארבע שנים, בעוד שנתיים הציבור

יתחיל לבדוק מה הבטחנו ומה ביצענו. ביוזמתו של חבר-הכנסת דוד מגן, אני מניח

שהרוחות תתחלנה להתלהט כבר בינואר 1996 מי שיקבע את פסק-הדין הם לא חברי-הכנסת

של הליכוד או המפד"ל, הציבור הוא שיפסוק. אני מאמין בכך שאני עושה כל מאמץ כדי

לשרת את כולם.

ראש עירית קרית-גת אמנם ביקש אחרי הפגישה שלנו לדבר איתי בארבע עינים, אך

בשיחה היה נוכח איתן קבל. ראש העיר פנה וביקש שאתערב ואפסיק את פעולותיו של מנכ"ל
עמידר. אני אומר כאן
הנהגתי נוהג לפיו כל ראש רשות רשאי לפנות אל מנהלי החברות

שלי. אני מזמין את המבקרת לבדוק מה השתנה בעמידר, לאחר שהפכה בשנים האחרונות לסמל

בכל הקשור לטוהר המידות.

אגב, אלברט ארז אינו איש שלי . אם כבר, הוא איש של שחל. הוא איש מפלגתי. אתם

רוצים לשמוע מי המועמד שלי באשדוד: צבי צילקר. אני חושב שהוא ראש עיר מצויין, אני

חושב שאדרי מאור-עקיבא הוא איש נעלה, רציני ומצויין. עבר זמנוי של השיוך האומלל

בין ראש עיר לבין מפלגה. אם הציבור נתן 60 אחוז מהקולות לראש עירית קרית-גת, סימן

שחשב שהוא הטוב ביותר. גם אם היה ממפלגת העבודה, היה מקבל בדיוק אותו אחוז קולות.

אני מבקש ממבקרת המדינה להכנס לעובי הקורה. נחשוף הכל בפניך, ואני מבקש

שתפרסמי אחר-כך את מסקנותיך. אם חבר-הכנסת דוד מגן חושב שעברתי איזו שהיא עבירה,

חובתו ללכת למשטרה ולהגיש תלונה. אם במהלך הדיון שכולו היה מלל ו-99 אחוזים

ממנו לא היו אמת פגעתי במישהו, אני מתנצל על-כך. אני מבקש להמציא לי את הקלטת עם

דברי . עד כמה שזכור לי, לא אמרתי את המילה "צבוע".
די מגן
גם אני מבקש להגיש חומר כתוב למבקרת המדינה.
היו"ר די תיכון
גברתי המבקרת, האם את רוצה להעיר או שאני אעיר?
מבקרת המדינה מי בן-פורת
אני חושבת שאתה תעיר.
היו"ר ד' תיכון
קראתי הבוקר את הדברים שנכתבו בעתון "הארץ", יש שם מאמר מענין אשר מנסה לסכם

את מה שקרה בבחירות לרשויות המקומיות. הוא מעלה נושאים שונים אשר איפיינו את

מערכת הבחירות. בכוונה לא רציתי להכנס לנושא לפני הבחירות לשלטון המקומי, אך

אמרתי שמן הדין כי לאחר שתסתיים מערכת הבחירות, נסדיר את כל הענין הזה, שכן נראה

לי שבנושא הבחירות לכנסת פעלנו רבות והגדרנו אמות-מידה המאפשרות לנו להתקדם.

בנושא הרשויות המקומיות נתגלו כמה תופעות הראויות לבדיקה מעבר למה שנאמר בחדר זה.

למיטב ידיעתי הנושא ידוע למבקרת, נבדק על-ידי המבקרת, ונמתין כדי לראות מה יהיה

לקראת הדו"ח הבא.

המבקרת עוסקת בנושאים אלה, כך נאמר לנו גם באחת הישיבות הקודמות, ואינני מבקש

להטיל עליה בדיקת דברים שבלאו הכי היא עוסקת בהם.די מגן ;

העליתי הצעה לסדר בצורה הכי פורמלית, לאחר נתת לי זמן רב להמתין בענין הזה.

גם אני וגם השר מסכימים שהוועדה תיפנה לבקש חוות-דעת בענין קרית-גת. מדוע שלא

ניפנה אליה?
היו"ר די תיכון
אני חוזר ואומר: המבקרת עוסקת בענין הזה.

די מגן;

חוות-הדעת שאני מציע שהוועדה תבקש מהמבקרת היא: האם משרד הבי נוי והשיכון

והשר עברו על חוקי הבחירות במערכת הבחירות לרשות המקומית קרית-גת. לא יותר מזה.
היו"ר די תיכון
המבקרת עוסקת במכלול הנושאים הללו, כולל ההתייחסות שלך לקרית-גת. השר ביקש,

אתה ביקשת והמבקרת נענתה.
די מגן
אבקש להתייעץ בענין זה לאחר הישיבה, וארשה לעצמי להעלות את הנושא מחדש, משום
שהשאלה שלי היא פשוטה
כן או לא.
היו"ר ד' תיכון
אני לא יכול להכתיב למבקרת מה תהיה תשובתה. מקובל בוועדה שכאשר המבקרת אומרת

שהיא בודקת את הנושא, אנו מקבלים את דבריה. על מה נצביע? על-כך שתבדוק פעמיים?

תהיה לך, חבר-הכנסת מגן, הזכות לקבל את הדו"ח כיושב-ראש הוועדה.
שר הבינוי והשיכון ב' בן-אליעזר
אני מציע שחבר-הכנסת מגן יפנה למשטרת בסוגיה הזו.
ד' מגן
אדוני השר, אם היתי משוכנע שהמשטרה תיתן מענה בזמן סביר, הייתי פונה. אני

מכיר את הבעיות במשטרה, היא אינה בנויה לתת תשובה לסוגיה כזו בזמן סביר.
היו"ר ד' תיכון
אני חוזר ואומר: המבקרת בודקת את הענין. מעולם לא הצבענו על נושא כאשר

המבקרת בידקת אותו. הדברים ברורים.
די מגן
לא שמעתי את דברי המבקרת.-
היו"ר ד' תיכון
היא כתבה לי.
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
בעניו האגם המלאכותי במעלות, מי שטיפל בו הוא שר התיירות. במסגרת ביקור בכל

האזור, נכנסתי גם לאזור האגם ופתרתי שם בעיה של כבישים פנימיים. לא התעסקתי בענין

ואין לי כל הלק בו.

היו"ר ד' תיכון;

בכך סיכמנו את הנושא הזה. אנו עוברים לנושא הבא.

משרד הבינוי והשיכון - דו"ח 43-

בנייה קלה, ע' 121, הקצאה וניהול של קרוונים ומגורונים. ע' 130

בנייה באמצעות עמותות, עי 136, עמותת עובדי משרד השיכון בנגב, ע' 144
היו"ר ד' תיכון
אבקש להציג את הנושא.
ב' ענר
יש לפנינו ארבעה נושאים מתוך דו"ח מבקר המדינה מס' 43 ,והם מתייחסים לפעולות

משרד הבינוי והשיכון בכמה חתכים, בשנים 1990-92- הנושא הראשון הוא בניה קלה:

כבניה קלה מוגדרים בתים מוכנים מאלמנטים קלים, בדרך כלל מעץ, שניתן להציבם

ולהרכיבם תוך פרק זמן קצר. ב-1990 אישרה המדינה למשרד הבינוי והשיכון רכישה של

כ-9000 בתים מן הסוג הזה,בעלות של כ-900 מליון שקל. בפועל נרכשו כ-11 אלף בתים

צמודי קרקע, וכ-50 אחוז מהם הוקמו בנגב.

היתרון הגדול של הבניה הקלה הוא בהקמה המהירה. על רקע גלי העליה, הכוונה היתה

להקימם ולאכלסם במהירות. נכון לינואר 1993 נמכרו רק כ-2200 בתים ואוכלסו רק 862.

הפיגור באכלוס נגרם מכמה סיבות, בין היתר בגלל הפיגור בהשלמת עבודות הפיתוח באתרי

הבניה. הבתים שהוזמנו לא עמדו בחלקם בתקנים שקובע חוק התקנים, ולכן מלכתחילה

יבואם ומכירתם היו אסורים. כשנה לאחר שהזמינו אותם, אמנם תוקנו הצווים ומכון

התקנים היה אמור לבדוק שהבתים עומדים במפרשים שפירסם, אך עד אמצע יוני 1992 הוא

אישר רק כ-56 אחוז מהבתים.

הבתים הם בשטח של 60 מ"ר, הם הוצבו על מגרשים של 220-250 מ"ר. המשרד לא אישר

את חיזוק השלד במחיר של 5י3 אחוז מהעלות, ולכן אותם בתים אינם יכולים לשאת עליהם

קומה עליונה. כתוצאה מכך הרחבת הבתים תיעשה לצד הבית, ובהתחשב בכך שמדובר במגרשים

קטנים, הדבר כרוך באובדן חלק ניכר מהחצר ובפגיעה בפרטיות. יש בעיות גם בתכנון

הפנימי של הבית. מצד שני, לשם ביסוס הבתים ועיגונם בקרקע הוכנסו כלונסאות בעלות

של 66 מליון ש"ח. כלונסאות אלה מסוגלות לשאת עליהן עומס ניכר, כולל קומה עליונה

נוספת,אך ההרחבה תיעשה לצד הבתים, אך שיש כאן בזבוז משאבים.

בדקנו ומצאנו שבמאות בתים בחמישה אתרים שונים, גובה התיקרה היה מתהת לתקן של

2.4 מטרים, ובלית ברירה הונמך הגובה הדרוש,אך עדיין נותרו 200 בתים הנמוכים מן

התקן המתוקן החדש. בתים מסוג זה מחייבים תחזוקה רבה, לכן תקופת האחריות המירבית

של הספקים חשובה. חוק מכר - דירות, נוקב בתקופות שונות לאלמנטים שונים, בין שנה

לעשר שנים, אבל המשרד לא הקפיד תמיד בחוזים עם הספקים לקבוע תקופת אחריות מירבית.

האחריות שנקבעה היינה בין שנה לשלוש שנים לגבי השלד, ממועד המסירה. צריך לזכור

שהמסירה נעשית לפעמים זמן רב לפני האכלוס, כך שתקופת האחריות עומדת לפוג, ומצד

שני המשרד מתחייב כלפי הרוכשים בתקופות הרבה יותר ארוכות, על-כן בהוצאה הנוספת

יצטרך לשאת המשרד.שר הבינוי והשיכון ב' בן-אליעזר;

אני מתכבד לענות על כל הסעיפים בדו"ח מבקרת המדינה 43, למרות שהם מתייחסים

לתקופה שקדמה לי. מעניין אותי מדוע כל חברי הוועדה מטעם הליכוד עזבו את הישיבה.

נקודת המוצא שלי היא, באיזו מידה אצליח לתקן את העיוותים ואת מה שנרשם בדו"ח

מבקרת המדינה.

העלות הממוצעת של מבנה ששטחו 60 מ"ר היא 40 אלף דולר, הפיתוח 15 אלי דולר,

כלומר מהירה של יחידה הוא 55 אלף דולר. אנו מוכרים את היחידה ב-40 אלף דולר, מבלי

שזח יכלול את מה שאנו צריכים לשלם עבור תיקונים ותביעות משפטיות. נכון לרגע זה

אוכלסו 850 מבנים מתוך 10.970. קרוב ל-9000 מיועדים להשכרה ולרכישה.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

נדמה לי שקרובל-3000 עדיין לא יכולים להיות מאוכלוסים, כי אין להם תשתית.

מדוע?

הי ו "ר ד' תיכון;

השרים תמיד אחראים, אך השאלה היא איפה היה המשרד, אגף ההנדסה והמהנדס הראשי,

כאשר הנושא הזה הגיע לכלל גמר? היכן היו כל מערכות הבקרה של המשרד, בעת שהעסקאות

האלה נעשו?

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

זו שאלה מעניינת הראויה לבדיקה. אני בהחלט מוכן לכך שתוקם מיני-ועדת חקירה

שתבדוק את הנושא. מן הראוי שיבדקו כיצד חולקו קרקעות ומה היה הליך התכנון. מר

אגון לביא העומד בראש אגף תכנון והנדסה, הוא איש חדש בתפקידו. מי שהיה לפניו, מר

דוד לוי, עזב מזמן.

היו"ר ד' תיכון;

איך כל הדברים האלה ארעו? האם לא קם מישהו במשרד השיכון והתריע?
צ' בירן
אצלי לא מתריעים.

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

הקמתי צוות יחד עם האוצר בראשות מנכיילי שני המשרדים, שיעסוק בנושא זה ויתן

תשובות.

היו"ר די תיכון;

מה יקרה אם מחר תתחדש תנופת העליה מברית-המועצות לשעבר?
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
לאחרונה מיניתי צוות משותף לאוצר ולמשרד הבינוי והשיכון בראשות שני המנכיילים,

לבדיקת טענות ותלונות הדיירים מחד ותביעות כנגד קבלנים מאידך. הצוות החל בעבודתו

למיפוי הבעיות, ונתן התייחסות לכל בעיה ובעיה. עם קבלת תוצאות הבדיקה, ייערך דיון

משותף בין שני המשרדים להפקת הלקחים הדרושים ולהסקת המסקנות כלפי האחראים

לתופעות.אני מתחייב כאן כי ביום שיוגש לי הדו"ח, אעבירו לרשותך ולרשות מבקרת המדינה.

כבוד המבקרת אומרת שיש עדיין כ-3000 יחידות דיור בבניה קלה, שעדיין חסרות ניתוח.
י' אסף
קיבלנו תקציב מיוחד מן האוצר, כדי להשלים את תשתיות הפיתוח לבניה מהפרוגרמה

של 1989-1992-

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

בשנת 1993 נתן האוצר כספים להשלמת הפיתוח רק לאותם מבנים שנועדו למכירה והיו

להם קונים. האוצר לא נתן כספים מראש, ואני מניח שהוא צודק נוכה מה שקרה בעבר.

השנה נתן לנו האוצר את כל הכסף, גם לשטחים, להשלמת כל הפיתוח של אותם מבנים שנבנו

בשנים 1989-1992- בידי קרוב ל-700 מליון ש"ח קודש להשלמת הפיתוח בכל הערים, גם

במצפה-רמון.
היו"ר ד' תיכון
כחבר ועדת הכספים אני יודע שאישרנו לאחרונה 100 מליון שקל להשלמת פיתוהם של

פרוייקטים שנבנו מאז 1989 ועד 1992- נאמר לנו שיש סכום של 600 מליון שקלים אשר

נחוץ להשלמת הפיתוח על-פי פרוגרמת השנים האלה. אלו השנים שנבנו אז ולא אוכלסו או

אוכלסו בחלקן, בשל בעיות פיתוח. בסך-הכל הוקצו לכך 700 מליון.

מבקרת המדינה מ' בן-פורת;

הבקשה הוגשה עוד בעבר ולא נענתה?

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

כן. קיבלנו 40 אלף יחידות דיור שלא אוכלסו. עד היום אנו תקועים עם 11 אלף

יהידות דיור שאין להן קונים. באזורי אופקים, נתיבות, שדרות, מצפה רמון וירוחם יש

מלאי של דירות שההלטנו להשלים לפחות את פיתוחן. היינו מוכנים להוריד את המחיר עד

40 אחוז, אך אין להן קונים. הבעיה איננה רק קורת גג אלא גם עבודה.

היו"ר ד' תיכון;

הבעיות בדירות מן הסוג הזה אשר מושלמות אך לא נמכרות הן, שגם המשטרה החזקה

ביותר לא תוכל להגן עליהן. הכל מפורק בשלבים, וכל פעם מורידים את מה שנותר מן

הסיבוב הקודם.
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
אין לי שום טענה לגבי ממצאי הביקורת. נושא הבניה הקלה גוזל מאתנו עד עצם היום

הזה ולבטח יגזול בעתיד עוד זמן רב ומאמצים אדירים. כך לגבי משרד הבינוי והשיכון,

משרד האוצר ובתי-המשפט, זאת לנוכח הבעיתיות והמורכבות שבאו לידי בטוי בדו"ח

המבקרת ואשר מחייבים טיפול. לאחר שקראתי בעיון רב את ממצאי הדו"ח, הנחיתי את

מנכ"ל המשרד לנקוט בכל הצעדים הדרושים לתיקון הלקויים והפגמים, כדי שבראש וראשונה

לא ייפגעו אותם דיירים שרכשו במיטב כספם דירה מהבניה הקלה, וכן במטרה להבטיח את

המשך האכלוס הן ברכישה והן בשכירות. מדובר בקירות מגבס מתנפח, בדליפות, בניקוז

לקוי ובבעיות נוספות. נכון להיום, המשרד שלנו משקיע מליונים רבים בתיקון הלקויים

שנתגלו בפרוייקטים במרבית האתרים בהם נבנתה בניה קלה. נתתי הנחיה להשלים את

עבודות הפיתוח והתשתית, כדי לאפשר את אכלוס הדירות, חלקן ברכישה וחלקן בשכירות,

במסגרת 8000 יהידות הדיור שאישרתי על-פי החלטת הממשלה לאכלוס עולים נזקקים, וחלקם

שאושרו לשיכון עולים קשישים.המשרד מתמודד היום מגל תביעות משפטיות רבות מצד הקבלנים וחברות הבניה, וכן

מול התלונות והטענות של הדיירים. לאחרונה מונה צוות משותף לאוצר ולמשרד השיכון,

כדי לטפל בנושא. אנו עושים כל מאמץ כדי לתקן מה שניתן לתקן. זה עולה לנו מליונים

רבים. כאשר אני מסתובב באתרים אלה, אני שואל את עצמי, כמה זמן יחזיקו הבתים האלה

מעמד.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

בשלב זה מבינים שצריך להשלים את הפיתוח, כי הבתים כבר קיימים, כדי להציל מה

שניתן להציל. קודם לא נתנו כספים לשם פיתוח, ועכשיו קיבלתם. מה נשתנה?

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

הצלחנו למכור השנה 19 אלף יחידות דיור במחירים מוזלים. מלאי הדירות הצטמצם,

ויש היום כ-5000 דירות בעיקר באזור הדרום, אותן אנו מתכוונים לנצל. חלק מהדירות

נהפוך לאולפנים, חלק נסב לדירות עבור קשישים.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
כלומר ההצלחה למכור היא שהביאה לשנוי העמדה.
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
כן. צריך לגמור עם הנושא אחת ולתמיד. במשך היום מסתובבים בין הבתים האלה רק

כלבים וחתולים, ובלילות הגנבים חוגגים שם. יש לי רושם שגם הבתים שם בוכים. עלות

השיקום של הדירות האלה בעוד חמש שנים תהיה גבוהה מאד, ולכן ההלטנו ושכנענו את

האוצר להשקיע עכשיו.

היו"ר ד' תיכון;

המבקר אומר שניתנו ערבויות על-ידי הקבלנים לתקופה מוגבלת של שנתיים מיום גמר

הבניה. בינתיים עברה התקופה הזו, הדירות תימכרנה על-ידי שיכון ופיתוח ועל-פי החוק

צריך יהיה לתת ערבויות לעשר שנים. מי ישלם את ההפרש?

צ' בירן;
לצערי התשובה ברורה
המדינה. הדירות לא נמסרו בזמן כי לא ניתן היה לאכלס

אותן. הדייר לא צריך לסבול מכך שהחזקנו את הדירות. הדייר לא אשם בכך שקיבלנו

ומכרנו את הדירות באחור.

היו"ר די תיכון;

למה כאשר ניסחו את החוזים לא נקבע .'MATCHING"של תקופת האחריות?
צ' בירן
אם אני מקבלת את הדירות ולא מוכרת אותן, מי צריך לשאת בכך?
היו"ר ד' תיכון
למה קיבלת את הדירות מבלי להבטיח את אחריות הקבלן? אם אתם אומרים ששיכון

ופיתוח תתחזק את הבתים האלה במשך 4 שנים או במשך 10 שנים, וכל מה שתוציא אתם

תשלמו, הענין פתור. אם את אומרת שהיום זו חברה ממשלתית, אך בעוד כמה שנים תהיה

צבורית, הם יכולים לומר אז שזה לא מענין אותם. האם אתם עומדים על הענין לאורך כל

הדרך?
צי בירן
ישנו הסכם הנוגע לרכוש, אשר עומד להחתם בימים אלה יחד עם האוצר.

היו"ר די תיכון;

יחד עם שיכון ופיתוח?

צי בירן;

אנו מעורבים, אך החשב הכללי מטפל בכך.

היו"ר ד' תיכון;

הדיירים יקנו בזול, אך הם יבואו תמיד בתלונות. הענין יפול ביו הכסאות, אם לא

יעוגו כהלכה מבחינה משפטית.

ציבירו ;

האם אתה חושב שחברת "שופ" צריכה לשאת בהוצאה? זהו עניו של תוכו ומהות.
אי לביא
חלק מהתקופה הקצרה בה אני במשרד, אני עוסק בתחום הזה, ואני רוצה לנסות להשיב:

ישנה תקופת הבדק בת מחוייב הקבלו על-פי החוזה. עבור רוב חלקי הבנין מדובר באחריות

של שנה, ועבור אלמנטים מסוימים מדובר באחריות של שנתיים-שלוש. סוגיה נוספת היא

אחזקת הבניו במהלך חייו. בכל הנוגע לבדק התשובה היא ברורה; אנו משתדלים להאריך

את תקופת הבדק, ובמקומות רבים הקבלנים משתדלים לעזור כדי שניתו יהיה להביא את

הדירות למצב של אכלוס. במקומות בהם הקבלנים לא הולכים אתנו, אנו מקבלים את הבתים

ולקראת האכלוס אנו עורכים שיפור נוסף, על מנת לאפשר אכלוס. תקופת הבדק עבור הדייר

היא שנה נוספת. אחזקת מבנים אלה הרבה יותר יקרה מאחזקת מבנים קובנציונליים.

האחזקה היא באחריות הדייר, כאשר יכולה להתעורר שאלה האם הקבלנים יספקו את

האלמנטים הדרושים לאחזקת מבנים אלה. על-פי חוק החוזים הם חייבים לספק את

האלמנטים של המבנים, וכנראה שבעתיד תתפתח תעשיה אשר תעסוק בכך. האחזקה עצמה היא

באחריות הדייר, לאחר- שאנו נותנים את תקופת הבדק.
שר הבינוי והשיכוו בי בן-אליעזר
אני ממליץ שאעבור על כל התשובות לסעיפים האחרים בדו"ח הביקורת, וקודם להקצאה
וניהול של מגורונים וקרוונים
בזמו הביקורת, רק 80 אחוז מהמבנים שנמסרו לחברת

עמידר אוכלסו, נגרמו נזקים למגורונים העומדים בצדי האתר ללא השגרה ושמירה, הקצאת

הקרוונים ליש"ע, שימוש שלא למטרות מגורים, הקצאת מגורונים למוסדות, אישור בקשות

למגורונים ללא קריטריונים. תשובתי לממצאים אלה היא: 22 אלף מגורונים ו-5000

קרוונים הם מספר עצום של מבנים רעועים אשר נרכשו, הוצבו ואוכלסו ברובם ביו השנים

1990-1992 לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל, וכל זאת לא תמיד לפי אמות מידה

וקריטריונים, וכל זאת כפי שהדבר הובא לידי בטוי בדו"ח 42 ו-43.במטרה לפתור את

הבעיה הנחיתי את הנהלת המשרד והוריתי לה לנקוט באמצעים הבאים: 1. הקמת מינהלת

עתיד לפינוי אתרי הקרוונים, למציאת פתרונות דיור בשכירות וברכישה לתושבי האתרים,

והוצאת המבנים שיפינו מהאתר למכירה. כל זאת במטרה למחוק את החרפה שנכפתה עלינו.

החרפה הזו מאופיינת היום בריכוז של בעיות פשע, עוני ומסכנות.

נכוו להיום, תהליך הפינוי אמנם איטי, אך עם תהילת האכלוס של 8000 יחידות

הדיור החדשות אשר אושרו בהתאם להחלטת הממשלה, כאשר מתו העדיפות היא לתושבי

הקרוונים, יחול השינוי המיוחל, זאת בנוסף לרכישת דירות על-ידי תושבי האתרים,

המגיעה כיום לכדי 1500. אני רוצה להסביר למבקרת המדינה וליושב-ראש: יש לנו

כ-10,000 משפחות המתגוררות בקרוונים ובמגורונים, 3500 מהם אתיופים. מול חבילות

הסיוע שהצענו, אני מניח שתוך שנה הם יפנו את הקרוונים. לכל משפחה מוצע סך של 110אלף דולר, מהם 80 אחוז כמענק מדינה, והיתרה החזר של 150 ש"ח לחודש. אני מניח

שהעסק יתחיל לזוז. נשארנו עם עוד 6500 המתגוררים בקרוונים ומגורונים, מהם 1500

ישראלים הגרים על-פי רוב במבננים בסמוך לערים באזור המרכז, ו-5300 יוצאי רוסיה.

אני מתכבד להודיע ש-1500 כבר חתמו על חוזים לרכישת דירה.1000 מפונים במבצע לאכלוס

8000 יחידות הדיור החדשות, עוד 1000 נמצאים במשא-ומתן עם אנשינו בשטח לרכישת

דירות.

אני מעריך שאם הכל ילך כשורה, עד סוף 1994 הרוב המסיבי של תושבי הקרוונים

יתפנו. אנחנו נשארים עם בעית הישראלים המחייבת פתרון ספורדי קשה ומורכב. אני

מקווה שהמבקרת מודעת לבעיות שאנו מתמודדים איתן. יש היום תביעה נגדנו מצד שבעה

ספקים, על דברים הקשורים בעבר. כל אחד מהם תובע 16 מליון שקל. הם טוענים שלא היו

אתרים ולא קיבלו את הכספים במועד.

אני רוצה לציין כי בוועדת המחירים שקיימה ישיבה לפני שבוע, נקבע מחיר של 18

אלף ש"ח ללא מע"מ למבנה של שני מגורונים או של קרוון אחד. המכירה הזו תהיה פטורה

ממכרז. משרד הבטחון הגיש בקשה לרכישת 400 מבנים, והדבר אושר בלי מכרז. זוהי העברה

תקציבית. גם המשטרה מעונינת במספר דומה, ואני מניח שגם התהליך יהיה דומה.
הי ו"ר ד' תיכון
האם אפשר לעשות משהו בשטח זה גם בתחום ההתארגנות החדשה של צה"ל?
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
הם פנו אלי בקשר ל-4000 יחידות נוספות.
מבקרת המד י נה מ' בן-פורת
מדוע לא תינתן עדיפות קודם-כל לקרוונים שלא חוברו?
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
הקרוונים האלה נמצאים על-פי רוב בשטחים,וזה כרוך במבצע קפ"פ. הולכים שם מכות,

כדי לפנות.

הנחיתי לאשר מבנים למטרות חברתיות, קהילתיות וחינוכיות. עשרות מבנים אושרו

למשרד החינוך, במטרה להתגבר על המחסור במוסדות חינוך. נוכח העובדה שהמחסור

בבתי-כנסת בשכונות שנבנו זועק לשמיים, יועברו מבנים גם למטרה זו. חסרים לנו 100

מליון שקל לבניית בתי-כנסת באתרים חדשים. קיבלנו 16 מליון שקל לעומת 4.5 מליות

שהיו לנו בשנה שעברה למטרה זו. גני-ילדים ומועדוני נוער, מערכת הבטחון וצה"ל,

גופים וולונטריים - אגודות צער בעלי חיים, ארגון עוורים, גמילה מסמים וכוי,

פרוייקט נעל"ה - נוער עולה ללא הורים, המופנה לקבוצים. מודגש בזאת שמרבית המבנים

אשר אושרו ב-1993 הובלו וחוברו לתשתיות על-ידי הגוף הקולט, כאשר התנאי להצבה הינו

חתימת חוזה עם חברת "עמידר" לתשלום שכר דירה.

אני רוצה להשוות את נתוני האכלוס שהועברו על-ידי חברת "עמידר" בין ינואר 1992

לאוקטובר 1993- המבקרת כותבת שהיתה שם השתוללות, ודירות חולקו בלי קריטריונים

ובלי ועדות. קבעתי קריטריונים שלפיהם נמכרו בין ינואר 1992 ליולי 1992 5978

מבנים, מאוגוסט 1992 עד דצמבר 1992 - 1512 מבנים, מינואר 1993 עד אוקטובר 1993 -

1612 מבנים.

עלות קרוון שקנתה המדינה היא 17 אלף דולר, פיתוח 10 אלפים דולר. למדינה עלה

כל קרוון 27 אלף דולר. המחיר שקבעה ועדת המכירות הוא 18 אלף שקל, כלומר 6000

דולר, לא כולל נזקים ותביעות משפטיות. אני מניח שהמבקר עלה על-כך שבחלק

מהמגורונים והקרוונים יש חלקים שאי אפשר יהיה למצוא להם החלפות בארץ. אין כיורים

כאלה, אין מנעולים כאלה, אין ידיות כאלה.אני רוצה להתייחס לנושא העמותות: נבדקה הקצאת קרקע לבניה לעמותות, הקצאה

לחברות משכנות עבור עמותות באשקלון, הקצאת קרקע לעמותת עולים, נוהל הקצאה לעמותות

ותכנית הכוכבים. התכנית במסלול הקצאת קרקע לעמותות סיבכה קשות מאות ואלפי משפרוות

אשר נאלצו להתמודד בבתי-משפט מול יזמים, חברות בניה וקבלנים.

היו"ר ד' תיכון;

האם ענין העמותות עבר מן העולם?

שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר;

הסתבכות חברי העמותות יצרה נטל קשה על המשרד. תהיינה משפחות רבות אשר גם אם

עד יום מותן תשלמנה את המשכנתאות, את הדירות לא תראינה. במטרה לנסות להציל את

שניתן לחציל ולסייע למשפחות אשר הסתבכו והשקיעו את מיטב כספן ברכישת דירות במסלול

זול, המשרד נכנס לעובי הקורה, וסייע במציאת פתרון. מיד עם קבלת ממצאי הביקורת

ביקשתי להקפיא את כל נושא העמותות. מיניתי ועדה בראשותו של מר גדעון ויתקון.
היו"ר ד' תיכון
לקחת את האדם שהמציא את העמותות, ונתת לו להעביר את העמותות מן העולם?
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
אם תגיד שאילצו אותו לקבל את רעיון העמותות, אקבל זאת. אני מאמין שהוא אדם

ישר והגון.
היו"ר די תיכון
ללא ספק.
שר הבינוי והשיכון בי בן-אליעזר
הדו"ח מונח על שולחני, למרות שעדיין לא קיימתי דיון לגביו. בתקופה הקרובה

נקיים דיון בהנהלת המשרד.
היו"ר ד' תיכון
האם ענין העמותות מת ועבר מן העולם?

שר הבינוי והשיכון בי בן"אליעזר;

הקפאתי אותו עד לאחר שאקבל את דו"ח ויתקון. אצטרך ללמוד את הנושא ולהחליט.

אני מתחייב שאינני מתכוון להסתבך. אני מתחייב להביא את החלטתי בפני המבקרת

ובפניך. הנושאים שנבדקו הם הקמת העמותה, הקצאת הקרקע, אישור העסקה במינהל מקרקעי

ישראל, מחיר הקרקע, שינוי תכנית בנין עיר וניגוד ענינים בעמותת המשרד. כפי שנכתב

למבקר, סוכם שכל עת שבקשת עובדי המערכת להקצאת קרקע מוגשת לדיון, הנושא ייבדק

בשלב ראשון על-ידי ועדה בראשות סמנכ"ל המשרד, היועצת המשפטית, מבקר המשרד ונציג

הצבור. לנוכח העובדה שמחודש מאי 1993 נכנס לתוקף חוק חובת מכרזים, מנוע המשרד

ממילא להקצות קרקע ללא מכרז. ממצאי הוועדה שמונתה לבדוק את נושא העמותות בכלל,

יתנו מענה גם בנושא עמותת עובדי משרד הבינוי והשיכון. סמנכ"ל המשרד העביר הנחיות

חד-משמעיות בשמי לכל האגפים ולמחוזות, בנושא מעורבות עובדי המשרד בעבודה פרטית

שיש לצדה ניגוד אינטרסים או כל ניגוד אחר.היו"ר די תיכון ;

פסק-הדין שהתפרסם בעניו זה אומר ששני הצדדים לא באו בידים נקיות.

בי ענר;

על-פי העתון, הם הגישו את התביעה כי לא היתה להם ברירה.

היו"ר די תיכון;

אם אין עוד שאלות, אני נועל את הישיבה. תודה לכולם.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:20)

קוד המקור של הנתונים