ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 20/10/1993

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - ועדה משותפת לתקציב), התשנ"ג-1993; פעולות לעידוד התיירות מחו"ל - עמי 528 בדו"ח 43 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 123

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי. הי בחשון התשנ"ד (20 באוקטובר 1993). שעה 09:00

נכחו;
חברי הוועדה
היו"ר די תיכון

א' גולדפרב

ר' זאבי

רענן כהן

די מגן
מוזמנים
מבקרת המדינה מי בן-פורת

י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

אי דוידזון - משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

ר' טאטי - ממונה על אגף

עי סלייפר - סי ממונה על אגף

כי פנטון - עוזר ליועץ המשפטי

שי לביא - עוזרת למבקרת המדינה

שי שבי - ראש המינהל לשיווק תיירות במשרד התיירות

ע' קדמי - יועץ משפטי במשרד התיירות
מזכירות הוועדה
בי פרידנר
קצרנית
ת' בהירי
סדר-היום
הצעת הוק מבקר המדינה (תיקון - ועדה משותפת לתקציב),

התשנ"ג - 1993

פעולות לעידוד התיירות מחו"ל - עמי 528 בדו"ח 43 של

מבקר המדינההצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - ועדה משותפת לתקציב), התשנ"ג-1993

היו"ר ד' תיכון;

אני פותח את ישיבת הוועדה.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

לצערי, יש לי כרגע הסתייגות מהצעת התיקון להוק. בדברי ההסבר נאמר כי לפי סעיף

6 לחוק מבקר המדינה, המבקר יפעל מתוך קשר עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה של

הכנסת וימסור לה דין וחשבון על פעולותיו בכל עת שייראה לו או שיידרש ףעל-ידי

הוועדה. כדי להגביר את הזיקה בין המבקר לבין הוועדה וכדי שהוועדה תיטיב לדעת את

מגבלותיו הכספיות, בעיותיו ואפשרויותיו, היא צריכה להיות שותפה עם ועדת הכספים

לקביעת תקציב משרדו ולאישור הדו"ח הכספי שהוא מגיש.

עד כאן אין לי הסתייגות, ואני חושב שטוב שכך יהיה, אך הדבר היחיד שמפריע לי

הוא שאולי לא שמתי-לב, או ששמתי-לב ונתנו לי אולי תשובה על דעתי, כי בסעיף 10

לחוק מבקר המדינה - שהוא חוק יסוד שלא הייתי רוצה לגעת בו - נאמר: תקציב משרד

מבקר המדינה ייקבע על-פי הצעת מבקר המדינה בידי ועדת הכספים של הכנסת, ויפורסם

ביהד עם תקציב המדינה.

אם הצעת התיקון מתיישבת עם מה שנאמר בסעיף זה, אני בהחלט תומכת בה. אם זה לא

מתיישב, נדמה לי שלא רצוי לגעת בחוק יסוד.
היו"ר ד' תיכון
אני ממליץ מאד על התיקון הזה. טוב שתהיה ועדה משותפת, ולא תהיה נתונה לשרירות

לבו של הבר-הכנסת דן תיכון בהיותו חבר ועדת הכספים.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

התרגלתי. זה לא נורא,

די מגן;
חשבתי שתאמר
שרירות לבו של שר האוצר, שיש לו השפעה מוחלטת על ועדת הכספים.

היו"ר ד' תיכון;

אין לו שום השפעה. כאשר היה כתוב ועדת הכספים, עמדנו על-כך שזה יהיה בוועדת

הכספים, ואז היינו צריכים להוריד את דוד ליבאי. אני משער שזה לא היה מן הדברים

הנעימים עבורך. כבר הבעתי את דעתי, שטוב שתהיה ועדה משותפת. עשינו זאת גם בענין

תקציב הכנסת, כאשר הקמנו ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולו ועדת הכספים, אשר דנה

בעניני תקציב הכנסת. עד לפני כמה שבועות נקבע תקציב הכנסת אך ורק על-ידי ועדת

הכספים. אני ממליץ על התיקון לחוק.

אשר להערותיך לגבי ההוק, אם זכור לי היטב, בשעתו לא היתה קיימת הוועדה לעניני

ביקורת המדינה, לכן עניניה נקבעו אך ורק בוועדת הכספים. כאשר החוק חוקק, היה זה

מבלי להתייחס לוועדת הביקורת ומאז לא שינו את הענין.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

אני מדברת על חוק יסוד - מבקר המדינה, ואני רוצה לומר שסעיף 24 הנזכר כאן

בהצעת החוק, הוא אפילו באופן מילולי סעיף 10 לחוק יסוד - מבקר המדינה. אם כך, אי

אפשר לשנות את ההוק מבלי לשנות את חוק היסוד, אחרת נשאר מה שנאמר בחוק היסוד.היו"ר ד' תיכון;

הסוגיה היא משפטית. אם את רואה בחקיקה זו פעולה לא מושלמת, בסך-הכל יצרנו

קונפליקט. אנו מחשיבים את דעתך, וצריך להתחשב בה.

ר' זאבי;

מהי הקדושה של חוקי יסוד? מדוע אסור לגעת בהם? הבנתי מהמבקרת שלא היתה רוצה

שתהיה נגיעה בחוק יסוד.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
נכון שאין כאן סעיף משריין וגם אילו היה - אפשר היה להתגבר עליו. אם צריך רוב

של 61 חברי כנסת, יש להניח שבענין כזה היו מצביעים גם 61 חברי כנסת. לא זה מה

שמרתיע אותי. זה אמנם חוק יסוד, אך יחסית לחוקי יסוד אחרים הוא קצת שברירי. אני

חושבת שמוטב לדעת כי בחוק יסוד מוטב לא לגעת ולא לשנות. זה בא לאחר מעשה, כי

הייתי בעד התיקון וההוק מוצא-כן בעיני. הייתי רוצה עוד לשקול עם היועץ המשפטי שלי

במשרד ועם המנכ"ל. אני חוששת שדווקא משום שאפשר לגעת גם בחוק יסוד, עלולים לגעת

גם בסעיפים אחרים.

היו"ר ד' תיכון;

אני מציע שנאשר את הצעת התיקון, אולם לא נעביר אווזה לקריאה ראשונה. מה שאנו

מבקשים הוא שכאשר תקיימו את ההתייעצות אצלכם, תשתפו גם את מי שאני קורא

"חבר-הכנסת" דמביץ, כך שגם נציגנו יהיה בתוך הענין. תודיעו לי מה הסיכום שלכם.

די מגן;

ברשות היושב-ראש, אני רוצה להזכיר שלא העליתי את הנושא לדיון במליאת הכנסת,

אלא לאחר התייעצות עם מבקרת המדינה. היא גם אמרה שיכול להיות שהנושא לא הובהר לה

אז על-ידי יועציה וחבריה למשרד. אני רוצה לנסות לשכנע אורנה שוב, אולי במסגרת

הדיון עכשיו.

די תיכון;

אנו מאשרים את הצעת התיקון, ונקבל את תשובת המבקרת תוך כמה ימים.

ד' מגן;

אם זה תוך כמה ימים - בסדר. אני סבור כי לא צריך לחשוש לטפל גם בסעיף 10,

אפילו אם הוא מובלע בחוק יסוד.

היו"ר די תיכון;

אם ארנה משנה חוק יסוד, אתה צריך לחכות להזדמנות מיוחדת לפני דיון חשוב ביותר,

כדי שיהיו למעלה מ-60 חברי-כנסת, ואז אתה נכנס לסד קשה. בעקרון אנו בעד התיקון

בחוק, ואני חושב שהוא פועל לטובתכם.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

בעקרון כן, אך בתיקון חוק יסוד יש סכנה.

היו"ר ד' תיכון;

נמתין להודעתכם.פעולות לעידוד התיירות מחו"ל - עמי 528 בדו"ח 43 של מבקר המדינה

הי ו "ר ד' תיכון;

אבקש מנציג משרד מבקר המדינה להציג את הנושא.

ע' סלייפר;

(מקריא את תקציב דו"ה מבקר המדינה בנושא)

היו"ר ד' תיכון;

אני רוצה לרדת לעומק הביקורת: מה מצב התיירות נבון להיום, בהשוואה לשנים

הקודמות, בהתהשב בכך שהשנה הגדילו את תקציב הפעולות לעידוד התיירות. האם אנו

רואים תוצאות? האם יש קשר ישיר בין התקציב למה שקורה, או שאין קשר כזה.

שי שי;

שנת 1992 היתה שנת שיא בתיירות. הגיעו ארצה כ-1.8 מליון תיירים. הנתונים

האחרונים, נכון לסוף ספטמבר 1993. מצביעים על עליה של 9 אחוז בהשוואה להודשים

ינואר-ספטמבר בשנה שעברה. מובן שעדיין לא הבאנו בהשבון את השפעת תהליך השלום,

שאומרים כי יביא תיירים רבים.

הי ו "ר ד' תיכון;

מדוע קראתי כי מספר התיירים ירד השנה בהשוואה ל-1992?

שי שי;

זו טעות. בספטמבר היתה ירידה של 2 אחוז לעומת ספטמבר בשנה שעברה, אבל באופן

מצטבר יש עליה של 9 אהוז.

היו"ר די תיכון;

והגידול נמשך?

ש' שי;

כן. השנה נגיע ל-2 מליון תיירים.
היו"ר די תיכון
המבקרת כותבת: משרד התיירות מופקד על עידוד התיירות לישראל. איני מסכים עם

קביעה זו, אני חושב שיש עוד גוף אשר מטפל בעידוד התיירות והוא חברת אל-על. האם

תקציב השיווק שלכם מתואם עם חברת אל-על?
שי שי
הכל מתואם.
היו"ר ד' תיכון
כלומר אתם תוקפים כל נושא במשותף עם חברת אל-על. האם כך היה כל השנים?שי שי;

זה השתפר. בין משרד התיירות לבין אל-על קיים ויכוח שאתמול נדון גם בדיון של

ועדת מישנה של ועדת הכלכלה של הכנסת, במסגרת הדיון במדיניות התעופה.
היו"ר ד' תיכון
אני יכול לומר לך כי אני סבור שהמלצות ועדת שרון הן טובות ביותר, ולא הבנתי

איך ועדת מישנה של ועדת הכלכלה הגיעה למסקנה הפוכה.

שי שי;

היא לא הגיעה, העתונאי הגיע.

היו"ר ד' תיכון;

אם כך, אנו מבקשים להעמיד דברים על דיוקם. לפרוות בוועדה זו הבעתי הערכה

למסקנות ועדת שרון, ואני חושב שצריך ליישם אותן במהירות.

האם אתם מתואמים עם כל החברות המטיסות תיירים לישראל? האם אתם מעודדים תיירות

ממדינה מסוימת בשיתוף עם הגורמים התעופתיים המקומיים ואל-על?

שי שי;

בניגוד למה שמשתמע מהכתוב בעתונים, כאילו יש וכוח בין משרד התיירות לאל-על -

ויש וכוח לגיטימי בנושא מדי ניות התעופה - הו וכוח הוא ברמת המקרו, בין הנהלות שני

המשרדים, אך קיים שתוף-פעולה בכל מקום ובכל מדינה בין משרדי אל-על לבין המשרדים

שלנו. יש לנו הסכמי שתוף פעולה כספיים עם אל-על בסכום של מאות אלפי דולרים בכל

העולם. אנו נותנים להם את זכות הסירוב הראשונה או עדיפות ראשונה בכל מקום בנושאי

סמינרים, בכל הנוגע לפרסומת משותפת, בהופעה בתערוכות ובירידם. למעשה אין כמעט

פעילות בחו"ל, כולל הבאת סיורים למודיים לישראל, שאינה מתבצעת יחד עם אל-על, אלא

במקרים בהם אל-על אומרת שאינה מוכנה להיראות יחד עם חברות שכר.
הי ו "ר ד' תיכון
אל-על יכולה לומר לך דבר כזה?

שי שי;

היא יכולה, ואז אני אומר לה: תהיי בחוץ ואנחנו נעשה זאת לבד.

רענן כהן;

למה אל-על יכולה לומר לך דבר כזה? האם היא חברה פרטית אשר יכולה להכתיב לך

מדיניות?
היו"ר ד' תיכון
נניח שאתה מחליט לצאת במסע לקידום מכירות בארצות-הברית עם "טאואר" או חברה

אחרת, האם אל-על יכולה לומר לך שאם חברת "טאואר" תשתתף, היא לא תשתתף?
ש' שי
כן, ואז נעשה זאת בלעדיהם.היו"ר ד' תיכון;
בפתח התקציב נאמר
משרד התיירות מופקד על עידוד התיירות. האם הוא מבצע זאת

באמצעות כלים ממלכתיים, או שאל-על יכולה שלא לשתף פעולה?
ש' שי
במקרים מסוימים יכולה אל-על לומר שהיא לא משתפת פעולה, למשל במקרה בו אנו

משתתפים ביריד בשוייץ והיא אינה רוצה להיראות שם עם גורמי השכר המקומיים. במקרה
כזה אנו אומרים לאל-על
תבנו לכם ביתן נפרד, ואילו אנו נבנה ביתן משלנו עם כל

גורמי התיירות המקומיים.
היו"ר ד' תיכון
נניח שאתה מהליט להתרכז השנה בשוייץ ומהליט להביא את חברת "אימהולץ", האם

אל-על יכולה לסרב להשתתף? האם אינך מביא זאת לדיון בין שר התחבורה לשר התיירות?
שי שי
אני לא מביא זאת לרמה של שרים. זה מסתיים ברמה של מנכ"לים.
היו"ר די תיכון
משרד התיירות ממונה על עידוד התיירות, אך מולו עומדת חברת אל-על עם תקציב

עצום, ולעיתים עלול להיות שהיא הולכת בכיוון נפרד. כך היה המצב במשך שנים, אני

שמח לשמוע שבכל זאת יש שיפור בענין זה.
שי שי
יש שיפור. אני חייב לומר שהמקרים עליהם אני מדבר הם בודדים. אביא דוגמה: מחר

מתחיל הכנס לעידוד התיירות בגליל, אליו יגיעו כ-150 סוכני תיירות מאירופה, כאשר

חברת אל-על משמשת כמוביל הרשמי, והיא מובילה את כולם בחינם. ישנם סוכן מאטלנטה

ועוד שני סוכנים מפריז, שחברת אל-על הודיעה כי אינה מוכנה להוביל אותם. אפשר היה

לומר לאל-על כי לא תהיה המוביל הרשמי, אם לא תוביל את כולם. אפשרות שניה היתה

להוביל אותם במובילים אחרים. נקטנו באפשרות השניה. אם היה מדובר ביותר משלושה,

היינו לוקחים מישהו במקום אל-על.
רענן כהן
ב-1988 הגיעו ארצה בערך 980 אלף תיירים.
שי שי
זה מספר לא מדויק. ב-1988 הגיעו מליון ורבע תיירים.
רענן כהן
אני מסתמך על דו"ח של אל-על.
שי שי
רפי הרלב נקב אתמול במספרים לא נכונים. יכול להיות שהוא הסתמך על מספר

התיירים שהגיעו בדרך האוויר ולא בדרך הים וביבשה.רענן כהן;

ב-1993 הגיע מספר התיירים ל-1.840 מליון, כלומר עליה של 80 אחוז.

ש' שי;

מדובר ב-1.790 מליון. מול מספר זה עומד נתון של 1.250 מליון תיירים ב-1988.

רענן כהן ;

אני מסתמך על המספרים שנמסרו אתמול בוועדת המישנה לכלכלה.

שי שי;

הוועדה השתמשה אתמול במספרים של אל-על, ואיני רוצה להסתמך על מספרים לא

נכו נים.

רענן כהן;

אתה לא נתת מספרים אהרים. אני רוצה לדעת מה אתם משקיעים בעידוד התיירות, ומה

מתוך הסכום הזה מוקדש לאל-על?
היו"ר ד' תיכון
לדעתי שום דבר לא הולך לאל-על.
ש י שי
לאל-על יש הלק בעוגת התיירות הנכנסת. אם יהיה גידול של 60 אהוז בתיירות

מפריז, 40 אחוז יגיעו באמצעותה. אל-על מקבלת את הנתה שלה מהגידול בתיירות גם מבלי

לעשות דבר. טענתנו היא שאם מדיניות השיווק של אל-על היתה יותר אגרסיבית מאשר

היום, היתה יכולה לקבל נתה גדול יותר.

היו"ר ד' תיכון;

גם כך היא טסה בתפוסה מלאה, לכן לא אכפת לה.

שי שי;

זה נכון, אבל לשם-כך היא מאהדת כאשר אין לא תפוסה מלאה שניים-שלושה יעדים

באירופה והיא מבטלת טיסות. ערב החג נאלצה אל-על לבטל טיסה שעמדה לצאת מהארץ

לאירופה, משום שהמטוס לא הגיע בזמן מאירופה לאהר שהיה צריך לבצע שם טיסת מאסף.

אלה דברים שאל-על משלמת עבור זה. גם לופטהנזה מקיימת היום למעלה מ-10 טיסות

לישראל, וזאת מבלי להתאמץ.
היו"ר ד' תיכון
אנו רוצים שיהיה שילוב מלא בין אל-על לביניכם. לפעמים יש לנו רושם שקשה לכם

להתגבר על הקפריזות של אל-על. הממשלה ההליטה להקים פורום משותף לשר התיירות ושר

התהבורה. אנו מבקשים שנושא עידוד התיירות ושיתוף הפעולה בין אל-על לביניכם יועלה

לדיון בין שני השרים, ואנו מבקשים לקבל את התייהסות שר התי ירות לענין.
ש י שי
איני רוצה שיתקבל הרושם ממקרים אלה כי קיים מצב של חוסר שיתוף פעולה. ההפך
הוא הנכון
אנו מתואמים בכל הנוגע לפתיחת שווקים במזרח הרחוק, אנו מתואמים במזרח

אירופה, באירופה ובצפון אמריקה. יש לנו הסכמים כספיים עם אל-על ב-4 או 5 מדינות.אנו משקיעים מאות אלפי דולרים בעידוד התיירות, אם כי איני יכול לנקוב כאן סכום

מדוייק.

היו"ר ד' תיכון;

האם נוכל לקבל את התקציב לעידוד תיירות של משרד התיירות ושל אל-על?
ש' שי
עם אל-על יש בעיה. מה שהיא מוסרת כמה שהיא מוציאה על שיווק, אינו מוסכם

עלינו. אנו טוענים כי תקציב שיווק הוא כסף אשר מוצא בפועל על קניית מודעות וכוי.

הם מדברים על דברים שהם שווי כסף.

היו"ר ד' תיכון;

מכיוון שנאמר כי משרד התיירות מופקד על עידוד התיירות לישראל, יש לו מעמד

בכיר בקביעת מדיניות עידוד התיירות. יחד עם זאת, אני חי תחת הרושם שלא כך היו

הדברים בשנים האחרונות. אני שמח לשמוע כי הל שיפור, אם כי עדיין לא מספיק. אנו

קוראים למשרדי התיירות והתחבורה לתאם את דרכי הפעולה עד הסנט האחרון. נדמה לנו

שכסף רב הולך לאיבוד, והיינו רוצים שהטיפול יהיה ממלכתי ויקיף את כל הגורמים

העוסקים בהבאת תיירים לישראל.

ר' זאבי;

יש לי השקפה שגיבשתי כאשר הייתי יועץ ראש הממשלה למלחמה בטרור, לאחר שעברתי

את נציגויות ישראל בכל העולם. היתה לי אכזבה גדולה מלשכות התיירות של ישראל בהן

ביקרתי. יכול להיות שחל שינוי מסוים לטובה מאז, אך לא במידה מהותית, ואיני רוצה

להתייחס עתה למינויים של השר משה קול המנוח, את מי מינה ולאיפה, וכיצד העבירו

סניפים ממקום למקום. לא התרשמתי מדו"ח המבקרת כי המצב היום טוב יותר.

אני חושב שתפקידו של משרד התיירות הוא ליצור את האווירה המתאימה. הם צריכים

לדאוג לכך שבטלוויזיה בקופנהגן יראו סרט על בית-לחם, נצרת ומקומות קדושים אחרים.

כל העבודה האחרת לעידוד התיירות צריכה להיעשות על-ידי גופים אינטרסנטיים - אל-על,

בתי-המלון ומשרדי נסיעות.
היו"ר די תיכון
אני עובר לסעיף השני - פריסת לשכות. אומר לך דבר קשה ביותר, אם כי איני רוצה
לפגוע בך אישית
אני כופר במה שנקרא אצלי "שרות החוץ שלכם", כלומר מנהלי לשכות

התיירות שלכם בחו"ל. אני מעריך אותך מאד ואת העבודה שעשית בגרמניה, וכך גם את

עוזי מיכאלי בארצות-הברית. שניכם פקידים בכירים, מהטובים ביותר בשרות הצבורי , וכל

אחד מכם נמצא בוודאי ברמה של מנכ"ל בכל משרד ממשלתי אחר, אבל כאשר ארנה יוצא כראש

לשכת תיירות, ואתה צריך לשווק את ישראל באירופה או בארה"ב - האם אתם בנויים

לעבודת רגליים הכרוכה בשיווק, האם אתם האנשים אשר צריכים להיות באותו שרות חוץ,

והאם לא כדאי היה לקחת לשם-כך כמה משווקי תיירות היודעים כיצד לגשת לאותם כמרים

או לאותן קהילות בחו"ל? האם לא הגיע הזמן שנכניס לשרות החוץ של משרד התיירות כמה

אנשים מן הסקטור הפרטי, שיתנדבו לתקופה מסוימת כדי לתגבר את שליחי משרד התיירות.

האם המצב צריך להשאר כמו היום, או שהגיע הזמן למחשבה חדשה בכל מה שקשור לנציגים

הבכירים של משרד התיירות באותן מדינות.
רענן כהן
בשגרירויות ישראל השונות אנו פוגשים נציגים של משרדי ממשלה שונים. האם לא

הגיע הזמן שגם לשכת התיירות תשולב במסגרת השגרירויות? האם אי אפשר להטיל על הציר

הכלכלי או על ציר אחר לפעול גם בתחום התיירות? האם לא ניתן היה לחסוך כספים רבים

בדרך זו?האם לא הגיע הזמן להחליט גם על הקמתה של ועדה משותפת לעידוד התיירות, במסגרת

הוועדות לקידום הסכם השלום? אנו חייביס לנקוט בדרכים אהרות נוכה המציאות המשתנה.

היו"ר ד' תיכון;

חבר-הכנסת רענן כהן טוען שלמשרד התיירות יש שרות הוץ, למשרד ההוץ יש שרות הוץ

כלכלי, וכך גם למשרד האוצר. גם למשרדי העבודה והתעשיה והמסחר יש נציגויות, ולדעתו

אפשר לאחד את שרות החוץ של כל המשרדים האלה.

שי שי;

עלו כאן שאלות מהותיות הנוגעות לשרות הממשלתי. התקשי"ר ונציבות שרות המדינה

עוסקים בכל הנוגע למינוי עובדים בחו"ל. אני לא יכול לשלוח כל אדם על תקן של מנהל

משרד תי ירות בחו"ל.

היו"ר די תיכון;

התקשי"ר אינו המטרה.

ש' שי;

כאשר בקשנו למצוא מועמדים מבחוץ, התברר לנו ש"הגליק" אינו בחוץ. התברר לנו

שבין אלה שמוכנים לקבל עליהם את התפקיד, אינם תמיד המתאימים ביותר. לא כל התורה

נמצאת בחוץ. אני חושב שאנשים כמו עוזי מיכאלי או רמי לוי, אשר עברו הכשרה מתאימה,

עושים עבודה מצויינת. אני לא חושב שאנשים אחרים היו פותרים את הבעיה.

אנו עוסקים הרבה מאד בשיווק בחו"ל ופחות במכירות, למרות שחבר-הכנסת זאבי סבור

כי אנו צריכים לעסוק בעיקר בתדמית.
היו"ר ד' תיכון
אני דווקא סבור שאתם צריכים לעסוק בשיווק.

שי שי;

אנשינו בחו"ל אינם מוכרים מלון זה או אחר בארץ, זה אינו תפקידם. הם מגיעים

כמעט לרמה הזו, אך הם מתעסקים בעיקר בשיווק ולא במכר. קיימת ביקורת על-כך שאנו

יודעים היום לרמה פרטנית מדי, ובכך אנו חורגים מן המנדט שניתן לנו. אם מדובר על

שיווק, מדובר על פרסום, על ארגון סמינרים ועל יהסי ציבור, ולתפקידים אלה אנשים

שלנו מתאימים לא פחות מאנשי המכר.

רענן כהן;

לשם-מה מדינת ישראל זקוקה לכל המערכת שלכם בחוייל?

שי שי;

אני חושב שאם אנחנו לא היינו עושים את העבודה---

רענן כהן;

אז לא היתה תיירות למדינת ישראל.שי שי ;

אני לא רוצה להיות ציני. קשה להוכיח את זה.
היו"ר ד' תיכון
האם אתת חושב שצריך לאחד את שלוחות כל המשרדים במסגרת שרות החוץ של ישראל,

כדי שלא יהיו נציגים של התמ"ס, האוצר והתיירות?
שי שי
איני רוצה להכנס לנושא זה. אני חושב שתהיה זו טעות חמורה לאחד את המשרדים

שלנו עם משרדי התמ"ס. זוהי התמחות שונה לחלוטין. במקומות בהם איננו מיוצגים, אנו

משתדלים לשתף פעולה עם משרדי החוץ והתעשיה והמסחר, למשל באוסטרליה ובמדינות

המזרח-הרחוק.

רענו כהן;

הייתי רוצה שתשווה בין נתוני התיירות מסינגפור - שבה אין לך נציג - למדינה

שיש לך בה נציג, וזאת לאורך חמש שנים.

ש' שי;

איננו פועלים בתנאי מעבדה כמו ספרד או יוון, אשר יכולות לבדוק מה השפעת

ההשקעה שלהן בשיווק תיירות בגרמניה לאורך זמן. שנת 1987 היתה שנת שיא בתיירות

למדינת ישראל. הגיעו 1.5 מליון תיירים באותה שנה. בסוף אותה שנה פרצה האינתיפדה

וב-1988 ירדנו ל-1.250 מליון תיירים. מלחמת המפרץ הורידה אותנו אל פחות ממליון

תיירים. איך אפשר למדוד את השפעת ההשקעות שלנו על התיירות? לפני שנה התחלנו

לבחון את הנושא בספרד, כמעט בתנאי מעבדה. זוהי מדינה שלא היינה לנו בה נציגות ולא

היתה ממנה כמעט כל תיירות לישראל, וגם אל-על טסה לשם רק פעם בשבוע. חברת גאלופ

הישראלית נבחרה כדי לערוך את המחקר, והיא הציעה לנו תכנית בהוצאה של מליון ורבע

דולר ב-1993 . שלחנו נציג ישראלי היושב במדריד. המלצת חברת גאלופ היתה שנתרכז

באזור קטלוניה, ולכן פתחנו סניף בברצלונה אשר עורך מבצע פרסומת ועובד עם סוכנים

מקומיים. התחלנו בכך באפריל השנה. אם תוצאות הנסוי תהיינה חיוביות, נוכל להראות

למה הביאה הפעילות שלנו.

היו"ר די תיכון;

האם אתם בודקים גם מדוע 15 מליון תיירים מגיעים לסאן דייגו דה קומפוסטלה

בספרד ולא לכאן?
ש' שי
זהו חלק מהבדיקה. אנו עורכים נסויים בצורת "פיילוט" גם בספרד, גם באטליה וגם

בגרמניה. ממצאים ראשונים כבר ישנם, וממצאים נוספים יוגשו בכנס שנקיים באנגליה

בעוד כמה שבועות.

היו"ר די תיכון;
מבקרת המדינה אומרת
המשרד לא עשה מימיו בדיקה מקיפה של פריסת הלשכות ברחבי
העולם. אהיה יותר ספציפי
במקום שתשבו בפרנקפורט, אתם צריכים לשבת בברלין.
ש' שי
יש לנו משרד בברלין.היו"ר ד' תיכון;

אז בהמבורג.

רענן כהן;

כמה משרדים יש לכם בגרמניה?

שי שי;

שלושה.
היו"ר ד' תיכון
אני טוען שההוצאה הגדולה ביותר בהקמת לשכה במקום מסוים, קשורה במשכורות המנהל

וסגנו.

שי שי;

אין לנו סגנים. יש סגן רק בלשכה בלונדון.
היו"ר די תיכון
בשעתו היו לכם גם סגנים, ואז בקשתי לבטל את משרת הסגן ולפתוה שתי לשכות באותה

מדינה. איך אתם קובעים שתחזיקו לשכה בלוס-אנג'לס ולא בסאן פרנציסקו? מדוע בשיקגו

כן וביוסטון לא?
ש י שי
דו"ח המבקר מדבר על לקויים שלא תוקנו ועל תקונים אשר כבר עוזה נעשים בשטה.

היו"ר די תיכון;

איפה יש לכם לשכות בארצות-הברית?

שי שי;

בניו-יורק, בשיקגו, בלוס אנגילס, במיאמי, באטלנטה ובדאלס. במיאמי איננו

יושבים עם הקונסוליה, וקיים ויכוה אם הלשכה תישאר שם או לא. לפני כשמונה הודשים

שכרנו שרותים של הברת יעוץ בשיווק אמריקאית בשם ,B.K.Sלאהר תהליך ממושך של מכרז

בו בהנו הרבה מאד הצעות. ההברה הזו אמורה לתת לנו בהודש הבא את תוצאות בדיקת מערך

הנציגויות שלנו בצפון אמריקה, אם המלצה לשינויים במיקום על-פי שווקים וניתוהים

אהרים. אנו כבר יודעים שכתוצאה ממסקנותיה נסגור משרד או שניים.

היו"ר ד' תיכון;

אומרת מבקרת המדינה, שאתם צריכים לבדוק את כדאיות ההשקעה בהפעלת כל הלשכות.
שי שי
בארצות הברית זה נעשה. הביקורת היתה על מפת הלשכות בארצות-הברית ובצפון

אמריקה, אך לא באירופה.היו"ר ד' תיכון;

המבקרת אומרת כי עד היום נקבע מיקומן של הלשכות על-פי ההרגשה, מבלי שייבהן

פוטנציאל הגידול בתיירות.

שי שי;

אני מודה בכך שלא היתה לנו חוברת מסודרת, אשר תנתח את כל הנתונים באזור

מסוים, אבל דיון מטה בתוך המשרד קדם לפתיחתה של כל לשכה, ובו נטלו חלק אנשי

שיווק, מינהלה וכספים מהמשרד. המסמך שנקבל בעוד שבועיים יאמר בדיוק, אלו לשכות

תישארנה ואלו תיסגרנה או תוזזנה למקום אחר.
י י הורוביץ
קיבלנו מכם הודעה בדצמבר 1992 שאתם בודקים באמצעות הברה פרטית גם את המערך

שלכם באירופה.
ש' שי
נכון, חברת גאלופ עושה זאת באירופה, אך שם נבדקות כמעט עשרים מדינות ולכן

התהליך יהיה ממושך יותר. אנו מבצעים אותו כעת באטליה, בגרמניה ובספרד.
רענן כהן
האם יש לכם נתונים על מספר התיירים המגיעים מכל אזור בארצות-הברית?

שי שי;

כן, יש לנו נתונים על-פי מדינות בתוך ארצות-הברית. כאשר הם נכנסים לשדה

התעופה בארץ, הם ממלאים טופס ובו כתובתם כולל המיקוד. על-פי המיקוד אנו יודעים

מאיזו מדינה באו.

רענן כהן;

האם תוכל להמציא לוועדה נתונים על התפלגות התיירות מארצות-הברית? הייתי רוצה

לבדוק זאת בהשוואה למדינות בהן פועלות לשכות תיירות ישראליות. אני רוצה להוכיח

שהשפעת המערכת הזו על התיירות הנכנסת היא שולית ביותר.

ש' שי;

תיווכח במצב הפוך. הקשר הוא ישיר.

היו"ר ד' תיכון;

יש קשר ישיר בין תקציב השיווק של משרד התיירות לבין מספר התיירים המגיעים

ממקומות בהם משקיעים כסף. היו שנים בהן לא רצו סוכני הנסיעות להציב פלקטים של

ישראל מחשש לפעולות טרור, וההשפעה על התיירות הורגשה.
רענן כהן
במזרח אין משרדי תיירות.

שי שי;

ובכל זאת הגיעו השנה 9000 תיירים מקוראה ו-9000 מיפן.היו"ר ד' תיכון;

איך אתם נעזרים בקהילות היהודיות במקומות בהם אין לשכת תיירות? האם נציגי

לשכת התיירות יוצאים לסיורים גם במקומות בהם אין משרדים? האם אתם נעזרים במשרדי

נסיעות מקומי ים?

שי שי;

ששת המשרדים האזוריים שלנו אחראים על אזורים גאוגרפיים. כל משרד אחראי על 6-7

מדי נות סמוכות.

היו"ר ד' תיכון;

אני מוכן להתערב אתך שנציג הלשכה בלוס-אנג'לס אינו מגיע אפילו פעם בשנה

ליוטה. האם אתם חושבים על פריסה אחרת מאשר עד כה?

שי שי;

אחת הגישות הנבדקות היא שניקח את כל המנהלים שלנו בצפון אמריקה ובמקום שנפזרם

על-פני ששה מקומות, נתרכז בארבעה ונמקם אותם בניו-יורק כאשר אחד מהם יהיה אחראי

על השוק היהודי, השני על השוק הנוצרי והשלישי על שוק הנופש. הם ייצאו מניו-יורק

לכל המקומות האחרים.
היו"ר ד' תיכון
השאלה היא איך אתם מרחיבים את הפריסה באמצעות משרדים מקומיים וארגונים

יהודיים.

שי שי;

ערכנו ניסוי בגרמניה ובהולנד, באמצעות ביקורי סוכנים. לקחנו ששה אנשי

מכירות של חברת שיווק מקומית, הבאנו אותם ארצה כדי שיכירו את אילת, החזרנו אותם

לשם וציידנו אותם בחומר פרסומי של אילת פלוס חוברות של סיטונאים, והם הסתובבו

מסוכן לסוכן עם החומר שקיבלו מאתנו, כולל תצוגות לחלונות ראווה וסרטים על ישראל.

זה נתן לנו פריסה גאו גרפית שאין טובה ממנה. זו השנה הראשונה בה מספר התיירים

המגיעים לאילת החל לעלות.

היו"ר די תיכון;

מבקרת המדינה אומרת כי לפני התקשרות עם גורמי תיירות ותיקים, יש לבחון אם

המשך התמיכה בהם יביא להגדלת מספר התיירים. אני לא מאמין שאינכם בודקים זאת מדי

שנה בשנה.
שי שי
זה נבדק מדי שנה בשנה.
היו"ר ד' תיכון
אני יודע שכל שנה אתם משנים את הסיוע שלכם.

שי שי;

בוודאי. יש שתי י גישות, אחת האומרת שיש לקחת את הסוכנים העובדים עם ישראל

באופן מסורתי ולעבוד רק אתם. התברר לנו כי בזמן האינתיפדה ומלחמת המפרץ, אלה היו

היחידים שהמשיכו לעבוד איתנו ("פלתורס" באנגליה ופול ביידלברג בפריז). מצד שני אם

תעבוד רק איתם, השוק של ישראל ישאר מצומצם ונתון בידיהם של יהודים וישראליםיורדים היושבים באותם מקומות. בכל שנה אנו מנסים לצאת ממעגל הסוכנים הוותיקים, אך

התברר כי הסוכנים החדשים עוזבים אותנו עם כל זעזוע, ושוב אנו נשארים עם הסוכנים

הוותיקים. החלוקה בין ותיקים להדשים היא מלאכותית ובלתי נכונה, וצריך להשאיר את

שקול הדעת למנהל הלשכה.

היו"ר ד' תיכון;

תקציב השיווק שלכם תמיד היה קטן ביותר, בשל הלוקי דעות תמידיים בין שר

התיירות לשר האוצר, בנושאים שאינם קשורים כלל לתיירות, ולכן התקציב לעידוד

התיירות בחו"ל הוא תמיד בלתי מספיק. למשרד התיירות היו אולי 5 אחוז מהתקציב שהיה

ליחידה שלי במשרד התמ"ס. כאשר אתה משווה את התמונה לכסף בשני המשרדים, אתה רוצה

לבכות.

י י הורוביץ;

מה שמצאו האנשים שלנו הוא שברוב הלשכות נחתמים כל שנה הסכמים עם גורמי תיירות

אחדים כבר שנים רבות, והם נהנים מתמיכת המשרד שנה אחר שנה. למשרד אין מידע בכמה

גורמים הוא תומך ברציפות במשך שנים, מספר השנים שהוא תומך בהם והאם כתוצאה מכך

גדל מספר התיירים ארצה. דוגמה בולטת לכך היא סוכנות בלונדון המקבלת סיוע מן הלשכה

כבר שמונה שנים ברציפות. בשנה שהתחילה באוקטובר 1991 והסתיימה בספטמבר 1992 נחתם

איתה הסכם, למרות הסתייגויות המינהל, ובו נקבע סיוע בסכום של 21 אלף ליש"ט, שהוא

כ-14 אחוז מסכום ההסכמים עליהם חתמה הלשכה בלונדון באורנה שנה. לדעת מבקרת המדינה,

לפני התקשרות עם גורמי התיירות הוותיקים, יש לבחון אם המשך התמיכה בהם יביא

להגדלת מספר התיירים הבאים באמצעותם ארצה, ולקבוע אם סכום התמיכה בהם הוא בהתאם

לגידול הצפוי. בדרך זו יוכל המשרד לעודד כניסת גורמי תיירות חדשים לענף ולהגדיל

את התיירות לארץ.

קודם ראינו שמשרד מבקר המדינה אמד את הסיוע שניתן להבאת תייר ב-1991 מארבע

מדינות באירופה באמצעות גורמי תיירות שונים. האומדן התבסס על תחזית, והוא מראה

שיש הפרשים ניכרים בסכומי התמיכה שניתנו לגורמי תיירות כדי להבי.א תייר ארצה, והם

נעו מחצי דולר ל-29 דולר.

מה שעניתם לנו אז שונה במקצת ממה שאני שומע עכשיו. מה שנאמר בדו"ח המבקר הוא:

המשרד הודיע כי הוא עומד לעשות הבחנה בין סוכנים ותיקים שיקבלו תמיכה בעיקר בעד

יוזמות חדשות, לבין סוכנים חדשים אשר יקבלו תמיכה כוללת. עם זאת, אם יהיה משבר

בתיירות, בדעת המשרד להמשיך לעודד את הסוכנים הוותיקים.

זוהי דרך הנראית גם לנו סבירה יותר.

רענן כהן;

מהי התמיכה שלכם באותו משרד?
ש' שי
אנחנו משלמים לו עד שליש מהוצאות הפרסום שלו, הוצאותיו על הפקת חוברות וארגון

סמי נרים על ישראל.
היו"ר ד' תיכון
תמיד תמצא שיש תחזיות לא נכונות. אני שמח על שהגדילו את תקציב השיווק של משרד

התיירות, ואני מקווה שגם השנה יגדילו את התקציב בהרבה. בתקציב שהיה להם, קשה היה

לפעול כפי שצריך.

בספרד ישנה עיר בשם ליאון ליד ויאדוליד, על הדרך שעברו הצליינים מביסקייה

לסאן דייגו דה קומפוסטלה. סאן דייגו היה אחד מתלמידי תלמידיו של ישו, אשר לקח צלב

באמצעותו חצה את צפון צרפת לא הרחק ממפרץ ביסקייה, והגיע עד החוף המערבי - לסאןדייגו דה קומפוסטלה. מגיעים לשם כל שנה מליוני תיירים, רק כדי ללכת בעקבות התלמיד

של ישו שהלך מצרפת לספרד. אני שואל את עצמי: מה הם מציעים שם לצליינים נוצרים,

שאנחנו לא יכולים להציע. אנחנו מציעים את האורגינל.

מבקר המדינה אומר כי המשרד אינו מכיר בכמה פעולות של גורמי תיירות ולכן לא

תמך בהן, על אף יכולתן להגדיל את מספר התיירים, כגון סיורים של כמרים וראשי

קבוצות המתהייבים להביא קבוצות תיירים מקהילותיהם. יש מקום לשקול הכרה בפעולות

כאלה ולסייע לסוכנים הפועלים בדרכים אלה. איך באירופה עושים את זה, ואנחנו לא.
ש' שי
המבקר מדבר בהערתו זו על דוגמה ספציפית. יש סוכנות נסיעות בגרמניה בשם

"ביבלישה רייזן", אשר מביאה כ-25 אלף צליינים לישראל כל שנה. החברה הזו מביאה

מדריכים מהארץ לגרמניה לשם מתן הרצאות. אנחנו לא יכולים לשלם את הוצאות הכיס של

המדריכים האלה בחו"ל. אמרנו לחברה הזו שאנחנו מוכנים לממן לה דברים אחרים, כמו

פרסומת, הוצאת חוברות וארוח בארץ.
היו"ר ד' תיכון
זוהי בעיה שולית בכשלון הגדול.
ש' שי
אני מסכים איתך: השוק הצלייני לא קיבל טיפול נכון ואינטנסיבי כמו שצריך.

לאחרונה יש בו טיפול הרבה יותר נמרץ, ובצפון אמריקה אנו משיקיעם בשוק זה בעיקר

ב"חגורת התנ"ך", ויש לכך תוצאות. מימצאי המכון לחקר התחבורה מוכיחים שיש מעבר

בולט מתנועת תיירות יהודית לתנועת תיירות צליינית, או שהגידול בתיירות היהודית

הרבה יותר איטי מהגידול בתנועה הצליינית. אני יכול להוכיח קשר בכל מדינה ומדינה

בין ההשקעה שלנו בפרסום ישיר לבין הגידול בתיירות.

עד לפני כמה שנים היתה לנו בעיה עם עידוד תיירות קתולית, משום שקיבלו איסור

מוחלט מהו ותיקן לבקר בישראל.
היו"ר די תיכון
אני נדהם מהדרך בה יצרו להם סיורי צליינות ללורד בצרפת, לפטימה בפורטוגל או

למג'וגורה ביגוסלביה. איך אפשר להשוות בין מקומות אלה לנצרת, בית-לחם או

לירושלים.
שי שי
ו-6 מליון איש מגיעים כל שנה לאובר-אמגאו בגרמניה, כדי לראות מחזה על צליבת

ישו.
היו"ר די תיכון
אני שואל את עצמי, מדוע אינכם לוקחים את עידוד התיירות הצליינית כאתגר. האם

יש לכם קשר עם רברנד סווגרט ואהרים?
שי שי
כן, בעיקר עם ריג'ווי שהביא ארצה כ-15 אלי איש. אנו מביאים עכשיו את

הפנטקוסטים ארצה לוועידה שישתתפו בה כ-8000 איש. היו מגיעים יותר, אילו היה איפה

לשכן אותם בירושלים.רענו כהן;

כמי שיש לו הערכה לשר התיירות, אני רוצה לומר; אפשר היה לקחת שני ישובים

ערביים כמו כפר קאנה למשל, שהרבה תיירות נוצרית מגיעה אליו. אפשר היה להפוך את

המעיין שם ואת כל האזור מסביב - וגם את הר תבור - לאזור תיירות. אפשר לפתה את

התיירות בישובים ערביים בהשקעה מינימלית.

שי שי;

אנו מוציאים עכשיו מאה אלף דולר על חומר פרסומי על נצרת.

רענן כהן;

אני מדבר על מקומות אחרים, לא על נצרת.

שי שי;

איני יודע את השובה לשאלתך.

היו"ר ד' תיכון;

נראה לנו שיש פוטנציאל עצום בתיירות. אנו רוצים לראות הרבה יותר, ומקווים שעם

הגדלת התקציבים שלכם, גם בתהום זה נגיע למהפך. מה יש לך לומר על הביקורת על לשכת

התיירות בגרמניה?

שי שי;

היה נסיון לשילוט הוצות בדיסלדורף, אך לא נערכנו היטב כדי לבדוק את תוצאותיו.

היו"ר ד' תיכון;

מה באשר לטיפול בתלונות של תיירים?

ש' שי;

רוב התלונות הן על בדיקות הבטחון שאינן בשליטתנו.

היו"ר די תיכון;

כבר אמרתי לבמה הברי-כנסת כי אנו חייבים לבקר את מה שקורה בתחום הבדיקות

הבטחוניות בנתב"ג, אשר מרגיזות את כולם. מנהל המכס אינו טמבל. הוא גם לא נולד

במכס, ולכן אינו חייב להגן על מה שקורה בשדה-התעופה. האם ניסיתם לבדוק את מה

שנוגע לדמי ההפקדה על מכשיר וידאו?

שי שי;

כל מה שהם הסכימו הוא להקל על המצב באילת.
היו"ר ד' תיכון
אני מציע שנבקר באולם היוצאים בשדה התעופה, ונראה מה קורה שם עם התיירים

וכיצד ניתן להרוס את התיירות במשך עשר דקות. אני מציע ששר התיירות יכנס לענין

הווידאו. אם יזמן אליו את מר זייף, אני משוכנע שיסכמו את הנושא תוך כמה דקות.י' הורוביץ;

פנינו אל מנהל המכס והוא אמר כי בהתחשב בשעורי המיסים הגבוהים הקיימים לגבי

מצלמות וידאו, יש צורך בהפקדה.

היו"ר ד' תיכון;

אנו מבקשים לשמוע דיווה על הפגישה שתתקיים בין שר התיירות למר זייף.

שי שי;

רשמתי לפני.
י י הורוביץ
80 אחוז מתלונות התיירים הן על בדיקות הבטחון. אם יש מצב בו שנתיים-שלוש לא

נותנים תשובה לתייר, העדר התשובה בוודאי ובוודאי לא יניח את דעתו.

שי שי;

כל מה שאני יכול לעשות הוא להעביר את התלונות לרשות המוסמכת.
היו"ר די תיכון
שורוהתי על-כך עם כל האחראים בנמל התעופה, והם טענו כי המצב נוצר בגלל מחסור

בתקציב. נוצרים תורים ואנשים מאחרים לטיסות. אני מציע שנקבע סיור בשדה התעופה,

כדי לראות נגה קורה.

מבקר המדינה אומר שדבורה גנני לקחה כסף שהיה מיועד לשיווק והעבירה להוצאות

מינהליות. האם זה עלול לקרות פעם נוספת?
ש' שי
זה לא יקרה יותר. היה כאן תקצוב לא נכון של סעיפי המשכורת.

היו"ר ד' תיכון;

למה יש לכם פלקטים שאינכם מחלקים, למשל בתולנד?
ש י שי
אני מקווה שהבעיה תיפתר תוך חצי שנה.

היו"ר ד' תיכון;
נאמר בביקורת
הנהלת החשבונות שהלשכות מנהלות אינה כוללת כרטיסי חובה וזכות.
שי שי
הפנינו את תשומת-לבן של הלשכות לכך. זה היה נכון אולי בשתיים-שלוש לשכות אך

לא בכולן. הגזברות מנסה להקפיד על-כך עכשיו.
היו"ר ד' תיכון
אנו רוצים תשובה בכתב על פריסת הלשכות שלכם.
ש' שי
נעביר לכם את המסמך שנקבל מארה"ב בעוד שבועיים.
היו"ר די תיכון
וגם לגבי אירופה המערבית. אני רוצה לדעת כיצד אתם מתקדמים בספרד. לא ברור לי

מדוע חזרת ופתהת את הלשכה דווקא במדריד.

ש' שי;

כי היה לנו שם משרד קטן שהיה הכי נוח להכנס אליו, אבל ההמלצה היתה לעבור

לברצלונה. בחצי השנה הראשונה זה לא התבצע, אך יכול להיות שנעשה זאת בשנה הבאה.

היו"ר די תיכון;

מדוע נמצאת הלשכה שלכם באמסטרדם ולא בבריסל?

שי שי;

ואז היו שואלים למה שם ולא באנטוורפן.
היו"ר די תיכון
מהיכן מגיעים יותר תיירים - מהולנד או מבלגיה?

שי שי;

ללא ספק מהולנד.

היו"ר ד' תיכון;

כמה פעמים בשנה יבקר מנהל הלשכה באמסטרדם בבריסל או באנטוורפן?
ש' שי
כאשר הייתי מנהל הלשכה באמסטרדם, כל חודש הייתי מבקר בבריסל ובאנטוורפן לפחות

פעם אחת. הסוכנות המרכזית שלנו באירופה יושבת באנטוורפן.

י י הורוביץ;

האם יש למשרד התיירות תכניות לפרוץ במספרי התיירים, מעבר לגידול שהיה השנה

והראוי לברכה?

היו"ר ד' תיכון;

תקציבי השיווק של התיירות גדלו השנה באופן משמעותי.
ש' שי
השנה נגיע לתקציב שיווק של קרוב ל-100 מליון שקל.
היו"ר ד' תיכון
המדינה לא הבינה ואינה מבינה עד היום שהתיירות היא בסדר קדימה עליון.שי שי;

גם בתקציב זה לא מדובר על פתיחת שווקים חדשים, אך נוכל לעבוד באותם מקומות

במסגרת תקציבית אחרת. נוכל להכנס גם לטלוויזיה בכמה מדינות באירופה, וזה יפתה

מבחינתנו עידן הדש. התהלנו בשבוע שעבר בפרסומת בטלוויזיה באנגליה, במסגרת הערוץ

הרביעי.
י' הורוביץ
האם יש תהזית לגבי מספר התיירים ב-1994?
שי שי
2 ורבע מליון.

היו"ר די תיכון;

כל שנה שלא מביאים בה 3 מליון היא כשלון.

נבקש ממשרד האוצר להגדיל את תקציב השיווק מעבר לסכום שתוקצב ל-1994.
ש' שי
יש לנו ויכוה גדול עם האוצר, אם להשקיע בשיווק או בתשתית.
היו"ר ד' תיכון
אני סבור שיש להשקיע בשיווק ולהוריד את מהיר סל התיירות בארץ.
שי שי
צריך להשקיע בבנית בתי-מלון.
היו"ר ד' תיכון
האם ביקרתם בקפריסין, כדי לראות מה נעשה שם בתהום התיירות?
שי שי
אמרו לנו שזה ייראה כשהיתות.
היו"ר ד' תיכון
צריך לראות מה נעשה באי נפה וקו נדרס.
י י הורוביץ
פרוספקטים ישנים על תיירות לאי נפה מתהילת שנות השבעים מציגים את המנזר הקטן

והכפר, ומדברים בגאווה על כ-300 הדרי מלון. היום הם צוחקים כאשר אתה אומר להם כמה

הדרי מלון יש באילת.
היו"ר ד' תיכון
צריך ללמוד מהם איך מעודדים תיירות. אני מודה לכם.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:40)

קוד המקור של הנתונים