ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 19/10/1993

מינהל הכנסות המדינה - מס הכנסה מחברות בפירוק (דו"ח 43 של מבקר המדינה. עמ' 37)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים