ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 06/09/1993

הצעה לסדר של חבר-הכנסת ע' לנדאו בעניין מע"ץ

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 113

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, כ' באלול התשנ"ג, (6 בספטמבר 1993). שעה 09:30

חברי הוועדה; ד' תיכון - היו"ר

עי לנדאו

מוזמנים; י' הורוביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

חי אליעד - משרד מבקר המדינה

אי גולדשטיין - משרד מבקר המדינה

אי שניצר - משרד מבקר המדינה

חי עילם - סגן מנהל מע"ץ לתכנון וכלכלה

יועץ משפטי; אי דמביץ

מזכיר הוועדה; ב' פרידנר

קצרנית; מרים כהן

סדר-היום; 1. הצעה לסדר של חבר-הכנסת עי לנדאו

בענין מע"ץ.1. הצעה לסדר של חבר-הכנסת ע' לנדאו בענין מע"ץ

היו"ר די תיכון;

הישיבה פתוהה. הצעה לסדר לחבר-הכנסת לנדאו, בבקשה.

ע' לנדאו;

אני מציע לסגור את הישיבה. אני מציע לקיים אותה כאשר יהיו כאן מנכ"ל מע"ץ

ודרג ראוי ממשרד הבינוי והשיכון.

היו"ר ד' תיכון;

הישיבה סגורה.

ע' לנדאו;

לפני כן יש לי עוד בקשה אחת, גם היא לסדר היום, בענין מע"ץ, הייתי קורא לזה

ביקורת מקצועית על מע"ץ, בנושאים של מבקרת המדינה. הבקשה היא לעשות ביקורת על

פוליטיזציה של מע"ץ ובקשת דו"ח ממבקרת המדינה על סוגיה זו. אני מבקש לדבר על אורגה

פרשה אומללה שבה מע"ץ הפכה להיות זרועה הארוכה של הממשלה, שמטעמים פוליטיים מסירה

שלטים משולי הכבישים, במקרה זה שלטים של "העם עם הגולן", במבצע מאורגן ומתוזמן,

כתוצאה מלחץ פוליטי.

אני מבקש להדגיש כאן ששנים ארוכות אנחנו רואים שלטים רבים מאד, מסוגים שונים,

לאורך כל הדרכים. זה הנוהג הקיים. ופתאום רואים את מע"ץ בזריזותה הרבה, רואים

שמורידים שלטים, ורק שלטים בעלי גוון מסויים. אני מסתובב הרבה בשרון, באזור

אבן-יהודה למשל, אני עדיין רואה היום שלטים שיש בהם פרסומת למוסכים, פרסומת

ל"ויזה", ועוד. באחרונה אני גם רואה שם שלטים "תן יד לשלום". אבל כבמטה קסם,

דווקא שלטים שיש בהם תווית פוליטית מסויימת, של "העם עם הגולן", הולכים ונעלמים.

אפשר לקחת דוגמה ממקום אחר. ניקח שוטר שעובר במקום שכתוב עליו "אין חניה",

אבל הוא כותב דו"חות אך ורק לחברי מפלגה מסויימת. הוא עובד על פי התורה, הוא

מקיים את החוק, אבל הוא בדיוק מי שעליו נאמר "נבל ברשות התורה".

החוק פירושו דין אחד לכולם. ומע"ץ לא רק עשה את מעשה הנבלה הזה, אלא בעצמו

מציב שלטי פרסומת לעצמו, שבמקום זה קם המחלף הזה והזה, בתאריך זה וזה, בהשקעה זו

וזו, והוא יסתיים בתאריך זה וזה. ועוד כתוב שם: סע בבטחון. אחת הסיבות שבגללן

החוק אוסר על הצבת שלטים עד מרחק של 80 מטרים מן הדרך, זה כדי שתשומת לבם של

הנהגים לא תוסח וכדי שיסעו בבטחון. וכאן דווקא מע"ץ היא זו שלא רק מפרה את החוק,

אלא גם מציבה את השלטים וגורמת אולי לבעיה של בטיחות בתנועה, לשיטתה. יש שם בזבוז

כספי ציבור. על פי תשובה שקיבלתי לשאילתה שלי הדבר הזה עלה עשרות אלפי שקלים.

אני מבקש לדעת: שעה שמע"ץ עושה את הדברים האלה, מדוע היא מסירה שלטים של אחרים?

לשם מה צריך את השלטים האלה?

יש כאן עוד תופעה מענינת. בשבועות האחרונים יד נעלמה מחקה את העלויות

הכספיות.
היו"ר ד' תיכון
היא מרקה אותן בצורה כזאת שכל אחד יכול לקרוא.ע' לנדאו;

אולי נשמע פה לפני סיום הישיבה איזו מלת הקדמה על השיקולים של מע"ץ בקשר

לפרשה הזאת, ומדוע מרוקו את העלויות.

עוד שתי הערות שקשורות בזה. ההתנהגות הזאת של מע"ץ הופכת אותה, בבואה לוועדה

לעניני ביקורת המדינה, לא לגוף מקצועי, אלא אדרבה, לגוף בלתי אמין, שצריך להסתכל

בזכוכית מגדלת במיוהד, אולי בטלסקופ, על תשובותיו, לבדוק במה הוא אמין ובמה הוא

מנסה להוליך אותנו שולל. אני פתאום רואה מע"ץ שמרכינה את הראש בפני השר הכי

פוליטי שהיה במשרד.

אני מבקש לקבל מאנשי מע"ץ תשובות לשתי שאלות: האחת, מי במשרד השיכון נתן את

ההוראה למע"ץ לעשות את הנבלה ההיא? והשניה, מי במע"ץ המשיך את ההוראה והעביר אורגה

כלפי מטה? כדאי שאנשי מע"ץ ידעו שעד היום היו מבחינה מקצועית אנשים שקנו את עולמם

בעבודה באמת מרובת שנים. יש מי שקונה את עולמו בשעה אחת, ויש גם מי שמאבד את

עולמו המקצועי במעשה אחד. אני מעונין לדעת מי האיש הזה במע"ץ, ואני מבקש שמבקרת

המדינה תיכנס לסוגיה הזאת.

היו"ר די תיכון;

אדוני סגן מנהל מע"ץ, אנחנו זימנו את מנכ"ל מע"ץ. יש לנו שאלות רבות על מה

שנעשה במע"ץ. נדמה לי שניתן להשוות את מע"ץ השנה למשרד הבינוי והשיכון לפני

שנתיים-שלוש. מיליארדי שקלים מושקעים בכבישים, ואנחנו לא יודעים מה קורה אתם.

אדרבה, אנחנו מקבלים כל מיני רמזים, בכתב ובעל-פה, על כך שקבלנים נבחרים מקרב

המקורבים, שאין מיכרזים, שאומדני העלויות מוטעים, ושכספים בעשרות מיליונים, שהם

כספי ציבור, משולמים שלא כדין.

אנחנו מייחסים חשיבות רבה לפרק שעוסק בתכנון וביצוע הרחבת דרך עכו-כרמיאל. זה

דו"ח קשה ביותר, שמוכיח איך לא בונים כבישים. מה גם שהכביש הזה, שתחילתו ב-1987,

עדיין לא הסתיים.

אני מוקיר מאד את מעמדך במע"ץ. אבל אנחנו מבקשים שיבואו לכאן מנכ"ל מע"ץ

ומנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. יש לנו הרושם שצריך היה להפריט את מע"ץ. במקום זה

מע"ץ הולכת וגדלה, שמנה, מבושמת מן השלטים והתצוגה שהיא מבצעת בכל רחבי הארץ,

בעיקר באזור המרכז, כשאזורי הפריפריה מושלכים ואיש לא מתייחס אליהם, שכן שם לא

עוברים מרבית האזרחים.

אני מתנצל על שזימנתי את האנשים. הוועדה תתכנס ביום שני הבא באותה שעה,

בהשתתפות מנכ"ל מע"ץ ומנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. אני מייחס לנושא הזה חשיבות

עליונה, משום גודל התקציבים שניתנו לנושא הזה בתקציב של השנה הזאת, ושיינתנו

בתקציב של השנה הבאה.

מר הורוביץ, האם יש לך מה לומר?

י י הורוביץ;

לא.

היו"ר ד' תיכון;

תודה רבה.חי עילם;

כבוד היושב-ראש, אני מבקש לומר רק משפט אחד. לדעתי נשמעו כאן דברים חמורים

מאד כלפי מע"ץ.

היו"ר ד' תיכון;

אני עומד מאחוריהם.

חי עילם;

אני חושב שהדברים מוגזמים מאד. הייתי אומר שאנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו

באופוריה מבחינת העבודה. כי שנים רבות חיכינו עם התכניות, כדי שנוכל לבצע את

המשימות שלנו. סוף סוף ניתנה לנו האפשרות לכך, כאשר העובדים שלנו ממשיכים לעבוד

באותם התנאים שעבדו בהם כל השנים. הם לא קיבלו שום תוספת מאמץ, שום תוספת

ייחודית, ואנחנו עובדים ממש מסביב לשעון, כאשר אנחנו כפותים לכל הנהלים של שירות

המדינה, הן מבחינת תנאי העבודה, הן מבחינת שכר. ואנחנו פשוט מחזיקים את האנשים

כדי שבאמת יבצעו את המשימות שלהם. יכול להיות שפה ושם מפרשים את המעשים בצורה זו

או אחרת. על כל הדברים האלה יש לנו תשובות. אבל באופן כללי הייתי אומר שלדעתי לא

מגיע לנו היום לשמוע את הדברים האלה, כאשר אנחנו נמצאים באמת בעיצומו של מאמץ

אדיר מבחינת האנשים, ואני מדבר על כל הרמות, החל מהרמה של ההנהלה, ועד לפועלי

האספלט שעובדים בשטח.
היו"ר די תיכון
אדוני, לא ירדת לסוף דעתי. לכן אפנה את תשומת לבך לשני הדו"חות האחרונים של

מבקרת המדינה שעוסקים בפעולות של משרד הבינוי והשיכון בשנתיים האחרונות. דומני

שהטענות שלך נשמעו באותה תקופה על-ידי המשרד: כולנו נסחטים, כולנו עובדים קשה,

ללא תוספות שכר, משימה שלא היינה כדוגמתה מאז הקמת המדינה. ובכל זאת אני אומר לך

שהכל צריך להיעשות תוך סדר, הכל צריך להיעשות תוך כדי בקרה. ואתם מצפצפים על

כולם. אני אומר לך מתוך בדיקה אישית, אתם מצפצפים על כולם וחושבים שמותר לכם

לעשות הכל בשם אווזה מטרה שהוצגה בפניכם. לכן אני מבקש לראות כאן את מנכ"ל מע"ץ

ואת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:45).

קוד המקור של הנתונים