ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 28/06/1993

עיכוב בהליכי המכרז לקבלת זיכיון הפעלת הפרסומות בקול-ישראל - הצעת ח"כ ד' מגן; שידורי פרסומת בקול-ישראל - מעקב מעמ' 763 בדו"ח 41 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 96

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, ט' בתמוז התשנ"ג (28 ביוני 1993). שעה 14:30

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר ד' תיכון

שי יהלום

די מגן
מוזמנים
מ' קירשנבאום - מנכ"ל רשות השידור

מ' ינון - יו"ר רשות השידור

נ' כהן - יועץ משפטי

מ' לוי - סמנכ"ל כספים

א' חייק - מנהל קול-ישראל בערבית

א' נדב - מנהל קול-ישראל בעברית

כ' שלום - מישנה ליועץ המשפטי

מ' רפאלי - יועצת השרה לעניני תקשורת

י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקרת המדינה

ב' גייסט - מישנה למנכ"ל

ד' ברנדרייס - משרד מבקרת המדינה

ר' ברעלי - " " "

ע' ברלינסקי - מנכ"ל משרד הכלכלה

יועץ משפטי; א' דמביץ

מזכיר/ת הוועדה; בי פרידנר

קצרנית; ת' בהירי

סדר-היום; שידורי פרסומת בקול-ישראל - מעקב מעמ' 763 בדו"ח

41 של מבקר המדינה;

עיכוב בהליכי המכרז לקבלת זכיון הפעלת הפרסומות

בקול-ישראל - הצעת ח"כ דוד מגן;שידורי פרסומת בקול-ישראל - מעקב מעמ' 763 בדו"ח 41 של מבקר המדינה

עיכוב בהליכי המכרז לקבלת זכיון הפעלת הפרסומות בקול-ישראל - הצעת ח"כ ד' מגן

היו"ר ד' תיכון;

אני מברך את מנכ"ל רשות והשידור על הופעתו הראשונה בוועדה. רשות הדיבור

לחבר-הכנסת דוד מגן.

ד' מגן;

מדו"ח 41 של מבקר המדינה אנו למדים שב-1961 נחתם הסכם בין מדינת ישראל לבין

הברת שירותי פרסומת בשידור, בדבר הענקת שידורי פרסומת. ככל הידוע לי, החוזה נחתם

ללא מכרז והחברה קיבלה זכיון בלעדי. באותו דו"ח אנו קוראים כי עשר שנים לאחר-מכן,

ב-1971. החוזה הזה חודש. ב-1981 חודש החוזה שוב, לעשר שנים נוספות, שוב ללא מכרז

וללא בדיקת הצעות אחרות. אנו נמצאים היום ב-1993. כאשר מזה 32 שנים ישנה חברה איות

אשר זוכה בחוזה המסתכם בעשרות מליוני שקלים, מכה חוזה שנחתם ללא מכרז. גם אם

החוזה הזה הוארך ב-1981 בעשר שנים, ולמעלה משנתיים לאחר אווזה תקופה הוא עדיין

מתבצע. מבקרת המדינה כותבת כי לפני כשלוש שנים, בספטמבר 1990. ההליט הוועד המנהל

של רשות השידור לבטל את ההסכם עם שירותי פרסומת בשידור. חלפו קרוב לשלוש שנים

ממועד ההחלטה, ואותו גוף ממשיך להעניק אותם שירותים אשר מתבטאים בכסף רב. יחס

הרווחים של רשות השידור הולך ויורד, בעוד שיחס הרווחים של אותה חברה ממשיך לעלות.

הדבר החדש היחיד הוא שלאחר תזכורות רבות ולאחר התבטאות די בוטה של ועדת השרים

לתיאום ומינהל לפני כשנתיים, אושר חוק המאפשר לרשות השידור לפרסם מכרז ולנתק את

ההתקשרות עם שפ"ב, חברה איתה היא קשורה מזה שלושים וכמה שנים. לפני כשבוע וחצי

קראתי ב"גלובס" ידיעה כי אחת החברות אשר ענו על המכרז פנתה לבית-המשפט, בדבר אי

בהירותו או אי חוקיותו של המכרז. במשך שלושים ושתיים שנים מתנהל הענין בצורה

עקומה, במשך שלוש שנים מנסה רשות השידור לבצע החלטה שקיבלה, על מנת לעמוד בנורמות

סבירות - וכאשר היא יוצאת במכרז, הוא לא ברור ולא תקין. רק בהתערבות בית-המשפט,

אני מבין שהמכרז תוקן.

אני חושב שהתופעה הזו ראויה לגינוי ולביקורת. אנו רשאים בהחלט לבדוק מה קרה

בין 1981 להיום, ואנו נתבעים לברר מה קרה בין ספטמבר 1990 - מועד קבלת ההחלטה

ברשות השידור - להיום. גם אם היה נמוק או תרוץ שדרוש שינוי ברקיקה, לאחר שהליכי

הרקיקה התנהלו בעצלתיים, המכרז היה צריך להיות ברור ולא לעורר חשד שהוא תפור.

צריך היה להימנע מלהביא את הנושא לבית-המשפט. יש לי חשדות שאולי גורם הקשור ברשות

השידור מנסה להכשיל אווזה, משום שכל הפרשה תמוהה ואולי גם חשודה.

היו"ר ד' תיכון;

לא הייתי בארץ כאשר הענין התרחש. אתמול קראתי בעתונות כי מישהו פנה

לבית-המשפט המחוזי, ובסך-הכל טען שלא היה סיפק בידו להכין כהלכה את השתתפותו '

במכרז, ובית-המשפט נענה לבקשה.

ד' מגן;

לפי מיטב ידיעתי, פניתו לבית-המשפט היתה על-כך שהתנאים הנדרשים הם לגמרי לא

ברורים.

שי יהלום;

אני רוצה להבדיל בין שני דברים: אני מזדהה עם כל מה שכתוב בדו"ח 41 של מבקרת

המדינה, ולכך התייחס גם חבר-הכנסת דוד מגן. הנושא השני הוא הנושא האקטואלי, ואני

מסתמך על ידע אישי כחבר ועדת החינוך, אשר ליוותה את החוק ואת התקנות אשר קדמו

למכרז. אני חושב שהכל נעשה כדין. החוק אושר, התקנות אושרו והמכרז פורסם. אני חושב

שאסור לנו לדון בענין, משום שהוא נדון היום בבית-המשפט. ממה נפשך? שופטבית-המשפט המחוזי נתן עוד שבועיים, אשר צריכים להסתיים בעוד כמה ימים. עשרות

אנשים ביקשו את טפסי המכרז, והמכרז עצמו בסדר. דבר אשר נדון בבית-המשפט,

והשופט פסק לגביו כפי שפסק, כאשר אנו נמצאים באמצע תקופת המכרז - תהיה זו טעות

לדון בו.

כאשר המכרז יסתיים ומישהו 'השוב שמשהו נעשה לא בסדר, אז נוכל לדון בכך. בשלב

זה אסור לנו כוועדה לדון בנושא.

מ' ינון;

אני תומך בכל מילה שאמר חבר-הכנסת שאול יהלום. לאחר שעברנו את מה שעברנו,

וועדת החינוך דנה בנושא במהלך ארבע-חמש ישיבות, יכול היה גם חבר-הכנסת דוד מגן -

אם היה לו ענין בנושא - להיות מעודכן ואף להשתתף בפרטי הפרטים. ועדת החינוך של

הכנסת ישבה על-כך שבעה נקיים, עם היועצים המשפטיים של משרדי המשפטים, התקשורת

ורשות השידור. בית-המשפט נזף בעותרים, אך בסופו של דבר האריך בשבועיים את מועד

המכרז. הוא הוסיף ואמר כי הוא סומך בענין זה על רשות השידור. הלכנו בעקבות

דבריה של מבקרת המדינה, ועם כניסתי לתפקידי הרמתי טלפון ליושב-ראש הקודם של ועדת

ההינוך, וביקשתי ממנו לסיים את חקיקת החוק אך הוא סירב בכל מיני תירוצים. הוא דחה

זאת לכנסת הבאה, ולא אכפת היה לו שרשות השידור תישאר ללא פרסומת, הפסד של 50-60

מליון שקל לשנה. בכל שלב של החקיקה והתקנות, היינו צריכים לקבל את אישורה של

ועדת החינוך. לשבחו של יושב-ראש ועדת החינוך הנוכחי, אני יכול לומר כי הוא טיפל

בענין ברצינות. הבר' הוועדה העלו רעיונות נוספים, ואנו שיתפנו פעולה. רק לאחר כל

התהליך הזה יצאנו למכרז. אחת מתוך 19 החברות אשר ענו על המכרז, פנתה אל בית-המשפט

המחוזי. אלה דברים אשר קוראים כל יום, האם זה מראה שאנחנו לא בסדר?

אני חושב שזו גישה בלתי הוגנת, לאחר שהשקענו עבודה רבה בנושא. אנו מקווים

לסיים את המהלך הזה תוך שבוע עד עשרה ימים. ב-1 ביולי תיפתחנה המעטפות, ותוך שבוע

עד עשרה ימים "קבע הזכיין. לקחנו יועצים כלכליים, לקחנו יועץ משפטי חיצוני,

ועשינו הכל על מנת שלא יטענו כלפינו אותן טענות שנטענו כלפי הערוץ השני.

אני חושב שהצגת הענין כפי שהציגו חבר-הכנסת דוד מגן, היתה נכונה אולי לפני

עשרים-שלושים שנה, אך לא היום. בשנת 1981 הייתי חבר הוועד המנהל, ונותרתי בדעת

מיעוט כאשר הצעתי אז לבטל את הזכיון. פרופסור ירון אשר היה אז יושב-ראש הרשות,

דווקא היה עם הרוב. אני מקווה שאוכל ליישם את השינוי תוך עשרה ימים.

היו"ר ד' תיכון;

זכותו של חבר-הכנסת מגן לבקש לקיים דיון בנושא, אבל לאחר שקראתי את קטעי

העתונות בנושא, אני מציע שנידחה את המשך הדיון עד לאחר שוועדת המכרזים תתכנס

ותפרסם את מסקנותיה. אם יהיה לך רצון - נוכל לחזור ולדון בנושא לאחר-מכן. מבקרת

המדינה עוקבת אחר הנושא, כפי שנכנסה לנושא הערוץ השני, אם תחשוב שישנם דברים

שאינם מתיישבים עם הסדר הציבורי. תמיד תעמוד לך הזכות לפנות לוועדה.

ד' מגן;

מטרתי היתה לא רק לקיים דיון אלא גם להתריע ואולי להרתיע. לא היתה לי כוונה

לבקר את יושב-ראש רשות השידור שנכנס לתפקידו לפני שנה וחצי או שנתיים, אלא להצביע

על תופעה הקשורה לביקורת המדינה. רק הבוקר במסגרת ועדת מישנה בראשה אני עומד,

בענין הנוגע למשרד העבודה והרווחה, גם מבקרת המדינה וגם אני חשבנו שתקופת זמן בת

שלוש שנים לעריכת רפורמה, היא תקופת זמן סבירה. יש כאן סרבול של המערכת ואי

התייחסות רצינית להערות המבקרת או נציב תלונות הצבור. אני סבור כי הממשלה על כל

זרועותיה יכולה לפעול הרבה יותר מהר. במשך קרוב לשלוש שנים פועלים כדי ליישם את

המלצות מבקרת המדינה בנושא זה, ואני חושב שהדבר אומר דרשני.

לרשות השידור יש הרבה מאד כלים כדי לבקר את עבודת הכנסת, כולל יושב-הראש

הקודם של ועדת החינוך והתרבות. אם עיכב פעולה שמטרתה היתה לקדם את המינהל התקין

במערכת, אפשר היה לבקר אותו.היו"ר ד' תיכון;

כל מה שקשור ברשות השידור בבית הזה, אינו זוכה לסיקור.

ד' מגן;

איני מקבל את הטענה שיושב-הראש הקודם של ועדת החינוך לא ביצע את מלאכת

הרקיקה. כדאי שאנשי רשות השידור ידעו כי הוועדה עוקבת אחר התקדמות המכרז, ואנו

מקווים כי בעקבותיו ייחתם החוזה עם החברה שתיזכה במכרז.

אני רוצה להעלות על נס את הפעולה של רשות השידור, בעקבות ידיעה שהתפרסמה

ב"ידיעות אחרונות" לפני כשבוע. על-פי אותה ידיעה היתה הטלוויזיה אמורה לסקר

בשידור ישיר את טכס הצגת הישגי הממשלה. איני יודע אם היתה או לא היתה כוונה כזו,

עובדה שהטכס לא שודר בשידור ישיר. אם אני סוקר את יומן השבוע האחרון ואת החדשות

של ליל אמש, אני מקווה כי להדה בושס לא תהיה סיבה לחזור על ביקורת שכתבה לפני

שלושה שבועות. אני רוצה לצטט מדברים שאמרתי במליאת הכנסת: "זה אינו מצטייר לי

רק כשיקול עריכה מוטעה. מאליה עולה השאלה האם גם עכשיו בימי מוטי קירשנבאום,

מופעלת בטלוויזיה צנזורה פוליטית מכוונת. מי אחראים לה ומי כלול ברשימה השחורה

של מחלקת החדשות". אני מאמין, לאור השיפורים האחרונים במחלקת החדשות, שבעידן של

מוטי קירשנבוים ובעידן בו חברי ממשלה בדמות שולמית אלו ני ואמנון רובינשטיין

מתרעמים בישיבות הממשלה על חוסר איזון פוליטי וקיפוח האופוזיציה, הגענו לימים

טובים. אני מקווה ומאמין שהמגמה הזו תימשך.

היו"ר ד' תיכון;

אני רוצה להזכיר למר ינון כי בשעתו קיבלנו את מסמך נקדי וקבענו אמות מידה.

האם תגישו לנו בקרוב דו"ח נוסף בענין זה?

ד' מגן;

הדברים שהקראתי נאמרו בעת דיון בקריאה מוקדמת של הצעת החוק האומרת כי נציב

הקבילות ימונה על-פי חוק. השרה אלוני תמכה בענין, והיום יש ויכוח אם הדיון יימשך

בועדת החוקה, בוועדת החינוך או בוועדת הכלכלה.
היו"ר ד' תיכון
מיכל, מה קרה בינתיים?

מ' רפאלי;

השרה דיברה עם חבר-הכנסת חגי מירום. על-פי דבריה, היא לא הציגה כלל אפשרות

שהדיון יתקיים בוועדת החינוך, אלא בוועדת הכלכלה או בוועדת החוקה.

ד' מגן;

ישבתי היום בוועדה והרשיתי לעצמי לייצג אותה. לחבר-הכנסת מירום יש חבר בוועדת

החינוך, והוא ביקש להתייעץ איתו.
מ' רפאלי
את ההתייעצות הוא עשה לפני שדיבר עם השרה. הנושא נסגר בשיחה ביניהם.
היו"ר ד' תיכון
קבענו הסדר בענין מסמך נקדי, עד שהענין יעוגן בחקיקה, ואני רוצה לדעת אם הוא

נשמר.

מ' ינון;

יאיר אלוני הוא האומבודסמן, והוא אמור לפרסם דו"ח.

היו"ר ד' תיכון;

אני מבקש שתבדקו את הענין, ותודיעו לנו אם ההסדר נמשך או עבר מן העולם.

(הישיבה ננעלה בשעה 15:00}

קוד המקור של הנתונים