ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 11/05/1993

חוק מבקר המדינה (תיקון - טיפול בדו"ח נפרד), התשנ"ב-1992(הצעת חוק של חבר-הכנסת ד' מגן)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים