ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 25/01/1993

מינוי יושבי-ראש לוועדות המשנה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 58

מישיבת הוועדה לעני ני ביקורת המדינה

יום שני, גי בשבי התשנ"ג, 25.1.93. שעה 15.15.
נכחו
חברי הוועדה: ד' תיכון - היו"ר

ר' זאבי

עי לנדאו
מוזמנים
י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה
מזכיר הוועדה
ב' פרידנר
קצרנית
מרים כהן
סדר-היום
מינוי יושבי-ראש לוועדות המשנה

של הוועדה לעניניי ביקורת המדינה.מינוי יושבי-ראש לוועדות המשנה
היו"ר ד' תיכון
עלינו למנות יושבי-ראש לוועדות המשנה של הוועדה לעניני ביקורת המדינה.

הצעתי לגבי יושבי-ראש ועדות המשנה היא: יושב-ראש ועדת המשנה לעניני צה"ל

ומערכת הבטחון יהיה חבר-הכנסת עוזי לנדאו: יושב-ראש ועדת המשנה לנושא תאגידים

ממשלתיים - חבר-הכנסת יורם לס; יושב-ראש ועדת המשנה לעניני דו"ח נציב תלונות

הציבור - חבר-הכנסת דוד מגן; יושב-ראש ועדת המשנה לנושא רשויות מקומיות - חבר

הכנסת חיים אורון; ויושב-ראש ועדת המשנה לעניני צרכנות - חבר-הכנסת רענן כהן.

ההרכב של ועדת המשנה לדו"חות מבקר המדינה על קהיליית המודיעין עדיין לא נקבע.
ר' זאבי
פניתי אליך בכתב מיד כשהודעת על מינוי ועדות וביקשתי להיות חבר בוועדת

המשנה לדו"חות הביקורת על קהיליית המודיעין.
היו"ר ד' תיכון
עדיין לא קבענו את הוועדה הזאת. אנחנו רוצים לפתור קודם את הבעיה של האשם

מחאמיד.
ר' זאבי
אני מדבר על חברות בוועדת המשנה הזאת.
הי וייר די תיכון
אנחנו עוד נחזור לענין הזה. ועדת המשנה הזאת עדיין לא מאויישת.
רי זאבי
אבל בדף שהוגש לנו יש שמות של חברי ועדת המשנה לענין קהיליית המודיעין.
היו"ר ד' תיכון
אז אני מודיע שהיא עוד לא מאויישת. עוד אין שמות.
רי זאבי
כשיהיו שמות, אני מבקש להיות חבר בה.
הי וייר די תיכון
בסדר. רבותי, אנחנו מאשרים את ההצעה לגבי יושבי-ראש ועדת המשנה כפי

שהבאתי אותה. תודה רבה לכם.

(הישיבה נסתיימה בשעה 15.20).

קוד המקור של הנתונים