ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 18/01/1993

הצעה להרכב ועדות המשנה בוועדה לענייני ביקורת המדינה ועדת משנה לענייני צה"ל ומערכת הבטחון ועדת משנה לנושא תאגידים ממשלתיים; מינוי ועדות המשנה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 54

מישיבת הוועדה לעניני ביקורת המדינה

יום שני, כ"ה בטבת התשנ"ג, 18.1.93, שעה 14.30.
נכחו
חברי הוועדה; די תיכון - היו"ר

שי יהלום

מזכיר הוועדה; בי פרידנר

קצרנית; מרים כהן

סדר-היום; מינוי ועדות המשנה.מינוי ועדות המשנה

היו"ר די תיכון;

עלינו לאשר את הרכב ועדות המשנה. ההצעה להרכב ועדות המשנה של הוועדה

לעניני ביקורת המדינה מונחת לפנינו. האם יש למישהו התנגדות להרכב המוצע? אם

אין התנגדות, אנהנו מאשרים את ועדות המשנה, והן יכולות לצאת לדרך.

(ההצעה להרכב ועדות המשנה של הוועדה לעניני ביקורת המדינה מצורפת

לפרוטוקול. ראה הנספח).
שי יהלום
אני ביקשתי תוספת.

בי פרידנר;

חברי-הכנסת יהלום וזאבי רוצים להיות חברים בוועדת המשנה לדו"חות מבקר

המדינה על קהיליית המודיעין.

היו"ר די תיכון;

בשלב זה הוועדה הזאת עדיין לא מוקמת.
שי יהלום
אבל כאשר היא תוקם?
היו"ר די תיכון
אז נדבר על זה.
הוחלט
לאשר את הרכב ועדות המשנה הבאות:

ועדת משנה לעניני צה"ל ומערכת הבטחון;

ועדת משנה לנושא תאגידים ממשלתיים;

ועדת משנה לעניני דו"ח נציב תלונות הציבור;

ועדת משנה לנושא רשויות מקומיות;

ועדת משנה לעניני צרכנות.
היו"ר די תיכון
את המינוי של יושבי-ראש ועדות המשנה נאשר בישיבה ביום שני הבא.

תודה רבה לכם. .

(הישיבה נסתיימה בשעה 14.35).הצעה להרכב ועדות המשנה בוועדה לענייני ביקורת המדינה

ועדת משנה לענייני צה"ל ומערכת הבטחון ועדת משנה לנושא תאגידים ממשלתיים

ח"כ עוזי לנדאו ח"כ יורם לס

ח"כ חיים אורון ח"כ אלכס גולדפרב

ח"כ אלכס גולדפרב ח"כ שאול יהלום

ח"כ אלי דיין ח"כ יוסף עזרן

ח"כ רחבעם זאבי ח"כ דדי צוקר

ח"כ שאול יהלום ח"כ דן תיכון

ח"כ רענן כחן

ח"כ דוד מגן

ח"כ אפרים סנה

ח"כ יוסף עזרן

ועדת משנה לענייני דו"ח נציב תלונות ועדת משנה לנושא רשויות מקומיות

הציבור

ח"כ דוד מגן ח"כ חיים אורון

ח"כ אלכס גולדפרב ח"כ אלי דיין

ח"כ יורם לס ח"כ רחבעם זאבי

ח"כ האשם מחאמיד ח"כ דוד מגן

ח"כ האשם מחאמיד

ח"כ רוני מילוא

ועדת משנה לענייני צרכנות ועדת משנה לדו"חות מבקר המדינה

על קהיליית המודיעין

ח"כ רענן כהן ח"כ דן תיכון

ח"כ שאול יהלום ח"כ חיים אורון

ח"כ דדי צוקר ח"כ עוזי לנדאו

ח"כ דן תיכון ח"כ יורם לס

ח"כ רוני מילוא

ח"כ אפרים סנה

קוד המקור של הנתונים