ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 29/12/1992

הוצאות בגין כספים יחודיים - עמ' 11 בדו"ח מס' 42 של מבקר המדינה, חלק א' - חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה ביחס לגילוי הסכמים בין סיעות בדבר הקצאת כספים מאוצר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים