ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 28/07/1992

בחירת יושב-ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 1

מישיבת הוועדה לעניני ביקורת המדינה

יום שלישי. כ"ז בתמוז התשנ"ב, 28.7.92, שעה 12.30.

נכחו: יו"ר הכנסת ש' וייס

חברי הוועדה; חי אורון

א' גולדפרב

ר' זאבי

שי יהלום

רענן כהן

עי לנדאו

י י לס

די מגן

ר' מילוא

ד' צוקר

ד' תיכון
מוזמנים
שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

רי קפלן - מנהלת לשכת יו"ר הכנסת

י' עמיקם - ראש אגף הסברה וקשרי חוץ

שי יצחקי - ממונה על עניני עתונות
יועץ משפטי
א' דמביץ
מזכיר הוועדה
בי פרידנר
קצרנית
מרים כהן
סדר-היום
בחירת יושב-ראש הוועדהבחירת יושב-ראש הוועדה

יו"ר הכנסת שי וייס;

בוקר טוב לכם. על פי המסורת הפרלמנטרית המקובלת, ההסכמית, הוועדה המסדרת

היא שמציעה את מסגרת הוועדות. בגלגול שני ועדת הכנסת מאמצת את ההמלצות,

וממליצה על יושבי-ראש הוועדות.

ההמלצה המקורית של ועדת הכנסת היתה לבהור את חבר-הכנסת רוני מילוא ליושב

ראש הוועדה. מאחר שחל שינוי על רקע הנסיבות החדשות, והמועמד הוא חבר-הכנסת דוד

מגן, הפניתי את תשומת לבם של חברים לכך שאנחנו חייבים לקבל לכך אישור פורמלי

מוועדת הכנסת. אני מניח שהיא לא תכביד ושהדברים ילכו באופן שוטף.

באופן מקרי לגמרי ועדת הכנסת עומדת להתכנס היום בשעה אחת ורבע. אני ממליץ

שאנחנו נבוא בדברים עם יושב-ראש ועדת הכנסת שהענין הזה יועלה שם, שוועדת הכנסת

תאשר את ההמלצה לבחור את חבר-הכנסת דוד מגן ליושב-ראש הוועדה, ואז נחזור לכאן

מהר ככל האפשר כדי להמליץ על חבר-הכנסת דוד מגן כראש הוועדה, בהנחה שאתם תבחרו

אותו.

רענן כהן;

אדוני היושב-ראש, האם אי אפשר להפוך את הסדר, שאנחנו נאשר פה את בחירתו

של חבר-הכנסת מגן ליושב-ראש הוועדה, ואחר כך זה יבוא לוועדת הכנסת? בכך נקצר

את הדרך.
יו"ר הכנסת שי וייס
לא, אין דבר כזה. כי תיאורטית ועדת הכנסת יכולה לא להסכים. היא המליצה על

חבר-חכנסת רוני מילוא, והיא יכולה להתעקש ולדבוק בהמלצתה המקורית. ולי אסור

בכלל לשער מה תהיה החלטת ועדת הכנסת.

באופן פורמלי מזכיר הכנסת מביא את הענין לוועדת הכנסת. כאמור, ועדת הכנסת

עומדת להתכנס לישיבה בעוד זמן קצר. אני ממליץ שהענין יועלה שם, אני מניח

שוועדת הכנסת תאשר את זה, והוועדה הזאת תתכנס שוב בשעה אחת וחצי. אני מודה

לכם.

די תיכון;

השיחה הזאת היא אמנם בלתי רשמית, אבל אני מבקש להציב על סדר היום בקשה

לחוות דעת בענין הסתבכותה של קופת-חולים.

יו"ר הכנסת ש' וייס;

עוד אין יושב-ראש לוועדה ואין ישיבה. אני מציע לך להמתין עד שייבחר יושב

ראש.

אני מודה לכם.

(הישיבה נסתיימה בשעה 12.45).

קוד המקור של הנתונים