ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 21/12/1994

החזר רכוש יהודי במזרח אירופה שנלקח מהיהודים בזמן השואה ע"י הנאצים, ואחר כך הולאם ע"י הקומוניסטים

פרוטוקול

 
ועדת כספיםמס' כנסת 13

מסי פרוטוקול 149פרוטוקול חסר

קוד המקור של הנתונים