ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 03/10/1994

היערכות משרד הקליטה לקראת הדיונים בתקציב קליטת העלייה לשנת 1995

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים