ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 22/06/1994

אישור מסקנות הוועדה בנושא: ילדי תימן - הצעה לסה"י של חה"כ ר' כהן וד' מנע

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס 122

מישיבת ועדת העליה והקליטה

מיום רביעי. י"ג בתמוז התשנ"ד - 22 ביוני 1994. שעה 30;08
נכחו; חברי הוועדה
עי זיסמן -היו"ר

אי זנדברג
מוזמנים
חה"כ רענן כהן

מזכירת הוועדה; וי מאור
קצרנית
שי צהר

סדר-היום; אישור מסקנות הוועדה בנושא; ילדי תימן - הצעה לסדר היום
של חברי הכנסת
רענן כהן ודוד מנע.
אישור מסקנות הוועדה בנושא
ילדי תימן - הצעה לסה"י של חה"כ ר' כהן וד' מנע

היו"ר עי זיסמן;

אני מכתבד לפתוח את ישיבת רוו ועדה המכתנסת יהום כדי לאשר את מסקנות הוועדה

בנושא ילדי תימן, בעקבות הצעה לסדר היום של חברי הכנסת רעהן כהן ודוד מנע,

שהועברה אלינו ממליאת הכנסת.

מזכירת הוועדה וילמה תקרא את מסקנות הוועלדה.

וי מאור;

(קוראת מסקנות הוועדה).

רענן כהן;

אני מציע למחוק את סעיף 3 במסקנות הוועה, כי לדעתי הוא מיותר ואין הוא

תורם דבר לנושא שבו אנו דנים. אינני חושב שהוועדה צריכה להסיק מסקנות בדבר

הצורך לחפש רכוש ונכסים וכיו"ב, והיא צריכה להתמקד רק בנשוא ההצעה לסדר היום

שהועברה אליה.

סעיף 1 במסקנות הוועדה הוא סעיף חשוב ביותר, וסעיף 2 הוא המרכזי והעיקרי,

ואין לדעתי להוסיף על שני הסעיפים האלה דבר.

היו"ר ע' זיסמן;

הערתוכ של חבר הכנסת רענן כהן נראית לי, ואני מקבל אותה. אנחנו מוחקים

איפוא את סעיף 3 ממסקנות הוועדה.

אחרי מתן פסק הדין של בית המפשט העליון, בשבתו כדין דין גבוה לצדק, גברה

התסיסה ב קרב ציבור יוצאי תימן, וגם בקרב הציבור הישראלי כולו, סביב הנושא

הזה. אנחנו נניח את מסקנות ועדת העליה והקליטה בנדון על שולחן הכנסת, ואני

מקווה שנצליה לשכנע את ראש הממשלה לאמצן.

נראה לי שזו הדרך הטובה ביותר להרגיע ולהשקיט את הרוחות ולהגיע לידיעת

האמת שבה מעוניינים כולם.

אני מודה לחבר הכנסת רענן כהן שהעלה את הנושא. אנחנו נפעל בדרכים

המתאימות כדי להוציא לפועל את מסקנות הוועדה.

רענן כהן;

אדוני היושב שראש, האם אתה חושב שנוכל לבקש פגישה עם ראש הממשלה כדי

להביא בפניו את המסקנות האלה של הוועדה? אני מעלה זאת מפני שאני חושב שזה יתן

ביטוי נאמן להרגשת כולנו אודות גורלם של ילדי תימן שנעלמו.

הי ו"ר ע' זיסמן;

זמן קצר אחרי שהוועדה הגיעה למסקנות האלה שוחחתי עם ראש הממשלה ואמרתי לו

שאנחנו מבקשים להפגש אתו בענין זה. אני מציע את ההרכב הבא של המשלחת שתיפגש
בענין זה עם ראש הממשלה
חברי הכנסת רענן כהן, אביגדור קהלני ועוד שני חברי

ועדה שנקבע לצורך זה.אי זנדברג;

אני מציע להוסיף אחרי המלים "מסדר היום הציבורי" שבשורה השניה בפיסקה
שניה בעמוד ראשון את המלים
"ובשנים האחרונות מצאה את ביטויה בהתארגנויות של

אזרהים רבים מקרב עולי תימן ואחרים, שתובעים לחקור את הפרשה, ואף התאגדו

בדרכים שונות, עתרו לא פעם לבית המשפט וארגנו הפגנות וכינוסים רבים".

היו"ר עי זיסמן;

התוספת הזאת מקובלת עלי.

הבר הכנסת זנדברג, אם אתה מסכים למחיקת סעיף 3 במסקנות הוועדה, כפי שהוצע

על ידי חבר הכנסת רענן כהן, אנחנו יכולים לאשר את המסקנות עם שני התיקונים

הנ"ל.
אי זנדברג
אין לי שום התנגדות לכך שסעיף 3 שבמסקנות הוועדה יימחק.

הוחלט - לאשר מסקנות הוועדה בנושא ילדי תימן, בתיקונים הנ"ל.
היו"ר עי זיסמן
אני מודה לכם. ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:00)

קוד המקור של הנתונים