ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 18/10/1993

דיווח נציג ראש הממשלה, על המתרחש בחבר העמים ומצב היהודים שם

פרוטוקול

 
ועדת כ0פיםמסי כנסת לן

מסי פרוטוקול -\\פרוטוקול חסר

קוד המקור של הנתונים