ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 20/07/1993

מצב היהודים ביוגוסלביה

פרוטוקול

 
ועדת כספיםמסי כנ0ת 13

מסי פרוטוקול 68פרוטוקול חסר

קוד המקור של הנתונים