ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 19/07/1993

דיווח נציג משרד ראש הממשלה על יהדות המצוקה

פרוטוקול

 
ועדת כספיםמס' כנסת 13

מס' פרוטוקול 67פרוטוקול חסר

קוד המקור של הנתונים