ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 27/07/1992

בחירת יושב-ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת העליה והקליטה

יום שני, כ"ו בתמוז התשנ"ב (27 ביולי 1992). שעה 12:30
נכוחו
יו"ר הכנסת ש' וייס

חברי הוועדה; עי זיסמן -היו"ר

י י בא-גד

אי גור

מי לובלסקי

ג י שגיא
מוזמנים
מזכיר הכנסת ש' יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

מזכירת הוועדה; וי מאור.

קצרנית; עי הירשפלד

סדר-היום; בחירת יושב-ראש הוועדה.בחירת יושב-ראש הוועדה

יו"ר הכנסת ש' וייס;

בוקר טוב לחברי ועדת העליה והקליטה. אני מתנצל על האיחור, משום שאני עובר

מוועדה לוועדה.

חברי ועדת העליה והקליטה של הכנסת ה-13, על-פי החלטות הוועדה המסדרת, שהיא

הוועדה אשר משבצת את חברי הכנסת ומעצבת פחות או יותר את הלגו המסובך של כנסת קטנה

עם הרבה מאד מפלגות ועם הרבה מאד ועדות - ואנחנו נוהגים לקבל את ההמלצות, כי זו

הדרך היחידה לפתוח את עבודת הכנסת באווירה של הסכמה לגבי כללי המשחק - על-כן,

על-פי אווזה המלצה וברצון רב אני מביא לכאן את ההצעה שאושרה על-ידי ועדת הכנסת

הבוקר, להמליץ על ידידי חבר-הכנסת עמנואל זיסמן כיושב-ראש ועדת העליה והקליטה של

הכנסת ה-13.

מי תומך בבחירתו של חבר-הכנסת עמנואל זיסמן כיושב-ראש הוועדה? האם יש

מתנגדים? אין. יש נמנעים? - אין-

הצבעה

ההצעה לבחור בחבר-הכנסת עי זיסמן ליושב-ראש הוועדה נתקבלה
יו"ר הכנסת ש' וייס
חבר-הכנסת עמנואל זיסמן, נבחרת ליושב-ראש ועדת העליה והקליטה של הכנסת ה-13.

אני רוצה לברך את חבר-הכנסת זיסמן. חבר-הכנסת זיסמן היה חבר-כנסת פעיל מאד

בכנסת ה-12. אחת הפעילויות של חברי-הכנסת באה לידי ביטוי בערוץ פרלמנטרי מאד

ססגוני ומאד אפקטיבי, והוא הצעות דחופות לסדר-היום. אני יודע שחבר-הכנסת זיסמן

גילה רגישות מי וחדת לירושלים, על כל המכלול, בענייני- בטחון ובענייני עליה במידה

רבה מאד. ירושלים גם קלטה עולים רבים מאד.

חבר-הכנסת זיסמן, כמוני גם הוא עולה, ובאיזה שהוא שלב עלינו לארץ. אני רואה

בוועדה זו עוד כמה חברים שעלו לארץ. על-פי ההרכב המצומצם שאני רואה כאן אני בטוח

שאתם תעשו עבודה יוצאת מן הכלל.

י י בא-גד;

יש גם מקומיים? גם מי שנולד בארץ יכול להתגאות?
יו"ר הכנסת ש' וייס
כן, פה ושם יש אפילו מקום לא רק למקומיים, אפילו לכנענים.

אתה מקבל חברים עתירי- נסיון, גם אם הם לא היו קודם חברי-הכנסת, מחנכים

ואנשים פעילים מאד בהסתדרות הכללית בנושאים אלה. מזכירת נעמ"ת, חברת-הכנסת מאשה

לובלסקי וחברי-הכנסת אפרים גור, שגיא ובא-גד, שאני חושב שכל אחד מהם שרצה להצטרף

לוועדה זו, הנושא קרוב ללבו, הוא הנושא המוביל והמרכזי של מדינת ישראל בשנים

הקרובות, שהכל כרוך סביבו, והוא נושא העליה והקליטה. אני מאחל לכם בכל לבי

הצלחה. הפורום שלך.
היו"ר ע' זיסמן
אני מודה לך.

חברי הוועדה, אנחנו נקיים מחר ישיבה רק עם עצמנו, בה נקבע מועדים להתכנסות,

נהלי עבודה, ונחפש דפוסי פעולה והתנהגות אשר יהפכו את הוועדה הזאת לצוות אחד

שהנושא מאחד את כולם.

י ו "ר הכנסת ש' וייס;

סליחה, אני נאלץ לעזוב.

ע' זיסמן;

אדוני היושב-ראש, אני מודה לך גם על האיחולים וגם על הברכות.

י ו "ר הכנסת ש' וייס;

בהצלחה.
מזכיר הכנסת שי יעקבסון
בהצלחה.

ע' זיסמן;

אני מקווה שבישיבה מחר בשעה 12 ישתתפו כל 11 חברי הוועדה, אבל בינתיים קבענו

כמה דברים.
י י בא-גד
אמרו לנו שהישיבה מחר תהיה עם שר הקליטה.

היו"ר ע' זיסמן;

לא, הפגישה עם השר תתקיים ביום שני הבא בשעה 12.00, והישיבה תימשך שעתיים.

ישיבות הוועדה יתקיימו בימים שני ושלישי, ולפעמים גם בימי רביעי. בדרך-כלל

יש שתי ישיבות בשבוע, בימי שני ושלישי. הזמנים נקבעים כפועל יוצא בתיאום עם יתר

הוועדות, כששתי הוועדות החשובות הן ועדת החוץ והבטחון וועדת הכספים, וגם יש

הוראות של נשיאות הכנסת ויושב-ראש הכנסת. בכנסת ה-12 הנוהג היה שישיבות הוועדה

התקיימו בין השעות 11 עד 2. אבל מאחר שבשעה 11 מתקיימות ישיבות של ועדת החוץ

והבטחון ושל ועדת הכספים, ההצעה היא, ומחר נביא דבר יותר מגובש, שאנחנו נקיים שתי

ישיבות. בשבוע הבא כבר יהיו לנו שתי ישיבות: הראשונה עם השר יאיר צבו, ולמהרת,

בשעה 1.30 עם שמחה דיניץ. דרך אגב, שמחה דיניץ, מסיבות שונות, בשנים האחרונות לא

תופיע בפני ועדת העליה והקליטה.
י' בא-גד
זה ברור כבר שבשבוע הבא יתקיימו שתי ישיבות? בשבוע הבא יהיו ישיבות כנסת?היו"ר ע' זיסמן;

כן. כעת ברור שהכנסת תעבוד עד ה-5 באוגוסט. ייתכן שנשיאות הכנסת תציע היום

לוועדת הכנסת לעבוד עוד שבוע אחד, עד ה-12 באוגוסט, אבל אין עדייו החלטה סופית.

אני אומר זאת על-סמך הדברים שנאמרו הבוקר בישיבת ועדת הכנסת. כמו-כן לא ברור

עדייו כמה זמן תימשך הפגרה. יושב-ראש הכנסת היוצא, חבר-הכנסת שילנסקי, הציע

שהפגרה תהיה בת שבועיים. אני חושב שהיא תימשך הודש-ימים, אם הכנסת תצא לפגרה ב-5

באוגוסט ותחזור בספטמבר. אם נצא לפגרה ב-12 באוגוסט, הפגרה תהיה קצרה יותר, כי

לקראת סוף ספטמבר מתחילים החגים.

הישיבה עם שר הקליטה תימשך שעתיים. אני קבעתי אתו פגישה מוקדמת כדי לתאם אתו

כמה דברים. בכל ישיבה יהיו הרצאה, שאלות ותשובות וגם דיוו. חברי הוועדה יתבטאו

ויביעו את עמדתם. בישיבה לא יהיו שאלות ותשובות בלבד אלא היא תתחלק כך שחברי

הוועדה יוכלו להביע את דעותיהם.

יש יתרון בכך שבישיבה נוכחים 5 חברים, כי אז לא תהיה הגבלה של זכות הדיבור.

אני יודע, למשל, שבקדנציה הקודמת היו בוועדת החוץ והבטחון 27 חברים, היינו נרשמים

ובקושי 8 או 10 חברי ועדה הגיעו לכלל ביטוי של ממש.

מחר אני אביא בפניכם שורה של נושאים שהייתי רוצה שהם יובאו לבירור ולדיון

בוועדה, ולאחר-מכן אשמח לשמוע על נושאים שאתם תרצו להעלות לדיון, במידה ויהיו

כאלה.

אי גור;

יש כאלה.

היו"ר ע' זיסמן;

נוסף לכך, הוועדה תקיים. סיורים וביקורים. אני כבר אומר לכם שאחד הנושאים

הבוערים הוא העברת הטיפול של יוצאי אתיופיה מהסוכנות היהודית לידי הממשלה ב-1

בספטמבר. הנושא של יוצאי אתיופיה הוא נושא רגיש מאד, עדין ופרובלמטי מאד, וכפי

שאתם יודעים הבוקר התבשרנו על שביתה. אבל אני רוצה לתאם את זה עם שר הקליטה,

והוא יתייחס לכך בדיון שנקיים כאן.
מ' לובלסקי
אדוני היושב-ראש, אני מבקשת את סליחתך. אנחנו צריכים להמשיך לקבל הסבר

ותידרוך בקשר לנהלים של הכנסת.
י י בא-גד
היות ואנחנו משתתפים בוועדות נוספות, אני מבקש, אם אפשר, פחות או יותר לתאם

את הזמנים.
ו י מאור
לכן קבענו את הישיבות לשעה 12.
עי ז יסמן
הישיבות יתקיימו בין השעות 11 ל-2, אבל מחר נחליט יחד כנראה על השעה 12.י' בא-גד;

כי ועדת החינוך והתרבות החליטה לקיים ישיבות בשעה 9 בבוקר.
גי שגיא
אנהנו נהיה מאד יעילים ותמציתיים. אני חושב שנמצה את הדיונים. אם לא, תמיד

אפשר להמשיך למחרת את הדיון, אם רוצים, אבל כשיטה אני חושב שרצוי שיהיה לנו מועד

קבוע.

היו"ר ע' זיסמן;

את השעה נקבע יחד מחר.
מי לובלסקי
בהצלחה.
היו"ר ע' זיסמן
אני לא רוצה לעשות זאת תחת לחץ. מחר נקבע שעות קבועות. הימים הם קבועים -

שני ושלישי.

י י בא-גד;

תודה רבה, ובהצלחה.

אי גור;

אנחנו מברכים אותך ומאחלים לך הצלחה.

היו"ר ע י זיסמן;

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים