ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 17/03/1992

בקשה לדיון חוזר בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 4), התשנ"ב-1992

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים