ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 11/02/1992

מועד סיום כנס החורף - יום א', 22 במרץ 1992, י"ז באדר ב' התשנ"ב; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; שונות; שחרור מחובת הנחה - חוק רשות השידור (הוראת שעה), התשנ"ב-1982

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 283

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. ז' באדר אי התשנ"ב (11 בפברואר 1992). שעה 00;09

נכחו- יושב-ראש הכנסת ד' שילנסקי
חברי הוועדה
היו"ר ח' קורפו

שי ו ייס

א' ויינשטיין

ר' זאבי

אי לין

י י מצא

י' שפרינצק

י' שריד

מזכיר הכנסת שי יעקבסון

מוזמנים;

סגן מזכיר הכנסת ד' לב

מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית - ת' אדרי

אי הראל - יו"ר רשות השידור

אי מקל - מנכ"ל רשות השידור

נ' כהן - יועץ משפטי, רשות השידור

מי לוי - סמנכ"ל לענייני כספים, רשות השידור

י' בראל - מנכ"ל הטלוויזיה

אי נדב - מנהל הרדיו

יועץ משפטי;

צ' ענבר

מזכיר/ת הוועדה;

אי בן-יוסף

קצרנית;

י י חובב
סדר-היום
א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר

דחיפות הצעות לסדר היום.

ב. שחרור מחובת הנחה (רווק רשות השידור (הוראת שעה), התשנ"ב-

1992.

ג. מועד סיום כנס החורף.

ד. שונות.ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

רזי ו"ר הי קורפו

אני פותח את ישיבת הוועדה. לפנינו ערעורו של הבר הכנסת אלי דיין על אי הכרה

בדחיפות הצעתו בנושא "מטען הנפץ שהתפוצץ בקיבוץ נצרים".

אדוני, סגן היושב-ראש, בבקשה.

ש' וייס

זה מקרה מאד מצער, לדאבוננו זה חלק מהחיים כאן. יש לנו כל שבוע תקלות

ופגיעות ושפיכות דמים, ויש פה דחיפות קבועה. על כן, לדעתי, זה בעצם כבר חלק מן

העני ן.

היו"ר ח' קורפו

מי בעד הערעור?

הצבעה

בעד - 1

נגד - רוב

הערעור הנ"ל לא נתקבל

היו"ר חי קורפו

לפנינו ערעור של חברת הכנסת שולמית אלוני על אי הכרה בדחיפות הצעתה בנושא:

"האונס בצבא".

בבקשה, אדוני סגן היושב-ראש.

שי וייס

הממשלה הבהירה לנו שיש היום היום שני משפטים בענין זה בצבא. הנשיאות

בנושאים כאלה נוקטת עמדה קצת מעבר לשיקול אם דחוף או לא. דחיפות אין פה, זה לא

פתאום שזה התגבר, להיפך עכשיו זו תקופה שיש מעט מקרים יחסית בשנה האחרונה. אלא

אנחנו חושבים שהרצון הטוב שיש אצל אלה שמעלים את זה יוצרת אווירה של מעין הכפשה

סטריאוטיפית, כך גם לא אהבנו כאשר פתאום היו הצעות בנושא עולות מרוסיה בנות ליווי,

לא אישרנו, השתדלנו לא לעודד הצעות כאלה כי התוצאה היא בעצם הכפשה סטריאוטיפית

כוללת גם אם זאת לא הכוונה של בעלי ההצעה.

היו"ר חי קורפו

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

ה צ ב ע ה

הערעור הנ"ל לא נתקבל

שחרור מחובת הנחה - חוק רשות השידור (הוראת שעה), התשנ"ב-1982

היו"ר חי קורפו

אני מקדם בברכה את אנשי רשות השידור. הוועדה קיימה אתמול דיון בקשת הממשלה

לפטור מחובת הנחה הצעת חוק שהביאה בענינכם. הוועדה לא השתכנעה בצורך הדחוף בעניןהזה, והחלטנו לשוב היום ולשמוע אתכם, שמא תשכנעו אותנו ואז נוכל לתקן את העיוות

שאולי עשינו אתמול.

בבקשה, מר הראל.

אי הראל

אדוני, חברי הכנסת, אנחנו רוצים להסב את תשומת לבכם שבגלל סיבה שאינה תלויה

ברשות השידור עד לרגע זה לא הורכבו מוסדות רשות השידור, אין ועד מנהל, אנחנו

פועלים רק עם מלואה, ועל פי החוק הסמכות לתקציב ולאגרה היא רק בידי הוועד המנהל.

אנחנו נמצאים במצב שהתקציב הסתיים, אנחנו פועלים ללא תקציב וללא הכנסה.

במידה ולא ייגמר הענין באופן דחוף ביותר לא נוכל בסוף החודש הזה להמשיך ולהפעיל

את רשות השידור.

לכן, באה הצעת החוק ליצור מצב שיסמיך את ועדת הכספים של רשות השידור -

היו"ר ח' קורפו

זאת חקיקה כהוראת שעה.

א י הראל

- כהוראת שעה, אך ורק כדי שנוכל לאשר את התקציב ואת האגרה. גם אז עוד לא

נגמרת הפרוצדורה. אנחנו הולכים אז לממשלה ולכנסת עם התקציב ועם האגרה. אך כל זמן

שאין גוף שמציע את התקציב והאגרה אין גם דיון לא בממשלה ולא בכנסת.

לכן, אחרי דיונים ממושכים עם היועץ המשפטי ועם שר החינוך והתרבות הגענו

למסקנה שהפתרון היחיד עד שיסתיים התהליך הזה של הרכבת המוסדות לאפשר לנו באמצעות

חקיקה של הוראת שעה להסמיך את ועדת הכספים של רשות השידור לשמש בסעיפים אלה במקום

הוועד המנהל, כל שאר הפרוצדורה איננה משתנית, הדיון בכנסת על התקציב ועל האגרה

מתקיים כמשמעותו בחוק באופן יסודי.

היו"ר חי קורפו

הדיון יתקיים בוועדת הכספים.

א י הראל

הדיון יתקיים בוועדת הכספים ובממשלה. כל הפרוצדורה נשארת כפי שהיא.

לגבינו על יום שעובר הוא מכריע, מפני שכאשר אין גביית אגרה אין שום הכנסות

פרט מתשדירי שירות שזו הכנסה קטנה ביותר.

אנהנו מאד מבקשים לאפשר להביא את זה לכנסת באופן הדהוף ביותר. במידה ואתם

תאשרו את זה היום וזה יוגש למליאה תוכל ועדת החינוך לקיים מחר את הדיון הראשון,

והתהליך הזה ייגמר בתחילת השבוע הבא.

י י שריד

למה הדחיפות?

א י הראל

משום שמהראשון בחודש ינואר כבר איננו גובים אגרה, אין שום הכנסה, וכל יום

מבחינה זו קובע ומכריע.י' שריד

למה הכנסת צריכה להוציא לממשלה את הערמונים מהאש. אם לממשלה יש בעיה, שתפתור

את הבעיה.

הי ו"ר רו' קורפו

לממשלה אין בעיה, לרשות השידור יש בעיה.

א' מקל

לממשלה וגם לכנסת יש ענין בהמשך השידורים של הטלוויזיה. זה אינטרס של כל

הציבור, יש פה ענין של שידורים ממלכתיים. אנחנו מצויים במצב שתוך זמן קצר ביותר

ייפסקו השידורים בהעדר מימון.

י' שריד

הממשלה צריכה להיות מעוניינת.

א י הראל

חבר-הכנסת פורז פנה ליועץ המשפטי לממשלה, איים בבג"ץ - בצדק - לשנות את

הרשימה שעמדה להיות מוצעת על ידי שר החינוך והתרבות. רק על ידי פנייתו של חה"כ

פורז התעכבה הגשת הרשימה. כלומר, על סמך הנקודה הזו של פסילת רשימה של חברים

שהוגשה על ידי השר, נוצר מצב שכל הפרוצדורה של המינוייה נדחתה ואיש לא יודע מתי זה

יסתי ים.

שי וייס

לי לא היה שום קושי גם אתמול להצביע עבור הענין הזה, גם הצבעתי. אני באמת

חושב שראשית אנחנו לא צריכים להיכנס לכל השאלה של השידורים אם הם מוצאים חן

בעינינו או לא, כפי שהיה אתמול נסיון להיכנס לזה. אולי ועדת החינוך תעסוק בזה,

אני מסופק אם היא מסוגלת לזה אבל פורמלית זה תפקידה. לנו יש כאן תפקיד פרוצדורלי
לגמרי, והוא לעסוק בשניים
1) תום לב - אפשר היה להגיש את זה לפני חודשיים. אי

אפשר להגיד שרק עכשיו הסתבר שעוד לא הושלם תהליך המיסוי; 2) האם לא יהיה סיפק

לחברי הכנסת להתכונן לדיון הרציני בנושא הזה אם ברגע האחרון ינחיתו עליהם חוק כזה

מסובך, יש מקרים כאלה כמו תקציב וכדומה, אך במקרה הזה הנימוק הזה לא עומד.

כפי שהצעתי אתמול אני מציע גם היום לאשר להם את הבקשה, מה עוד שבמקרה זה

הכל ענין של המערכת הציבורית ולא הממשלתית. אנחנו אנשי הציבור, אנחנו בנינו

מבנה חוקתי שמחייבת, ואנחנו כמפלגות לא מסוגלים לאייש אותו בדרך שתעמוד במבחן

המבוגרות המינימלית של החוק. אני מצוי קצת בענין ונדמה לי ששר החינוך נהג בתום

לב, אין שם מפד"ל בענין הזה - יש שם ענינים אחרים - ועל כן אנחנו צריכים לאפשר לתם

את זח כדי שירוצו וכדי שיתקיימו. כאתמול זאת דעתי גם היום.

היו"ר חי קורפו

מי לעריכת רביזיה להחלטה שלנו מאתמול?

הצבעה

ההצעה לערוך רביזיה - נתקבלה

היו"ר חי קורפו

ובכן, אנחנו עורכים רביזיה.מי להיענות לבקשת הממשלה לפטור את ההוק מחובת ההנהה כדי שאפשר יהיה להביא

אותו בכל הקריאות?

הצבעה

הבקשה לפטור את הצעת הוק רשות השידור מהובת הנהה בכל הקריאות - נתקבלה

מועד סיום כנס החורף - יום אי, 22 במרץ 1992, י"ז באדר בק התשנ"ב

הי וייר הי קורפו

אני מקדם בברכה את כבוד י ושב-ראש הכנסת. אנו שבים לנושא שעסקנו בו אתמול,

יציאת הכנסת לפגרה מוקדמת בגין מערכת הבהירות שהוקדמו ל-23 ביוני, כ"ב בסיוון

התשנ"ב. דוברי כנסת חזרו ושאלו על שום מה היציאה המוקדמת לפגרה, על כן הזמנו את

מנכ"לית ועדת הבהירות שתציג בפנינו מפי הגבורה את תקופת הזמן הדרושה להם

להתכוננות לבחירות. תחילה נשמע את כבוד יושב-ראש הכנסת, בבקשה.

יו"ר הכנסת די שילנסקי

הגברת תמי אדרי, מנכ"לית ועדת הבחירות תציג את השימוש במקום לצורך עבודת

ועדת הבהירות המרכזית. לא הייתי אומר שזה אמנם הדבר הקובע שהרי אפשר היה להשיג

מקום חילופי, אך מאז קיום הכנסת נהוג שלפני הבחירות הכנסת יוצאת לשלושה חודשים של

פגרת בהירות, ואני התעניינתי מה הן הסיבות לכך. פעם אחת האריכו את המושב בשבוע

עד עשרה ימים וכפי שסופר לי זה אכן גרם ל"בלגן", כי הסתובבו בבנין גם עובדי ועדת

הבהירות המרכזית, וזה לא היה לכבוד הכנסת כי חברי לא הופיעו לישיבות אלא היו

עסוקים במערכת הבחירות בשטה. המעטים שהגיעו לא דיברו לענין אלא ניהלו את מערכת

הבחירות שלא היה סיפק בידם לנהל בשטה, הם לא התייחסו ברצינות לחוקים שהועלו אלא

הציגו את מערכת התעמולה של המפלגה אותה מייצג הדובר.

לכן, הבאתי את הצעת הנשיאות לנהוג לפי הקיים, לצאת לשלושה חודשי פגרה קודם

הבחירות. זה הנוהג פרט לאותו מקרה שהזכרתי.

שי יעקבסון

זה היה בזמנו של היושב-ראש סבידור, ב-1981 דומני,

יו"ר הכנסת די שילנסקי

היות ובפועל ה-22 הוא יום ראשון, ואילו יום רביעי שלפניו הוא יום תענית אסתר

ויש הרגשה לא טובה לסיים את המושב בפועל דווקא בתענית אסתר, לכן הייתי מבקש לאשר

החלטה שב-18 בחודש הכנסת לא תשב, ואז נסיים את המושב יום אחד קודם ה-17 בחודש, יום

שלישי פעמיים כי טוב, יום שמקובל כיום מזל, שיהיה לכולם מזל.

היו"ר ח' קורפו

תודה. הגברת תמר אדרי, בבקשה.'

ת' אדרי

מבחינת ועדת הבחירות - בכל מערכת בחירות אנחנו עוברים לקומה החמישים למשך

שלושה חודשים לפני הבחירות. זאת אומרת, הפעם זה צריך להיות בשבוע של ה-23 במרץ,

ביום ראשון ה-22 במרץ. הוועדה אמנם פועלת כל הזמן אך עתה היא התחילה כבר לעבודה

במלוא הקיטור בחדר וחצי, והאנשים מפוזרים במשרדיהם או שעובדים בבית.תמיד קיבלנו את הקומה שלושה חודשים לפני הבחירות. לדוגמה, אנחנו חייבים להלק

את הטפסים להגשת רשימות מועמדים למפלגות לפחות חודשיים לפני הגשת רשימות המועמדים,

וכך תמיד נהגנו. זאת אומרת, הכי מאוחר אנחנו חייבים להתחיל לחלק את הרשימות ב-15

במרץ. בהדר וחצי הקטן שיש לנו אנחנו בכלל לא יכולים לעשות את זה. ברגע שאנחנו

מקבלים את הקומה אנחנו מסוגלים לעבוד כמו שצריך. גם כל שמונה עזרה הוועדות

האיזוריות מתחילות לעבוד שלושה חודשים לפני הבחירות, וכך נהוג בכל מערכת בחירות.

היו"ר ח' קורפו

מזכיר הכנסת, בבקשה.

שי יעקבסון

אני מבקש סליחה, אני פה אמרה את פי היושב-ראש, לא הייתי פה שבוע ימים. אני

הייתי מציע שהוועדה תישאר בהחלטתה הקודמת שב-5 באפריל יוצאים לפגרה ולא להזדקק

להחלטה הדשה. אמנם זה שבוע אחז- פחות מאשר שלושה הודשים אבל זה לא ישבש את סדרי

העבודה הרגילים, ואז הכנסת תצא לפגרת הפסח ולא תשוב לעבודה עד הבהירות. אינני

יודע מה הטעם בקיצור של שבוע ימים אחד, מה זה מוסיף. ועדת הבחירות היא במיצר, היא

במיצר כאשר נותנים לה את כל הבכין, אז בשבוע ימים אחד היא תוכל להסתדר. כך נראה

לי.

היו"ר חי קורפו

תודה. חבר-הכנסת שריד.

י י שריד

כמובן שעל פי הנוחות האישית של כל אחד מאיתנו - מערכת בחירות - היה עדיף

לקצר את המושב במידת האפשר, וזה יכול היה להיות רעיון לא רע. אבל, במחשבה שנייה

אני חושב שזה רעיון רע.

מדובר בלמעלה משלושה הודשים, זו תקופה ארוכה ביותר. אין לזה אה ודוגמה בשום

מקום בעולם. בשום פרלמנט אין דבר כזה שבמשך שלושה הודשים אין פרלמנט. זה לא

שלושה חודשים, זה הרבה יותר, כי אחר כך יש בחירות, ואחריהן אין כנסת - פורמלית

תמיד יש כנסת - לא מכנסים את הכנסת, יש תאריך שמכנסים אותה לאחר מכן, לפי מיטב

זכרוני זה הרבה זמן אחרי הבחירות.

שי וייס

עשיתי חשבון שהכנסת תשוב לעבודה בסוף אוקטובר, זה קרוב לשבעה חודשים.

היו"ר חי קורפו

אחרי הבחירות ב-23 ביוני הכנסת תתכנס ולאחר מכן תצא לפגרת הקיץ.

שי וייס

שבועיים בין פגרה לפגרה.

י י שריד

הציבור לא יבין את כל הנפתולים, הציבור יבין שבמשך שבעה הודשים לא מכנסים את

הכנסת.

לענין ועדת הבהירות המרכזית - חבר-הכנסת וייס אמר את זה אתמול ואני חוזר על

דבריו - יש לי אליה כבוד רב, אך היא משהו בעולם בענין זה. במדינות גדולות, נניחמדינה כמו אנגליה הכל הולך הריבה יותר קצר - כעבור שלושה שבועות יש בהירות, ולא

שמעתי תלונות. תנסו פעם, תראו שתצליחו. מכל מקום, אני לא בעד כל הסידור הזה,

ואולי ועדת הבהירות המרכזית צריכה לשבת במקום אהר והכנסת לא צריכה לשמש לה פונדק.

בשים לב לעובדה שהכנסת יכולה להיות שלא במועצתה במשך תקופה ארוכה מאד, אני

מציע קודם כל לתת לענין להתנהל על פי לוח הזמנים המקורי, ז"א ה-25 באפריל. הערת

ביניים לענין תענית אסתר - יש ענין של תקדים. הכנסת לא יושבת יותר מדי, יש לה הרבה

מועדים, הרבה רגלים, הרבה שמחות, במשך 44 שנים עובדים בתענית אסתר, והרי אנחנו

יודעים על פי נסיוננו שאת הנעשה את להשיב - פעם אהת מחליטים שבתענית אסתר לא

עובדים כבר לא יעבדו ביום הזה.

יו"ר הכנסת די שילנסקי

יש משהו סימלי ביום העבודה האחרון.

היו"ר חי קורפו

זה פיצוי על מיעוט האנשים בכנסת ביום הזה.

י י שריד

ככל שנגיע יותר לאפריל יהיו יותר אנשים, משום שפריימריז נגמרים קודם. לפי

זה היה בכלל צריך לפזר את הכנסת בפברואר שהוא החודש של שיא המאבקים גם במפלגת

העבודה גם בליכוד.

הצעתי בנושא זה, מאחר ואנחנו מועדים לתקופה בלתי סבירח של שמחות ופגרות -

אני מציע גם להתכנס במאי לשבועיים.

אומר היושב-ראש שהיו חוקים שהדיפו ריח כבד של בחירות. לפי מיטב זכרוני,

אלא היו חוקי ממשלה, אז מן ראוי לבקש מן הממשלה לא להביא חוקים כאלה. בקדנציה

הקודמת הובא חוק משוחררי צה"ל.

שי וייס

זה ריטואל קבוע.

י י שריד

אם לא שיביאו כל מיני מן הסוג הזה, צריך לקבוע כלל שבכלל אין הצעות חוק

חדשות. כי ברור לגמרי שאדם שחיכה ארבע שנים ופתאום יש לו איזו הברקה דווקא בחודש

האחרון, מצדי אין לזה משמעות. צריך לקבוע, אני חושב שז צריך להיות אפילו בתקנון,

שבמשך שלושה ארבעה חודשים לפני בחירות הכנסת עוסקת אך ורק בהצעות חוק שכבר עברו את

קריאותיהן הראשונות. אין להניח שאדם שהגיש הצעת הוק שנה שנתיים קודם השב כבר אז

על תאריך הבחירות, ואם הוא כל כך מרחיק ראות אז מגיע לו...

הצעות חוק לא צריכות לבוא בכלל. להיפך, על הכנסת לסיים עוד כמה דברים

שמונחים על שולחנה, ואם היא תנהג כך אין חשש שיועלו אותם חוקים כפי שציין

היושב-ראש.
זו הצעתי
1) יושבים עד ה-5 באפריל; 2) לכנס את הכנסת למשך שבועים

בחודש מאי.שי וייס

רוב הדברים שרציתי לאמר נאמרו על ידי חה"כ יוסי שריד, אני בכלל לא חושב של

הנימוק הזה שהעבודה ערב הבחירות תהיה כולה תהיה "בחירות "MINDEDזה לגבי דידי לא

נימוק שצריך לשכנע אותנו. אני מכיר חברי כנסת שכל ארבע השנים שהם פה הם "בחירות

. "MINDEDאני חושב שיש מעט פרלמנטים שיש בהם יוזמות הקיקה פופוליסטיות כמו שיש

בכנסת, ושאגב בחלקן גם עוברות ואחר כך צריך לחוקק חוק כהוראת שעה לא להגשים את זה

כי אין כסף כי בעל הצעה לא מסוגל להגיש תחשיב כספי של עלות הצעתו ולא להצביע על

מקורות ההכנסה שבאמצעותה יגשימו את ההוקים שלו. כאן כל אחד חוא פה רובין הוד, זו

כנסת שיש בה מלא רובין הודים, אנחנו חיים מזה, והציבור צריך לשפוט, להצביע בשביל

דמגוג אחד, שני, שלישי רביעי. אין מה לעשות, זה חלק מן המשחק.

היושב-ראש צודק שיש כאן תופעה מוזרה, על פניה מוזרה, שבשבועות אלה הרבה חברי

כנסת לא באים לכאן. אז הציבור יראה שהם לא באים. אחת התופעות המתעתעות היא שאלה

שמחזרים על כל שערי הלב של הציבור כדי להיות בכנסת הם בכלל לא בכנסת, כולל

הפריימריז במפלגה שלי. אז בשביל מה הם צריכים להיכנס לכאן אם הם כל הזמן לא כאן.

אני מדבר על הרבה אנשים קונקרטים. אז שיראו את זה. שירות לציבור היא להציג

בפניו את המערכת הפוליטית כמו שהיא, על הטוב והרע, יש בה המון טוב גם.

שום הסבר לא יעזור, גם אם הוא נכון, והוא נכון ההסבר הזה שהעלו יושב-ראש

הכנסת ויושב-ראש הוועדה שיש סיבות ונימוקים, אבל הם לא נוגעים לענין. אני חושב

שאנחנו צריכים לעבוד כרגיל עד ה-5 באפריל, מי שיבוא יבוא, לא שזה יעזור לו לבחירות

במפלגה שלו; ומי שלא יבוא, לא יבוא, ואנחנו צריכים לחוקק כרגיל, ותמיד יימצאו בעלי

הצעות ולמי שיש רצון שיעלה אותה, ומי שרוצה לעשות הצגה ולזכות בתמונה שיעלה גם

הוא. אני מקווה שהציבור הוא מספיק נבון כדי שתופעות ממין זה יעוררו אצלו רק סלידה,

ושהציבור יבחין בין עבודה פרלמנטרית לבין ארטיסטים פרלמנטים. אני חושב שצריך

לחזור לעבודה -15 במאי ולעבוד. אנהנו פרלמנט, צריך לעבוד כרגיל.

יש פה בעיה של ועדת הבחירות המרכזית, אני יודע מדוע היא צריכה לעבודה לכ כך

הרבה. אנחנו באמצעות החוק הטלנו עליה כל כך הרבה מטלות, והם עובדים טוב, אני

יודע, הבעיה היא שאנחנו מאד מכבידים עם פנקס הבוחרים וכן הלאה. בקרב האומות

הדמוקרטיות באירופה הבחירות נערכות תוך הכנה מוקדמת של חודש או שלושה שבועות היקף

המטלות שהמחוקק מטיל לקראת מימוש זכות הבהירה הוא לאין שיעור הרבה יותר קטן.

בכנסת הבאה נצטרך להתלבש על החוק הזה, לגרום לכך שהמיכניזם של הקדמת בחירות

- אם אכן יתרחש - זה תפקידנו למצוא לזה פתרון. אני בעד יבול רגיל של חבר הכנסת

כאילו שאין בחירות.

אני מסכם, בהנחה שבביל חלק גדול של חברי הכנסת, בעיקר בשתי הכנסות האחרונות,

כל ארבע שנים הם בבהירות ורוב מעשיהם מופנים לציבור שלהם, וזאת זכותם, לטוב ולרע.

היו"ר חי קורפו

תודה. רבותי, יש בפנינו בקשה של יושב-ראש הכנסת לסיים את כנס החורף ולקבוע

אותו ליום אי, י"ז באדר בי התשנ"ב, 22 במרץ 1992, ובמועד זה תצא הכנסת לפגרת

בחירות. מי בעד תמיכה בהצעת היושב-ראש?

הצבעה

ההצעה הנייל של יושב-ראש הכנסת - נתקבלה

הי וייר הי קורפו

יושב-ראש הכנסת אינו עומד על הצעתו הקודמת שבתענית אסתר לא תקיים הכנסת את

ישיבתה, היינו ב-18 בחודש מרץ.יו"ר הכנסת די שילנסקי

נעבוד באותו יום, ובערב נלך לחגיגת פורים.

היו"ר חי קורפו

רבותי, היום האחרון לעבודת הכנסת הוא -22 באדר ב', 22 במרץ 1992.

שי וייס

אפשר יהיה לכנס אותה מדי פעם בחתימת עשרים חברי כנסת.

הי וייר חי קורפו

ודאי וודאי. רבותי, סיימנו את הנושא.

אני חושב שאין טעם להעלות את נושא הקובלנה של ההייכ רחבעם זאבי ותלונת השר

אולמרט על התנהגותו של סגן יושב-ראש הישיבה חהייכ נואף מסאלחה, מאחר ולא נוכחים כאן

לא חמלין ולא הנילון.

ישיבה זו נעולה. תודה.

קוד המקור של הנתונים