ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 10/02/1992

בקשת הסיעה לקידום הרעיון הציוני בישראל לשינוי שמה (בהתאם לסעיף 18א (2) לתקנון הכנסת); הצעת חברי הכנסת שרה דורון ואברהם פורז לתיקון סעיף 138 לתקנון - בדבר מקורות המימון להצעת חוק; הרכב ועדה משותפת לוועדת הפנים ואיכות הסביבה והוועדה לענייני ביקורת המדינה לענין בניית בית קברות מוסלמי בכפר שלם; פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי במועד תום כנס החורף (בהתאם לסעיף 27 לתקנון); קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום; קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק; קביעת מסגרת לדיון בנושא

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 282

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ו' באדר א' התשנ"ב (10 בפברואר 1992). שעה 00;10
נכהו - חברי הוועדה
היו"ר ח' קורפו

מ' גולדמן

פי גולדשטיין

מי גפני

פי גרופר

שי וייס

ע' זיסמן

אי לין

ח' מירום

אי פורז

א' רובינשטיין

י י שריד
מוזמנים
שר התיירות ג' פת

די לב - סגן מזכיר הכנסת

כ' שלו - משרד המשפטים

ע' וייס - משרד התחבורה
היועץ המשפטי
צ' ענבר

מזכירת הוועדה; אי בן-יוסף
החצרנית
י' חובב

סדר-היום; א. בקשת הסיעה לקידום הרעיון הציוני בישראל לשינוי שמה -

בהתאם לסעיף 18א(2) לתקנון הכנסת-

ב. הצעת חברי הכנסת שרה דורון ואברהם פורז לתיקון

סעיף 138 לתקנון - בדבר מקורות המימון להצעת חוק.

ג. שונות - 1. שחרור חוקים מחובת הנתח.

2. שינוי במועד תום כנס החורף.

3. קביעת ועדות לדיון בהצבעות לסה"י ובהצעות חוק.

4. קביעת מסגרת לדיון בנושאים במליאה.

5. הרכב ועדה משותפת לוועדת הפנים ואיכות הסביבה

והוועדה לענייני ביקורת המדינה לענין בניית

בית קברות מוסלמי בכפר שלם.
היו"ר ח' קורפו
בוקר טוב, הישיבה פתוחה.

בפנינו פנייה מאת מזכיר הממשלה לשחרור מחובת הנחה שלוש
הצעות חוק שתובאנה השבוע למליאת הכנסת
1) חוק לתיקון פקודת התעבורה (רשיונות להפעלת מונית) (הוראת שעה), התשנ"ב-1992.

2) חוק בתי המשפט (תיקון מסי 16), התשנ"ב-1992.

3) חוק רשות השידור (הוראת שעה), התשנ"ב-1992.

"על פי סעיף 113 לתקנון הכנסת מבקשת הממשלה כי וועדת הכנסת תחליט על הקדמת

הדיון בהצעות החוק. החוברת הכחולה בה התפרסמו הצעות החוק תישלח

אליכם". אכן נשלחה.

שי וי יס;

מה הדחיפות? האם זה משהו פרובלמטי?
היו"ר ח' קורפו
אני מעריך שלא.
י' שריד
מה הבהילות?
א' לין
לחוק בתי המשפט ולחוק לתיקון פקודת התעבורה - אני לא מתנגד. את חוק רשות

השידור אני לא מכיר.
היו"ר ח' קורפו
אני יודע מה הבהירות לחוק רשות השידור, והיא כיוון שאין אפשרות לגבות את אגרת

הטלוויזיה במצה שנוצר בוועדת הכספים. על כן, מוצעת כאן הצעת חוק שאפשר יהיה

ליישם את זה הפעם כהוראת שעה. אם לא, לא יהיה להם שום תקציב במועד.

אי רובינשטיין

למת בכלל לשלם סכומים כאלה מנגנון כזה מנופח?
היו"ר ח' קורפו
אמנון, אנחנו לא מנסים עכשיו לתקן עולם.
א' לין
אלה לא דברים בהולים.
היו"ר ח' קורפו
רבותי, אם אנחנו לא פוטרים אותם זה צריך לבוא ביום רביעי. יום רביעי מוקדש

להצעות לסדר היום של הכנסת. כדי שאפשר להביא את זה היום או מחר אנחנו צריכים

לפטור מחובת הנחה.
י' שריד
שזה יבוא ביום שני יובא, אין שום הצדקה להיענות לבקשה.
א' רובינשטיין
במקום לקצר את מושב הכנסת צריך לסיים אותו במועד ויש זמן לכל. אני שומע

שיושב-ראש הכנסת הודיע כבר שהכנסת תסתיים ב-17 במרץ.

צי ענבר

זה צריך לבוא לאישור הוועדה.

י י שריד;

אלה חוקים רגילים, אינם קשורים בבטחון המדינה. חיכו כל כך הרבה זמן עם

האגרה, יחכו עד יום שני הבא.
היו"ר ח' קורפו
רבותי, נציגי המשרדים, אני מקווה שלהבא תגיעו בזמן.

נשמע עינה מנציגי המשרדים מדוע הם מבקשים את הפטור מחובת ההנחה.

כי שלו

מה שקרה הוא שחלק מהסעיפים שקשורים ברפורמה הזאת של מערכת בתי המשפט, עברו.

בפרט בסעיף 1 שמדבר על אגרות מסויימות של פקודת התעבורה שהן לא בסמכות בית משפט

השלום, והאם הרפורמה הזאת משאירה אותן בסמכות בית המשפט העליון. לפי אחת ההוראות

סעיף 15, שמעביר את האגרות לפקודת התעבורה לסמכות בית המשפט העליון - בטל. זאת

אומרת, זה יוצר מן מצב שאחנונ באמת מקווים לתקן. יש לנו עשרה ימים, תיקון מספר

15 נכנס לתוקף ביום ראשון - - -
א' לין
את מדברת על חוק בתי המשפט?

זה חוק שעבר בוועדה שלנו, לגבי חוק בתי המשפט היא צודקת, אני תומך.
היו"ר ח' קורפו
רבותי, על פי הצעת החברים אני מעמיד להצבעה כל חוק בנפרד

מי לאישור הפנייה בענין חוק בתי המשפט (תיקון מס' 16), התשנ"ב-1992ל נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - 1

ההצעה לפטור מחובת הנחה את חוק בתי המשפט (תיקון מסי 16), התשנ"ב-1992 - נתקבלה
היו"ר- ח' קורפו
אני מציע לפטור מחובת הנחה גם את חוק רשות השידור. הנימוק שהועלה הוא שהם לא

יוכלו כלל לגבות אגרות. חבר-הכנסת רובינשטיין מעלה בצדק את השאלה מה אנחנו

מקבלים תמורת האגרה, אבל זה לא קשור עם הענין שלנו.מי להיענות לפנייה לענין חוק רשות השידור? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 4

ההצעה לפטור מחובת הנחה את חוק רשות השידור (הוראת שעה), התשנ"ב-1992 - לא נתקבלה
היו"ר ח' קורפו
חבר-הכנסת לין, אני לא מביו אותך, הממשלה מבקשת לפטור - - -
א' לין
לא נימקו את הדבר הזה בנימוק מתאים
היו"ר ח' קורפו
אני נימקתי, אמרתי שהס לא יכולים לגבות את האגרה, וזו הוראת שעה לצורך זה.

שי ו י יס;

אז זה יהיה ביום שני. תרשה לי להסביר מה קרה. לא שאני מייצג אותם, אני יודע

קצת מתוך פעילות במפלגה שלי. יש שם בעיה של אישור המליאה, ויכוח על חלק

מהמועמדים שהמפלגות הצינו. שר החינוך אינו מאשר ממגבלות של אתיקה של ניגוד

אינטרסים.
היו"ר ח' קורפו
נציגת משרד התחבורה, מה הם הנימוקים לבקשת הפטור מחובת הנחה את חוק הפקודת

התעבורה (רשיונות להפעלת מונית)? בבקשה.

עי ו י יס

אנחנו מבקשים להביא לדיון ולהניח על שולחו הכנסת עוד השבוע, לפתטור אחת

ולתמיד את בעית השכירים. הבעיה לא נפתרה בשנה שעברה - - -

י' שריד;

הדחיפות היא בכלל הבחירות?

ע' וייס

הדחיפות היא מפני שאנחנו רוצים לגמור את זה.
א' לין
השאלה מה יקרה אם זה יבוא בשבוע הבא. זה יפגע בחוק?

ע' וייס

יש הצעת חוק פרטית שעברה כבר בוועדה ומחכה לקריאה שנייה ושלישית הזאת של

הממשלה כדי לדון בענין ביחד.
י' שריד
השאלה של חבר הכנסת לין מה יקרה אם זה יובא בשבוע הבא. שנה והצי לא יצאתם

מזה, ועכשיו אתם רוצים את זה היום.

ע' וייס

יש הצעת הוק דומה מאד.
היו"ר ח' קורפו
אבל יש עוד כמה נושאים. אנהנו מתקרבים למועד סיום המושב, הבר-הכנסת שריד. גם

על זה אתה יכול להגיש הצעה שזה לא יהיה בסמכותו של יושב-ראש הכנסת אלא בסמכותך -

- - לכן אני אומר, נרשום את ההערה שלך, נדאג לכך שזה יקבל פרסום נאות, אבל

בינתיים אנהנו לא דנים בזה.

א' רובינשטיין

צריך לקבל ההלטה נאותה.
היו"ר ח' קורפו
זה לא בסמכותנו, זה בסמכות היושב-ראש.

צ' ענבר

המדובר פה בהצעת הוק שהיא זהה להצעת הוק שעברה כבר בקריאה ראשונה, הצעה של

חה"כ שושנה ארבלי-אלמוזלינו. הברת הכנסת ארבלי מעכבת מזה שבוע את הדיון בוועדה

בהצעת ההוק שכבר עברה מפני שיושר ביקש שהיא תידון יהד עם הצעת ההוק הזאת.
א' לין
זה לא יכול לעלות מחה?
היו"ר ח' קורפו
לא אם אנהנו לא פוטרים מהובת הנהה היום, ואילו יום רביעי הוא לא יום של הצעות

הממשלה.

אי לין

אז בואו נפטור את כל ההוקים.
היו"ר ח' קורפו
מי להיענות לבקשה לפםטור מהובת הנהה את הוק לתיקון פקודת התעבורה? נגד?

הצבעה

בעד - 4

נגד - 3

ההצעה לפטור מהובת הנחה את הוק תיקון פקודת התעבורה (רשיונות להפעלת מונית)

(הוראת שעה), התשנ"ב-1992 - נתקבלה
היו"ר ח' קורפו
הוק רשות השידור (הוראת שעה) - לא אושרה הפנייה לגביו. אני בכל זאת מציע

רבותי , שנשקול את זה עוד פעם. הזמנתי נציג מטעם רשות השידור להציג את הנימוקים

לבקשה, והיה אם הוועדה תשתכנע נעשה רביזיה על הצבעתנו.

תודה רבה.בקשת הסיעה לקידום הרעיון הציוני בישראל לשינוי שמה

(בהתאם לסעיף 18א(2) לתקנון הכנסת)
היו"ר ח' קורפו
אנו עוברים לנושא הראשון שעל סדר היום - בקשת הסיעה לקידום הרעיון הציוני

בישראל לשינוי שמה.

פ' גולדשטיין;

לסדר, אני מבקש לדעת מתי אדוני מתעתד להצביע.

הי ו "ר רו' קורפו

אני לא מתכוון לענות, אני לא יודע מתי יסתיים הדיון.
פ' גולדשטיין
תהיה היום הצבעה?
היו"ר ח' קורפו
לא, היום לא. כפי שאמרתי לך גם בישיבה הקודמת, רזהצבעה תהיה כאשר ייתם הדיון.

אי לין

חבר-הכנסת שבה וייס, משיקולים פוליטיים אתם הולכים ליצור נורמה כל כך המורה -

היו"ר ח' קורפו

הבר-הכנסת לין, אתה רשום לרשות הדיבור.

אדוני שר התיירות, מר גדעון פת, בבקשה.

שר התיירות ג' פת;

אני מבין שבקשת החברים היא לקבל לצרכי שימושם את השם "המפלגה הליברלית

בישראל". הטיעון הוא שהם מהווים את ממשיכי דרכה ומורשתה של המפלגה הליברלית, ורק

הם. אני לא רוצה להיכנס לענין הזה. בכלל מדובר באנשים שהלכנו במשותף כברת דרך

ארוכה, האם אני אומר משהו על פייסי? האם פייסי יאמר משהו עלי?

אני רוצה להסביר מדוע לדעתנו זה דבר פסול לחלוטין.

אז אני מבין - אני אומר את זה פה באופן גלוי ופתוח, אנחנו חברים הרבה שנים,

כולנו - שהיתה פה הסכמה, תמורת נזיד עדשים, סיעה גדולה בכנסת מוכנה לתמוך בדבר

הזה על-ידי הצבעה שהיא בכלל לא רלבנטית לענין, ותמורת הצבעה מסויימת תהיה תמיכה

פה בוועדה. אבל הדברים האלה הם לא חד-פעמיים, מחר יכול להיווצר מצב הפוך, מחר

שניים-שלושה חברים יכולים לבקש שם של סיעה קיימת נוכחית בכנסת, ואז יהיה יפה

שאנחנו ככה נצטרף לדבר שכזה?

שם הליכוד, הרשום באמנת הליכוד הוא; "הליכוד - התנועה הלאומית הליברלית". יחד

לחמנו על מנת שהשם "ליברלית" יהיה כלול בשם הליכוד. עכשיו לבוא ולבקש את השם

"הליברלית" זו קונספירציה להטעיה, רבותי, אל תשלו את עצמם. זו פשוט קונספירציה

להטעיה. ואני חושב שוועדת כנסת נכבדה לא צריכה לא צריכה להירתם לקונספירציה

שכזאת.אתמול, למשל, קראתי בעתון שמנהיג התנועה לקידום הרעיון הציוני, אמר שהוא מהכה

לקריאה מראש הליכוד על-מנת לחזור לליכוד, אז הוא בכלל לא יהיה זקוק לשם אם הוא

יהזור לליכוד.

פ' גרופר

מה שכתוב בעתון זה נכון.
שר התיירות ג' פת
זה נאמר בשמו, לא בשם מישהו. הוא אמר את הדברים האלה. אני גם יודע שבידיעתו

מחתימים איזה טופס שהוא כביכול יהיה מועמד, אז עוד יתכן מאד שיהיו שינויים בעניו

הזה.

אני אומר, מבחינת הניקיון הציבורי, זה דבר כל-כך לא נכון. תארו לעצמכם שאני

הייתי הולך מחר למשרד הפנים, והייתי מבקש שיתנו את השם "חיים רמון", והייתי עוד

נותן את הכתובת של חיים רמון - משרד הפנים לא היה שואל איזה שהו שאלות? הרי היה

מביו שאני עושה את זאת לצרכים שהם אינם צרכים הוגנים.

לכן, אנחנו כמובו מתנגדים לכך, מתנגדים לכך בכל תוקף.

שי וייס

אם הם היו קוראים לעצמם, למשל, "ליברלים בי", זה היה בסדר?

שר התי ירות ג י פת;

ראה, הרי פה לא היה מצב שהיה פילוג. פה היינה פרישה של מספר קטו של חברים, גם

מבחינת הסך הכל - הרי היו 12 חברי כנסת, 3 פרשו - כולנו לא הפכנו להיות אויבים

ויריבים באופן אישי כתוצאה מזה, אבל 3 פרשו, 9 נשארו. אתה לא יכול לבוא ולאמר

שהשלושה האלה זכאים לשם שהוא היה השם הכולל שאיתם הלכנו ביחד. מי חתם על ההסכמים

האלה שהביאו להקמתה - - -

קריאה

חוזרים הביתה - - -
שר התיירות ג' פת
אפילו כשלאסי חוזרת הביתה מלטפלים אורנה...

באמת אנחנו מדברים פה על שלושה שפרשו, לא היה פילוג, לכן גם לא מדובר פה על

א' ו-ב'. גם א' ו-ב' זה הכל הטעיה. תארו לכם מהר ששניים-שלושה אנשים יפרשו

ממפלגת העבודה ויירשו לעצמם את השם "מפלגת העבודה הלאומית". האם אנחנו נתמוך בדבר

שכזה? הרי המטרה היא להטעות.

אי רובינשטיין

זה דבר מורכב. רפ"י כללה את המילה "פועלים" - רשימת פועלי ישראל - והשאלה

היא למה אתה מתנגד. אני מבין את ההתנגדות למפלגה הליברלית הישראלית, אבל להגיד

שבכנסת יש כלל שאותה מילה - - -
שר התיירות ג' פת
אני לא בא לאמר שיש כלל. אני אומה שישנה הגינות הגיונית.
א' רובינשטיין
צהיד למנוע הטעיה, זה נכון.
שר התיירות ג' פת
הרי הם לא יפנו בשם המפלגה הליברלית ויסבירו; רגע אחד, אנחנו באמת לא המפלגה

הליברלית, אבל יש לנו את השם של המפלגה הליברלית; הרי מרור במודעות ובכל מקום

יופיע השם "המפלגה הליברלית". אם כי, אמרתי לכם קודם לכן, יכול להיות שהדבר הזה

בכלל לא אקטואלי, כי הם מחכים על יד הדלת אולי להיכנס חזרה.
א' רובינשטיין
תסלח לי, השר פת, יש הבדל בין התנגדות ל"מפלגה הליברלית הישראלית", לבין

העניו שאסור להשתמש במילה "ליברלית".
היו"ר ח' קורפו
איו הגבלה להשתמש במילה "ליברלית", הרי אנחנו אומרים על כל אדם שהוא

ליברלי.
שר התיירות ג' פת
אמנון, אני בטוח שזה לא יזיק לך, אז אומר לך זאת; גם בטריאומווירט החדש שאתה

מקים עכשיו, זה לא מונע ממך - ואני יודע את דיעותיך - להמשיך ולהחזיק בדיעות

ליברליות, ואתה תדבר על ליברליזם בצורה טובה ביותר.
א' רובינשטיין
ועדת הכנסת לא נכנסת לערכים.
שר התיירות ג' פת
בסדר, אני לא מדבר על ערכים. פה מבקשים את השם.

היום הליכוד הוא "הליכוד - התנועה הלאומית הליברלית". המפלגה הליברלית היה

קיימת, יש לנו עוד בעיות, למשל, ישנם סניפים שעוד לא איחדנו, שהם בתהליכי איחוד,

הם עדיין רשומים כסניפי המפלגה הליברלית.

יש פה רק מגמה אחת - מגמה של הטעיה. ומכיוון שיש מגמה של הטעיה, ועדת הכנסת

לא צריכה לתת את ידה למגמה כזאת.

אז אם יש התחייבות, מפלגה אחת התחייבה למפלגה שנייה, כמו שאמרתי קודם, על

הצבעה לא רלבנטית לענין הזה - זה די מבייש. אבל אם בהיגיון אנחנו מדברים, על

בסיס של חברות ונקיון ההופעה הציבורית - לדעתי זה דבר מיותר לחלוטין, ומוטב שהדבר

לא יקרה.

כל אחד חופשי לדבר על הרעיונות הליברלים, כל אחד חופשי להציג את עצמו כבעל

רעיונות ליברלים, אבל לא להשתמש בשם של "מפלגה ליברלית", כאשר יש עדיין מפלגה

ליברלית בסניפים רבים בארץ, כשעדיין לא עברנו את תהליך האיחוד, כשהשם "ליברלית"

מצוי בשם של תנועה קיימת שאותם החברים הם שחתמו על אותו הסכם, וכשלא היתה התפלגות

של מפלגה אלא פרישה ממפלגה - אני חושב שהדבר בהחלט מחייב את ההגינות המינימלית.
פ' גולדשטיין
ברשות היושב-ראש, גדעון, אדוני השר. אני מחזיק בידי ראיון עם יושב-ראש

מזכירות הליכוד, חבר-הכנסת ארנס. הוא אומר דבר פשוט: " - - - אבל למעשה זרז בגדר

של תחיית המתים, זה סורח רק כשמשיה מגיע. התנועות האלה לא קיימות יותר, לא

חירות עם עברה המפואר, ולא הליברלים. הליכוד התאחד, לא קיימים יותר מרכזים

נפרדים." זה למעשה סותר את הדברים שאתה אמרת. "המפלגה הליברלית" נמצאת היום

בתוך הליכוד, "חירות" נמצאת בתוך הליכוד, אני אינני יודע מדוע המניעה שאנחנו

נשתמש בשם.
היו"ר ח' קורפו
מתי פורסם הראיון הזה?

שר התיירות ג' פת;

זה לא רבלנטי.
פ' גולדשטיין
ב-5 בפברואר 1992. כלומר לפני שלושה ימים.
היו"ר ח' קורפו
אתם היגשתם את הבקשה שלכם קודם.
פ' גולדשטיין
ידענו מה שמישה ארנס יאמר ...

פי גרופר;

להתרוסד - - -
שר התיירות ג' פת
לכן, אני לא בא להחריד ולא לחבל, אני אומר שהמגמה היא ברורה, והוועדה לא

צריכה להירתם למגמה שיש בה משום פסול.

אני בטוח שהחברים האלה לא רוצים לערב את הוועדה בפסול שכזה. הם ילכו

בשמם הם, ימצאו לעצמם שם. עובדה שהם קוראים לעצמם "תנועה לקידום הרעיון הציוני",

אז ימשיכו להיות התנועה לקידום הציונות או כל שם אחר. אבל לא שם שמצוי בידי

מפלגה אחרת בTITLE- שלה, ולא לדבר אל איזו שהיא אחיזה - אנחנו הליברלים היחידים

בעולם, אנחנו ממשיכי דרכם, אפשר עוד לעשות סקר אם הם ממשיכים או לא ממשיכים.

ואני אומר לכם עוד הפעם, קהו בחשבון שמאחורי הקלעים - אני מקווה שלא יצא מזה

כלום, אני גם אפעל שכלום לא יצא מזה - מאחורי הקלעים עוד עומדים בדלת מחכים

לחזור לליכוד. אז בשביל מה צריך את השם?

אי פורז

קבלו אותם בחזרה יחד עם השם...שר התיירות ג' פת;

אולי תיקחו אותם אתם...

קריאה;

למה לא.
שר התיירות ג' פת
הם ידידים אישיים, אני מצטער שאנחנו מצויים משני צדי המתרס, אבל היתה התפתחות

מסויימת שגם החברים האלה לא מרוצים ממנה, אני בטוה.

זה מה שהיה לי לאמר. תודה.
היו"ר ח' קורפו
תודה רבה. בבקשה, חבר-הכנסת שריד.

י' שריד

אני קורא בעתונות שהמצב הנוכחי הוא עדיין מצב זמני, ואיו לדעת איד בסופו של

דבר יפול הפור. גם אני שומע - ויש דברים שאני שומע וזה לא נשמע לי הגיוני - ופה

נראה שזה באמת המהלך עכשיו, שהם מחפשים דרכים אולי להשיב בנים לגבולם.

אז אני שואל; מה בצע בדיון הזה. אני מציע, נחכה, נראה איך יפול דבר, זה ענין

של ימים, במרכז הליכוד צריכות ליפול הכרעות. אני מניח שכשהן יפלו אז זה כבר אבוד,

כאשר הן עוד לא נפלו אז עדיין לא אבוד. לי יש הערכה, במקרה או לא במקרה, שזה

יכול לקרות למרות התנגדותו של השר פת. אני חושב שיקבלו אותם חזרה לליכוד וישחטו

אותם שם...

היו"ר ח' קורפו

אתה מפחיד את אמנון רובינשטיין...

י י שריד;

אני מציע שהדיון הזה יתקיים בעוד כמה ימים כאשר נדע איפה אנחנו עומדים. הרי

זה אבסורד, אנחנו ניתן פה שם, או לא ניתן שם, לדבר שהוא קיים-לא-קיים.
היו"ר ח' קורפו
את ההצעה הזאת העלה כבר שבח וייס בישיבה הקודמת כשהציגו את העובדה שב-4 במרץ

בית המשפט יפסוק בכלל מה קיים, איזה מרכז קיים.

אך כבר הזמנו את השר פת, לא נעים שלא נמצה את הדיון היום. את ההמשך אפשר

יהיה לקיים יותר מאוחר.

אי לין

גם זמנה של הוועדה הוא יקר מאד.

היו"ר ח' קורפו

אבל לא נזמין עוד פעם את השר פת.פ' גולדשטיין;

הוא סיים את דבריו.
היו"ר ח' קורפו
רבותי, רשומים שניים בשלב זה לרשות הדיבור. אם הוועדה מבקשת שאנחנו נשוב

ונדון בזה - -- -
ש' וייס
- בישיבה הבאה.
היו"ר ח' קורפו
לא בישיבה הבאה, ב-5 במרץ, כאשר יתבהרו הדברים, נפסיק עתה בנושא הזה.
פ' גרופר
אני רוצה להעיר הערה, קודם כל, לחברי הוועדה. יש כאן בעיה, שלא נגיע למצב

שמשקרים בעדויות. אנהנו הרי הגשנו בג"ץ לבית המשפט העליון, אז בואו נעזוב את

הסיפורים, הרי כולנו מאותה והשכונה.

אתם מודיעים דרך פרקליטות המדינה לבג"ץ שהנה הנה זה בא להכרעת. אבל

הפיליבסטר יבוא, ואתה בטח ידוע במובן זה, בשכונה...

היו"ר ח' קורפו

טוב שם טוב משמן טוב.
פ' גרופר
דע לד, כדי שלא נלך לבית המשפט העליון, ושלא יגיד שמבזים אותו, אתה צריך

לערוך את הדיון הזה לכבוד כל הנוגעים לענין.

פי גולדשטיין;

- ולסיים אותו.
פ' גרופר
דבר שני, אני רוצה לאמר לשר גדעון פת; חלק מהדברים שאמרת תואם את המציאות.

אבל אנחנו הליברלים, ואני בזמנו הייתי אחד מהם יחד איתך, ויתרנו בזמנו על השם

הזה. בהסכם שנחתם הליברלים ויתרו. במפורש, זה היה ההסכם, ויתרו על השם, ואין

יותר בליכוד את השם "ליברלים". חצי מהליברלים שנמצאים בליכוד תומך בשם הזה,

מבחוץ. אז מה שיהיה בפנים, אמרת דבר טוב, בוא לא נכבס את הכביסה פה.

אני חוזר ואומר, אדוני היושב-ראש, זה לא יעזור, אתה לא רוצה להביא את זה

להצבעה, אז נביא את זה דרך בית המשפט. הוועדה צריכה למצות את הדיון ולהכריע.

אני יודע, אני מסיים, אני אומר לך, אני יודע. יש לי שעור יום יום בוועדת

הכספים, רוצה היושב-ראש - מאשר, לא רוצה - לא מביא. גם אתה יכול לעשות את זה לפי

תקנון הכנסת. אבל לא זה הדרך.
היו"ר ח' קורפו
חבר-הכנסת גרופר, ההצעה שעלתה לא עלתה ממני. בשבוע שעבר העלה את זה חבר-הכנסת

שבח וייס, אני כלל לא העליתי את זה.

עכשיו חוזר על זה חבר-הכנסת יוסי שריד. הנימוק הוא, כפי שהוצג כאן, בראשית

מרץ עדיין לא יודעים איזו החלטה תיפול - לא יודעים איזה מרכז יהיה, לא יודעים אם

יהיו שני מרכזים נפרדים או שיהיה מרכז אחד משותף. אם יהיה קיים מרכז ליברלי, אז

בוודאי שאי אפשר לתת את השם הזה.

מה שמציעים כאן חברי הוועדה - והאמן לי שאנחנו נפתור את הבעיה של הפרקליטות,

לא נהיה מוטרדים מדי - ואם הוועדה חושבת שמן הנכון לחכות לפחות למועד הזה כדי

לדעת - - -
פ' גרופר
הבחירות הפנימיות מסתיימות לפני מרץ.
היו"ר ח' קורפו
מה זה קשור? מה זה משנה?

אז אם חברי הוועדה סבורים שמן ההגיון לפחות להמתין לענין הזה שתיפול הכרעה מה

שמו של המרכז, איזה מרכזים יהיו, אם הם יהיו מרכזים נפרדים, האם ישוב ויחיה המרכז

הליברלי - אני חושב שיש בזה הגיון רב.

אם הוועדה תגרוס ככה, אנהנו נודיע על כך לפרקליטות שזאת היא החלטת הוועדה,

והיא החלטה תקפה, והיא הגיונית.
א' לין
אדוני היושב-ראש, גם הפונים עם הבקשה היום לא מסתירים את זה שהם מעוניינים

לחזור לליכוד.
פ' גולדשטיין
זה לא רלבנטי.
א' לין
אני חושב שזה מאד רלבנטי. תארו לכם מצב שהיום אנחנו יושבים, עוסקים בנושא של

שם לתנועה הליברלית, ואילו הם מעוניינים לחזור לשורות המפלגה. אנחנו נשב נדון

בענין, נעסוק בשם, ולאחר מכן יסתבר לוועדה שהם חזרו לשורות הליכוד.

אם הם יהיו מוכנים להצהיר היום באופן מוחלט שאין פה מדובר בבזבוז זמנה של

הוועדה, ושהם בשום מקרה לא יחזרו לשורות הליכוד - - -
היו"ר ח' קורפו
אוריאל, זה לא רלבנטי.
א' לין
אני חושב שזה כן רלבנטי.
א' רובינשטיין
זאת החלטה פוליטית.
שר התיירות ג' פת
זה לא רלבנטי, זה פיקנטי...
א' לין
אדוני, אני מצטער, יכול להיות שלא הצלחתי לשכנע אותך, אני אנסה עוד דרך.

לא יתכן שאנחנו נעסוק בדברים שבעוד שבועיים-שלושה יסתבר שלא היה ערך לקיים

בהם דיון. גם מנימוק זה אני מציע שנקבל את הצעתו של חבר-הכנסת יוסי שריד - אנחנו

נמתין עם הדיון הזה עד שנראה מה תהיינה ההתפתחויות הפנימיות בתנועת הליכוד, כולל

גם השאלה של המרכז והחוקה וכל הדברים שכולנו מכירים אותם. כאשר הדברים האלה

יוכרעו נראה אם השאלה הזו רלבנטית, ואם היא רלבנטית נחזור ונקיים דיון.
י י שריד
אני רק רוצה לתקן את הצעתי. לא צריך לחכות עד ה-4 במרץ. ההתפתחויות במרכז

הליכוד יהיו מוקדמות בהרבה, ואז נדע האם חזרו או לא חזרו. הרי אי אפשר להחזיר את

הגלגל אחורנית.
היו"ר ח' קורפו
לדעתי ההכרעה המשפטית הנכונה היא לו היינו מחכים ל-3 במרץ, כי זהו היום על פי

פסק הדין בו יוכרע הענין. אך אני מקבל את ההצעה להמתין עד אשר יוכרע הענין בתוך

הליכוד.

מי לקבלת ההצעה של חבר-הכנסת שבח וייס ויוסי שריד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעתם של חה"כ ש' וייס וי' שריד - רוב

נגד - 1

ההצעה להמתין עד שיוכרע הענין בתוך הליכוד - נתקבלה
ע' זיסמן
אני נמנע.
היו"ר ח' קורפו
רבותי, הצעתם של חה"כ וייס ושריד להמתין עם המשך הדיון בנושא זה נתקבלה.

רבותי, אבקש מכם לחכות, הזמנתי את נציגי רשות השידור לנמק באזנינו את ענין

חוק רשות השידור (הוראת שעה).
י' שריד
אנחנו לא צריכים לחכות לנציגי רשות השידור שלא הגיעו.

פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי במועד תום כנס החורף

(בהתאם לסעיף 27 לתקנון)
היו"ר ח' קורפו
בפנינו פנייה מאת יושב-ראש הכנסת: "בהתאם לסעיף 27 לתקנון הכנסת, ובעצה אחת עם סגני יושב-ראש הכנסת,

בישיבה ביום שני, כ"ט בשבט התשנ"ב, 3 בפברואר 1992. בה אני מבקש שינוי

מועד לסיום כנס החורף, ולקבוע אותו ליום א', י"ז אדר ב', ה-22 במרץ

1992. במועד זה תצא הכנסת לפגרת הבחירות.

ביום רביעי, י"ג באדר ב' התשנ"ב, 18 במרץ 1992, חלה תענית אסתר. אבקש

לכן לקבוע כי ביום זה לא תתקיים ישיבת כנסת.

אבקש אישור ועדת הכנסת להמלצה זו וביטול ההחלטה הקודמת על מועדי יציאת

הכנסת לפגרה מיום כ"א בחשוון התשנ"ב, 29 באוקטובר 1992."
א' לין
אם לא תתקבל ההמלצה הזאת מתי אמורה הכנסת לצאת לפגרה?

היו"ר ח' קורפו;

ב-5 באפריל, שבוע ימים לאחר מכאן.
א' לין
השאלה השנייה, האם מקובל היה לבטל ישיבות כנסת בתענית אסתר גם בעבר, או שזו

בקשה בעלת אופי חדש?

שאלה שלישית, מה הנימוק שרוצים לקצר את מועד העבודה של הכנסת, מה הנימוקים

לכך? אני חשבתי שצריך להיות ההיפך. הרי אנחנו לא מתכוונים לזרוק את המדינה הזו

למערת בחירות של ארבעה חדשים. אף אחד לא זקוק לזה. הבחירות נקבעו ל-23 ביוני,

כומר התקופה עד הבחירות זו תקופת בחירות ארוכה מדי. האם לא צריך שאנחנו נשלים

כאן את עבודת הכנסת, חקיקות חשובות, ודברים מסוג זה, ולא יצטרכו לעשות את זה

בצורה בהולה. לא הבנתי. האם באמת זה מפני שסבורים שצריך לצאת למערכת בחירות

מוקדם יותר. מה הנימוקים של נשיאות הכנסת? זה פשוט לא ברור לי.

א' רובינשטיין

מערכת הבחירות הכי נכונה היא דיונים בפרלמנט.
י י שריד
אומרים שאחת הסיבות היא זו שחברי הכנסת לא יהיו פה משום שםה יהיו שרויים

במערכת הבחירות הפנימיות.. הרי זה אבסורד, כי כל הבחירות הפנימיות מסתיימות

קודם, ב-17 במרץ הכל גמור.
היו"ר ח' קורפו
רק בליכוד זה מסתיים משום העובדה שבמרץ אין לו מרכז. אחרת גם אצלנו זה היה

מתקיים באפריל. נפלנו לתוך זה במקריות.הנימוק הוא נימוק פשוט, וזו בקשתו. אם זה לא ישכנע אתכם אבקש את היושב-ראש

בעצמו לנמק. ועדת הבחירות המרכזית, על פי לוח הזמנים שלה, צריכה לקבל שבוע או

עשרה ימים לפני שלושת החודשים שיש לה לעבוד את הקומה העליונה. היא ממקמת שם את כל

הציוד שלה, את כל החומר, את כל העובדים, הרי זה אפרט שלם שמתחיל לעבוד. אני יודע

שתמיד היו צרות כאשר הסיעות היו עולות להשתמש בחדרים, או יושבים למטה, אין אפשרות

לעשות עבודה תקינה של הכנסת. אז אם מישהו רוצה לצאת ידי חובה לאמר שאנחנו עובדים

חרוצים ולא הפסדנו יום אחד מהעבודה שלנו - - -

א' רובינשטיין

זה הנימוק היחיד?

היו"ר ח' קורפו

זה הנימוק שאני י ודע.

הכנסת צריכה לצאת לפגרה ב-5 באפריל, שזה בעצם ה-29 במרץ שהרי סופרים את

השבוע עד יום ב', על פי בקשת היושב-ראש זה יהיה עד ה-18, ועל פי החלטה מיוחדת

לא לעבוד ב-18 בחודש משום שבו חלה תענית אסתר - החלטה שנקבל או לא נקבל - אז בין

ה-18 במרץ ל-5 באפריל ההפרש הוא אחד עשר יום. מי שרוצה לעשות מזה מערכה ציבורית,

אני מבין... כל שבוע יכול להיות שווה.

א' לין

חבל על העבודה שהושקעה פה.

היו"ר ח' קורפו

אין שום מניעה שוועדות הכנסת תתכנסנה כל יום.

חי מירום

יש מציאות פוליטית מסביב.

הי וייר חי קורפו

הוא מדבר על עבודה, הוא לא מדבר על מציאות פוליטית. הוא מדבר על עבודה

ברצינות.

אי פורז

ועדת הבחירות תוכל להסתדר עם שבועיים פחות.

הי וייר חי קורפו

אני מעריך מאד את טיב הבנתך בנושאים הטכניים האלו.אי פורז

לא צריך לחיות גאון.

היו"ר ח' קורפו

אבל זאת היא עובדה, הם מבקשים את זאת. יושב-ראש ועדת הבחירות, שופט בית

השפט העליון, מבקש את זאת.

אי פורז

אפשר לחשוב שיש לו נסיון של מאה שנות בחירות. זוהי הפעם הראשונה שהוא יו"ר

ועדת הבהירות המרכזית.

י' שריד

יש לי הצעה. הענין לא יכול להיגמר מבלי שהיושב-ראש יבוא ויסביר את ענין

תענית אסתר, קודם כל.

א' רובינשטיין

אני בכנסת מ-1977, בתענית אסתר עובדים. לא רק זה, אם תקבל את זה פעם אחת,

גמרת, כל תענית אסתר יהיה יום רשמי.

היו"ר ח' קורפו

זה לא בגלל הצום, אלא יושב-ראש הכנסת לא רוצה לנעול את הכנסת ביום תענית

אסתר.

אי רובינשטיין

אני אומר לך שבפעם הבאה זה יהיה בגלל הצום. מעלים בקודש ואין מורידים

בקודש, זה דבר ידוע.

היו"ר ח' קורפו

בניסוח הההלטה, אם תתקבל, לא יאמר שזה בגלל הצום.

י' שריד

אני מאד התרשמתי מדברי חבר הכנסת אוריאל לין. זה אומר ששלושה הודשים, לפחות,

הכנסת .OUTאחר כך עד שהיא מתכנסת, ידוע שהיא לא מתכנסת מיד, זאת אומרת ארבעה

וחצי או חמישה חודשים הכנסת מושבתת.

היו"ר ח' קורפו

בעשרים חתימות יכולים לזמן את הכנסת.

י' שריד

אני יודע, אבל למפלגות הקטנות אין עשרים התימות.א' רובינשטיין

ואין חקיקה.

היו"ר ח' קורפו

אז אתה רוצה למשוך עד יום הבחירות?

אי רובינשטיין

לא עד יום הבחירות, עד תחילת הפגרה הרשמית.

היו"ר ח' קורפו

התאריך הרשמי הוא 29 במרץ.

י י שריד

אתה לא מדייק. ה-5 באפריל הוא התאריך המקורי לפגרת הכנסת הרגילה השנתית, לא

לפיזור הכנסת. הכנסת היתה צריכה לצאת ב-5 באפריל, ולחזור ב-5 במאי.

זו בדיוק הצעתי, שעל דעת כל הסיעות, מכיוון שחודש ימים או חודש וחצי הכנסת

לא תהיה בכלל ב ,SESSION-שבחודש מאי הכנסת תתכנס לשבועיים.

היו"ר ח' קורפו

יוסי, אני מתפלא עליך. כל מערכת בחירות זו התקופה שהכנסת לא עובדת, גם כאשר

הבחירות מתקיימות במועד. אין פה דבר חדש.

י' שריד

אז אני מציע חידוש, אם כי לא בדקתי איך נהוג היה בשנים קודמות. מה שקרה פה

הוא שיש חיבור בין הפגרה והבחירות.

היו"ר ח' קורפו

כבר היו בחירות ביוני, ב-3 ביוני.

י י שריד

אני אומר שיש פה חיבור בין פגרה לבין פיזור הכנסת, וזה מאריך את זה מעבר למה

שהיה נהוג בכל הקדנציות, שלושה וחצי חודשים. אשר על כן, גם אם זה לא היה , שבחודש

מאי, אחרי חודש וחצי של פגרה, יהיו הרבה דברים על סדר היום, ולאו דווקא חקיקה,

בחודש מאי הכנסת תתכנס לשבועיים כדי שלא יהיה רווח כזה של שלושה וחצי חודשים מבלי

שהכנסת תהיה במקומה. ואז, כבר לא איכפת לי שיצאו ב-17 במרץ.
זו הצעתי
שיצאו ב-17 במרץ, ויתכנסו במאי לשבועיים.ח' מירום

אדוני היושב-ראש, אני מתקשה לראות כיצד אנחנו יכולים לחזור במאי פתאום

לשבועיים שעה שאנחנו נהיה נתונים במערכת בהירות מאד מאד קשה כבר.

אי פורז

הכנסת זו במה חכי טובה.

ח' מירום

אני מסכים אם הטענה של חבר הכנסת שריד באשר לכך שזה בלתי מתקבל על הדעת

שהכנסת תהיה בפגרה כל כך ממושכת, זה בלתי מתקבל על הדעת. אבל לדעתי צריך למשוך את

עבודת הכנסת עד תחילת אפריל. ואחר כך, להתפזר וללכת לבחירות. אם הבהירות ב-23

ביוני, ואנחנו מתפזרים חודשיים לפני כן - זה סביר.

לענין ועדת הבחירות המרכזית, אני בעד שנזמין אותם להנה, ונקבל החלטה שקולה.

אי אפשר לעשות את זה. חבר-הכנסת פורז אומר שהשופט חלימה לא מנוסה. אני לא יודע

אם הוא לא מנוסה. יתכן שהדברים שלו מעוגנים בנסיון קודם.

אני הושב שהגישה צריכה להיות: ככל שניתן להמשיך לתוך תחילת אפריל.

א' רובינשטיין

למען הרקורד ברצוני לאמר שמצב כזה כמו שיש בארץ, שכל בחירות, בעיקר בחירות

כאלה בשיתוק הכנסת לשלושה-ארבעה חודשים, אין לו אח ורע בשום דמוקרטיה שאני מכיר.

באנגליה מכריזה הממשלה על בחירות, הפרלמנט יושב עוד כמה ימים, הבחירות הן בין עוד

שבועיים לחודש. גם שם יש ועדת בחירות מרכזית. אין דברים כאלה בכלל בעולם, ועדת

הבחירות אצלנו נראית כאילו איזו מערכת שדורשת הכנות אדירות. כעת היו בהירות

ביוון, ארץ לא מפותחת כל כך, שלוש מערכות בחירות בשנה אחת, תוך שבועיים-שלושה כל

אחת.

היו"ר י' שריד

אדוני היושב-ראש, אתה תזמין את יושב-ראש הכנסת?

היו"ר ח' קורפו

רבותי, אני מבקש לינת לכם תאריכים מקבילים: בכנסת ה-11 הבחירות היו בנובמבר,

והכנסת יצאה לפגרה ב-31 ביולי.

חי מירום

זו היתה כניסה לפגרה.

היו"ר ח' קורפו

אבל לא חזרו עד אחרי הבהירות, לא חזרו לשבועיים כפי שחה"כ שריד מציע.י' שריד

בסוף יולי יוצאים לפגרת קיץ וחוזרים בנובמבר, בכל מקרה.

א' רובינשטיין

אבל לא קיצרו את המושב.

היו"ר ח' קורפו

אז לא היה צריך לקצר.

רבותי, אנחנו נזמין למחר את היושב-ראש, נשמע את הצעתו ונחליט.

היו"ר ח' קורפו

אנו עוברים לנושאים אחרים במסגרת "שונות".

חבר הכנסת וירשובסקי, בהיותו יושב-ראש הישיבה, הציע להעביר את חוק הבחירות

לכנסת השלוש-עשרה (הוראות שעה), לוועדת הכנסת, בטעות. אני הצעתי להעביר לוועדת

החוקה, כי בדרך כלל ועדת החוקה עוסקת בכך, ואף אחד לא הציע ועדה אחרת, אך

נפלט לו מהפה במקום ועדת החוקה ועדת הכנסת.

אני מבין שיש הסכמה שזו היתה טעות קולמוס.

צי ענבר

צריך להודיע על כך גם במליאה.

היו"ר ח' קורפו
הוחלט
חוק הבחירות לכנסת השלוש-עשרה (הוראות שעה), עובר לוועדת החוקה

חוק ומשפט.

נודיע על כך גם במליאה, בינתיים הוועדה יכולה להתחיל לעבוד.

***

חבר-הכנסת פורז, חברת-הכנסת דורון ביקשה שלא לדון היום בהצעתכם לתיקון סעיף

138 לתקנון (בענין מקורות מימון להצעות חוק), כיוון שהיא לא תוכל היום להגיע.

***קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהעות לסדר היום

היו"ר ח' קורפו

רבותי, אל תהוצו, חבר-הכנסת רובינשטיין, הרי אתם רוצים שהכנסת תמשיך לעבוד.

שי וייס

אכן כך.

היו"ר ח' קורפו

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את הועדות לדיון בהצעות לסדר היום בנושאים הבאים:

1. "הזמנות משרד השיכון והתעשייה הצבאית" -

הצעה לסדר היום של חה"כ גד יעקבי, חיים אורון וגרשון שפט.

נשמעו הצעות להעביר לוועדות הכספים והכלכלה.

אי רובינשטיין

ועדת הכלכלה.

אי פורז

קלאסי כלכלה.

הי וייר חי קורפו

זה קלאסי כלכלה?

צי ענבר

משרד השיכון הוא בתחום ועדת הכלכלה.

אי פורז

חוץ מזה שאין חשש, אין פה הקיקה.

הי וייר חי קורפו

הוחלט להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה.

2. הנושא השני: יי גילוי יהעולם הזהי על הבאת עולים לשטחים עייי הליכוד" - הצעה

לסדר היום של חה"כ מיכה חריש.

שר הכלכלה והתכנון הציע להעביר לוועדת העלייה והקליטה.

נשמע הצעה להעביר לוועדה לענייני ביקורת המדינה.

אני חושב שוועדת העלייה והקליטה תתאים לעסוק בנושא הזה.

הוחלט להעביר את הנושא הנ"ל לוועדת העלייה והקליטה.קביעת ועודת לדיון בהצעות חוק

1. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם _תיקון - איסור עיסוק נוסף),

תהשנ"ב-1991 - הצעה של חה"כ מרדכי וירשובסקי - הכנה לקריאה ראשונה.

ועדת הכנסת עוסקת בזה, זה חוק שניתן בידיה. לא הוצעה ועדה מסויימת, אני מציע

להעביר לוועדת הכנסת.

הוחלט להעביר את הצעת החוק הנ"ל לוועדת הכנסת.

2. הצעת חוק הקדשות המוסלמים _הווקף המוסלמי), התשנ"א-1991 -

הצעה של חה"כ האשם מחאמיד - הכנה לקריאה ראשונה.

סגן שר האוצר מציע להעביר לוועדת הכספים.

נשמעו העות להעביר וועדת החוקה חוק ומשפט.

אי פורז

לוועדת הפנים.

צי ענבר

אני רוצה להסב את תשומת לב הוועדה שעל פי תקנון הכנסת רכוש הערבים הנעדרים

- והרי הווקף נחשב לנכס נפקד - זה בידי ועדת הכלכלה.

היו"ר ח' קורפו

ובכן, מי לוועדת הכלכלה.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכלכלה - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק הנ"ל לוועדת הכלכלה - נתקבלה

היו"ר ח' קורפו

3. הצעת חוק פקודת התעבורה (מסי 23) (תיקון - ביטול), התשנייא-1991 -

של חה"כ מיכה ג ולדמן - הכנה לקריאה ראשונה.

נשמעו הצעות להעביר לוועדות הכספים וכלכלה.

אני חושב שזה בסמכות ועדת הכלכלה.

צי ענבר

פרופר ועדת הכלכלה. זה חוק שמופקד בידי ועדת הכלכלה.

היו"ר ח' קורפו

הוחלט להעביר את הצעת החוק הנ"ל לוועדת הכלכלה.קביעת מסגרת לדיון בנושא

היו"ר ח' קורפו

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון בנושאים במליאה.

1. "מאגרות תעסוקה לעוים - פתרון בעיות האבטלה בקרב העולים" - של הה"כ אריה

אליאב.

2. "סקר על העמדות וההתנסות של עולי בית-המועצות" - של חה"כ אריאל ויינשטיין.

אפשר לאחד את שני הנושאים בדיון אחד, ואני מציע שעה אחת לדיון.

הוחלט - דיון משולב במסגרת של שעה אחת.

3. "פעילות מסיונרית בהיקף ללא תקדים בקרב יהודי רוסיה" - מאת חה"כ משה זאב פלדמן.

הוחלט - מסגרת של שעה לדיון בנושא.

4."יישום חוק שכר מינימום" - מאת חה"כ רן כהן.

הוחלט - מסגרת שעה לדיון בנושא זה.

נקווה שזה יהיה בכנסת השלוש-עשרה.

***

הרכב ועדה משותפת לוועדת הפנים ואיכות הסביבה והוועדה לענייני ביקורת המדינה

לענין בניית בית קברות מוסלמי בכפר שלם

היו"ר ח' קורפו

הכנסת החליטה בישיבתה ביום אתמול להעביר לוועדה משותפת - פנים ואיכות הסביבה

והוועדה לענייני ביקורת המדינה - לדיון ולהסקת מסקנות הצעות לסדר היום בנושא:

"בניית בתים בבית קברות מוסלמי בכפר שלם - הצעות של חה"כ עבד אלווהב דראושה, חסיין

פארס, מרדכי וירשובסקי, אליקים העצני, נואף מסאלחה ומוחמד מיעארי.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את הרכב הוועדה ואת היושב-ראש שלה.

רבותי, אני מציע שנציע הרכב של ארבעה חברים מכל ועדה, והיושב-ראש שלה יהיה

מוועדת הפנים. כל ועדה תמנה את חבריה.

ה ו ח ל ט - הרכב הוועדה המשותפת הנ"ל : ארבעה חברים מכל ועדה, והיושב-ראש

יהיה מוועדת הפנים.

תודה רבה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11.30)

קוד המקור של הנתונים