ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 07/01/1992

ועדת משנה לדוחות הביקורת בעניין השב"כ; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; פניית חה"כ מי גולדמן בעניין שכר העוזרים הפרלמנטריים; קביעת מסגרת דיון על הצעת אי אימון; שונות - פניית חה"כ גולדמן בעניין העוזרים הפרלמנטרים

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 271

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ב' בשבט התשנ"ב (7 בינואר 1992). שעה 09:00

נכחו -

חברי הוועדה;

היו"ר רו' קורפו

ע' ברעם

מי גולדמן

פי גולדשטיין

שי דורון

שי הלפרט

שי וייס

עי ז יסמן

רן כהן

חי מירום

ר' ריבלין

י' שפרינצק

מוזמנים;

מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת ד' לב

מזכיר/ת הוועדה;

אי בן-יוסף

קצרנית;

י י חובב

סדר-היום; א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

ב. קביעת מסגרת דיון על הצעת אי אימון.

ג. ועדת משנה לדוחות הביקורת בענין השב"כ.

ד. דיווח בעניו המבקר הפנימי של הכנסת. (לא עלה לדיון)

ה.שונות - פניית חה"כ גולדמן בענין העוזרים הפרלמנטרים.ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר ח' קורפו

אני פותח את הישיבה. בפנינו שני ערעורים.

שי וייס

אותו נושא, אותו הסבר.

הי וייר חי קורפו

נכון, זה באותו נושא. הערעור הראשון של חה"כ רן כהן על אי הכרה בדחיפות
הצעתו בנושא
"דו"ח הביטוח הלאומי על מצב העוני". הערעור השני של חה"כ בנימין
בן-אליעזר, בנושא
"דו"ח הביטוח הלאומי על העוני".

בבקשה, סגן יושב-ראש הכנסת.

שי וייס

ו

אדוני היושב-ראש, אני חושב שאני אבטא כאן את רצונה של כל הנשיאות. אני אעשה

דבר מוזר - אבקש לאשר את ההצעות, ואני אסביר מה קרה.

אנחנו בצדק לא אישרנו, מכיוון שכאשר היום בשתים-עשרה וחצי דנו בזה עוד לא

היה ידוע הוד"ח. לא רצינו לפתח מסורת שבגלל שאיזה פקיד שמדליף לחבר-כנסת אז

מארים לו הצעה. תוך כדי הישיבה השנייה, בשעה אחת, היתה מסיבת עתונאים ופרסמו את

הדו"ח. כלומר, היתה נטייה לאשר בגלל חומרת המצב, ויש שם גם חמש הצעות של נציגים

מכל הסיעות. לכן, אני בטוח שהיינו מאשרים את זה בשל הנסיבות שנוצרו תוך כדי

הישיבה.

היו"ר חי קורפו

מי לקבלת הערעורים? מי נגד?

הצבעה

שני הערעורים הנ"ל - נתקבלו

***

קביעת מסגרת דיון על הצעת אי אימון

היו"ר הי קורפו

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון בהצעת אי אימון אשר תועלה בשבוע הבא

על-ידי סיעת "הפנתרים השחורים".

שי דורון

זה שייך למדור ההיתולי...היו"ר חי קורפו

סיעת "הפנתרים השחורים" הגישו הצעת אי איון אשר תידון בישיבת הכנסת ביום

שני בשבוע הבא. ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון.

שי דורון

מה הנושא?

היו"ר חי קורפו

הנושא הוא "מימדי העוני בישראל".

שי דורון

סליחה, אדוני היושב-ראש, מותר להבין את ההגיון? הנושא נושא עצוב

וכבד, אין ויכוח על כך. נדמה לי שמקובל בכנסת שאם הנושא עולה במסגרת אי אימון, אין

מקום שביום שני הנושא יידון בהצעת אי אימון.

שי וייס

כמובן, לא ידענו.

הי ו"ר חי קורפו

גבירתי, אנחנו אישרנו הצעות לסדר היום ליום רביעי זה. הצעת האי אמון מיועדת

ליום שני הבאר.אז אם אתה רוצה לדחות את הצעת האי אימון, אני מוכן לבדוק אם זה

אפשרי.

שי דורון

לא יכולים.

היו"ר חי קורפו

בכל אופן, זה לא באותו שבוע.

שי דורון

אני רוצה להציע הצעה. עמדתי להציע להצעת האי אימון מסגרת של חמש דקות

הודעות סיעות. חוש ההומור שלי לפעמים מטעה, ואני גם מכירה את היושב-ראש מזה

חמש-עשרה שנה ואני חושבת שהוא יסכים עם הצעתי. לאחר ששמעתי את הנושא אני מציעה

שעתיים לדיון, ואז זה פותר את הבעיה לכל אלה שרוצים להתייחס לנושא ביתר הרחבה, וזה

מקבל את המעמד הראוי. זה גם לכבודה של הכנסת.

מ' גולדמן

מקובל.היו"ר חי קורפו

רק בהסכמת שני המציעים.

ש י הלפרט

הדוח שהתפרסם התמול מתייחס לשנת 1990. יחד עם זה, יש בו מימד של דחיפות, זה

נושא חשוב וכבד מאד. חמש מאות אלף אנשים במדינת ישראל מתחת לקו העוני זה מצדיק

דיון דחוף. אבל הדוח שאליו מתייחסים מתייחס ל-1990, אנחנו כעת כבר ב-1992. הדוח

יצא באיחור. לכן אני חושב שלא ישנה במאומה אם הדיון הזה יתקיים ביום שני הבא

במקום מחר.

שי דורון

תחליטו אתם.

פי גולדשטיין

אדוני היושב-ראש, אני הייתי מבקש שנשאיר את המסגרת כפי שקבענו אותה: אישור

הערעורים של חברי הכנסת רן כהן ובן-אליעזר, ומסגרת של הודעות סיעות חמש דקות להצעת

האי אימון.

רו כהן

בסדר.

ע י ברעם

נכו ן.

היו"ר חי קורפו

טוב, רבותי, זה נראה לי הוגן כלפי כולם.

שי דורון

אני לא מתערבת. יש לי רק שאלה, אולי מזכיר הכנסת יוכל לעזור. יש עומס גדול

מאד של הצעות לסדר היום. ביום רביעי זה אולי חלק יגיע מההצעות הדחופות מלפני

שבוע-שבועיים. זאת אומרת, יכול להיות שהכנסת תחליט שההצעה שלכם תעלה ביום רביעי

הבא - אני רק חושבת בקול רם - ואז במקום שביום שני יקיימו דיון ממושך מכובד של כמה

שעות תהיינה הודעות סיעות של חמש דקות.

שי יעקבסון

ואז זה כבר אסור על פי התקנון.

שי דורון

ואז אסור על פי התקנון כבר להעלות את זה ביום רביעי. העליתי את השאלה רק

לשיקול, וכבר אמרתי, אני לא אצבעי בנושא הזה ואקבל כל החלטה. ברצוני רק שנחשוב

יחד ולא נעשה משגה.שי יעקבסון

כיוונתי לדעתך, זה מה שרציתי לאמו-.

שי וייס

אני רוצה להשאיר את הענין לחיים. זאת אומרת, אם במקרה תהיה הלילה הצבעה,

תיאורתית, אז מחר בלילה נדון על פי רצונם. תראו, אם נניח הנושא עולה בהצעת אי

אימון ביום שני, טבעי שהסיעה שלי תיתן לפואד לאמר את דברו, ור"צ לרן כהן. הם

יחליטו. ניתן לחיים הפרלמנטריים לעשות את שלהם.

רו כהן

לא הייתי רוצה להגיע להגשת אי אימון, להתחרות עם צירלי ביטון.

היו"ר חי קורפו

הוא כבר הגיש.

רן כהן

הנושא של האי אימון התאזן כבר, ואין טעם לחזור לתחרות של אי אימון לממשלה

הזאת. נדון בזה מחר.

ש י י עקבסון

מחר זו אשליה. סדר היום עמוס.

רן כהן

אם זה יתבטל, אז יתבטל.

שי דורון

אבל אז כבר קבענו חמש דקות הודעות סיעות.

הי וייר חי קרופו

רבותי, אישרנו את הערעורים. בין אלה שהגישו את ההצעות הדחופות הללו הלא רק

המערערים, יש חמישה בסך הכל. לכל אלה אישרנו אפשרות להופיע השבוע. הבעיה של

צפיפות בסדר היום זה עניינו של היושב-ראש.

אם תתוספנה עוד הצעות אי אימון בנושא הזה, נשאיר את מסגרת הדיון כמות שהיא.ועדת משנה לדוחות הביקורת בענין השב"כ

הי ו"ר חי קורפו

רבותי, לסוגיית ועדות המשנה לדוחות הביקורת בענין השב"כ, שלח לי יו"ר ועדת

החוץ והביטחון פתק זה עתה שהוא בשום פנים ואופן לא יכול לצאת מהוועדה. הוא רצה

להופיע בטרם נחליט בענין. אנו הזמנו את שני יושב-ראש הוועדות - ביקורת וביטחון -

כדי לרענן את זכרוננו. כאמור, היו"ר בן-אלישר הודיעני שאינו יכול להופיע, וגם את

י ו"ר הוועדה לביקורת דוד ליבאי אינני רואה, לםפיכך, אני מציע שנחליט על כך בשבוע

הבא.

פניית חה"כ מי גולדמן בענין שכר העוזרים הפרלמנטריים

מ' גולדמן

אדוני היושב-ראש, מדי שנה, כוועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת הכנסת, אנו

דנים בנושא תקציב הכנסת. במסגרת הדיונים הללו אנו מעלים נושאים נוספים, ביניהם

נושא העוזרים הפרלמנטריים. בנושא זה יש צורך לקיים דיון רחב יותר - מאחר ולצערי

בישיבות השתתפו פעם אחת היושב-ראש ועבדכם, ובפעם השנייה היושב-ראש בלבד כי

הישיבות התקיימו בימי ראשון ואני הודעתי מראש שלא אוכל להשתתף- ובכדי

שלא להטריח את כל חברי הוועדה הייתי מציע שהיושב-ראש ימנה ועדת משנה שתעסוק במשך

השבוע ותביא את מסקנותיה לישיבת הכנסת הבאה.

הי ו"ר חי קורפו

קודם כל תיקונים "הסטוריים", אנחנו ישבנו ביום ראשון ולא ביום כנסת, כי היה

צריך כבר ביום שני אחרי הישיבה שלנו למסור לוועדת הכספים את התקציב כדי שזה יובא

כבר ביום שני למליאת הכנסת.

הערה שנייה, אני מציע שאנחנו נדון בנושא הזה בשבוע הבא, ונזמין לאותה ישיבה

את חשב הכנסת. יש לחשב הכנסת כל כך הרבת מועקה בענין חזה שאני לא רוצה לכפות עליו

החלטה.

מי גולדמו

למה למשוך את זה?

היו"ר חי קורפו

אני רוצה שחשב הכנסת ישמיע את דבריו בוועדה, לא בוועדת המשנה. ואז ועדת

המשנה תשב, היא יכולה לעשות זאת ביום אחד.היו"ר חי קורפו

רבותי, בשעתו מינינו ועדה מיוחדת לענין הסמים. יושב-ראש הוועדה עובדיה עלי

מונה כסגן שה הביטחון והוא איננו יכול לכהן כיושב-האש ועדה. אנחנו צריכים להודיע

על חילופי גברא, וכן על מינוי יושב-ראש חדש.

ובכן, ההצעה היא להודיע על חילופי גברי בוועדה לענין הסמים - במקומו של חה"כ

עובדיה עלי יבוא חבר-הכנסת אחר - חברת הכנסת דורון תודיעני מי - כיושב-ראש הוועדה

יכהן חה"כ יצחק לוי.

אם זה מקובל עליהם, נמסור הודעה במליאת הכנסת ביום שני.

תודה רבה, רבותי.

....

קוד המקור של הנתונים