ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 02/01/1992

רביזיה על החלטה בדבר נוהל הדיונים בהסתייגויות על חוק התקציב

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 269

מישיבת הכנסת

יום חמישי, כ"ו בטבת התשנ"ב (2 בינואר 1992), שעה 12:00

נכחו -
חברי הוועדה
היו"ר ח' קורפו

י' גולדברג

פי גולדשטיין

שי דורון

שי דיין

עי זיסמן

י' פרח

ר' ריבלין

אי לין

ח' רמון

י י צידון

י' שפרינצק

מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם
קצרנית
י י חובב
סדר-היום
רוויזיה על החלטה בדבר נוהל הדיונים בהסתייגויות

על חוק התקציב.רוויזיה על החלטה בדבר נוהל הדיונים בהסתייגויות על חוק התקציב

היו"ר ח' קורכו

היו"ר ח' קורפו

אני פותח את הישיבה. חיים, אני מוכן ללכת לפשרה - בוא נאריך את זה לשלוש

שעות.

רבותי, הדיונים יימשכו שלוש שעות. המליאה התחילה בשעה 11:15. בשעה 14:15

נתחיל בהצבעות.

תודה.

. . . .

קוד המקור של הנתונים