ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 31/12/1991

הסמכת יושב-ראש הכנסת לזמן את הכנסת לישיבה ביום חמישי (על פי סעיף 148 לתקנון הכנסת)

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 267

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1991). שעה 30;21
נכחו: חברי הוועדה
היו"ר ח' קורפו

ש' אלוני

מ' בר-זהר

ע י ברעם

ת' גוז'נסקי

מי ג ולדמן

פי גולדשטיין

ש' הלפרט

שי וייס

מ' וירשובסקי

רן כהן

מ' מסאלחה

י מצא

י י צבן

י' צידון

א' רובינשטיין

ר' ריבלין

ח' רמון

י' שפרינצק
מוזמנים
מזכיר הכנסת ש' יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת די לב
קצרנית
י י חובב
סדר-היום
הסמכת יושב-ראש הכנסת לזמן את הכנסת לישיבה ביום חמישי -

על פי סעיף 148 לתקנון הכנסת.הסמכת יושב-ראש הכנסת לזמן את הכנסת לישיבה ביום חמישי

(על פי סעיף 148 לתקנון הכנסת)

הי ו"ר חי קוויפו

רבותי, כדי למנוע יום ישיבה ארוך לאין סוף אני חושב שצריך לאפשר לכנסת

להתכנס לישיבה רגילה ביום חמישי, ולצורך זה אנחנו זקוקים לאישור ועדת הכנסת.

ש' וייס

באיזו שעה?

היו"ר ח' קורפו

בשעה עשר בבוקר.

ש' וייס

לשם מה?

הי וייר חי קורפו

להבאת תקציב ביניים, להסמיך את ועדת הכספים להתחיל ולדון בתקציב. היום לא

תהיינה יותר ישיבות.

לפי הבג"ץ אנחנו לא צריכים לקבוע סדר יום אלא רק לתת היתר לי ושב-ראש הכנסת

לכנס את הכנסת ביום חמישי, בהתאם לסעיף 148 לתקנון הכנסת: ייהכנסת לא תדון בשום

ענין בצורת דיון החורגת מהוראות התקנון, או מהתקדימים, אלא אם כן דנה

והחליטה על כך ועדת הכנסת.

היו כמה מקרים כאלה בעבר. אנו יכולים עכשיו גם לפטור את החוק מחובת חנחה מכל

הקריאות, אבל יהיו כאלה שירצו לראות את החוק לפני כן. לכן לא מפריע לי להתכנס

מחר בשעה 09.30, לפטור את החוק מחובת הנחה.

ש' וייס

איזה חוק?

הי וייר חי קורפו

חוק תקציב ביניים. אם הוועדה מסתפקת בישיבת היום, אם הוועדה רוצה לעשות שתי

החלטות בבת אחת, בבקשה. אם לא, נתכנס מחר בבוקר שוב.

חבר-הכנסת צבן, בבקשה.

י' צבן

אני מוותר על הזכות לאמר כאן דברים שוועדת כנסת כוועדת כנסת היתה צריכה לאמר

על מה שמתחולל בבית הזה. ועדת הכנסת מופקדת על ביצוע נכון של תקנון הבית, גם ככתבו

וגם כרוחו. מה שמתרחש כאן זה ביזוי של התקנון, זה ביזוי של אושיות הכנסת.אינני רוצה להאריך בדברים, אני רק מבקש את היושב-ראש להבהיר לנו, ראשית: האם

הכוונה היא שבשעה שוועדת הכספים תדון, יימשכו הדיונים במליאה? האם ידונו בהוק

תקציב הביניים, או שפסק הזמן של הדיונים בוועדה ינוצלו כדי לדון בהוק הבחירה

הישירה?

היו"ר ח' קורפו

רבותי, סדר היום אינו מעניינה של הוועדה. אני לא אוכל לענות לך. אני רק

יכול להגיד דבר אהד, אני לא מתאר לי שינהגו בחוק שונה מאשר נוהגים בכל חוק.

אם הכנסת תסמיך מחר את הוועדה להתהיל בדיוניה בחוק התקציב, אף על פי שהכנסת

תקיים דיוניה, אז יימשכו הדיונים - יגישו, ינאמו, ימשיכו בקריאה הראשונה, וועדת

הכספים תתכנס לקיים את דיוניה היא בענין הזה. הליך רגיל כפי שאנו עושים תמיד.

חברת-הכנסת אלוני.

ש' אלוני

אני מציעה לוועדה לא לאשר שום דבר לפני שאנחנו יודעים לכמה זמן תקציב

הביניים. יש הבדל אם זה לחודש, לשלושה חודשים, או לחמישה הודשים. מפני שאם התקופה

היא ארוכה אנחנו נהיה עדים בוועדת הכספים בדיוק לאותו הליך של גניבת הקופה

הציבורית. אם אומרים שמציעים תקציב ביניים על בסיס התקציב של השנה שעברה, זה דבר

אהד. אם אומרים שזה תקציב ביניים חדש על בסיס של ההסכמים שהתבשלו עכשיו - זה דבר

אחר. לכן אנחנו לא יכולים לאשר דבר כזה. אתה בא ומבקש אישור לתקציב ביניים, אמור

לנו: א) לכמה זמן;

שי וייס

אני מציע ישיבה נוספת מחר בענין זה.

ש' אלוני

ב) האם תקציב הביניים שמכינים אותו הוא על פי התקציב של השנה שעברה, או על

פי הסכמים שאנחנו עדיין לא יודעים מה הם, ושהם לא הונחו לפנינו.

מי ששלח אותך בענין זה אני מבקשת שתעביר אליו את המשאלות האלה של החברים.

דבר נוסף, זה נכון שאת סדר היום קובע היושב-ראש, אבל הוועדה הזאת ממונה על

ההליכים בבית. הואיל והשתבשו פה הדברים, וישנו חוק שקבוע לדון בו עד תום השבוע

הזה, אני מבקשת להציע ליושב-ראש לנצל את הפרורגטיבה שלו למען כבודנו ולמען למלא את

הפסיקה של בית המשפט הגבוה לצדק, ולהקדים את הדיון בהוק בקריאה השנייה לבחירה

ישירה, להקדים את זה לתקציב, כי הוועדה צריכה לשבת ולדון ולהכין את הקריאה

הראשונה, השנייה והשלישית.

אי רובי נשטי י ן

אני מצטרף לדברי הברת הכנסת שולמית אלוני, בשני החלקים. רק דבר אחד נוסף,

אולי היושב-ראש יבהיר את זה שהנחת תקציב הביניים לא גורעת מחובתו להניח את כלההסכמים שנגעו גם לגבי התקציב שלא מונה. החובה להניח את ההסכמים היא אבסולוטית.

היו"ר ח' קורפו

רבותי, כדי לענות על כל משאלות הלב של כל חברי הוועדה, אנחנו מהליטים להזדמן

מהר בשעה תשע וחצי, כדי שהקתציב יהיה לפנינו ונוכל לראות מה יש בו ומה אין בו.

ובכן, נתכנס מחר בתשע וחצי - אני כבר מודיע על המועד - יונח לפנינו התקציב,

נוכל לראות מה יש בו ומה אין בו. אני לא מניח שמכינים תקציב ביניים על בסיס התקציב

הבא.

אני מקבל את הערתו של חבר-הכנסת רובינטשיין שזה לא פוטר את כל מה שהורה

היושב-ראש - להניח את ההסכמים - אני מניח שהגישו לו כבר את ההסכמים, שלושה הסכמים

כבר הגישו.

אי רובינשטיין

זה צריך להיות מונה.

היו"ר ח' קורפו

האם נאמר שזה צריך להיות מונח על שולחן הכנסת? אני מציע לכולנו להיכנס

לאולם המליאה, אולי זה כבר מונח על שולחן הכנסת.

בזה תמה הישיבה. אנחנו מסמיכים את יושב-ראש הכנסת לזמן את הכנסת לישיבה

מיוחדת ביום חמישי. סדר היום תלוי בו, ואני אעביר לו את כל המשאלות של ההברים

כפי שהובעו כאן.

תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 22:00

קוד המקור של הנתונים