ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 31/12/1991

חוק הלוואות לדיור

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 266

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום ד, כ"ה בטבת, התשנ"ב. 1.1.91. שעה 02:50
נכחו: חברי הוועדה
ש. דורון - היו"ר

י. ביבי, א. בורג, מ. גפני,

מ. גולדמן, י. גולדברג, פ. גרופר,

א. דיין, צ. הנגבי, ש. וייס, מ. חריש,

רן כהן, ג. כהן, ח. מירום,

ע. סולודר, מ. פרוש, ר. ריבלין,

י. שפרינצק, י. שמאי, י. שגיא,

א. שוחט, ש. שטרית
מוזמנים
ש. יעקבסון - מזכיר הכנסת

ד. לב - סגן מזכיר הכנסת

ש. כרם - סגנית מזכיר הכנסת

א. דמביץ - יועץ משפטי לוועדה

א. קרשנר - מזכיר ועדת הכספים

ש. מעוז, א. ספרן, ת. הקר - משרד האוצר

רשמה: ש. לחוביצקי
סדר היום
דיון בטענה נושא חדש בקשר לחוק ההלוואות לדיור.היו"ר ש. דורון;

אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. אני מבקשת ממר דמביץ, היועץ

המשפטי של ועדת הכספים, להציג שלשמו זומנה הוועדה.
א. דמביץ
ברשות היושבת-ראש, אפתח בהצגת הנושא. אבקש אהר-כך להרשות, כמובן,

לטוען, שהוא חבר-הכנסת שוחט, להציג את טענתו במפורט. הוועדה עוסקת עכשיו

בחוק התקציב השנתי החדש לשנת 1992.

במסגרת עשרת הסעיפים הפותחים את החוק הזה, יש הצעה מצד נציגי הממשלה,

או ליתר דיוק מצד משרד האוצר, לשלב סעיף המביא תיקונים בחוק הלוואות

לדיור, הידוע בשפת העם כחוק המשכנתאות. אכן באחת מהצעות חוקי ההסדרים מצוי

סעיף שבו מוצע לבטל את החוק ההוא. אבל הוא נמצא בחוק ההסדרים. הוא לא נמצא

בחוק התקציב. אמנם חוק ההסדרים בא בלוויית חוקי התקציב, אבל הוא לא חוק

התקציב עצמו.

אומר חבר-הכנסת שוחט כי במסגרת חוק התקציב הנושא הזה של חוק הלוואות

לדיור, ביטולו, שינויו וכל טיפול בו, הוא נושא חדש אשר לא יכירנו מקומו

בחוק זה.

אני מבקש, גברתי היושבת-ראש, לתת לחבר-הכנסת שוחט לטעון את הטענה שלו

במפורט.

היו"ר ש. דורו ן;

תודה רבה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת שוחט.

א. שוחט;

כל מה שאני טוען בענין נושא חדש וכל מה שאני אומר בישיבה של הוועדה

המכובדת הזאת לא מתייחס למהות החוק ולתוכנו. אני לא קובע עמדה לטוב ולרע.

אני מלין על כך - ואני חושב שאסור שזה יקרה - שבשעה שתיים וחצי בלילה באה

הממשלה עם הצעת חוק, או עם תיקונים לחוק חשוב מאד, חוק המשכנתאות, לא

בדיון רציני, לא בפרוצדורה של תיקון חוק, אלא תוך נסיון חפוז, בלחץ, בלי

אפשרות לקיים דיון כלשהו בנושא החוק. אני חוזר ואומר שאני טוען טענתי מבלי

להתייחס למהות, לטוב או לרע. ייתכן שההצעות המובאות פה הן טובות וחיוניות.

אני חושב שאנחנו עדים - במה שקורה בשבוע האחרון, ביומיים האחרונים

ובלילה האחרון בוועדת הכספים - לדבר שכל מי שמכבד את הכנסת צריך למנוע

שיקרה. אחרי יום שלם של אי-דיון ובטלנות של ועדת הכספים, בהמתנה לפגישה של

הישיבה מרגע לרגע ומשעה לשעה, אי-אפשר לבוא פתאום בלילה ו"להפיל" על

הוועדה שורה של חוקים בעלי משמעות, שאי-אפשר להעבירם מבלי לקיים בהם דיון

רציני.

לפיכך, מכיוון שהנושא הוא בלתי-רלוונטי לחלוטין לנושא חוק התקציב אי-

אפשר להעלותו. יש מסגרת של חוק משכנתאות שהתקבלה. יש חוק שהתקבל בכנסת. אם

רוצים לשנות את החוק הזה ניתן לעשות תיקון אחד, שני ושלישי בהליך חקיקה

נורמלי של קריאה ראשונה, שניה ושלישית, באם הממשלה מביא את התיקון. זאת

תוך שמיעת האנשים המתאימים, תוך קבלת אינפורמציה ואין לחטוף חוק בחטף.גברתי היושבת-ראש, אגיד שני דברים. נגיד שאני מניח שחבר-הכנסת שמאי

ושני חברי הכנסת האחרים השותפים לחוק נתנו הסכמה לענין, אבל גם שמעתי

שאנשי האוצר המקצועיים מלינים על הענין וטוענים שהמהלך של החקיקה

והתיקונים שנעשים פה עלולים למוטט לחלוטין את שוק ההון בגיוס בספים.
ר. ריבלין
זאת הם אמרו גם לגבי החוק הקודם, שיישאר בתוקפו אם הדבר לא ייעשה.

א. שוחט;

נכון. מכל מקום אני חוזר לנקודה שאני מעלה. אני לא נכנס לענין המהותי

אלא אני נכנס לענין הפרוצדורלי, של דיון בחוקים כל-כך רציניים בשעה שתים

וחצי בלילה בוועדת הכספים, תוך שילובם במקום שמקומם לא צריך להיות בו.

היו"ר ש. דורון;

תודה רבה. לפני שאתן את רשות הדיבור לחברי הכנסת, אני מבקשת מנציגי

האוצר להשיב לטיעון של חבר-הכנסת שוחט.

ת. הקר;

אנחנו מתייחסים בעצם רק למלים הקריטיות בענין הזה ,היינו: אמירתו של

הבר-הכנסת שוחט שהנושא בלתי-רלוונטי לתקציב. אני חושבת שכל מי שעקב אחר

הדיונים בנושא הזה ברור לו שהוא מאד רלוונטי לתקציב. חוק ההלוואות לדיור

הוא חוק מאד יקר. אני אומרת זאת מבלי להיכנס לוויכוח על המספר, אבל אין

חולק שהוא יקר.

חוק התקציב הוא מסגרת התקציב שתעמוד לרשות הממשלה למלא את כל

משימותיה. אם היא צריכה, בין משימותיה, למלא אחר הוראות חוק ההלוואות

לדיור, הרי שהדבר ישפיע על מסגרת התקציב אי על החלוקה הפנימית של התקציב.

לכן תיקון שבא להפחית את העלות בוודאי שהוא רלוונטי לנושא התקציב.
היו"ר ש. דורון
תודה רבה. אני מבקשת מחברי הכנסת להצטמצם. אינני יודעת מתי בדיוק

תיפתח ישיבת המליאה. במליאה יתקיים דיון של 6 שעות ותהיה הזדמנות לומר

מעל הדוכן את כל הדברים שאינם נוגעים ישירות לנקודה שהועלתה כאן.
ש. וייס
יש לי שאלה רק לגבי הענין המהותי שנדון כאן. ישנה הגרסה של חבר-הכנסת

שוחט וישנה הגרסה של משרד האוצר. על פני הדברים אני חושב שיש הבדל בין חוק

תקציב לתקציב. חוק תקציב הוא חוק. אשר לתקציב - כל דבר שייך לתקציב. כל

החוקים שאנחנו מחוקקים במשך השנה, שהם נפרדים מחוק התקציב, רובם כרוכים

בתקציב. לכן הטענה שהנושא כרוך בתקציב נראית לי די קלושה על פניה.

אני רוצה לשאול את גברתי היושבת ראש שאלה. האם בכלל הישיבה הזאת שלנו

היא כרגע אפשרית? האם ישיבת הכנסת נמשכת? האם אנחנו עדיין בהפסקה? אני

באמת שואל בתום לב. האם העובדה שזהו יום חדש ושנה חדשה לא הפסיקה את

הישיבה של הכנסת? התשובה חשובה לגמרי לעצם הדיון שם ולדיון כאן.
היו"ר ש. דורון
אני מבקשת ממזכיר הכנסת להתייחס לכך. בוודאי היו תקדימים.

רן כהן;

אני מציע שכולנו נכיר בזה שזוהי ישיבה הוקית.
ש. וייס
אני מתכוון לישיבת המליאה עצמה.
ש. יעקבסון
כמעט מדי שנה בשנה חוזרת אותה שאלה. העובדה היא שהעבודה נמשכת עם

הפסקות עד שעות הלילה המאוחרות ולפנות בוקר, והשאלות האלה חוזרות ונשנות.

התשובה היא שישיבת המליאה נמשכת, ישיבות הוועדה נמשכות. זאת על-פי מינהל

קבוע מזה שנים.

הי ו"ר ש. דורון;

תודה רבה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת רן כהן ואחרי ו לחבר-הכנסת ראובן

ריבלין.

רן כהן;

גברתי היושבת-ראש, אני רוצה לציין שלוש נקודות בלבד. מתוך נקודת מוצא

חד-משמעית אני רוצה להבהיר שגם אם אציג הסתייגויות זה יהיה לשם הצגת עמדה

ולא יותר מזה. אני רוצה שהחוק שגובש עם משרד האוצר יעבור. אני חושב שבענין

הזה צריכה להיות עמדה ברורה והוגנת.

בכל זאת אנחנו עומדים בפני שלוש בעיות. האחת - עדיין לא הוגשה בפנינו

בעצם הצעת התיקונים לחוק. חוק המשכנאות המקורי של שלושתנו תופס מזה כשלוש

שעות ועשר דקות. הוא בתוקף. מה שאפשר לעשות היום, גברתי נציגת האוצר, זה

רק להגיש הצעות תיקון לחוק הזה. אי-אפשר להציג הצעה אחרת.

אני מחזיק בידי עותק שקיבלתי ממקורות שונים, שהוא בכלל הצעת חוק

אחרת, אלטרנטיבית. בעובדה לא הונחה על השולהן, לא כאן ולא בוועדת הכספים,

הצעת תיקון לחוק ההלוואות לדיור. מבחינה נוהלית זה מה שצריך לעשות. זה דבר

ראשון.

דבר שני - החוק הזה נדון בוועדת הכלכלה ולא בוועדת הכספים. לעניות

דעתי, אם רוצים להעביר את החוק במהירות - זה יהיה הדבר הטוב ביותר. אני

מכיר את כל הבעיות שמייחסים לדברים הללו. ועדת הכלכלה היא ועדה שלמדה את

הענין, מכירה את הענין ויכולה להעבירו מהר. אם תחשדו בי שאני, חלילה,

רוצה לטרפד אותו - זה יהיה דבר אווילי.

ר. ריבלין;

הנושא שייך לוועדת הכספים.
ר. כהן
אני לא מתעקש על כך. אני רק מעלה את הסוגיה.

הדבר האחרון - בעובדה הוק ההסדרים כבר עבר בקריאה שלישית במליאת

הכנסת, כלומר חוק ההסדרים לא פתוח.
א. שוחט
יש חלק שהוא לא מופרד, שהוא פתוח.
ר. כהן
בחלק שהופרד החוק מת.

ת. הקר;

הוא לא הופרד. הוא מונח על שולחן הוועדה.
ר. כהן
בחלק שהוא הופרד ההפרדה אושרה ולכן החוק בתוקף. לכן אפשר להגיש על

החוק רק תיקונים לחוק. זה מה שאפשר לעשות. זה הדבר היחידי שניתן לעשות.

לכן, גברתי, אני מציע שאנחנו בהחלט נאשר את הנחת החוק, רק שישימו

בפנינו נייר כדי שנראה מה אנחנו מקבלים. אי-אפשר לומר: יניחו, ומה שלא

יניחו אנחנו מקבלים. אני מדבר בהנחה שאנחנו יודעים שאף אחד לא ירמה את

השני ואני מציע להניח בפנינו את הנייר. תודה רבה.
מ. פרוש
אתה סותר את עצמך. מצד אחד אתה אומר שאנחנו לא בשלים ושאין נייר.
ר. כהן
חבר-הכנסת פרוש, אני לא יכול לרמות גם את עצמי וגם אותך. ודאי איני

יכול לרמות את עצמי. אני אומר שאנחנו עכשיו דנים כשהשולחן הוא ריק. בפנינו

לא מונחת הצעת תיקון לחוק קיים שכבר תופש מהבחינה הפורמלית. זה מה שאמרתי.
ר. ריבלין
חבר-הכנסת רן כהן, אתה מסכים שזה לא עני ן חדש?
ר. כהן
אני מסכים שזה לא ענין חדש. אני רק רוצה שיהיה בפנינו נייר.
ר. ריבלין
אני חושב שטיעונו של חבר-הכנסת שוחט, כאילו הענין הוא לא רלוונטי,

אינו נכון. הענין הוא מאד רלוונטי. נושא המשכנתאות רלוונטי משני טעמים:ראשית, גם בגלל מהותו, ואיני רואה שום דבר שאינו קשור בהוק התקציב; שנית,

למגינת לבם של רבים מחברינו, כולל אני, העברנו בקריאה הראשונה את סעיף 7

לחוק ההסדרים במשק, שעדיין לא בוטל וההפרדה כללה גם אותו. לכן לגבי אותו

סעיף אפשר לומר שאין כאן ענין חדש.

לכן אני אומר שהדבר שמציגים לנו היום אינו ענין הדש. זאת גם לאור כל

אותן הנמקות שבהן הוסבר להבר-הכנסת רן כהן מדוע היתה הפרדה ומדוע חוק

ההסדרים כן נמצא עדיין על השולחן.

אם טיעוני המשפטנים לא יצלחו, יש לי טענה ניצחת אחת.
א. שוחט
בחדר הזה זה לא רלוונטי.
ר. ריבלין
גברתי היושבת-ראש, לדעתי השאלה אם ענין הוא חדש אם לאו היא שאלה

שנקבעת על-ידי ועדה זו. אם יש פה רוב פוליטי הטוען שהענין אינו ענין חדש -

הרי הענין אינו חדש למרות כל טיעוני המזהירים.

לכן אני מציע לקבוע שהענין איננו ענין חדש. גם המציעים הקודמים רוצים

לקדם את אותו חוק על-מנת שייתן פתרון לכל אותם אנשים שמחכים כל-כך חרבה

זמן גם לבשורה מהכנסת בנושא וגם לבשורה מחערב הזה.
ח. מירום
אני מכיר את הטענה הזאת שנשמעת לעתים בחדרים כאן שהענין הוא פוליטי

ולכן חבל לדבר, אלא אפשר להצביע וללכת. אני מציע לכנסת לא לבנות את עצמה

ולא לעשות מכל דבר וענין ענין פוליטי. אני חושב שצריך. לעשות את הדברים

בשום שכל. טענת נושא חדש היא לא טענה מן השמיים.

על כן אני מציע להתייחס מאד ברצינות לכנסת, לתקדימים שמתרחשים בתוך

ועדותיה ולשאלה איך עושים שימוש. אותי מטריד הצד הפורמלי מכמה היבטים.

ההיבט הראשון מתייחס לכך שיש מעשה חקיקה בתחום הזה של המשכנתאות, הוא

קיים, חי, נושם, הוא נכנס לתוקף וכדי לשנותו צריך לעבוד על-פי נוהל חקיקה

רגיל. נוהל חקיקה רגיל לביטול או לשינוי הצעת חוק מצריך הליכה במסלול

שהכנסת קבעה אותו, שהוא מסלול חקיקה. אי-אפשר לבוא לפה, בערב הזה, ולהוביל

כאן אגב אורהא, באמצעות חוק אחר - בין אם זה חוק הסדרים ובין אם זה חוק

תקציב - שינוי או ביטול של הצעת חוק קיימת. כדי שהצעת חוק קיימת תשונה

צריך להניח לה נוסח אחר וצריך להעביר אותה במסלול החקיקה כפי שהיא עומדת.

הדבר השני מתייחמס לשאלה מהו המסלול שהולכים בו. מר דמביץ, אני מבין

שהכוונה היא להוביל את השינוי בנושא המשכנתאות דרך חוק התקציב. האם אני

טועה?

א. דמביץ;

לא.ח. מירום;

אינני טועה. כלומר לא צריך להוביל את השינוי דרך חוק ההסדרים ולא דרך

חלק מחוק ההסדרים שהופרד אלא דרך חוק התקציב, ובחוק התקציב אין מלה הקשורה

לנושא המשכנתאות.
א. דמביץ
במלל לא.

א. בורג;

לעומת זאת במספרים גם אין.
א. דמביץ
יש את רוח החוק.
ח. מירום
אשר על כן, מובילים את שינוי החקיקה הזאת דרך חוק שאין לו פינה או

קצה פינה של מלה הקשורה בנושא המשכנתאות, וזה קלאסית נושא חדש.

אפשר להחליט ללכת למסלול חקיקה מואץ, מיוחד, כמו שחושבים לעשות אותו,

כדי להביא עוד הבוקר, לא הלילה, שינוי בשלוש קריאות או בשתיים וחצי קריאות

של חוק המשכנתאות. אבל לעשות מן מעשה כזה של החלת הענין בחוק התקציב?

א. שוחט;

יש חוק בקריאה ראשונה.

ח. מירום;

אבל לא דרך חוק התקציב. לא יעלה על הדעת שהכנסת תלך במסלול קלוקל

כזה, בשיקול פוליטי גס ותקדימי ותעשה את המעשה שהולכים לעשות עכשיו.

ע. סולודר;

אם ללכת לפי שיטתו של חבר-הכנסת ריבלין, אז בכלל חבל על כל שעה

מיותרת ועל כל רגע מיותר שאנחנו יושבים. יש רוב, ראינו את התוצאות על

הלוח, אפשר לעשות את התעמלות הידיים ובזה לגמור את החגיגה. יכולנו להעביר

כך את חוק התקציב ב-31.12.91. אבל אוי לנו ואוי לדמוקרטיה שהבית הזה מסמל

לו כך יהיו פני הדברים. יש גבול לציניות.

באמת זהו נושא חדש. בחוק ההסדרים היתה הצעה לבטל את הענין של

המשכנתאות. אנחנו הצבענו כבר על חוק החסדרים.

א. בורג;

הוא "פסה", אבל הוא ישנו.ע. סולידר;

יכול להיות שתימצא הדרך.

ר. ריבלין;

חבל שלא שמעת את הטענה הראשונה שלי.
ע. סולודר
יש גבול עד כמה אפשר להתייחס כך לנושאים שדנים עליהם. לפי מה ששמעתי,

הנוסה שמובא היום הוא לא בדיוק הנוסח שהיה בהתחלה. אני רוצה לשמוע על מה

אני דנה ועל מה אני מצביעה. יש שאלה אם אצביע בעד או נגד בוורסיה כזאת או

בוורסיה אחרת. זהו חוק כל-כך מסובך ומורכב, שמחייב ליבון רב. לבוא סתם

ולהצביע עליו בלי לדון עליו?

אמרו כבר שיש הליך מקוצר על-מנת שלא יישאר איזשהו ואקום. לכן אני

חושבת שהבעיה פה היא לא בעיה של סתם תרגיל להגיד שזה נושא חדש.

ש. וייס;

אם הוורסיה הזאת לא מתקבלת, נשארת הפרה-ורסיה.
ע. סולודר
זה דיון אמיתי שאנחנו חייבים לקיים אותו. יש גבול לתקדימים שאנחנו

ממציאים, אשר עוד יחזרו אלינו כבומרנג בריבוע.

א. בורג;

גברתי היושבת-ראש, קודם כל שיהיה ברור שגם אם הטענה שהנושא הזה הוא

חדש מתקבלת, לא נוצר מצב שאין חוק משכנתאות. נהפוך הוא. הגיע החוק במיטבתו

לפני הפשרה, אלא במצב הכי טוב שלו. אם נופל הנושא החדש, אזי החוק מגיע

במהדורה המתוקנת. קודם כל שיהיה ברור שלא מדובר על הסרה מן השולחן, אלא

מדובר על השאלה האם אנחנו משאירים את החוק במהדורה הראשונה, כפי שהציעו

שלושת המציעים, או שאנחנו מדברים על החוק במהדורה המתוקנת. קודם כל שיהיה

ברור על מה אנחנו מדברים.

אנחנו צריכים לבדוק מה ההבדלים. כמו שאמרו כאן קודמי, אנחנו מדברים

כאן על משהו תיאורטי. אבל אני יכול לתאר לעצמי את אחד ההבדלים בין ההצעה

המתוקנת לבין ההצעה הקודמת הראשונית, והוא האם חרדים וערבים נכללים בחוק

או האם חרדים וערבים אינם נכללים בחוק.

ש. וייס;

הם לא נכללים.

א. בורג;

לא ראיתי את הנוסח לנגד עיני ואני שואל את עצמי איזה הבדלים יכולים

להיות. אם יהיה מצב שבהצעה החדשה שתבוא, ותהיה מונחת על שולחננו, תהיינהאבחנות חדשות שלא הופיעו באף מקום אחר, השאלה היא האם האבחנות האלה הן

אינן בבחינת נושא חדש? הרי מה זה נושא חדש? - אני לא מקבל את גישתו

האנטי-עניינית של חבר-הכנסת ריבלין שהכל כרוך בדיקטטורה של הרוב. אני לא

טוען נושא חדש על-מנת לקנטר, כי כבר הוכחתי בראשית דברי שכאשר אני טוען

נושא חדש אני בכלל מציע חוק הרבה יותר טוב מהחוק המוצע. כאשר אני טוען
נושא חדש, אני אומר
רבותי, חברי הכנסת, האם יעלה על דעתו של איש, של חבר-

הכנסת ריבלין, למשל, שרוצה להוריד את נושא הנושא החדש בהחלטה "רובית", האם

יעלה על דעתו להכניס ערבים וחרדים פנימה או לא בלי דיון? הרי זה נישא כל-

כך כבד והוא הולך לכל-כך הרבה מקומות אחרים. הוא הולך ל"קיץ" (קצבת יוצאי

צבא), הוא הולך לביטוח לאומי והוא הולך למקומות שכאשר אתה מקבל החליטה כזאת

לך תדע מה תהיינה ההשלכות שלה.

האם אתה חושב שאפשר להניח חוק על השולחן ולא לדון בו? אחר-כך הוא

עלול "להפיל עליך תיק" במקום אחר.

היו"ר ש. דורון;

תודח רבה, חבר-הכנסת שטרית, אחרון הדוברים.
ש. שטרית
גברתי היושבת-ראש, חוק המשכנתאות הוא חוק מאד יקר לי. לא רק שהוא יקר

לי אלא באותו יום שהוא עבר, ברוב של 43 נגד 8, טרחתי הרבה מאד כדי שהוא

יעבור וזה לא היה קל. לכן העמדה שלי בנושא הזה יוצאת מתוך הנחה שאני רוצה

להגן על ההישגים של חוק המשכנתאות, וחס וחלילה לא ההיפך.

אם אני משווה בין סעיף 9 שמוצע להוסיף לחוק התקציב 1992 לבין החוק

המקורי, חוק ההלוואות לדיור, התשנ"א-1991 - אין שום ספק שהחוק הזה

שמציעים להכניסו אל תוך חוק התקציב הוא נסיגה משמעותית לגבי הציבור.

הנסיגה היא לא רק בשאלה של חרדים וערבים, זאת אומרת הקריטריון של שירות

בצה"ל כדי לא לסייג, אלא גם בהיבטים אחרים.

לכן כאשר אנחנו שואלים את עצמנו מה התוצאה של אי-קבלת התיקון הזה,

התוצאה היא לפחות דחייה של הרעת התנאים. לא ברור מה יהיה בסוף. יכול להיות

שיחוקקו את הענין בחקיקה מזורזת, אבל יש דחייה של הרעת התנאים.

לכן אי-אפשר לצייר את אלה שהיום יצביעו בעד העמדה שזה נושא חדש כמי

שמתנגדים לאנשים שצריכים משכנתאות. ההיפך הוא הנכון. אפשר בהחלט להגדיר

אותם כמי שרוצים לתת לאלה שצריכים לקבל משכנתאות וכמי שרוצים להיטיב יותר

עם האנשים האלה. זו הנקודה הראשונה.

ר. ריבלין;

אין אפשרות שזה יהיה בקריאה שניה ושלישית?

ש. שטרית;

יש אפשרות. מי שדוחה את הענין - - -רן כהן;

אתם עושים טעות טרגית. כל עיכוב הוא בבחינת סחיטה נוספת של היורדים.

ש. וייס;

גברתי היושבת-ראש, אנחנו מבקשים לקיים התייעצות סיעתית של עשר דקות.

היו"ר ש. דורון;

בסדר. נקיים הפסקה ולארור מכן נצביע.

ש. שטרית;

אני רוצה לומר לכם שלמרות שתי הטענות הראשונות, אס קיים חשש משמעותי

שהאוצר יחזור בו מחהסכמה שלו לא לבטל את החוק, כתוצאה משיקול כזה או אחר,

צריך להביא זאת בחשבון. אני אומר זאת גם לחברי וגם לחברים מסיעת הליכוד.

רן כהן;

אין חשש. יש י ידע.

ש. שטרית;

אם באמת אנחנו מחזיקים את האוצר בכוונתו החיובית, שאולי הוא ינסה

לתקן אבל הוא ירד מכוונתו לבטל, אזי אני חושב שמן הראוי שנשקול ולא נקבל

את הנסיונות של האוצר לדהות את הענין בדלת האחורית, אלא עלינו לשמור על

ההישגים שהשגנו בהעברת חוק המשכנתאות.

היו"ר ש. דורו ן;

תודה רבה. נצא לעשר דקות הפסקה לצורך התייעצות סיעתית. לאחר מכן

נקיים הצבעח.

(הפסקח של 10 דקות לצורך התייעצות סיעתית).

היו"ר ש. דורון;

אני מחדשת את הישיבה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת שוחט.

א. שוחט;

איני מבטל את ההרגשה הגרועה הנובעת מהבאת הצעת חוק כל-כך חשוב בשעה

שתיים וחצי בלילח. אבל היה לנו שיקול דעת נרחב ושמענו את החברים מציעי

חחוק.

אני חוזר ואומר שמבלי להתייחס למחאה שלי על דרך הבאת חוקים על-ידי

חממשלה בשעות כל-כך מאוחרות מבלי אפשרות לדון בהם - ואני נשאר בעמדתי שיש

לקיים דיון, עמדתי ממשיכה להיות שהמקום שהחוק משובץ בו, למרות עמדתו של

חבר-הכנסת ריבלין היא שהכל כשר להיות בתוך חוק התקציב -ר. ריבלין;

לא הכל. חוק מיהו יהודי - לא.
א. שוחט
לאור דברים ששמעתי פה מחברים שהם יוזמי החוק ולאור דברים ששמעתי

בהתייעצות, אני מבקש למשוך את בקשתי לנושא חדש. הדבר לא קיים.

היו"ר ש. דורו ן;

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 03:50)

קוד המקור של הנתונים