ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 30/12/1991

השגות לתיקון סעיף 62 לתקנון -דיון והצבעה; חוק חסינות חברי הכנסת (תיקון - ביטול בפני דין פלילי), התשנ"ב-1991 - של חברי-הכנסת י' צידון ומ' בר-זהר - הכנה לקריא ה ראשונה; פניית יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בחוק בתי המשפט (נוסח משולב) (תיקון מס' 15), התשנ"א-1991 הנדון בוועדה החוקה חוק ומשפט; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 265

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ג בטבת התשנ"ב (30 בדצמבר 1991), שעה 10:00

נכחו;

חברי הוועדה; חי קורפו - היו"ר

ת' גוז'נסקי

מ' גולדמן

שי דורון

שי הלפרט

צי הנגבי

שי וייס

ג י כהן

אי לין

חי מירום

י' צידון

ר' ריבלין

חי רמון

י' שפרינצק

מזכיר הכנסת ש' יעקבסון

מוזמנים; שר המשפטים ד' מרידור

חה"כ א' אליאב

חה"כ א' דיין

חה"כ ש' דיין

חה"כ מ"ז פלדמן

חה"כ ש' שטרית

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

די לב - סגן מזכיר הכנסת

ד"ר כ' שלו - משרד המשפטים

א' צידון - משרד המשפטים
יועץ משפטי
צ' ענבר

יועצת משפטית; ר' מלחי

מזכירת הוועדה; אי בן-יוסף

קצרנית; אי זכאי
סדר-היום
1. פניית יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בחוק

בתי המשפט (נוסח משולב)(תיקון מס' 15). התשנ"א-1991. הנדון

בוועדת החוקה חוק ומשפט.

2. השגות לתיקון סעיף 62 לתקנון - דיון והצבעה.

4. שונות.

3. חוק חסינות חברי-הכנסת (תיקון - ביטול בפני דין פלילי),

התשנ"ב-1991 - של חברי --הכנסת י' צידון ומי בר-זהר - הכנה

לקריאה ראשונה.פניית יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש

בחוק בתי המשפט (נוסח משולב)(תיקון מס' 15). התשנ"א-1991

הנדון בוועדה החוקה חוק ומשפט
היו"ר ח' קורפו
אני פותח את הישיבה. על-פי הוראת התקנון עלינו לדון בפנייה אלינו מטעם ועדת

החוקה חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש לגבי ההסתייגויות שהגיש חבר-הכנסת שטרית לחוק

בתי המשפט (נוסח משולב) (תיקון מס' 15), התשנ"א-1991.

אני מבקש משר המשפטים שהעלה את הטענה של נושא חדש להציג בפנינו את הענין.

שר המשפטים ד' מרידור;

הצעת החוק שנדונה בוועדת החוקה חוק ומשפט, על-פי הצעה של משרד המשפטים, היא

חשובה מאוד למשרד המשפטים, הצעה לרפורמה שקולה ומדודה בבתי המשפט. היו שתי הצעות
אפשריות לרפורמה
האחת - שהציע בזמנו השר שריר, הצעה שלא נתקבלה בכנסת ה-11;

השניה - הצעה שאנחנו מציעים אותה על דעת נשיא בית המשפט העליון מר שמגר, שאנחנו

רוצים להעביר אותה בוועדת החוקה חוק ומשפט, והתקבלה כולה בכמה שינויים.

חבר-הכנסת שטרית מנסה להביא את ההצעה ההיא בדרך של הסתייגויות, שהיא שונה

בתכלית, כמו בנושא של ערכאה רביעית של בתי משפט ודברים נוספים. אינני רוצה להיכנס

לפרטים כי הנושא נדון בוועדת החוקה חוק ומשפט.

הצעתי הצעות די מהפכניות, למשל, להתפרק מסמכותי ולהעביר חלק מסמכויותי לצוות

של נשיא בית-המשפט העליון ושר המשפטים עד גבול מסויים. בא חבר-הכנסת שטרית ומנסה

להציע הצעות בנושאים אחרים שכלל לא הצעתי לגביהם דבר כמו סדרי המי נהל בבתי המשפט.

noשצריך, לדעתי, להנחות את הוועדה הזאת היא השאלה האם הנושא בו מדובר הוא

נושא שהצענו אותו ויש עליו הסתייגות, או שהוא נושא ר1דש שכלל לא העלינו. כמעט כל

ההסתייגויות שחבר-הכנסת שטרית הציע הן בבחינת נושא חדש.

ממכתבו של חבר-הכנסת שטרית ניתן לראות שההסתייגויות שלו הן לסעיפים 3ב, 4, 3,

6א', 6ב', 6ג י ו-6ד'. אני מפרט אותן איות לאחת.

היו"ר ח' קורפו;

חבר-הכנסת שטרית הציע למחוק שני סעיפים 5 ו-7. זה מקובל עליך?

שר המשפטים ד' מרידור;

זה לא מקובל עלי אבל זה לא נושא חדש.

בהצעה בסעיף 3ב, סעיף 11 לחוק המקורי, מציע חבר-הכנסת שטרית להקים מועצת

שופטים שתטפל בסדרי מינהל בבתי המשפט וכן הלאה. עם כל הכבוד, זה המ שהוצע בהצעה

הקודמת שלא התקבלה. זה לא מקובל על נשיא בית המשפט העליון ולא מקובל עלינו. אם

מוצע לקיים דיון על כך זה דיון על הצעה אחרת לגמרי, זה לא נוגע להצעתנו.

בהצעה בסעיף 4, סעיף 9 לחוק העיקרי, מוצע כי נשיאים וסגני נשיאים של בתי

המשפט המחוזי והשלום יתמנו בידי ועדת המינויים לשופטים - דבר שלא קרה אף פעם, זה

היה תמיד מינוי על-ידי שר המשפטים. הצעתי שנשיא בית המשפט העליון יתן הסכמה

למינוי הזה. עד היום לא היתה דרושה הסכמתו אלא רק התייעצות עמו. יש כאן הצעה

מהפכנית שגם מינוי של נשיאים וסגני נשיאים, שהוא ענין מינהלי ולא שיפוטי, יהיה

בידי הוועדה שלא דנה עד היום בשום נושא מינהלי אלא רק במינוי שופטים. גם זה נושא

חדש לגמרי.ש' וייס;

אם זה חוק משולב, יכול להיות שאפשר לשלב בו נושא חדש שנוגע לענין.

שוי המשפטים ד' מרידור;

בפירוש לא. נושא חדש הוא כל נושא שלא עלה בהצעה שהוגשה במקורה. אם בהוק

בתי-המשפט מבקשים להציע הצעות שמבטלות את סמכות הבג"צ, האם אפשר להציע את זה כי

מישהו הציע שם תיקון לגבי נשיאים או לגבי גובה הסמכות? אין קשר בין הדברים, אלה

נושאים חדשים לחלוטין.

החוק קובע שאת סדרי המינהל של בית המשפט קובע שר המשפטים משום שהוא האחראי

בפני הכנסת. אנחנו לא רוצים שהבקורת הציבורית תהיה על בית המשפט העליון ועל נשיא

בית המשפט העליון בענייני מינהל ולכן לא הצעתי תיקון בענין זה, למרות שבמסגרת

הצעה יותר כוללת גם אני מוכן לחשוב על תיקונים אבל לא הצעתי זאת הפעם. חבר-הכנסת

שטרית הציע לשנות את זה ולקבוע את אחריותו של נשיא בית-המשפט העליון גם בענין זה

והטענות תהיינה מופנות כלפיו. זה שינוי מהפכני, שינוי קונסטיטוציוני ואני לא מציע

לעשות אותו.

בהצעתו בסעיף 5, סעיף 33 לחוק המקורי, מציע חבר-הכנסת שטרית להקים בית משפט

ארצי לערעורים. לא הצעתי זאת ואין זה נוגע לשום הצעה שלי. אני מבקש לא לתפוס

טרמפ על ההצעה שלנו.

בסעיף 6א' מציע חבר-הכנסת שטרית לתקן את חוק יסוד; השפיטה - דבר שכלל לא

הצעתי לתקן. הוא הוסיף שם עוד הצעה: בית משפט לערעורים, בנוסף לבית המשפט

העליון, לבית משפט לערכאה ראשונה ולבית משפט אחר.

בסעיף 6ב' מוצע אותו תיקון לחוק יסוד שנובע מהצעתו של חבר-הכנסת שטרית

לרפורמה מסוג ארור.

סעיף 6ד' בהצעת חבר-הכנסת שטרית קובע את סמכויות בית המשפט לערעורים שהוא

מציע להקים.

לסיכום, עומדת בפני הבית הצעה בקריאה טרומית של חבר-הכנסת שטרית לרפורמה מסוג

ארור. אפשר להצביע בעדה או נגדה, אבל לא צריך לקחת את הרפורמה שאנחנו הצענו

ולבנות על גבה רפורמה מסוג אחר לגמרי, המנוגדת למה שהממשלה מבקשת ולמה שהוועדה

החליטה.

לכן אני מבקש לקבוע שהנושאים האלה הם נושאים חדשים ולא לאפשר את ההסתייגויות

האלה.

היו"ר ח' קורפו;

חבר-הכנסת שטרית, בבקשה.

שי שטרית;

ד

אני מקווה שההתייחסות אל הנושא הזה איננה כאל נושא פוליטי, למרות שהיה דיון

בקואליציה. אם כך יהיה - אני מקבל את הדין הפוליטי.

אני מקווה גם שהיחס לבקשה הזאת הוא איננו טכני. יש שתי שיטות לעשות רפורמות

בבתי המשפט. בעבר כאשר הוצעו הצעות על-ידי משרד המשפטים לא הצעתי הצעות נגדיות.

למשל, כאשר הציעו להגדיל את סמכות בית משפט השלום - הסתייגתי ואמרתי שכאשר

מגדילים באופן משמעותי את הסמכות של בית משפט השלום, עושים הכל בשיטה הזוחלת

והתוצאה הסופית תהיה בדיוק אורנה רפורמה של איחוד ערכאות אלא שהיא תיעשה בדלת

האחורית, לא בדרך הישר עם הצגת הדילמות בפני הבית והחלטה לגביהן.הגדילו את הסמכות הכספית וזה התחיל עם כניסתו של השר דן מרידוד לתפקיד שר

המשפטים. מה-1 בינואר, ממחרתיים, זה נוגע למקרים של עד 450,000 שקל.

בחוק המונח לפניכם - שלגביו נטענה הטענה של נושא חדש - לא הסתפקו במסלול של

הגדלת הסמכות הכספית, בהמשך למגמות קודמות התחילו להגדיל באופן משמעותי גם את

הסמכות הפלילית. עד לחוק הזה הסתפקו בתיקונים קלים ולא עמדה על הפרק הדילמה

האמיתית באיזו דרך של רפורמה של בתי המשפט צריך לנקוט. הבית צריך לעמוד בצורה

חזיתית ולבחור בין שתי הדרכים - דבר שנובע באופן טבעי מהצעת החוק - כאשר באו

והגדילו את הסמכות של בית משפט השלום להטיל עונשים עד שבע שנים. מצד אחד יש

הגדלה משמעותית של הסמכות הכספית, מצד שני בחוק הזה עצמו יש גם הגדלה של הסמכות

הפלילית.

משרד המשפטים הציע את ההצעה הזאת ובדיונים שהתקיימו בוועדה בהצעת החוק הזאת

נדונה השאלה באיזו אלטרנטיבה כדאי לבחור: האם בשיטה של הרפורמה הזורולת, תוך

דילוג על מדרגות, גם בצד הפלילי וגם בצד האזרחי כשתהיה הגדלה הדרגתית של רזסמכות

של בית משפט השלום עד שתהיה זהות בין בית משפט השלום לבין בית המשפט המחוזי; או

האם לבחור בחלופה השניה ולעשות שינויים מבחינת הסמכויות במכה אחת. נאמר בדיוני

הוועדה - ואיש לא מכחיש זאת - שמעדיפים את הרפורמה הזורולת. אם כך, איך אפשר לבוא

ולהגיד שבפני הבית יש שתי אלטרנטיבות?

הדיון הוא לא אם מסכימים לגוף הענין. זכותו של כל אדם להצביע כדרכו ואני

מתאר לי שמשרד המשפטים יזכה ברוב - שר המשפטים כבר הזכיר את הדיון הקודם שהיה

בכנסת על ההצעה של שריר ושמגר כשאז התנגדו לה השופטים המחוזיים. בהצעה שלא

נתקבלה אז התעוררה הבעייתיות של אי-שמירת הדרגה של בתי המשפט המחוזיים ולכן נוצרו

קשיים. לפיכך אני מתקשה להבין מדוע זה נושא חדש.

בחוק זה יש הכל, בכל, מכל. יש בו דיון בשאלת האחריות, או חלקם היחסי, של שר

המשפטים ושל נשיא בית המשפט העליון למינהל בתי המשפט, אחריות שכוללת גם מינויים.

עובדה היא שיש שינויים בסידרה של נושאים ובירכתי על כך. במקום שהמינויים יהיו

בהתייעצות עם נשיא בית-המשפט העליון, ההצעה היא שזה יהיה בהסכמה -אני מבין

שמיניתם היום סגני נשיא בכמה בתי-משפט, אדוני השר, למה לא חיכית שתהיה הסכמה?

שר המשפטים ד' מרידור;

היתה הסכמיו, למרות שלא היתה חובה לקבל אותה.
שי שטרית
בהצעה משרד המשפטים שינה זאת מהתייעצות להסכמה, כלומר, יש כאן נגיעה

והתייחסות לנושא של מינהל בתי המשפט. יש כאן דיון באשר להעברה של שופט מכהונתו;

יש סידרה של נושאים הקשורים בשינוי סמכויות של בתי המשפט כמו בית משפט שלום; יש

טענת פסלות; כל סעיף 82 של סדרי מינהל מופיע כאן. אם אתה רוצה לפטור את הנושא של

סדרי מינהל רק בדרך של תיקון, של הסכמה, או בדרך אחרת - אי-אפשר להגיד "מהו

הנושא". כאשר אתה טוען לנושא חדש צריך שלא תהיה טענה טכנית, אתה לא צריך להגיד:

בסעיף הזה לא נדון. אני מציע שדרך הטיפול במינהל בתי המשפט, לא רק המעורבות של

נשיא בית המשפט העליון בהסכמה למינוי, אלא שהמעורבות של המערכת השיפוטית במינהל

בתי המשפט תהיה עוד צעד אחד קדימה: בדרך של מועצת שופטים, זה נושא חדש? מינהל בתי

המשפט הוא הנושא. אתת לא יכול למחות ולהוריד את הדרגה של התייחסות לנושא חדש

בקטע של הליכים. האם הנושא כולו עומד בפני הוועדה? - כן. האם הסוגיה בתוך הנושא

עומדת בפני הוועדה? - כן. נכון שמשרד המשפטים לא הציע דווקא את הנושא הזה, אבל

אין זה אומר שזה נושא חדש מבחינת ההגיון הסביר בתוך מכלול הצעת החוק.

לאור הרקע שהבהרתי, כל אחת מההצעות שנזכרה בתוך המכתב שלי, שהובא על-ידי

יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט בעקבות העלאת הנושא כנושא חדש על-ידי שר המשפטים -

לא צריכה להתקבל כנושא חדש.בנושא של מינוי - הסעיף הועלה לתיקון, הנושא קיים ומונח לפני הוועדה. אני

מבקש שהמינוי יהיה על-ידי ועדה ולא על-ידי נשיא בית המשפט העליון עם שר המשפטים.

איד אפשר להגיד שזה נושא חדש?

הצעות 5. 6א', 6ב', 6גי ו-6ד' מתייחסות כולן לסוגיה העקרונית שנובעת מהצעת

ההוק הזאת בתוצאה שלה. בתוצאה שלה היא מגשימה רפורמה בדרך מסו יימת והסעיפים האלה

מציגים חלופה מעשית עניינית לחלופה שמשרד המשפטים מוביל זה מספר שנים בסידרה של

תיקונים. מדובר על כך שלפני הבית תונחנה שתי האלטרנטיבות, חלופה אי וחלופה בי.

אם הבית בחר בחלופה איות מן השתיים הוא גילה את דעתו שאותה הוא מעדיף. להגיד

שאסור לחבר כנסת להעלות את החלופה הטבעית שנובעת מהחקיקה - מוקשה בעיני בגישה של

נושא חדש. החלופה שאני מציע היא שבמקום לעשות את השינוי בעשר שנים נעשה זאת

בקפיצה יותר קצרה.

שר המשפטים ד' מרידור;

בית משפט לערעורים?
שי שטרית
חלק מהמטרה של הרפורמה הזאת היא להקטין את מספר הערעורים שיגיעו לבית-המשפט

העליון ולהקל מעליו את העומס. אם אתה מתחיל בדיון בתיקים שהתביעה בהם היא עד

450,000 בבית משפט השלום, הערעור מופנה לבית משפט מחוזי, ורק בערעור רשות אתה

יכול להגיע לבית המשפט העליון - כלומר, אתה מצמצם.

הפרדתי בין נושאים שעמדו בפני הוועדה שהשר הביא אותם לבין הנושא שנובע מתוך

הצעת החוק שמציג אלטרנטיבה אחת לפתור את הענין ואלטרנטיבה שניה. אני אומר

שהגיוני שבפני הבית תעמוד חלופה אי ומולה חלופה בי בגלל טיבו של החוק המוצע,

מכלול הדברים, וגם התוצאה מבחינת התקדמות בהרחבת סמכויות בית משפט שלום. אם זה

היה לפני שנתיים כאשר התחיל התהליך הייתם צודקים, אבל היום אנחנו כבר עומדים איורי

שהתקיים דיון אם ללכת על רפורמה זוחלת אי ללכת על רפורמה כוללת והדיון התקיים

בוועדה בצורה נרהבת.

מבלי להיכנס לנושא של הצבעה, אני פונה שוב לשר המשפטים לאפשר לי להעלות את

ההסתייגויות. הרי אינך חלש ויש לך לובי גדול. הזכרת שלא קיבלו את ההצעה הזאת

בעבר. מר שמגר הסכים להצעה שעמדה בפני הבית הזה ב-1988. ייתכן שמבין שתי

אלטרנטיבות שיוצגו לו הוא יעדיף את ההצעה שאתה הבאת.

לסיכום, לפי הפרקטיקה של הבית הזה, הפרשנות של נושא חדש מאפשרת לאשר את

ההסתייגויות האלה ולא לראות בהן נושא חדש משום שהן ממין הענין עצמו והן קשורות

לנושא של הצעת החוק. אני מסכים שזו לא אותה הדרך שהציע השר, אבל לא זת

הקריטריון לקביעה שהנושא הוא נושא חדש.
א' לין
לא ניכנס לניתוח ולוויכוח בענין. הנושא הוא די ברור ומוגדר. כל ההצעות

שלגביהן טען שר המשפטים שהן נושא חדש הן באמת נושא חדש. אסור בשום אופן שיתפתח

תקדים בכנסת ישראל ששינויים כאלה יכולים להיעשות בחקיקה על-ידי כך שמביאים אותם

להכנה לקריאה שניה ולקריאה שלישית בוועדה, מבלי שמליאת הכנסת דנה בנושא, וזה מובא

להכרעה במסגרת הסתייגות.

לחבר-הכנסת שטרית אין כאן .CASEגם אין כאן ענין סיעתי. חברי-כנסת משפטנים,

כמו חבר-הכנסת שחל, התנגדו לחלק מהצעותיו. אין זה משנה איזה סקירות ניתנו כדי

להסביר את החוק, מה שחשוב הוא תוכן הוראות והחוק. לפי תוכן הוראות החוק, חוק זת

הוא מצומצם והוא עוסק בהגדלת סמכות בית משפט השלום, שיפור ההליכים, אפשרות של

העברת נושא לבוררות, אפשרות של פישור, אפשרות של פסק בוררות ודברים מהסוג הזה.

אין החוק הזה עוסק בשינויים מבניים והדברים עליהם דיבר חבר-הכנסת שטרית קשורים

לשינוי מבני במערכת בתי המשפט. משום כך כל הסעיפים האלה הם נושא חדש.היו"ר ח' קורפו;

נשמע את היועץ המשפטי שלנו.

צי ענבר;

סעיף 3ב - הקמת מועצת שופטים - בעיני זה נושא חדש, דבר שלא קיים.

סעיפים 5 ו-6 - נושא חדש לחלוטין שעוסק ברפורמה טוטלית במערכת המשפט.

סעיף 4, המתייחס לסעיף 9 בחוק בתי המשפט, איננו נושא חדש בעיני. ההצעה באה

לשנות את דרך המינוי של נשיאים וסגני נשיאים. היא אומרת: עד היום מינה שר

המשפטים לבדו - בהתייעצות, אבל הוא היה הממנה -מעינה ואילך הממנים יהיו שר

המשפטים עם נשיא בית המשפט העליון. באותו ענין עצמו אומר המציע: אני מציע דרך

מינוי אחרת, על-ידי ועדה. הוועדה למינוי ולבחירת שופטים היא ועדה קיימת, אין

ועדה יורשה. זו הוועדה שקובעת אם שופט מבית משפט השלום יעלה לבית המשפט המחוזי,

או מבית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון, כלומר היא דנה איזה שופט ראוי לעלות

בדרגה. נשיא או סגן נשיא של בית-משפט מחוזי זה לא רק מינוי מינהלי, גם מבחינה

משפטית יש לו סמכויות רבות יותר - יש חוקים בהם הסמכות נתונה אך ורק לנשיא של בית

המשפט כמו בחוק מעצרים מינהליים.
שר המשפטים די מרידור
בסעיף 42 לחוק בתי המשפט כתוב שכל סמכות שיש לנשיא יש גם לכל שופט, פרט

לסמכויות מינהליות.
צ' ענבר
אי-אפשר לומר שכאשר מדברים על ועדה שתקבע מי יהיה נשיא וסגן נשיא זה נושא

חדש.
היו"ר ח' קורפו
יש בפנינו פנייה של שר המשפטים בטענה של נושא חדש לגבי מספר סעיפים המצויינים

במכתבו של חבר הכנסת שטרית.

אני מעמיד להצבעה את הטענה של נושא חדש לגבי הצעה 3ב ,סעיף 11 לחוק המקורי.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הטענה בדבר נושא חדש לגבי הצעה 3ב נתקבלה
היו"ר ח' קורפו
אני מעמיד להצבעה את הטענה של נושא חדש לגבי הצעה 4, סעיף 9 לחוק המקורי.

הצבעה

הטענה בדבר נושא חדש לגבי הצעה 4 נתקבלה
היו"ר ח' קורפו
אני מעמיד להצבעה את הטענה של נושא חדש לגבי הצעה 5. סעיף 33 לחוק המקורי. מי

לקבלת הטענה? מי נגדה?

הצבעה

הטענה בדבר נושא רח-ש לגבי הצעה 5 נתקבלה

היו"ר ח' קורפו;

אני מעמיד להצבעה את הטענה של נושא חדש לגבי הצעה 6אי, המתייחסת לתיקון סעיף.

מי לקבלת הטענה? מי נגדה?

הצבעה

הטענה בדבר נושא חדש לגבי הצעה 6א' נתקבלה
היו"ר ח' קורפו
אני מעמיד להצבעה את הטענה של נושא חדש לגבי הצעה 6ב', סעיף 9(ב) לחוק היסוד.

מי לקבלת הטענה? מי נגדה?

הצבעה

הטענה בדבר נושא רח-ש לגבי הצעה 6ב' נתקבלה

היו"ר ח' קורפו;

אני מעמיד להצבעה את הטענה של נושא חדש לגבי הצעה 6ג', המתייחסת לסעיף 21(ב}

לחוק היסוד. מי לקבלת הטענה? מי נגדה?

הצבעה

הטענה בדבר נושא חדש לגבי הצעה 6ג' נתקבלה
היו"ר ח' קורפו
אני מעמיד להצבעה את הטענה של נושא חדש לגבי הצעה 6די, המתייחסת לסעיף 15

לחוק היסוד. מי לקבלת הטענה? מי נגדה?

הצבעה

הטענה בדבר נושא חדש לגבי הצעה 6ד' נתקבלה

ר' ריבלין;

נמנעתי בהצבעה על הצעה 3ב של חבר-הכנסת שטרית, לבקשתו, כי אני חושב שזה לא

נושא חדש. יחד עם זאת הייתי מצביע בהסתייגות נגד ההסתייגות שלו.

השגות לתיקון סעיף 62 לתקנון -דיון והצבעה

היו"ר ח' קורפו;

הנושא הבא העומד בפנינו נוגע להשגות שהועלו על-ידי מספר חברי כנסת לתיקון

סעיף 62 לתקנון הכנסת. הקבוצה הראשונה של המסתייגים מיוצגת על-ידי חברי-הכנסת

אהרן אבוחצירא, יוסי שריד, חגי מירום, אלי דיין, חיים רמון ויאיר צבן.היועץ המשפטי של הוועדה המליץ להוסיף למסתייגים את שמותיהם של אלה שהגישו

הסתייגותם לאחר המועד. אינני נוטה לקבל זאת כי זה נותן אפשרות להופיע גם בפני

המליאה. לא טוב ולא נכון היה להוסיף דבר כלשהו אחרי תום המועד, 14 יום. לכן אני

מוחק מההסתייגות הראשונה את חבר-הכנסת יאיר צבן ואת חבר-הכנסת ראובן ריבלין

מההסתייגות השלישית.

אף אחד מהמסתייגים מן הקבוצה הראשונה איננו נוכה. אני מעמיד להצבעה את

ההסתייגות הראשונה של חברי-הכנסת אהרן אבוהצירא, יוסי שריד, הגי מירום, אלי דיין

וחיים רמון. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר ח' קורפו
יש הסתייגות להברת-הכנסת תמר גוז'נסקי, בבקשה.

ת' גוז'נסקי;

אני מצטרפת להסתייגות של חבר-הכנסת וייס המתייחסת לבחירה של הבר הכנסת.

היו"ר ח' קורפו;

אם את מדברת על ההסתייגות "ההצבעה תהיה גלויה אלא אם כן" וכן הלאה, תוכלי

להצביע עליה אבל לא לנאום עליה במליאת הכנסת. תוכלי לקבל רשות דיבור רק על

ההסתייגות שלך.

ת' גוז'נסקי;

אני מעלה עכשיו את ההסתייגות שלי. איות הבעיות שהתעוררה בדיון האחרון

ובדיונים קודמים היא הטענה של הברי הכנסת שלעומת חברי הוועדה הם מנועים מלהבין

במיז מדובר. הוועדה יושבת לפעמים כמה ישיבות ומקבלת חומר מהיועץ המשפטי, דנה,

שואלת שאלות, מקבלת תשובות והבהרות, ואילו הברי הכנסת הנדרשים להחליט בנושא רציני

אינם מקבלים את החומר. אם הוועדה מחליטה להעביר את החומר למליאה, ההצעה אומרת

שחברי הכנסת יקבלו את החומר כדי שיידעו בדיוק במה מדובר.

היו"ר ח' קורפו;

איזה הומר, מכל הדיונים?

ת' גוז'נסקי;

לא כתוב "כל הדיונים". אני מדברת על החומר שמביא היועץ המשפטי, המונח לפני

הוועדה, שעל בסיסו הוועדה דנה.
היו"ר ח' קורפו
כוונתך שכתב האישום יובא לידיעת כל חברי הכנסת?

ת' גוז'נסקי;

כן.היו"ר ח' קורפו;

אני מעמיד את ההסתייגות של חברת-הכנסת תמר גוז'נסקי להצבעה. מי לקבלתה? מי

נגדה?

הצבעה

ההסתייגות לא נתקבלה

היו"ר ח' קורפו;

יש בפנינו הסתייגות של חבר-הכנסת שבח וייס המציע ללכת לפי הקונספציה של הסרת

חסינות בעבירות תנועה, כלומר, לקבוע בחוק שאיו לחבר הכנסת חסינות אלא אם הוא יבקש

זאת. חבר-הכנסת וייס מציע שההצבעה תהיה גלויה אלא אם כן ביקש חבר-הכנסת המיועד

להסרת החסינות שההצבעה תהיה חשאית. אני מעמיד את ההסתייגות של חבר-הכנסת שבח

וייס להצבעה. מי להצעתו של חבר-הכנסת וייס? מי נגדה?

הצבעה

ההסתייגות נתקבלה

שי וייס;

זה חלק מהחוק?
היו"ר ח' קורפו
כן.
צ' ענבר
בהצעה המקורית שאותה מתקנים דובר על הצבעה אישית. חבר-הכנסת וייס, בהצעה שלך

מדובר על הצבעה גלויה אלא אם כו חבר הכנסת ביקש הצבעה חשאית. השאלה שלי היא האם

זה יהיה בהצבעה אישית - שהיא הצבעה שמית - אלא אם כן חבר-הכנסת יבקש הצבעה חשאית;

או שזה יהיה בהצבעה גלויה?
שי וייס
הצבעה שמית וגלויה.
היו"ר ח' קורפו
בתקנון משתמשים ב"אישית". ההצבעה תהיה אישית וגלויה אלא אם כן ביקש

חבר-הכנסת וכן הלאה.
שי דיין
אני רוצה להצטרף להסתייגות של חבר-הכנסת אהרן אבוחצירא.

ז
היו"ר חי קורפו
כבר הצבענו עליה. זה יבוא לפני המליאה.
צ' ענבר
בהסתייגות שלה אומרת חברת-הכנסת תמר גוז'נסקי: "ובלבד שכל החומר שהוגש

לוועדת הכנסת" וכו הלאה והיא מתייחסת להצבעה אישית.היו"ר ח' קורפו;

היא תגיש את ההסתייגות שלה ותנמק אותה.

שונות

יש לנו צורך לקבוע מסגרת דיון לנושא: העסקת ילדים בשווקים בתנאי ניצול

בניגוד לחוק - הצעות לסדר-היום של חברי-הכנסת יציק לוי, דוד צוקר, גרשון שפט

וראובן ריבלין.

ש' דורון;

שעה.

היו"ר ח' קורפו;

אני מעמיד זאת להצבעה. מי בעד שעה אחת? מי נגד?

הצבעה

הוחלט להקצות שעה לדיון
ש' וייס
אדוני היושב-ראש, אולי תציע ליושב-ראש הכנסת או למזכיר הכנסת שירכזו נושאים

דומים למליאה משום שיש רשימה הולכת ומתארכת של נושאים שצריכים לבוא לפני המליאה

ולעולם לא נספיק לדון בהם.
היו"ר ח' קורפו
אין התנגדות לכך.

אנחנו צריכים לקבוע ועדות לדיון בהצעות חוק שהועברו אלינו מהמליאה.

1. הצעת חוק תמלוגים לאסירי ציון ולמשפחות הרוגי מלכות, התשנ"א-1991 --של

חברת-הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו - הכנה לקריאה ראשונה.
ש' דורון
להעביר לוועדת העלייה והקליטה.
היו"ר ח' קורפו
סגן שר האוצר מציע להעביר לוועדת הכספים. נשמעו הצעות להעביר לוועדת העלייה

והקליטה.
צי ענבר
בישיבה הקודמת הערתי שהנושא של תמלוגים שייך לוועדת העבודה והרווחה. בינתיים

נודע לי שכל הנושא של אסירי ציון אכן מטופל בוועדת העבודה והרווחה והיא אישרה

הסדר בין האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי בדבר תשלומים לאסירי ציון.
ש' דורון
אני מבקשת התייעצות סיעתית.
היו"ר ח' קורפו
2. הצעת הוק הבטחת הכנסה (תיקון - רכב מנועי), התש"ן-1991 - של חבר-הכנסת רן

כהן. במליאה הוחלט להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה. איורי הודעה על

תוצאות ההצבעה, נשמעה הצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים.

אני חושב שזו החלטה לא נכונה, לאחר ההצבעה אי-אפשר להעלות הצעה אחרת. על-פי

החלטת המליאה הנושא עובר לוועדת העבודה והרווחה.

חוק חסינות חברי הכנסת (תיקון - ביטול בפני דין פלילי),

התשנ"ב-1991 - של חברי-הכנסת י' צידון ומ' בר-זהר - הכנה לקריא ה ראשונה

קיימנו שני דיונים על חוק חסינות חברי הכנסת (תיקון - ביטול בפני דין פלילי),

התשנ"ב-1991 - הצעה של חברי-הכנסת יואש צידון ומיכאל בר-זהר. הם מבקשים שבסעיף

13 לחוק העיקרי, יבוא: חוק וקינות. במקום סעיף קטן א' יבוא: הרשות להגיש בקשה

בדבר נטילת חסינות או -זכות הנתונה לחבר הכנסת לפי חוק היא בידי המ שטרה או בידי כל
חבר כנסת. פירוש הדבר
ליטול את החסינויות האחרות. אנחנו צריכים עכשיו להחליט

אם לקבל את החוק הזה או לא.
חי מירום
חבר-הכנסת בר-זהר חולה.
שי וייס
זה חוק כבד, אולי נדון בכך בישיבה אחרת?
היו"ר ח' קורפו
בסדר.

אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

r

קוד המקור של הנתונים