ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/12/1991

חוק חסינות חברי הכנסת (תיקון - ביטול בפני דין פלילי), התשנ"ב-1991 -של חברי-הכנסת י' צידון ומ' בר-זהר - הכנה לקריאה ראשונה; ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום; קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק שהועברו מהמליאה; קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום שהועברו מהמליאה; קביעת מסגרת לדיון בהצעות לסדר-היום

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 263

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. י"ז בטבת התשנ"ב (24 בדצמבר 1991). שעה 00;09

נכחו;

הברי הוועדה; ש' דורון- - מ"מ היו"ר

ע' ברעם

מ' גולדמן

פ' גולדשטיין

ש' וייס

ג י כהן

יצחק לוי

א' לין

י' צבן

ר' ריבלין

י' שפרינצק

י' שריד

מזכיר הכנסת שי יעקבסון

מוזמנים; חה"כ ח' אורון

חה"כ א' העצני

חה"כ י' פרח

חה"כ ג' גל

חה"כ י' גולדברג

חה"כ א' דיין

חה"כ ש' הלפרט

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

די לב - סגן מזכיר הכנסת

יועץ משפטי; צ' ענבר
מזכירת הוועדה
א' בן-יוסף

קצרנית; אי זכאי
סדר-היום
ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות

הצעות לסדר-היום.

קביעת מסגרת דיון להצעות לסדר-היום.

קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק והצעות לסדר-היום שהועברו

מהמליאה.

- חוק וקינות חברי הכנסת (תיקון - ביטול בפני דין פלילי),

התשנ"ב-1991 - של חברי-הכנסת י' צידון ומי בר-זהר - הכנה

לקריאה ראשונה.ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

היו"ר ש' דורון;

אני פותחת את הישיבה. יושב-ראש הוועדה הקבוע עדיין חולה ואני ממלאת את מקומו

בראש הישיבה.
סעיף ראשון בסדר-היום
ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר

דחיפות הצעות לסדר-היום.

הערעור הראשון הוא של חבר-הכנסת אליקים העצני בנושא: הצהרות של ראש הממשלה

ושר הבינוי במרכז הליכוד בדבר מחנח "אנטי לאומי". ינמק סגן יושב-ראש הכנסת.
ש' וייס
הנושא נדון בנשיאות. בנושאים שיש להם אופי פוליטי הענין מוכרע בהצבעה והרוב

הכריע לא לאשר את דחיפות ההצעה הזאת. פוסט-פאקטום, הנושא נדון אתמול בהצעת

אי-אמון באופן מובהק אבל כאשר החלטנו את החלטתנו לא ידענו שכך יהיה, לכן זה מה

שהחלטנו לבסוף.

א' העצני;

לפי כל הקריטריונים אי-אפשר לטאטא נושא כזה אל מתחת לשטיח. במשך שנים רבות

נתן ראש הממשלה את הפרימאט לבנות גשרים אל כל חלקי העם ובניגוד לרוב שהיה בידו

ב-1988 הכריע על ממשלת אחדות לאומית. אנחנו היינו הקורבנות של הגישה הזאת שלו,

אחרי הבחירות ב-1988 . כנראה שקרה משהו אם הוא הגיע היום למסקנה שחייבים לומר

משפטים חריפים כאלה, חריפים למדי - אני מדבר רק על ראש הממשלה - שגררו תגובות

חריפות. האם רוצים שהכנסת הזאת תהיה מאולפת או מעולפת - כנראה שזה מה שרצתה

הנשיאות; או שהכנסת היא מקום שבו מובעות דעות ולשם כך היא קיימת. זאת מגמה של

השתקה. אני מבקש להכריע בכיוון של פתיחת הפה ולא בכיוון של סתימתו.

היו"ר ש' דורון;

אני מעמידה זאת להצבעה. מי בעד קבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור לא נתקבל

היו"ר ש' דורון;

אנחנו עוברים לערעור השני של חבר-הכנסת חיים אורון בנושא: מצוקת המרכז

הרפואי סורוקה. ינמק סגן יושב-ראש הכנסת.
ש' וייס
לפני שאני מנמק אני מעיר הערה מקדימה. הנשיאות לא יוצאת מתוך הנחה שוועדת

הכנסת תמיד, באופן אוטומטי, לא תאשר ערעורים. קורה שאנחנו מאשרים בנשיאות מספר

הצעות בסיבוב ראשון, אחר-כך אנחנו עושים ספירה ורואים שאישרנו יותר מדי הצעות.

במקרה הזה הוצאנו שתי הצעות ואיות מהן היתה ההצעה של חבר-הכנסת אורון שאושרה

בסיבוב הראשון אבל לא אישרנו אותה במיון השני.

s---היו"ר ח' אורון;

אין כל קשר בין ההצעה הראשונה שנפלה לבין ההצעה שלנו. מדובר בבית-חולים יחיד

בנגב, באזור קולט עלייה, שמשרת 350,000 נפש הנמצא במשבר המור גם במהלקת יולדות

וגם במחלקה הפנימית. יש הצעות דהופות של חבר-הכנסת עמיר פרץ ושלי, כתושבי הנגב,

בנושא הזה. מדובר בוויכוח על סמכויות בין משרד הבריאות לבין קופת-הולים הנוגע

לפרובלמטיקה של נושא הבריאות בנגב. אם מדובר בהצעה דהופה לסדר-היום, ההצעה שלנו

היא הצעה כזאת.

היו"ר ש' דורון;

אני מעמידה זאת להצבעה. מי בעד קבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור נתקבל

היו"ר ש' דורון;

אנחנו עוברים לערעור השלישי של הברת-הכנסת אורה נמיר בנושא: גידול במספר בני

הנוער הצורכים אלכוהול, ולערעור הרביעי של חבר-הכנסת יהודה פרח באותו נושא:

העליה המדאיגה בצריכת אלכוהול בקרב בני הנוער. בבקשה, סגן יושב-ראש הכנסת.

שי וי יס;

הנושא הוא חשוב אבל בעל אופי של הצעה רגילה.

י י פרה;

הגשתי את ההצעה כדחופה משום שיש עלייה ניכרת בצריכת האלכוהול בקרב הנוער.

פאבים נפתחים בלי סוף והורים עומדים לנוכח זה אובדי עצות. זה קשור לחוק האוסר על

בני הנוער לנהוג בין השעה 1 בלילה ל-5 בבוקר. הנוער ששומר על החוק הזה איננו חוזר

הביתה ומשתכר בפאבים עד השעה 5 בבוקר. על פניו זה לא נראה כה הומור, אלא שאורבת

לנו סכנה יומיומית עם עלייה בתאונות הדרכים כתוצאה מהשתייה הזאת. לכן יש להעלות

את הנושא באופן רציני.
היו"ר ש' דורון
אנהנו מצביעים על שני הערעורים יחדיו כי ההצעות הן באותו נושא. מי בעד

הערעורים? מי נגד?

הצבעה

הערעורים לא נתקבלו

י' שריד;

יש לי שאלה לסגן יושב-ראש הכנסת.

היו"ר ש' דורון;

בבקשה.

י' שריד;

קראתי בעתונים שאני זכיתי ליותר הצעות דחופות מאשר כל חבר כנסת אחר, כך

שבוודאי אין לי טענות אישיות ליושב-ראש הכנסת ולסגנים. אבל אני רוצה לשאול את

סגן יושב-ראש הכנסת שאלה הקשירה להצעה לסדר-היום של הבר-הכנסת העצני. לפני

כשלושה-ארבעה שבועות חבר-הכנסת חיים רמון, שבעיני הוא אדם יושיב - לא כמו ראשהממשלה - הכריז בוועידת מפלגת העבודה שיש לחצים של מנגנון ההסתדרות על אנשים

מסויימים, ענין פנימי מפלגתי מובהק. זה אושר כהצעה דחופה "סופר", ובניגוד למקובל

קבעו לו אותה ליום שני ולא ליום רביעי, כדי שזה יובא לפני ועידת מפלגת העבודה.

זו דוגמה המלמדת על כך שיושב-ראש הכנסת והסגנים הם בפשיטת רגל מוחלטת כאשר

מדובר על שיקול-דעת וגם כאשר מדובר על שיקול שמודרך על-ידי אמת מידה מוסרית.

כלומר, יושב-ראש הכנסת והסגנים הם חבורה של אנשים שאין להם שום שיקול דעת, חוץ

מאשר אינטרס פוליטי מובהק - זה חל בראש ובראשונה על יושב-ראש הכנסת שאין איש יותר

פוליטי ממנו - לאשר הצעה דחופה על הצהרה של חבר-הכנסת חיים רמון בוועידה מפלגתית

ולא לאשר הצעה דחופה על הצהרה של ראש הממשלה בוועידה מפלגתית, הצהרה שנוגעת

בחוגים אהרים. איורי דוגמה כזאת, איך אפשר להתייחס אל יושב-ראש הכנסת ואל הסגנים

כאל אנשים בעלי תבונה ובעלי שיקול מוסרי? אני רוצה שיסבירו לי את זה.

היו"ר ש' דורון;

אני רוצה להמליץ בפני היושב-ראש הקבוע של הוועדה הזאת לזמן את יושב-ראש הכנסת

והסגנים לדיון בנושא החשוב הזה. ההגינות מחייבת שדיון כזה יתקיים כאשר יושב-ראש

הוועדה הקבוע נוכח.
שי וייס
ראשית, הרעיון שיהיה כאן דיון עם יושב-ראש הכנסת נראה לי סביר.
היו"ר ש' דורון
אם היושב-ראש הקבוע יסכים.

שי וי יס;

אני לא בטוח שיושב-ראש הכנסת ירצה לבוא לדיון כזה, אבל אם הוא ירצה - אני

תומך בכך.

שנית, יהיה עוד יותר טוב אם יזומנו כל הצדדים לישיבה.

שלישית, אני נותן תשובה אמיתית, אישית. לכאורה אני נמצא כאן במצוקה מסויימת.

אני מייצג כאן את הנשיאות ומשתדל לייצג אותה בכבוד. מאז פירוק ממשלת האחדות

הלאומית אני נמצא במיעוט בנשיאות, ויש הרבה החלטות בעניינים פוליטיים שמתקבלות

על-פי רוב ומיעוט. אני אומר זאת שם בכל ישיבה.
היו"ר ש' דורון
פה אתה מייצג את הנשיאות ואני מצטערת שהדברים נאמרו.

אני מבינה שאין התנגדות לכך שנפנה בבקשה ליושב-ראש הקבוע של הוועדה לזמן את

יושב-ראש הכנסת.

קביעת מסגרת לדיון בהצעות לסדר-היום
אנחנו צריכים לקבוע מסגרת דיון להצעות
1. דת ומדינה יסוד מוסד לקיומה של מדינה יהודית בארץ ישראל - הצעה לסדר-היום

של חבר-הכנסת יצחק לוי.

2. החלטת מפלגת העבדוה להפריד את הדת מהמדינה - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת

אברהם שוחט.קריאה;

דיון משולב.

היו"ר ש' דורון;

נקיים דיון משולב.

3. אי-הכללת נשים במשלחת ישראל למשא-ומתן בוושינגטון - הצעה לסדר-היום של

חברת-הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו,

קריאה;

שעה אחת.

היו"ר ש' דורון;

נקצה שעה אחת.

4. מבצע לעליית יהודים מברית-המועצות - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת רענן

כהן.

קריאה;

שעה ארות.

היו"ר ש' דורון ;

נקצה שעה אחת.

5. התנכלויות אלימות כלפי עולים מברית-המועצות - הצעה לסדר-היום של

חבר-הכנסת מיכאל בר-זהר.

קריאה;

נקצה שעה לדיון.

קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק והצעות לסדר-היום שהועברו מהמליאה

היו"ר ש' דורון;

נשמעו הצעות שההצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת פסח גרופר "הר ציון" תועבר לוועדת

החינוך והתרבות. הבר-הכנסת גרופר טוען בהצעתו שקיימת שם ישיבה שהיא מקופחת

מבחינה תקציבית. יש הצעה אחרת? - אין. ההצעה תועבר לדיון בוועדת החינוך והתרבות.

הצעת חוק תמלוגים לאסירי ציון ולמשפהות הרוגי מלכות, התשנ"א-1991 -של

חברת-הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו, להכנה לקריאה ראשונה. סגן שר האוצר מציע

להעביר את ההצעה הזאת לוועדת הכספים. נשמעו הצעות להעביר אותה לוועדת העלייה

והקליטה.

י' שריד;

אני מבקש לשמוע מהיועץ המשפטי לאן זה ראוי לעבור?
היו"ר ש' דורון
איפה נמצאת עכשיו הצעת החוק?

ש' יעקבסון;

בוועדת הכספים, לא על-פי התקנון.
היו"ר ש' דורון
יש החלטה שלא מעבירים מוועדה לוועדה כאשר מדובר בקריאה טרומית והכנה לקריאה

ראשונה?
צ' ענבר
בקריאה טרומית לא מעבירים מוועדה לוועדה.

שי וי יס;

יש לי שלוש הצעות חוק הקשורות בעני י נים הנוגעים לתמלוגים וגימלאות לנכי

רדיפות הנאצים שהועברו לוועדת הכספים. שלוש ההצעות האלה מונחות שם שנתיים.

כתבתי כמה מכתבים ליושב-ראש ועדת הכספים הקודם חבר-הכנסת שוחט וליושב-ראש הנוכחי

של ועדת הכספים. שניהם מתעלמים מהנושא באותה מידה של אדישות והאטימות היא

מוחלטת. אני רוצה להביע אי-אמון מוחלט לוועדת הכספים בכל הסוגיות שקשורות בטיפול

בנכי רדיפות הנאצים. יש שם אדישות וערלות-לב ולא אצביע בעד העברה של הצעת חוק

כזאת אליהם.
צי ענבר
בתקנון נקבע: גימלאות ותגמולים -סמכות ועדת העבודה והרווחה.
היו"ר ש' דורון
כאן מדובר על אסירי ציון. לא נצביע על כך כי יש כאן אי-דיוק.
י' שריד
אני מבקש שנצביע על-פי התקנון ולא על-פי מניפולציה של מישהו.
ש' יעקבסון
זה לא נמצא בקטגוריה המפורטת בתקנון.
פ' גולדשטיין
מן הראוי שניקח לתשומת לבנו את הערותיהם של חברי-הכנסת וייס ושריד. והיה

וההצעה הזאת תעבור לוועדה אחרת, לא לוועדת הכספים, אני מציע שנשאב מוועדת הכספים

את כל הנושא הקשור בנכי רדיפות הנאצים ונעביר אותו לוועדה שצריכה לטפל בנושא

על-פי התקנון.
היו"ר ש' דורון
מזכיר הכנסת אומר שהנושא הזה לא נכנס בקטגוריה הרשומה בתקנון. היות ואני רק

ממלאת-מקום לא אעלה היום את הנושא כי הוא עקרוני. אני מעבירה את הנושא לשבוע הבא

לדיון בנוכחותו של היושב-ראש הקבוע של הוועדה.חוק חסינות חברי הכנסת (תיקון - ביטול בפני דין פלילי), התשנ"ב-1991 -

של חברי-הכנסת י' צידון ומ' בר-זהר - הכנה לקריאה ראשונה
הנושא הבא
חוק חסינות חברי הכנסת (תיקון - ביטול בפני דין פלילי),

התשנ"ב-1991 - של חברי-הכנסת י' צידון ומ' בר-זהר- -הכנה לקריאה ראשונה. שני

החברים אינם נוכחים כאן היום ולכן לא נדון בכך.

אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30

קוד המקור של הנתונים