ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 11/12/1991

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3), התשנ"א-1991(שחרור מחובת הנחה על שולחן הכנסת)

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 259

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, די בטבת התשנ"ב (11 בדצמבר 1991) , שעה 09:30

נכהו - חברי הוועדה; היו"ר ח' קורפו

ח' אורון

אי בן-מנחם

ת' גוז'נסקי

מי גולדמן

י י גולדברג

מי גפני

פ' גרופר

א' דיין

שי דיין

צי הנגבי

אי ויינשטיין

מי וירשובסקי

יצחק לוי

ח' מירום

י י מצא

י י עזרן

מ"ז פלדמן

י' צבן

י י צידון

מי רביץ

א' רובינשטיין

ר י ריבלין

ח' רמון

אי שוחט

י' שמאי

י י שפרי נצק

מזכיר הכנסת שי יעקבסון

מוזמנים; סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת די לב
יועץ משפטי
צ' ענבר
מזכיר/ת הוועדה
אי בן-יוסף
קצרנית
י י חובב
סדר-היום
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3), התשנ"א-1991.

(שחרור מחובת הנחה על שולחן הכנסת)4

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3), התשנ"א-1991

(שחרור מחובת הנחה על שולחן הכנסת)

היו"ר חי קורפו

אני פותח את הישיבה. יש בפנינו פנייה של הממשלה, ואני מתכבד לקרוא אותה:

"הנני מתכבד להודיעך שהממשלה מבקשת להעלות לסיכום הדיון ולהצבעה את הצעת חוק

הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(מס' 3), התשנ"א-1991, שהונחה על שולחן הכנסת

ונידון בקריאה ראשונה ביום לי בתשרי התשנ"ב, 8.10.91, ואולם הסיכום וההצבעה נדחו

למועד אחר. לרגל השינוי בסיפא בסעיף 4(1) לצעת החוק, בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב,

במקום סעיף קטן (ט)."

ההצעה מונחת לפניכם. בשל העובדה שיש ספק אם אנחנו יכולים לצרף תיקון חקיקה

לחוק שכבר למעשה הסתיים בו הדיון, אני מציע, כדי להיות בצד הבטוח, שאנחנו נתייחס

לזה כאילו להצעת חוק שצריכה היום לעבור בקריאה ראשונה במקביל לחוקים שכבר נסתיים

הדיון בהם. ואז בסיכום לדיון יצורף החוק הזה שיידון היום בכנסת.

על כן, אני מציע שקודם כל נאשר את הצעת החוק כדי לאפשר להניח אותה היום

בקריאה ראשונה, ולאחר מכן נקבע את מסגרת הזמן שי וקצב לדיון הזה.

בבקשה, חבר-הכנסת שבח וייס.

שי וייס

קודם כל ההצעה שלך, אדוני היושב-ראש, לראות את זה כאילו זו הצעת חוק שצריכה

לעבור היום בקריאה ראשונה, זה בסדר גמור. גם אנחנו בנשיאות התבטנו בסוגייה לפני

רבע שעה, וגם אנחנו גרסנו שכיוון שבכל זאת יש כאן שינוי מהותי חשוב מאד אז צריך

להתייחס לזה כאל חוק בקריאה ראשונה. בעני ן זה אני מניח שלא יהיו חילוקי דיעות.

עכשיו השאלה היא אם לאשר הנחה ודיון היום, זו שאלה שנייה. כיוון שאם זאת

קריאה ראשונה אז אנחנו צריכים לאשר או לא לאשר, ופה יש לי לבטים. יש כבר בכל זאת

בצנרת חוק אחר של חה"כ פורז ושלי שעוסק באותו ענין. אני למשל לא בטוח שיש הבדל כל

כך גדול, אני לא אומר מראש שאני לא רוצה לנהוג בחיפזון, ואגב יש גם בתיקון המוצע

שניים שלושה עקרונות שנראים לי מאד, ואני חושב שבסופו של דבר יועילו גם לציבור

הדתי ולסדר הציבורי.

יחד עם זאת, זה צריך בדיקה יסודית. לו זה היה הדיון ביום שני לקראת יום

רביעי, מילא. אבל להחליט עכשיו לקרוא לחברי כנסת בעוד שעה וחצי לדיון, אני חושב

שזה חפוז מדי, ואני מציע שנקיים את הדיון הזה ביום שני.

מ"ז פלדמן

ברשות היושב-ראש, כיושב ראש ועדת הכספים יורשה לי לאמר שכל רגע שיכולים

להקדים את הדיון הוא חשוב מאד.

היו"ר חי קורפו

הרבה פלדמן, אני חושב שאתה עובר על עבירת בל תשהית...

חבר-הכנסת מירום, בבקשה.שי וייס

אני מבקש התיעצות סיעתית קלה.

חי מירום

לקח לקואליציה שבועות לנסח את דבר החוק הזה. אנחנו בתחילה השתאינו

כיצד אנחנו מתקרים והולכים אל ה-1 בינואר, והקואליציה מושבת, מושכת ומושכת את

הדיון, וכל תג ותג, וכל סעיף וסעיף, נשקל עוד פעם, ושוב המפד"ל מסרבת, ושוב זה

מגיע לידיעת "האגודה" ו"שיס", ושוב העני ן חו-זר. וכך לקח שבועות, אם לא חודשים, עד

אשר העני ן הזה התקבל.

עכשיו, הבוקר, מניהים לפנינו את הצעת החוק בלי שאנחנו יכולים לקבל יומיים

דרושים על פי חובת הנחה כדי לשקול, לראות, על מה סוכם, מה הוחלט, מה ההגיון שעומד

מאחורי החקיקה הזו, עם כל מה שקשור בזה.

אני חושב שצריך לתת איזו שהיא שהות ללמוד את הענין הזה, ללמוד את

משמעויותיו. פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה, והייתי כאן ראשון וקראתי את ההצעה.

לדעתי צריך להוסיף ולעיין בו כדי שאני אוכל להתחיל לדבר בו, עוד לא להתייחס בכלל

לחוק כפי שהוא יוצג במליאה אלא להתייחס אליו כאן. אנחנו מוכרחים טיפת שהות כדי

ללמוד את משמעות החוק.

זה לא סוד, מדובר פה בחקיקה שעניינה הכספים היהודיים. אני קודם כל מברךא ת

המפד"ל על המאבק שהם עשו, שמעבר לכל פוליטיקה היתה באכנת מחשבה לפי דעתי טהורה - -

מ"ז פלדמן

אתם באמת לא חושבים על הפסד הממון שלכם?

חי מירום

גם אם אנחנו מפסידים ממון, אני בעד להפסיד אותו, אני מוכן להפסיד אותו. אני

הייתי בדיעה שאסור לנו לגעת באגורר!, גם קודם, כי אי אפשר מצד אחד לתקוף את

היהודיים, ומצה שני מוסדות כמו "יד טבנקין" או מוסדות על שם זיבוטינסקי, ואמרתי

את זה במליאה, שהאישים האלה לא ראויים שכספים יהודיים יגיעו למוסדות שמנציחים את

שמם ואת מורשתם. בעני ן זה אני נשאר עקבי.

היו"ר חי קורפו

חה"כ גוזינסקי, אתן לשני אנשזם לשלול ולשני אנשים לחייב.

שי וייס

ביקשתי התיעצות סיעתית.

היו"ר חי קורפו

בקשתך קיימת. יהיה דיון של שעות במליאה.

שי וייס

אני אומר לך, אל תעשה מעשה חפוז. אל תזלזל בחברים של הוועדה.

היו"ר חי קורפו

אל תנופף עם הידיים.

שי וייס

אני לא מנופף. אתה לא יכול לנהל את הישיבה באופן רודני, עם טריקים, - - -

היו"ר חי קורפו

אל תהיה דמגוג. הבגייץ פתוה לפניך, אם נחטא לתקנון.

אי בן-מנחם

מותר לכל חבר כנסת לדבר.

היו"ר חי קורפו

מי אמר לך את זאת?

שי וייס

לא תהיה רודנות בוועדה הזאת.

היו"ר חי קורפו

יש בקשה של הממשלה, אנחנו צריכים להתייחס אליה. חבר-הכנסת מירום, בבקשה.

קריאות - - -

חי מירום

אני מציע לך, אדוני היושב-ראש, גם לחברי, חכו רגע, נראה איך יוצאים מהענין

הזה.

אני רוצה להגיד כאן, אף שאמרתי דברים חמים לעמדת המפד"ל, ואני אומר באמת

דברים חמים, אני רוצה לאמר שלאחר שאני קורא את הצעת החוק כפי שהיא מופיעה פה,

אינני בטוח שהמטרה הושגה עד סופה. צריך לדעת את זה. יש פה בכל זאת איזו פשרה

פוליטית, שהקואליציה מנקודת ראותה אני מבין אותה; אבל אנחנו שיש לנו עמדה שהיא

מובעת אגב על ידי חקיקה שאני מאד מצדד בה של חה"כ פורז ושל חה"כ וייס, אנחנו

מוכרחים ללמוד את הענין הזה, לראות מה משמעות הענין הזה "מרכז החינוך העצמאי", של

"מעיין החינוך התורני בארץ-ישראל", האם באמת הושג השוויון.

יצחק לוי

זה כתוב בסעיף (י)1.

חי מירום

אני רואה מה שכתוב. אתה שלם עם מה שכתוב, חבר-הכנסת יצחק לוי?

יצחק לוי; מאה אחוז. תיכף אסביר.

קריאות - - -

היו"ר חי קורפו

אומר משפט אחד, ולאחר מכן אתן את רשות הדיבור. רבותי, החלטתי, ההצבעה

תתקיים בשעה 10.45. מי שרוצה התיעצות סיעתית, יתיעץ כאוות נפשו. מי שרוצה שחבריו

יקבלו רשות דיבור, יצטמצם.

בבקשה, חבר-הכנסת חגי מירום.

חי מירום

עד 10:25, זה בסדר. אני מודה לך אדוני היושב-ראש.

אני רוצה ממש להגיע לסיכום דברי.

שי וייס

אני מבקש אפשרות לאסוף את סיעתי. אהרת אבקש מסיעתי לההרים את הישיבה.

היו"ר חי קורפו

חבר-הכנסת וייס, אני החלטתי, סוף פסוק. את דבריך תישא בנשיאות הכנסת.

שי וייס

גם בנשיאות אמרתי, עמדנו על כך שיהיה דיון.

היו"ר חי קורפו

בוודאי שיהיה דיון, אלא מה חשבת. לא יהיה דיון? יהיה דיון גדול מאד במליאת

הכנסת. אני לא אמרתי שאתה. אמרת שלא יהיה דיון. אם אתה הושב שהוועדה הזאת לא

יכולה לקיים ישיבה למה לא אמרת בנשיאות שלא יביאו את זה היום לישיבה דחופה של

ועדת הכנסת? למה לא הצעת לנשיאות שיביאו את זה ביום שני לוועדת הכנסת? אתה מספר

לי שהצעת שיתקיים דיון? הרי אני הצעתי בהתחלה לקיים דיון, אני מציע דיון של ארבע

שעות היום. אני מדבר בשעורין, ואתה עונה בחיטין.

שי וייס

אני מבקש התיעצות סיעתית.

היו"ר חי קורפו

תתייעץ עם הסיעה כמה שאתה רוצה. בבקשה, חבר-הכנסת מירום.

שי וייס

- ולהצביע אחרי ההתיעצות.

חי מירום

שבועות אנחנו מחכים לענין הזה, וחיינו בתחושה שיש פה מידה לא קטנה של חוסר

אהריות, עם השעיית תקציב המדינה - - - מחכים, ממתינים, מסתכלים על כל תג, עכשיו

פתאום צריך לקבל החלטות מיד, בלי שאפשר ללמוד את ההצעה, ומבחינה פרלמנטרית מבלילאפשר לאופוזיציה לראות, לדון, לקבל החלטות במוסדותיה. פתאום בא הבר הכנסת

פלדמן לוועדת הכנסת ומאיץ בנו ואומר כי מוכרחים למהר ולאשר.

אשר על כן, מפני שהמטרה הבסיסית של החברים מהמפד"ל לא הושגה כאן, ויש כאן

מידה של קושי להתפשר, אני מציע לאפשר לנו ללמוד את הענין ולהבין אותו, ולאפשר את

התהליך הפרלמנטרי, להניח את ההצעה כמקובל, לאפשר לנו האופוזיציה שלא עסקה בניסוח

הענין הזה להגיב בצורה מסודרת. תודה.

ת' גוזינסקי

מאחר שלמזלי לסיעתי, מפלגתי, לא היה יד ולא רגל בכספים היהודיים, אני לגמרי

משוחררת מכל פניות בנושא הזה. אני רוצה לאמר שמה שהוגש לנו הוא בעצם מהדורה

מחודשת של הכספים היחודיים.

אני חושב שההר של הדיונים הוליד בסופו של דבר עכבר של חוק מבחינת המהות של

הענין, ויחד עם זה יש פה שינוי, שינוי די מהותי בכל צורת ההגשה וקביעת איזה שהם

עקרונות שבההלט מחייבים התיעצות של הסיעות.

לכן אני בעד זה שנדחה את הדיון ליום שני, ולדחות לאותו יום את ההצבעה.

יצחק לוי

רבותי, כרגע זה לא הזמן לנתח את הדברים במהותם, זה ייעשה בדיון בכנסת.

הי רמון

דברי ההסבר מבהירים בצורה ברורה את הענין בדרך כלל, זו הפעם הראשונה שמובא

חוק ללא דברי הסבר. זה מדבר בעד עצמו.

שי וייס

הי ו כמה חוקים כאלה.

יצחק לוי

חבר-הכנסת רמון, יכול להיות שבאמת היו צריכים להיות דברי הסבר. כידוע,

מתנהל פה מאבק, מאבק שכולם יודעים אותו, מאבק על כל הענין ועל כל ענין ויכוח, עד

שהגענו לעיקר והוא ביטול הכספים היחודיים. זה לא סולל מוסדות תורה ומוסדות חינוך

שראוי להשאיר אותם בגלל שמדובר בבתי ספר שמאוגדים בעמותה, אך הכל ינוהל על פי

קריטריונים מוסכמים. אם לאחת מהישיבות האלה יש יותר תלמידים גם אז לא מדובר בכל

כך הרבה סכומים.

ח' רמון

הרבה סכומים. סיעה שיש לה הרבה תאגידים אי אפשר לגעת בה.

יצחק לוי

הנוסחה הזאת שגובשה באה לבטל את היחודיים לגמרי, הדבר נעשה שלב אחר שלב וכל

ישראל עקבו אחרי זה. אי אפשר לאמר שהדברים חדשים לגמרי.

היה ויכוח מי יקבע את הקריטריונים, ועדת שרים או רק משרד החינוך, ונקבע

שהקריטריונים ייקבעו אך ורק על ידי החינוך. זה מה שכתוב בחוק.

כל הדברים אינם חדשים. לנו, למפד"ל, לא משנה אם זה יועלה היום או ביום שני,

זה ענין ממלכתי בלבד, ואני חושב שיש אינטרס לאומי להתקדם בדיון על התקציב. מהt

שחשוב הוא חוק התקציב, וחוק התקציב לא יעבור בקריאה ראשונה אלא אם הדברים יידונו

יחדיו. זה התנאי. אם חוק ההסדרים לא יעבור כי אז נצביע נגד חוק התקציב.

לכן אני אומר, זה מובא בקריאה ראשונה, תהיה לחברי הכנסת הזדמנות להעיר

הערות, בוועדה, לעשות שינויים, להציע הסתייגויות לגבי החוק הזה.

היו"ר ח' קורפו

- גם במליאה.

יצחק לו י

כמובן, במליאה. אנחנו מדברים על שבועיים של דיון. נניח שהחוק יידון בוועדת

הכספים בשבוע הבא, או מחר, או ביום ראשון, יש זמן לעיין בו.

אנחנו מבקשים פה שגם האופוזיציה תאמר את כל ההערות שיש לה על החוק הזה, את

כל ההסתייגויות, ושתגיד שהמפד"ל לא השיגה ולא כלום. תגידו מה שאתם רוצים.

הענין כאן הוא זה, המפד"ל באה ואמרה, היום ועדת הכנסת תצביע בעד הנחה מוקדמת

לקיום דיון היום לצורך התקציב, לא לצורך החוק הזה. אבל אנחנו קבענו לעצמנו שבלי

שהחוק הזה עובר בד בבד עם התקציב אנחנו נצביע נגד התקציב. אנחנו לא רוצים להילחץ

שהנה התקציב עבר ומגיע הזמן והחוק הזה לא עבר, בגלל סיבה זו או אחרת החוק הזה

נשמט מהענין. זה דבר שלא יהיה.

על כן, אני פונה לחברים באופוזיציה להיענות לפנייה ולאשר הנחה מוקדמת של

התיקון המוצע, בלי להיכנס כרגע ללב הוויכוח.

ח' רמון

אנחנו רוצים להעביר לדיון לפני הקריאה הראשונה, כפי שהיה נהוג, שהוועדה

תתחיל בדיונים. להעביר את הכל. כל שנה יש נוהג שאחרי נאום שר האוצר, לפני הקריאה

הראשונה, ועדת הכספים יכולה להתחיל בדיונים.

היו"ר חי קורפו

אתה לא עונה לו לענין.

חי רמון

זה לענין. אנחנו נצביע בעד.

היו"ר חי קורפו

מנקודת ראות המפד"ל, הוא רוצה שזה יעבור את מליאת הכנסת כמו חוק הסדרים במשק

המדינה, ואז יעבור לוועדה.

חי רמון

מאה אחוז, אבל ביום שני תהיה ההצבעה. אומר חה"כ יצחק לוי שמה שמפחיד אותו

הוא שיתחילו מהר את הדיונים על התקציב. איך זה קורה? כל שנה, איך שגומר שר האוצר,

לפני שמצביעים בקריאה ראשונה, מתקבלת החלטה במליאת הכנסת שוועדת הכספים רשאית

לקיים דיון על החוק. ואני מבטיח לך שעד יום שני לא ידונו בחוק ההסדרים - - -היו"ר חי קורפו

חיים, אל תכשיל אותו. חבר-הכנסת אורון, בבקשה.

ח' רמון

זה הפתרון אם באמת כוונתו אמיתית. אין לך שום סיבה להתעקש.

חי אורון

אני חושב שאת שערוריית תקציב 1992 אי אפשר יהיה כבר להפחית אם יביאו את זה

יומיים קודם או יומיים מאוחר יותר, מה שקורה בוועדת הכספים אנחנו כולנו רואים יום

יום, ואת זה, חה"כ יצחק לוי, שום דבר לא ישנה.

מה שעומד כרגע על הפרק הוא שינוי שאם החברים הדתיים צודקים יש לו משמעויות

תקציביות מרחיקות לכת. משום שהטענה שלהם היתה כל הזמן שקריטריונים שווים ואחידים

מביאים הרבה מאד כסף. את זה הודיע ראש הממשלה לפני שנה במליאת הכנסת, כאשר הוא אמר

שהוא יקים ועדה בדיוק בפנייה חזאת שתעבוד שנה, ואז המשמעויות התקציביות של הסעיף

הזה יובאו לדיון בתקציב 1992. מה שקורה עכשיו, משנים את חוק החסדרים, יש לו

משמעויות תקציביות שהן מעורפלוונ לחלוטין, אתם טוענים שמאות מיליונים מגיעים לכם,

והכנסת מחליטה בלי שום ידיעה על הוצאה כספית מבלי שמופיע פה אפילו אדם אחד ומסביר

לציבור מה המשמעות של הדבר הזה.

אני משוכנע שאתם סגרתם עם מישהו על כמה כסף מונח כאן, ואתם קוראים לנו

להצביע באופן עיוור בלי כל הסבר. בבקשה, יופיע שר האוצר ויציג את כל הענין הזה. מה

עוד, שאני לא מבין למה צריך חוק יחודי לשתי העמותות הללו. יש מסגרת חוקית שמאפשרת

לתת תשובה על כל השאלות הללו.

הערה אחרונה, אנחנו מכריזים פה, תוך כדי דיון על חוק הסדרים במשק, על יסוד

זרם ממלכתי חינוכי חדש. היה הזרם הממלכתי של "האגודה", עכשיו יש זרם ממלכתי של

ש"ס, כולם במעמד שווה, ויש לנו עכשיו ארבעה זרמים. ואדוני היושב-ראש, אם אתם באמת

חושבים שזה סוג ההחלטות שאפשר לבחון אותן בין עשר בבוקר לרבע לאחת-עשרה, וכך

להציג את זה, כשפתאום יצחק לוי ייצא מעורו לאפשר לוועדת הכספים במשך שנים עשר יום

לקיים דיונים על תקציב של 107 מיליארד שקל - זה פשוט לא לעג לרש, זה בזיון שנמשך

בכנסת מזה חודש וחצי בנושא תקציב המדינה, ואני פונה אליך לפחות שיופיע שר האוצר

במליאה ויגיד מה המשמעויות של הסעיפים שמופיעים פה. אחרת אנחנו הופכים פלסטר,

חבר-הכנסת צידון, אתם התנגדתם ליחודיים וזה יעלה פי עשר מאשר יחודיים.

י י צידון

אני מסכים איתך, אבל אני לא חבר ועדת הכספים אני לא יכול להשפיע על הכמות.

כאן קובעים פרינציפ, ואני מתייחס לפרינציפ.

הי ו"ר חי קורפו
תודה לחבר-הכנסת צידון. רשות
הדיבור לחבר-הכנסת רמון.

ח' רמון

אני רוצה לחזור בצורה מסודרת על הצעתי. למה הענין דחוף, אומר יצחק לוי:

הענין הזה דחוף כי הוא מאד דואג לתקציב המדינה, והוא חושש ששמא אם לא נדון ממחר

בבוקר בצורה אינטנסיבית לא יהיה דיון רציני בכנסת.יי צידון

הוא דואג לעקרון הזוז שלא ידונו בתקציב בלי התיקון המוצע.

ח' רמון

הוא בא ואומר שמכיוון שהוא רוצה שידונו בתקציב, ומכיוון שאי אפשר לדון

מבחינתו בתקציב בלי החוק הזה, מוכרחים לדון היום בחוק הזה. זה הטעון המרכזי שלו.

קודם כל, אין השנה דיון רציני בתקציב. אני גם רוצה להודיע בשם סיעתי, השנה

נשבר שאי השיאים בחוסר הרצינות, גם בירידה לשפל יש מדרגות, השנה פסחו על המדרגות.

אני אומר לך, ואני אומר את זה בשם סיעתי, אנחנו השנה לא נשתתף בישיבות ועדת הכספים

בדיונים על התקציב, מכיוון שזה חוכה ואיתלולה ולא ניתן יד לפרסה הזאת. כך שאין

השנה דיון בתקציב.

אבל גם לשיטתו של חה"כ יצחק לוי, הוא לא רוצה הרי שהחוק יעבור בקריאה ראשונה

לפני שהחוק הזה יעבור, ומצד שני הוא רוצה שהדיונים על התקציב יתחילו. אני מציע לו

את מה שהיה נהוג בכל שנה, שהדיונים על התקציב בוועדת הכספים יתחילו, על פי החלטת

המליאה, לפני הקריאה הראשונה. ועכשיו עולים למעלה, אנחנו מוכנים להצטרף לזה על מנת

שלא יהיו אי הבנות שמישהו ירצה לטרפד את זה, האופוזיציה נניח תימנע ואתם תעבירו את

זה. ממחר בבוקר אפשר לדון. ביום שני החוק הזה יעלה, יצביעו עליו יחד עם הקריאה

הראשונה, מבלי לעכב כהוא זה את הדיון על התקציב.

אם באמת אין כוונה רעה אני לא מבין איך אפשר להתנגד להצעה הזאת.

היו"ר חי קורפו

אני לא מבין, מה יכולה להיות הכוונה הרעה?

הי רמון

אני מציע לא לשבש את עבודת הכנסת, אפשר יהיה להדפיס את החוק עם דברי הסבר,

נדע כמה זה עולה, מה המשמעויות של הענין. יש לנו שישי-שבת לחשוב על הענין, על

החינוך התורני- - - אני אומר לדוברים לא לשבש את עבודת הכנסת היום, אין סיבה לשבש

אוה. אני ישבתי אתמול יום שלם הכנתי הצעה לסדר, למה שלא אעלה אותה. זה יום של חברי

הכנסת, יש לא מעט הצעות לסדר, יש הצעות דחופות שדחיפותן בעוד שבוע-שבועיים תיעלם,

אישרו לחברים הצעות. אני לא מבין, אני אומר את זה לחברי הקואליציה, אני לא מבין

שום נימוק, בעיקר כשאני מביא הצעה שעונה על התביעה המרכזית שלכם שהדיון על התקציב

יתחיל לאלתר.

אי רביץ

אדוני היושב-ראש, לעומת חברי, אני לא יודע מה ההשלכה של החוק הזה על התקציב.

לדברי חבר-הכנסת אברהם שוחט, הציבור החרדי יקבל הרבה פחות.

חי אורון

כתוב "לא פחות".

אי רביץ

לא קראת, את ה"לא פחות" מחקו.
חי אורון
סעיף 3, בסיס התקציב.א' רביץ

לא זה הנושא. אני באמת לא יודע, יכול להיות שהחינוך הזה יקבל פחות או יותר,

אבל לא זה הדיון. כיוון שאם בחוק מצויין שזה יהיה לפי קריטריונים עניינים אחידים

ושיווניים כמו לכלל ילדי ישראל, אני חושב שבעברית פשוטה הענין הזה מדבר בעד עצמו.

רבותי, חברי הכנסת, לא היה ויכוח כפי שהציג חה"כ יצחק לוי, לא זה היה המאבק,

בוודאי שלא איתנו, על הכספים היחודיים. אנחנו היינו נושאי הדגל של ביטול

היהודיים, ואנחנו שמחים על כך מלכתחילה, זה לא כאילו קפאו שד. השנה היחודיים

התנדפו מחיינו הציבוריים. אנחנו מאד שמחים על כך שהיהודי ים לא קיימים יותר בחיים

הציבורי ים שלנו.

הוויכוח היה על כך שכל חברי הכנסת, כולל חברי סיעתך,כולם אמרו מעל כל במה,

אנחנו אכן מסכימים שאכן יהיו תנאים שווים לחינוך החרדי. זאת אמרו כולם. לכן, מתוך

זהירות, הוויכוח שהיה בינינו היה רק אחד: לשמור על השיוויוניות, תוך כדי ביטול

היחודיים שאנחנו לא נתבטל באופן טוטאלי.

לכן, אדוני היושב-ראש, אני לא חושב שיש כאן שום דבר חדש בענין הזה, הוא

נדוש, וחזקה על חברי הכנסת שרמת האינטליגציה שלהם די גבוהה והם ביעף ידעו לקרוא

את החוק הזה. אין כאן שפנים, אין כאן עזים, יש כאן דברים מאד פשוטים: היחודיים

התבטלו, יש כאן שמירה על מערכות החינוך שאכן קיימות כבר, חלק מהן מזה ארבעים שנה.

ח' רמון

זו ההלטה מרחיקת לכת?

א' רביץ

כן, אני חושב שזו החלטה מרחיקת לכת, אני מאד שמח על ההחלטה הזאת.

ח' רמון

אני רוצה שיוקם עוד זרם.

שי וייס

זרם מרכזי.

אי רביץ

הזרמים האלה הם היו זרמים - אם הם היו זרמים - הם נתמכו על ידי הממשלה במשך

שנים רבות.

מה שנעשה היום הוא בוודאי טוב יותר מאשר מה שהיה אתמול מבחינה ממלכתית.

ח' רמון

אם יש קריטריונים בשביל מה צריך זרם? את זה אני לא מבין.

אי רביץ

זו שאלה אידיאולוגית.ח' רמון

לא, -זו שאלה כספית. אגיד לך למה. אתה למשל אין לך איזורי רישום, שזה

קריטריון אצל כל ילד ישראלי. אם אתה רוצה שהילד שלך שגר בבני ברק ילמד בעכו אז

הוא נוסע לעכו ואתה מסיע אותו ולך יש את הפריבילגיה הזאת. אם הילד שלי רוצה ללמוד

בבית ספר לאמנות בירושלים, כי רק שם יש בית ספר כזה, אז אני לא יכול. אני הייב

לרשום אותו באיזור הרישום שלי.

אתם לא יכולים לקבל קריטריונים של חינוך ממלכתי, לכן אתם רוצים את הכסף

שלהם בלי הכללים שלהם.

היו"ר הי קורפו

את זה תגיד בדיון במליאה.

ח' רמון

אתם צריכים כסף, אתם יהודיים ואתם מקבלים כסף יחודי, ואל תעמידו פנים. רק כך

אתם יכולים לעמוד, אבל אל תעמידו פנים. זה יהודי בלי לקבוע שזה יחודי.

קריאות - - -

א' רביץ

אנהנו לא עוסקים בגילוי הגלגל. אנחנו עוסקים בשמירה יותר על מה שהיה קיים

במשקך עשרות שנים. להיפך, בוודאי שזו תקנה גדולה מאד מבחינה ציבורית וממלכתית.

לכן, לא עושים כאן שום דבר חדש, וזה לא נכון מה שהאופוזיציה אומרת שצריך. לדון

בדברים הדשים. הדברים פשוטים ידועים וגלויים. מה אכפת לי שהדיון יהיה ביום שני,

אבל מדוע שנדחה? אני לא רואה סיבה לדחות.

היו"ר חי קורפו

בבקשה, חבר-הכנסת דיין.

אי די י ו

אדוני היושב-ראש, אני חושב שהחוק הזה הוא באמת חוק מורכב, וכמה שאני מעיין

בו אני רואה שצריך זמן כדי ללמוד אותו. יש לו הרבה השלכות כספיות, למשל, כתוב

"הוצאות הממשלה לצורך תמיכה בתאגיד שהוקם לפי חוק", אני לא יודע לאיזה עוד תאגידים

רוצים לתת. נושא התרבות נשאר עדיין יחודי, כי כתבו "התיקצוב ייעשה על ידי משרד

החינוך והתרבות למטרות חינוך בלבד", בתרבות לא יהיו קריטריונים. כלומר, יש תקציב

שאינו ידוע שהולך לעמותות של התרבות כי שם קשה להם לקבוע את הקריטריונים. מה זה

בסיס התקציב? יש פה הרבה עזים. "הקריטריונים ייקבעו במשרד החי נוך - לא על-ידי

משרד החינוך -" מי יקבע?

לכן כשאומרים להניח חוק זה לא דבר של מה בכך, במיוחד חוק בעל השלכות

תקציביות.

היו"ר חי קורפו
אם היה כתוב
על-ידי משרד החינוך? מה הרעיון, מה השוני?א' דיין

אני אגיד לך, אם היה כתוב "על-ידי משרד החינוך", פירושו שקובעים רק אנשי

המקצוע. כשאומרים "במשרד החינוך", זה אומר שהם השאירו את זה לעצמם, יבואו נציגים

וישבו במשרד החינוך ויקבעו, ההפעלה תיעשה בתוך משרד ההינוך.

שי וי יס

זה רעיון .

אי די י ו

אבל אני מברך אתכם. אני אומר לך ידידי שלמה דיין, לדעתי המפד"ל גרמה לכם

להישג אדיר.

שי דיין

לנזק אדיר.

אי דיין

לא, הישג אדיר. קודם כל, ענין החינוך התורני יהפך לדבר קבוע, כזרם מוכר, שכל

רשות חייבת לו לא משנה מה מספר התלמידים.

שי וי יס

לא משנה אם תהיו בקואליציה או באופוזיציה.

אי די ין

לא משנה.

שי דיין

תסלח לי שאני מפריע לך, אבל אתמול אמרתי לשבח וייס, הבאתי הצעה אצלנו פשוט לא

להסכים לשום הסכם אלא לחוק של וייס ופורז, ואז נשבור את כל הכלים ונראה איך

הממשלה תתמודד עם זה.

אי דיין

אני לא יודע אם הצעתו של חיים רמון באמת פותרת את הבעיה, אני לא יודע איך

האופוזיציה תראה, פעם נמנעת פעם לא משתתפת. יש פה בכלל ציבור מבולבל, מצד אחד

אומרים שאנחנו נסכים להעברה, מצד שני אנחנו לא הולכים בכלל לדיונים. אני כבר

מבולבל.

היו"ר חי קורפו

וזה בלי התייעצות סיעתית.

אי דיין

- בלי התייעצות סיתית.

אני מדבר על הענין של ההוק. החוק הזה לדעתי מצריך זמן ללמוד מה המשמעות שלו.

יכול להיות ששר האוצר יבוא ויסביר מה המשממעויות הכספיות, כדי שהיועצים המשפטיים

יספיקו לעמוד על כל הסעיפים האלה: מה זה בסיס תקציב, מה זה מרכז החינוך העצמאי,מה כוןלל נושא התרבות, האם זה לא סותר את החרק של שבה וייס בכמה מהסעיפים.

שי וייס

סותר.

אי דיין

יש פה סתירות. אני מבקש מהיושב-ראש לשקול בכובד ראש. לא יקרה שום דבר אם

יביאו את החוק ביום שני.

הי ו"ר הי קורפו

חבר-הכנסת וירשובסקי, בבקשה.

שי ד" ן

הם מתקיפים את הממשלה. חה"כ וירשובסקי אחד מהם.

מי וירשובסק'

אדוני היושב-ראש, בוועדה הזאת לא קובעים מהות. כאן קובעים פרוצדורה וסדרי

עבודה תקינים של הבית.

היה היום ויכוה בנשיאות ופה אהד הסכימו כל החברים שהענין הזה הוא מהותי,

כלומר שזה לא דבר שאפשר להוסיף תיקון סתם ולהצביע על התקציב, אלא צריך לדון בו

כאילו שזה הוק בקריאה ראשונה ולהעביר את כל שלוש הקריאות. אני את ההוק הזה ראיתי

היום בפעם הראשונה, הוץ מהפיסקה הראשונה שמונוכה הבני את המהותיות אני לא יודע את

הפרטים ואת ההשלכות. יכול להיות שיצהק לוי צודק, יכול להיות שהרב דיין צודק. זה

מהותי, ואני רוצה ללמוד את זה כדי לדעת להת' יהס לדבר, אולי זה פורנר בעיה של מהות

שהתלבטנו בה ואולי לא.

לכן, אני חושב שההצעה שהציע אותה חיים רמו ן נראית לי מתקבלת על הדעת. שהסעיף

שעליו היתה תמיד הסכמה והפעם זה יעבור בלי הרגה ויכוח אחרי שבחודש האחרון לא היונה

הסכמה לגביו שהכנסת מסמיכה את ועדת הכספים להתחיל לדון בתקציב. זאת אומרת, שהזמן

לטובת התקציב מתהיל לרוץ היום. אשר לדבר הזה, יבוא לקריאה ראשונה ביום שני,

הסיעות יוכלו להתייחס, חלק יתמוך, חלק יציע הצעות אלה ואחרות, חלק יתנגד. אני

באמת לא יודע מהי עמדתי לגבי החוק. אבל אז יוצבע על זה ביום שני יחד עם התקציב,

והכל יבוא על מקומו בשלום.

אני הושב שבכך אנחנו נשמור גם על כבוד והבית, שנעשה את זה בצורה מסודרת. חוק

שבכל זאת יש עליו ויכוח כל כך קיצוני בין אלי דיין, שמברך את שלמה דיין ואומר לו

שפה הם הרוויחו סכומים אדירים, ובין שלמה דיין שאומר כי נגרם להם נזק גדול. אני

רוצה לדעת איפה האמת, גם כאזרח וגם כחבר כנסת.

ההצעה שלי היא שתבוא החלטה היום על העובדה שמותר להתחיל לדון בתקציב בוועדת

הכספים. הנושא הזה יידחה עד יום שני הבא, יתקיים עלז ה דיון כאשר כל המפלגות למדו

את זה. אחר כך י וצבע על כל התקציב, ושלום על ישראל.

זה גם יאפשר להרבה אנשים שהכינו את עצמם לקראת הדיונים היום. אנחנו לא

העלינו את זה היום בנשיאות, כי בנשיאות זה לא הנושא, זה נושא של ועדת הכנסת ולכן

לא עוררנו את זה. לי אין היום לא הצעת רווק ולא הצעה לסדר היום, אני לא מדבר

בשמי, אבל היום, יום רביעי, זה יום של הרבת חברי כנסת. מדוע לגזול מהם את הדבר

הזה.זאת הצעתי, ואני חושב שזה יהיה הוגן וגם לא יפריע לממשלה לעשות את פעולתה,

הי ו "ר ח' קורפו

תודה. כדי לא לגזול זמן מן המועד שקבענו להצבעה אני רוצה להוסיף כמה מלים.

קודם כל, לעניו סדר היונים בוועדה. קיימת אפשרות לקיים דיון מתומצת, כאשר יש

מגבלות של זמן. מקובל שבוועדה יש מקרים שמעלים נושא והוועדה מוגבלת בזמן, היא

קובעת כי ידברו שניים בעד שניים נגד ונצביע. זה לא חריג, זה לא יוצא דופן, זה

דבר מקובל מאד, ונא לעיין בפרוטוקולים של כל הוועדות, של כל הממשלות, תיווכחו

לדעת שדברי נכו נים,

כאשר רוצים לקיים דיון ממצה, אז אם הוא נועד כדי למצות את הנושא - ניחא, אם

הוא נועד כדי להשיג את התוצאה שאי אפשר יהיה לקיים את ההצבעה - לא נתן את ידי

לענין הזה,

כשמביאים לוועדה פנייה לפטור מחובת הנחה זה תמיד במקרים דחופים. אחרת, בשביל

מה צריך להביא את זה לוועדה? אפשר ללכת בדרך הרגילה ולהביא את הדיון מחר או ביום

שני הבא, כאשר יש דחיפות, הדחיפות היא שהממשלה רוצה שהיום יצביעו על התקציב

בקריאה ראשונה, זו בקשרנה של הממשלה, ובקשתם של אלה שהגיעו לכלל הסכמה לתוספת

הזאת בחוק הסדרים במשק, הם אינם רוצים להשאיר את זה פתוח, כי זה יהיה פתוח לכל

משב רוח, הם רוצים שזה יעוגן היום בהוק התקציב ויאושר עם חוק התקציב ויעבור

לקריאה ראשונה לוועדה אחרי שזה יוצבע במליאת הכנסת. אנחנו נמצאים בריחוק כזה של

זמן שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עוד פעם ללכת ולבקש זימון ישיבה כדי להביא

לאישור את ההצבעה הראשונה. כל הנוגעים בדבר, כל אלה שהסכימו לנוסח הזה של

התיקון, רוצים שזה יעוגן בחוק עצמו.

על כן, כל מה שהתרחש כאן התחש על הרקע הזה. אם מישהו מבקש התיעצות סיעתית,

בבקשה, נתתי את הזמן, ראיתם שאפ אחד לא רצה להתייעץ התייעצות סיעתית,

על כן, אני מצטער אם הישיבה היתה קצת במתח, מכיוון שאם לא קוראים לסדר מיד

ברגע הראשון אז מאבדים את המושכות. לפעמים צריך לנהוג קצת בדחיפות, בהתבטאויות,

ולעתים בהתבטאויות מיוחרות והתפרצויות, וכל יתר הדברים הם תוצאה מן המצב הזה,

לגופו של ענין, אין לי מה להוסיף, הממשלה מבקש שהיום יצביעו על התקציב. אלת

שסיימו וניסחו את הסעיף הזה מבקשים שיהיו גם חלק מחוק הסדרים במשק, ועל כן אנהנו

נקיים ברבע לאחת-עשרה את ההצבעה, ונצטרך לקבוע מסגרת של זמן לדיון הזה מכיוון

שאנחנו רוצים שהוא ייכנס במסגרת סבירה וגם כדי שחברי הכנסת יוכל לאמר את דברם.

שמעתי היום כמה טענות חזקות מאד בעלות משקל, אין ספק שהן צריכות להישמע במליאת

הכנסת.

על כן, אני מציע שאנחנו נקיים את הדיון הזה היום, נקדיש לזה מספיק זמן כדי

שחברי הכנסת יוכלו להביא את עמדותיהם ולהתבטא.

בבקשה, חבר-הכנסת וייס.

ש' וייס

בעקבות המתח שהיה, גם אני רוצה להעיר, בנשיאות היתה הצעה ראשונית של יושב-

ראש הכנסת שתימסר הודעה כאילו ההצעה הזאת היא בעצם חלק מן החוק הקודם, מול

ההצעה הזאת היו שתי הצעות אהרת, שלי, במקרה הייתי ראשון שדיברתי, וארור כך

חבר-הכנסת וירושבסקי, אנחנו היינו סבורים שזה ענין מהותי וזה חוק הדש.

הערה שנייה, היינה הצעה לדחות את כל סדר היום, והיתה הצעה שלי לקיים סדר היום

ולהוסיף את זה אחר כך, שישבו עד שתים-עשרה, ואפילו אמרו שכולם מתפזרים בארבע או

בחמש, אני אמרתי שאני מוכן לנהל את הישיבה, ואם יש צורך גם חה"כ וירשובקי הסכים

לשבת עד אחת-עשרה,זה מה שהיה למעשה בנשיאות, על כן ההערה שלך לא היתה במקומה מהותית.

היו"ר חי קורפו

חבר-הכנסת וייס, מהותית היתה ההערה לדבר ארור. הלוא אני הסכמתי אתד, כששאלו

אותי אתמול אמרתי לזמן את ועדת הכנסת.

ש י יעקבסון

באחת-עשרה בלילה.

שי וי יס

אז שני דברים היו בנשיאות הכנסת, אחד מהותי, כפי שאמר חה"כ וירשובסקי. השני,

מתי לקיים את הדיון, כאשר אני חשבתי שצריך לקיים גם את סדר היום וגם את זה.

היו"ר חי קורפו

- אני רציתי להעלות את זה היום.

שי ו י יס

אבל אני באמת רציתי להתייעץ עם הסיעה שלי, יש לנו בעיה אמיתית, אני רוצה

שתבין את זה. יש הצעת חוק שלי, זה ענין גדול בשבילנו.

הי ו "ר ח' קורפו

זה בסמכות היושב-ראש.

/

שי ו י יס

אינה מבין, זה ענין גדול בשבילנו. אז אני מבקש ממך גם בפעם הבאה, גם כשיש

בינינו ויכוח וסערה, אתה לא צריך לזרוק לי, כי אז אני זורק בחזרה.

היו"ר חי קורפו

אני מצטער, אמרתי לך.

שי וייס

כי ארנה יודע מה קורה, יש חבר'ה שהולכים לעתו נאים, אני לא הולך לעתונאי לספר

לו מה אני אמרתי לך מה אתה אמרת לי.

היו"ר חי קורפו

שבח, אני מצטער.

שי וייס

אתה מבין, יש פה אנשים שמחכים לזה, שחיים בלכלוך, אני רוצה שתבין את זה. אני

אף פעם לא הולך לספר לעתונאי על איזה דבר גס שהיה פה, מקסימום על ויכוח שחיה.

אבל יש כאלה שמתפרנסים מזה. אז בואו לא נעשה את זה.היו"ר חי קורפו

נכון, אתה צודק. חה"כ גוז'נסקי, בבקשה.

ת' גוז'נסקי

יש לי שאלה, לשכת יושב-ראש הכנסת לא הודיעו על שינוי סדר היום, לא הודיעו על

כל הדברים. אני מבינה שהוועדה שלנו עוד לא הצביעה.

שי וייס

זו הכנה לקראת אפשרות של שינוי, תמיד קל לחזור בו.

ת' גוז 'נסקי

איך הוא יהזור בו. אם כל הסיעות מקבלות הודעה שסדר היום שונה. באופן תיאורתי

לכהות ההצבעה פה יכולה לתת אחת ויכולה לתת תוצאה אחרת. ישנה אפשרות שסדר היום

הקודם יישאר על כנו, אז כיצד עושים דבר כזה, לא אומרים לסיעות אפילו שישנה

אפשרות, אלא מודיעים שסדר היום שונה סופית ומוחלט. אז אני מרגישה שאנחנו סתם

יושבים פה, כי ממילא הכל הוחלט והוכרע, אז לשם מה זומנה הישיבה.

היו"ר ח' קורפו

ישיב לד חבר הנשיאות חה"כ שבח וייס, וכן מזכיר הכנסת.

שי ו י יס

את צודקת בעיקרון, יש פה בעיה עדינה של הנשיאה. אני פה מתנדב להגן על

הנשיאות. יושב-ראש הכנסת, או מזכיר הכנסת שמחליט החלטות כאלה, יש לו בעיה

אמיתית. אם הוא לא יודיע על אפשרות שידונו על זה חברי הכנסת יבואו בטענה שהם כלל

לא חשבו שיש משהו דחוף מסוג זה. אמנם יש הצעה של חיים קורפו שהיא דחופה, בעיני

לא, ושל חיים רמון על סילוואן, אבל יגידו שלא חשבו שיידון דבר כזה, היהודיים. יש

פה באטמת לבטים מה דחוף יותר. מכיוון שהכל התרחש הבוקר, אני חושב שאם לא היו

מודיעים על כך, וכן היה מתקיים דיון, הנזק היה גדול יותר. זו הרגשתי.

ת' גוז'נסקי

אדוני, בכלי התקשורת כבר מאתמול בערב, לאחר שהושג ההסכם זה, דובר על כך

שהיום יועלה הנושא הזה. אז זה נאמר, כל חבר כנסת יכול היה לדעת את הזה. אני

מדברת על ההודעה החד משמעית - סדר היום שונה. נקודה.

ש' יעקבסון

אני מקבל את ההערה של חברת הכנסת תמר גוז 'נסקי. ההערה הזאת במקומה. והראיה,

כתבנו "כפוף להחלטת ועדת הכנסת". לא כתבנו את זה הבוקר, זו היתה שגיאה שלנו

שנבעה מתוך לחץ, אבל ההערה במקומה.

***

היו"ר ח' קורפו

רבותי, כפי שהודעתי, השעה 10.45, ואנו ניגשים להצבעה.

קריאות - - -והיו"ר ח' קורפו

תוכל למצות את כל ההליכים בדיון במליאה. מה שמונח לפנינו כרגע זו פניית

הממשלה.

רבותי, יש בפנינו בקשה לפטור מהובת הנהה את ההוק שהוגש לנו, תיקון בחוק

יסודות התקציב , כדי לאפשר הקדמת הדיון בו והכללתו בהצבעה אחרי סיכום הדיון בחוק

התקציב ובחוק הסדרים במשק המדינה.

מי לקבלת הבקשה? מי נגד?

הצבעה

בעד - 13

נגד - 10

ההצעה להיענות לבקשת הממשלה להקדים את הדיון בהצעת התיקון בסעיף 3א לחוק יסודות

התקציב - נתקבל

היו"ר חי קורפו

יש בפנינו הצעה לקבוע מסגרת של שעתיים לדיון סיעתי.

ח' רמון

אין צורך לקבוע בהצעת חוק. דיון בהצעת חוק הוא בדרך כלל דיון אישי.

חבר-הכנסת קורפו אומר שיש טענה כאילו הכוונה שהתיקון הוא חלק מחוק הסדרים וכי חלים

עליו כל הכללים של חוק הסדרים במשק המדינה. אני אומר: לא מיניה ולא מקצתיה. בכנסת

הזאת בעשרות חוקים שבאו לתקן חוק קיים, נדונו כולם במסגרת של דיון אישי.

היו"ר ח' קורפו

התיקון הזה שמוצג בפנינו בא להחליף סעיף בחוק יסודות התקציב. גם את חוק

התקציב, גם את חוק הסדרים במשק ובוודאי חוק התקציב, הבאנו לדיון סיעתי מכיוון שאלו

חוקי תקציב, ובחוקי תקציב על פי הוראת החוק הדיון הוא סיעתי.

חי רמון

אפשר לשאול את חוות דעתו של היועץ המשפטי.

היו"ר חי קורפו

על כן, הצעת החוק הזו באה להיכנס למסגרת הוק שעליו כבר החלטנו כי יידון

בדיון סיעתי. היעלה על הדעת שעל חמישה עשר סעיפים נדון דיון סיעתי ועל סעיף אחד

דיון אישי?

אני מעמיד את שתי ההצעות להצבעה זו מול זו.

הצבעה

בעד דיון אישי - 9

בעד דיון סיעתי - 13

ההצעה לקיים דיון סיעתי - נתקבלההיו"ר חי קורפו

יש הצעה לדיון בן שעה. אני מציע לקיים דיון של שעתיים כדי שיוכלו כל חבר

הכנסת להתבטא.

ח' רמון

אני מציע ארבע שעות.

היו"ר חי קורפו

אני מעמיד את ההצעות להצבעה.

הצבעה

בעד דיון בן שעתיים - 11

בעד דיון בן ארבע שעות - 9

ההצעה לקיים מסגרת דיון של שעתיים - נתקבל

הי ו"ר חי קורפו
ובכן, רבותי, אני מסכם
הוחלט להיענות לבקשת הממשלה להקדים את הדיון

בהצעת התיקון לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, אשר תונח היום על שולחן הכנסת. כמו

כן, ה ו ח ל ט לקבוע כי יתקיים דיון סיעתי בן שעתיים בהצעת החוק האמורה,

שר האוצר ישיב גם להשגות שהעלית, חבר הכנסת אורון.

ההצבעה בחוק התקציב ובחוק הסדרים במשק המדינה תיערך אחרי ששר האוצר יסכם את

הדיון.

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

***

(הישיבה ננעלה בשעה 11:00)

קוד המקור של הנתונים