ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 19/11/1991

ישיבות הכנסת בימי החנוכה; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום; קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר-היום שהועברו מהמליאה; קביעת מסגרת דיון לנושא "התופעה המחריפה של אלימות נגד נשים"

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 252

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, י"ב בכסלו התשנ"ב (19 בנובמבר 1991). שעה 09:00

נכחו;

חברי הוועדה; ח' קורפו - יו"ר

ת' גוז'נסקי

ש' דורון

צי הנגבי

שי וייס

יצחק לוי

אי לין

חי מירום

י' צבן

י' צידון

ג' שפט

י' שפרינצק

י' שריד
מוזמנים
חה"כ פי גרופר

חה"כ א' העצני

חה"כ א' ויינשטיין

חה"כ י' מצא

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

די לב - סגן מזכיר הכנסת

יועץ משפטי; צי ענבר

מזכירת הוועדה; אי בן-יוסף

קצרנית; מ' טבעון

סדר-היום; א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות

לסדר היום.

ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר-היום שהועברו מהמליאה.

ג. ישיבות הכנסת בימי החנוכה.

ד. קביעת מסגרת דיון לנושא "התופעה המחריפה של אלימות נגד נשים".א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום
היו"ר ח' קורפו
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. לפנינו שלושה ערעורים על אי הכרה בדחיפות
הצעות לסדר היום
1. ערעורו של חבר-הכנסת יוסי שריד בנושא: "המלצת המשטרה

להעמיד את ד"ר חנאן עשראווי לדין"; 2. ערעורו של חבר-הכנסת חגי מירום בנושא

"המלצה להעמיד לדין את הגברת חנאן עשראווי"; 3. ערעורו של חבר-הכנסת אליקים

העצני בנושא "התערבותה השל ארצות-הברית בענייניה המשפטיים שיל ישראל בנושא

העמדתה לדין של חנאן עשראווי". שלושתם באותו נושא. סגן היושב ראש, בבקשה.
שי וייס
קורה לא פעם שיש בנשיאות ויכוה, ויש דעות לכאן ולכאן, בעיקר כשהנושאים

מאוד פוליטיים. גם הפעם היה כך, וברוב קולות החליטה הנשיאות לא לאשר את

הדחיפות.
י י שריד
מונחת לפני חרשימה של ההצעות הדהופות לסדר היום כפי שהוגשו השבוע על ידי

חברי כנסת. יש בח נושאים שונים. קטונתי מלהיכנס בנעליהם של היושב ראש והסגנים,

אבל יש פה נושאים שנראים לי גם חשובים וגם דחופים - אבטלה, יש ביום שני; סכנת

פיתוח נשק גרעיני באירן, שנראה לי נושא די רציני - לא קיים; הסכנה להתמוטטות

ענף הבנייה בארץ, שר השיכון הודיע על הפסקת הבנייה
היו"ר הי קורפו
חבר-הכנסת שריד, אנחנו רוצים לשמוע את הנימוקים שלך, למה לדעתך ההצעה שלך

צריכה להיות דחופה. שיקוליה של הנשיאות הם לא מעניינה של הוועדה שלנו.
י י שריד
אלף פעמים הדברים האלה היו כאן בדיון.

הצעה שנראית לי רצינית ודהופה - העברת השלטון המוניציפלי בעזה. אחר כך יש

תשע חצעות בעניין חנאן עשראווי. יש כאן דבר שאולי יכול להיקרא "רצונה של

הכנסת". אם תשע הצעות מוגשות, תשע סיעות בבית מעוניינות לדון בזה. זה נושא.

שדנים בו בכל העולם. שמענו קולות שבאים מעבר לים בעניין הזה, מארצות-הברית. אין

בכלל ספק שזה הנושא המרכזי על סדר היום, לפחות השבוע. אני חושב ואני חושב שהוא

לא רק על סדר היום של השבוע הזה, אלא הוא נושא מרכזי להרבה זמן, כי יש לו

השלכות מרחיקות לכת על הרבה מאוד דברים חשובים במדינה.

לעומת כל הדברים האלה אישרו את הדברים הבאים: פקקי התנועה בצומת כפר סבא

ורעננה - - -

חבר-הכנסת שריד, זה לא רלוונטי
י' שריד
לא נשמע כדבר הזה. אני יכול לדבר על מה שאני רוצה, בעיקר שיש מכסה, אומרים

שיש חמש הצעות, ואי אפשר יותר. אז אני רוצה לראות מה הן חמש ההצעות.לשיא זה הגיע כאשר מאשרים הצעה בנושא "איומים על חברים במפלגת העבודה".

האיש החנון והרחום, יושב ראש הוועדה שלנו, לבו נשבר כשהוא שמע על כך בבוקר. זו

הצעה קנטרנית ממדרגה ראשונה, ובכלל זו התערבות בעניינים פנימיים של מפלגה אהרת.

אבל לא רק נתנו לזה דחיפות, נתנו לזה דחיפות שבדהיפות. אני לא זוכר דבר כזה

בתולדות הכנסת - זה הדבר שהיה הכי דחוף השבוע, בשבוע שעבר, בעוד שבוע, בכלל

בסדר היום הציבורי במדינת ישראל.

לא הייתי מערער אם לא היו מאשרים.

י' שריד.

אבל אתה ידעת שיאשרו לך. ואסביר לך גם למה ידעת. כל ארבע ההצעות האלה, יש

צדק אין צדק, לא חשוב, אבל אותו הצדק שנראה ליושב ראש ולסגנים בכל זאת צריך

להיראות - יש פה ארבע הצעות, של ארבעה חברי ליכוד. במקרה אחת מהן יצאה משותפת

גם לחברת-הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו, ופשוט לא היתה ברירה, היו צריכים לאשר

את הצעתו של חבר-הכנסת גדעון גדות, והיא היתה קשורה בה.

זאת אומרת, מאשרים הצעה דחופה על פקקים בתנועה, שאני מכיר את הבעיה שנים

על גבי שנים, של חבר-הכנסת גדעון גדות; איומים על חברים במפלגת העבודה - מה זה

בכלל עניינה של הכנסת; הצעה שלישית של חבר-הכנסת חיים קופמן; הצעה רביעית של

חבר-הכנסת מיכאל קליינר. למה? כי חבר-הכנסת מיכאל קליינר השתמש באופן ציני,

והציניות היא לא שלו אלא של היושב ראש והסגנים, בעיקר של היושב ראש - כל פעם

שמישהו יזכיר את המלה "נאצים", זה יאושר באופן אוטומטי, למרות שיש היום דיון

בדיוק באותו נושא. על עניין האבטלה אומרים שיש בשבוע הבא דיון, אבל היום יש

נושא על אנטישמיות ונאו-נאציות, וחבר-הכנסת מיכאל קליינר מציע נושא על "מועמד

פרו-נאצי בארצות הברית". באמת נושא ממדרגה ראשונה. על זה מדברים היום. כל היום

מוקדש לזה.

זאת אומרת שעושים צחוק. חבורה של אנשים ציניים - אני לא מדבר על כולם, כי

אני יודע שגם בנשיאות יש רוב ומיעוט. אלמלא ידעתי שהגיע שנת בחירות, הייתי יודע

שהיושב ראש והסגנים הם עכשיו מטה הבחירות של הליכוד. ויושב ראש הכנסת הוא יושב

ראש חברי הליכוד.

שי דורון;

בימים האלה לא מעלים דברים קונטרוירסליים כי יש ועידה של מפלגת העבודה.
חי מירום
מה את מכניסה את זה? לא ביקשנו.

י' שריד;

הוא בעצמו מערער, אז מה את טוענת.
קריאות
היו"ר ח' קורפו;

חבר-הכנסת שריד, תציע תיקון לתקנון, אשר לפיו אפשר לערער גם על החלטות

הנשיאות
ת' גוז'נסקי
לפחות את זה לתקן, את ההצעה החמישית.

תעלי הצעה לסדר היום על העיוותים בנשיאות. אנהנו לא עוסקים בזה. אין לנו

סמכות לבטל הצעות.
י י שריד
עכשיו אני רוצה לספר לחברי הוועדה על דבר המור עוד יותר. היושב ראש אישר

שאילתה בעל פה בעניין עשראווי, וסיעתנו קיבלה הודעה רשמית, שאושרה השאילתה. ועל

סמך זה גם הודיעו להברי הנשיאות שיש שאילתה, גם זה משפיע על שיקול דעתם. באורה

פלא, כעבור כרבע שעה מתום הישיבה הודיעו - גם זה דבר הסר תקדים - שהשאילתה בטלה

ומבוטלת, אהרי שאישרו והודיעו שאישרו.

אני אומר שאף פעם לא היה לכנסת יושב ראש יותר פוליטי מהיושב ראש הזה.

מכיוון שהאיש הזה נכנס לשנת בהירות, יש לו גם כל מיני אמביציות אישיות, אני

אומר, ריבונו של עולם, האם אנהנו יכולים להסכים שבראש היושב ראש והסגנים יישב

אדם פוליטי מובהק, פעיל, שעיניו נשואות אינני יודע למה, שאפילו אינו יכול לסכור

את פיו, ועל הוף הים הוא קורא דרור ללשונו ומספר את מי הוא אוהב מהברי הכנסת

ואת מי הוא לא אוהב מהברי הכנסת, ומספר שהוא יהיה הנשיא הבא של מדינת ישראל?
קריאות
---
היו"ר הי קורפו
חבר-הכנסת שריד, כל מה שאמרת לא רלוונטי.
אי העצני
בינתיים התפרסמו נימוקיה של פרקליטת המדינה. הנימוק העיקרי הוא ציבורי.
היא אומרת
בגלל היעדר עניין לציבור, על רקע המצב הפוליטי, המשא ומתן. כלומר,

הנושא הוא פוליטי שבפוליטי, ולכן שייך לכנסת, ולא ייתכן שהכנסת לא תדון בו.
חי מירום
ראשית, אני מבקש שיצביעו על כל הצעה בנפרד.

לא.
הי מירום
שנית, אנהנו הולכים לשנת בהירות. יכול להיות שהקואליציה תאמץ את הדרך

הזאת, תרמוס ברגל גסה כל דבר שמקובל בבית הזה. זכותה. היא תנצל את הרוב שלה,

ותמעך כל הצעה לסדר שתוגש במשך השנה הקרובה על ידי מפלגות האופוזיציה, ובכך

יבוא לציון גואל. הנושא הזה שהוא בוויכוה, שיש בדיון הזה נציגים לכל סיעות

הבית, זה נושא שבתהום הפיקוה על המוסד המבצע. אם נושא כזה לא יאושר כאן היום,

נראה פה בשנה הקרובה בוועדת הכנסת דריסה של כל היסודות המקובלים בבית הזה. יש

פה אפשרות לנצל את הרוב הקיים, ויש אפשרות להשוב מה מעניין היום את המדינה, ומה

נתון בוויכוה, ומה מותר וצריך שהכנסת תתווכח עליו. אני מבטיה דבר אהד, אם אנירואה פה היום ניצול ציני של הרוב כדי להוריד את הנושא, תהיינה פה תגובות נגד,

מפה עד סוף הכנסת - -

יצחק לוי;

אתה מאי ים, מה תעשה

הי מירום;

אם ניטל היגיון מן הוועדה הזאת, הוא יינטל משני הכיוונים.

היו"ר ח' קורפו;

מי בעד קבלת הערעורים? מי נגד?

הצבעה

הערעורים על התלטת יו"ר הכנסת והסגנים, שלא לאשר דחיפות הצעותיהם

של חבר-הכנסת י' שריד בנושא "המלצת המשטרה להעמיד את

דייר חנאן עשראווי לדין", של חבר-הכנסת הי מירום בנושא "המלצה

להעמיד לדין את הגברת הנאן עזראווי"; ושל חבר-הכנסת אליקים העצני

בנושא "התערבותה של ארצות הברית בענייניה המשפטיים של ישראל

בנושא העמדתה לדין של הנאן עשראווי", לא נתקבלו

היו"ר הי קורפו;

לפנינו ערעורו של חבר-הכנסת מיכה גולדמן על אי הכרה בדהיפות הצעתו "הילוקי

דעות בין משרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון". אדוני סגן יושב ראש הכנסת, בבקשה.
שי וייס
זה חלק מהוויכוח על התקציב, באופן מובהק. ההצעה עוסקת בוויכוחים על חלקי

תקציב, בתקופה שהתקציב נידון - הוא אמור להידון בקריאה ראשונה, והוא נידון

בפועל - חשבנו שיש פה מידה מסוימת של חפיפה.

מי גולדמן;

אנחנו עדים היום להפסקות בנייה ביישובים בגוש שגב, באזור הגליל, ברמת

הגולן, בבקעת הירדן, בגליל ובנגב. אפשר לראות היום תושבים בגליל שנכנסו לבתים,

וכתוצאה מכך שאין להם תשתיות, את הצרכים שלהם הם צריכים ללכת לעשות חמש מאות

מטר מהבתים. אנשים מכרו את דירותיהם ורוצים להתיישב בגליל או בנגב, ולא יכולים

לעשות זאת כתוצאה מסדר העדיפויות של משרד האוצר, שפוגע ביישובים.
היו"ר חי קורפו
מי לקבלת הערעור? מי נגד?

ה צ ב ע ח

הערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה

לסדר היום של חבר-הכנסת מ' גולדמן בנושא "חילוקי הדעות

בין משרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון" נתקבלב. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר-היום

שהועברו מהמליאה
היו"ר חי קורפו
עלינו לקבוע מסגרות לדיון בהצעות חוק להבנתן לקריאה ראשונה.

"הצעת חוק רשות אשפוז ארצית, התשמ"ט-1989", של חברת-הכנסת שושנה ארבלי-

אלמוזלינו. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדת הכספים.
ת' גוז'נסקי
לוועדת העבודה והרו והה.
היו"ר חי קורפו
מי בעד העברת הצעת החוק לוועדת הכספים? מי בעד העברת הצעת ההוק לוועדת

העבודה והרווחה?

הצבעה

הצעת חוק רשות אשפוז ארצית, התשמ"ט-1989, של חברת-הכנסת

ש' ארבלי-אלמוזלינו תועבר להכנתה לקריאה ראשונה לוועדת הכספים
ת' גוז'נסקי
אז בשביל מה קבענו תהומי עבודה של ועדות? מה לוועדת הכספים ולרשות אשפוז?
היו"ר ח' קורפו
עלינו לקבוע מסגרת לדיון בהצעת החוק של חבר-הכנסת יאיר צבן, "הצעת חוק

טיפול בחולי נפש (תיקון - תשלום עבור אשפוז), התשנ"א-1991". נשמעו הצעות להעביר

לוועדת העבודה והרווחה, מי בעד?

הצבעה

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - תשלום עבור אשפוז), התשנ"א-1991,

של חבר-הכנסת י' צבן תועבר להכנתה לקריאה ראשונה לוועדת העבודה והרווחה
היו"ר חי קורפו
עלינו לקבוע איזו ועדה תדון בהצעות לסדר היום. ''מצוקתם של מחוסרי דיור

ועולים חדשים לקראת החורף", הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת אריה אליאב, שלמה

דיין, מיכאל קליינר וצ'רלי ביטון. מי להעברת הנושא לוועדת העלייה והקליטה?

הצבעה

ההצעה לסדר היום בנושא "מצוקתם של מחוסרי דיור ועולים הדשים לקראת

החורף", של חברי הכנסת אי אליאב, שי דיין, מי קליינר וצי ביטון

הועברה לוועדת העלייה והקליטה
היו"ר הי קורפו
עלינו לקבוע מסגרת דיון ל"מצב התעסוקה בירושלים", הצעה לסדר היום של

חברת-הכנסת אורה נמיר, ולצרף אותה לשלוש הצעות שיידונו בשבוע הבא. אנחנו צריכים

לקבוע מסגרת של דיון משולב לארבעת המציעים.
ש' דורון
שעה.
ת' גוז'נסקי
שעתיים.

היו"ר חי קורפו;

יש שתי הצעות. מי בעד שעה? מי בעד שעתיים?

הצבעה

ההצעות לסדר היום של הברת-הכנסת א' נמיר בנושא "מצב התעסוקה בירושלים";

של הבר-הכנסת אי אליאב בנושא "עת לתושייה בטרם פורענות (על מצב

התעסוקה לעולים המחמיר והולך"; של הברת-הכנסת ש' ארבלי-אלמוזלינו

בנושא "מצב האבטלה במדינה"; ושל הבר-הכנסת גי גל בנושא "העסקת

עולים בשכר עבודה מתהת למהיר המינימום"

יידונו בדיון משולב במסגרת של שעה

ג. ישיבות הכנסת בימי החנוכה

לפנינו בקשה של הבר-הכנסת יצחק לוי הנוגעת לימי' הישיבות בחג החנוכה. הוא

הגיש אותה בעוד מועד, אבל לפחות נדון בזה עכשיו, בהתקרב חג החנוכה. מה הבקשה,

חבר-הכנסת יצחק לוי?
יצחק לוי
יש מצווה השובה של הדלקת נרות. זה בדרך כלל נושא גם של הברי כנסת דתיים

וגם עובדי בית דתיים וגם לא דתיים. זה דבר שמקובל מאוד לעשות בחוג המשפחה.

המליאה בימי שני ושלישי מתארכת והדבר מאוד מכביד. האנשים הדתיים יוצאים ועוזבים

את הדיונים, ולפעמים זה פוגע ממש בדיונים. חוץ מזה שאנשי ציבור, מדרך הטבע,

מוזמנים למסיבות חנוכה, ומסיבות חנוכה הן בערבי הנובה. השנה זה נוגע ליומיים

בלבד, אולי יהיו שנים שזה ייגע בשלושה ימים.

אני מציע להפוך את ימי חנוכה לסדר יום של יום רביעי, כלומר שתהיה ישיבת

ועדה אחת, והמליאה תתהיל בשעה אחת עשרח, כך שהיא תינעל בארבע או חמש. אז אפשר

יהיה להספיק להדלקת נרות, וגם להשתתף בכל הדברים שכולנו רוצים להשתתף בהם. אני

מציע לעשות את זה כנוהל קבוע, כמובן, אבל אולי ננסה את זה שנה אחת.
שי דורון
יש משהו במה שאומר הבר-הכנסת יצחק לוי והנושא נידון כבר בכנסות קודמות.

מצד שני, בחדר הזה גם מעבירים ביקורת שהכנסת איננה עובדת מספיק; ימי חנוכה אינם

ימי חופשה של הכנסת, והכנסת חייבת לעבוד מספר שעות כרגיל - יש חופשת קיץ ארוכה

ויש חופש פסח. אפשר להציע אחת מן השתיים. להוריד מחופשת הקיץ, או ללכת לפשרה

ולומר שהכנסת תשתדל לסיים את סדר יומה בסביבות השעה שש-שבע.
ת' גוז'נסקי
אני מצטרפת לנימוקים של חברת-הכנסת שרה דורון. אני רוצה להוסיף שאנשים

בדרך כלל מתכננים את עבודתם, ועדות מתכננות את עבודתן, ואנחנו שבוע לפני החג.

אני מציע שדבר כזה יידון, אם בכלל, לשנים הבאות. אי אפשר לבוא ברגע האחרון

ולחייב אנשים לשנות דברים.
יצחק לוי
הגשתי את ההצעה יום אחרי חנוכה בשנה שעברה.
י' צבן
אנחנו מוכרחים למצוא איזון. יש כאן שני אינטרסים צודקים מאוד, וחייבים

להתחשב. לפחות לגבי הפעם הזאת לא יכול להיות כאן שינוי דרמטי, אנחנו לא יכולים

לפגוע בעבודת הוועדות. בוועדת העבודה, שאני חבר בוק, יש המון חוקים שמצפים

לדיון. אני מציע שנחליט שבימים שני, שלישי ורביעי ישיבת המליאה תסתיים לא אחרי

שעח שש בערב. נתחיל את המליאה או בשלוש או בשתיים, ואחר כך נקיים דיון שקט

בעניין.

י' שריד;

אני תוהה מה קרה אחרי 45 שנה או להג החנוכה או או לנרות, או לכנסת. 45 שנה

הכנסת נוהגת כמנהגה, ישבו פה אנשים דתיים, שבוודאי הקפידו על מצווה קלה כחמורה,

ולפי מיטב זיכרוני היתה התחשבות, ישיבות הסתיימו יותר מוקדם בדרך כלל - בשש,

שבע - ואף אהד לא עשה מזה עניין. אני לא מציע לקבל החלטה בעניין הזה. הכנסת

בלאו הכי לא נחשבת למפעל הכי יצרני במדינת ישראל. אנ-י לא חושב שאנחנו צריכים

להזמין לעצמנו כל מיני רשימות על זה שסידרנו לנו גם חופש חנוכח. היתה התחשבות

בשנים קודמות, 45 שנה זה נמשך כך, אני לא רואה - אלא אם כן יש חידושים בחנוכה

שאני לא ער להם - שיש משהו חדש. אני נגד כל שינוי, ואני נגד כל החלטה. היושב

ראש ודאי יודע שחנוכה, ושהוא יקבע, על פי שיקול דעתו, שהישיבה תינעל קצת יותר

מוקדם. אף אהד בוודאי לא יכעס עליו.
אי לין
אני מציע שבימי החנוכח, כפי שהציע חבר-הכנסת לוי, ישיבת המליאה תינעל בחמש

אחר הצהריים. היא תוכל להיפתח בשעה שתיים אחר הצהריים. חבר-הכנסת שריד, שככה

נהגו עד היום, עדיין לא אומר שזה היה טוב ונכון. ברור שזה הפריע לחברי כנסת,

בעיקר מחמפלגות הדתיות. זה לא יפריע לעבודת הכנסת.
י' צבן
משקל חברי הכנסת הצעירים גדל בכנסת האחרונה, יש יותר ילדים.
י י שריד
בכנסת הראשונה היו יותר אנשים צעירים מבכל הכנסות.
אי לין
כשיש מסגרת מתאימים גם את העבודה למסגרת, וזה לא ייהיה שהכנסת מפסיקה

לעבוד.
ג' שפט
אני רוצה להעיר לחבר-הכנסת שריד שזה שלא עשו ארבעים וכמה שנים זו לא ראיה

שלא צריך לעשות היום. לא רק בעניין הזה, גם בעניינים אחרים, אנהנו עושים

שינויים.
י י שריד
יש תמיד סיבה לשינוי. מה הסיבה לשינוי הזה?
ג' שפט
אני לא רוצה להזור על הסיבה, ני אני מסכים לכל הדברים שנאמרו. אותם

האנשים, ועובדי הבית, רוצים ללכת בערב הנוכה לבתיהם להדליק נרות יהד עם משפחתם

- אני הושב שזו סיבה מספקת. מצד שני, אני ער לביקורת שנאמרת ונכתבת על עבודת

הכנסת. אז אפשר להתחיל את המליאה בשתיים.
שי דורון
יש ועדות בשתי ים.

ג' שפט;

שאותן ועדות יהיו בבוקר.

היו"ר הי קורפו;

£

האמת היא שקביעת זמני הישיבות היא בסמכותו של היושב ראש. הוא הכתובת

לשינויים. אני כבר קיבלתי הזמנה ליום שלישי, בהג החנוכה - ישיבה חגיגית מיוחדת

בכנסת למלאת חמש מאות שנה לגירוש יהודי ספרד. קיבלתי הזמנה מיושב ראש הכנסת על

ישיבה בשעה ארבע ביום שלישי, וביום שני יש הדלקת נרות בכנסת.

יצחק לו י;

זה לא סותר.
היו"ר חי קורפו
אם יש הדלקת נרות בכנסת זה סותר הדלקת נרות בבית.
יצחק לוי
אפשר להדליק נרות בחמש.

היו"ר חי קורפו;

אני מציע שנעביר ליושב ראש את הצעתו של חבר-הכנסת יצחק לוי עם הפרוטוקול.
י' שריד
ריבונו של עולם, מדליקים נרות כך וכך ימים - במשך השבוע של חנוכה קורה לכל

אדם בארץ שפעם אהת הוא עובד. הרי לא אומרים שלא תהיה באף הדלקת נרות אצלך בבית;

תהיה חמישה ימים - יומיים אתה עובד.
יצחק לוי
בשנה שעברה סעיפים נדחו בגלל חעניין חזה,ד. קביעת מסגרת דיון לנושא "התופעה המחריפה של אלימות נגד נשים"

היו"ר חי קורפו;

לפנינו בקשה של שש סיעות, שמספר חבריהן מהווים יהד רוב בכנסת, לקבוע מסגרת

דיון בנושא האלימות נגד נשים. יושב ראש הכנסת ההליט לקיים את הדיון ביום י"ה

בכסלו, 25 בנובמבר.

מי בעד שעה? מי נגד?

הצבעה

הנושא "התופעה המהריפה של אלימות נגד נשים"

יידון במסגרת שעה
היו"ר ח' קורפו
תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:40}

קוד המקור של הנתונים