ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 05/11/1991

הקמת ועדה מיוחדת שעניינה קידום מעמד האשה; יישום החלטות בעניין שכר וגמלאות (עפ"י דו"ח ועדת קוברסקי); נספח 1; נספח 2; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 248

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כ"ח בחשוון התשנ"ב - 5.11.91 - שעה 09:00

נכחו - חברי הוועדה; חי קורפו - היו"ר

ע י ברעם

מ' גולדמן

פי גולדשטיין

שי דורון

ש י הלפרט

ש' וייס

יצחק לוי

אי לין

י י צידון

י' שפרינצק

י' שריד

ש' יעקבסון - מזכיר הכנסת
מוזמנים
חה"כ ע' סולודר

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת די לב

חשב הכנסת י י למברגר
יועץ משפטי
צ' ענבר

מזכירת הוועדה; אי בן-יוסף
הקצרנית
י' חובב
סדר יום
א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות

הצעות לסדר היום.

ב. יישום החלטות בענין שכר וגמלאות - עפ"י דוח ועדת קוברסקי.

ג. שונות.ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר ח' קורפו

אני פותח את הישיבה, ואנו עוברים לסעיף הראשון שעל סדר היום: ערעורים.

הערה לסדר לחה"כ יאיר שפרינצק.

י' שפרינצק

אני הגשתי הצעה דחופה לסדר היום, ואתמול נודע לי שהיא נדחתה. אני הגשתי

ערעור.

ש' יעקבסון

זו הצעה לסדר בקשר לערעור.

י' שפרינצק

אני הגשתי כרגיל ערעור בכתב, ואז הודיע לי שאין אפשרות לערער. כתבו לי

שההצעה לו אושרה, והיות ויש הצעת רגילה אי אפשר להגיש ערעור, ואני מבין שזה בהתאם

לתקנון אם יש הצעה באותו נושא, כמוהו או דומה לא מאשרים הצעה דחופה לסדר.

שאלתי מה נושא ההצעה, ומתברר שאין לה שום קשר להצעה שלי, זה נושא חובק עולם

- המצב במזרח התיכון, המלחמה במפרץ, מדריד - משהו גדול. הנושא שאני הגשתי, אקרא

אותו באזניכם, הסבירו לי שהוא לא אושר כיוון שהוחלט שלא לאשר הצעות דחופות לענין

ועידת מדריד. ובכן, הנושא שלי אין לו שום קשר לא לוועידת מדריד ולא לשום נושא אחר

שכלול באותה הצעה. הנושא שלי הוא: מי הם הפלשתינים שבהם מדובר.

ע' ברעם

זה בדיוק ועידת מדריד.

י י שפרי נצק

קיים בלבול מושגים בשימוש הנפוץ במונחים "פלשתינים", "ירדנים", וכולי. יש

צורך דחוף להגדיר את המושגים האלת, בייחוד כשהם יוצאים מפיהם של אנשים החורצים את

מדיניותה של ישראל.

ברור שאין לזה קשר לאותו נושא, וצריך לדון בזה בנפרד. אני מבקש לאשר את

דחיפותו.

היו"ר ח' קורפו

חבר-הכנסת שפרינצק, ההחלטת בענין ההצעה שלך היא החלטתו של היושב-ראש

והסגנים.

ש' יעקבסון

הנשיאות החליטה על כך.

היו"ר ח' קורפו

כבר אמרנו פעמים רבות שיש שני סוגי הצעות שעוברים לוועדת הכנסת, כאלה

שהנשיאות לא הכירה בדחיפותם אבל הם נושאים שיכולים לעלות, ונושאים שאינם יכוליםלעלות. יושב-ראש הכנסת מחליט על כך, ולא הנשיאות, הוא גם לא צריך להביא את זה

לנשיאות.

אז אס זה נמנה על הקטגוריה הזאת, אפשר לערער על זה אבל לא במעמד זה. ביום

שלישי בבוקר אנחנו שומעים ערעורים רק על אותן החלטות שהנשיאות החליטה שהן אינן

דחופות.

ש' וייס

אדוני היושב-ראש, נושא כמו ועידת מדריד הוא טיפוסי לסדרה של נושאים גדולים

שסביבה הרבה מאד חברי כנסת מגישים הצעות דחופות לסדר היום בשמות שונים. ואז יש

חסימה מוחלטת מכיוון שיש הצעה רגילה של חה"כ עמנואל זיסמן. אין מה להוסיף, זה בכלל

לא נושא לערעור.

היו"ר ח' קורפו

זה נושא לערעור, אפשר לערער גם על זה, אבל לא במעמד זה.

ש' וייס

אם אתה מערער בסיבוב אחר אז הנושא שלך הוא טיפוסי להצעה רגילה.

י' שפרינצק

זאת שאלה אחרת. מה שאמר יושב-ראש הוועדה ברור לי, עכשיו אם אני רוצה לערער

אני צריך לדבר עם יושב-ראש הכנסת. תודה.

היו"ר ח' קורפו

תכתוב מכתב, בישיבה הקרובה נדון בזה, אבל לא במסגרת של ערעורים רגילים.

רבותי, הערעור הראשון של חה"כ אברהם כ"ץ-עוז, על אי הכרה בדחיפות הצעתו
בנושא
התגברות האבטלה בקרב עולי ברית המועצות אקדמים ובעלי מקצועות.

בבקשה, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת, שבח וייס.

שי וייס

נושא חשוב מאד, קבוע. מכיוון שהוא קבוע, חרף חשיבותו המובהקת, ענין הדחיפות

נפל.

אי לי ו

מה זה "קבוע", זה סטבילי, זה לא משתנה?

ש' וייס

התגברות האבטלה זה תהליך מתמשך, אז כל ההצעות שהוגשו הן דחופות, והיו שלוש

הצעות דחופות בנושא.

היו"ר ח' קורפו

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ א' כ"ץ-עוז - לא נתקבל

היו"ר ח' קורפו

יש לפנינו ערעור של חברת הכנסת עדנה סולודר בנושא: רצח במשפחה.

בבקשה, סגן יושב-ראש הכנסת.

ש' וייס

דווקא לגבי הנושא הזה היתה התלבטות. מצד אחד אפשר לאמר שלדאבון לב זה קבוע,

כמו האינתיפאדה. מאידך גיסא, בתופעות מסוג למרות שהן נפוצות במקומותינו, וכאשר יש

מקרה במיוחד חמור אנחנו מחדש מעלים אותךו לדיון דרך הערוץ של ההצעה הדחופה. אז

היו לבטים, בסוף הכרענו כפי שהכרענו למרות הלבטים.

היו"ר ח' קורפו

באיזה רצח מדובר?

עי סולודר

היה הרצח של אב את בנו, ובאותו שבוע נרצחה נערה ערביה בת שש עשרה.

יכול להיות שהתופעה הזאת קבוע, אבל במשך חצי שנה היו למעלה מארבעים מקרי רצח

בתוך המשפחה, חלק נכבד זה רצח של נערות ערביות על רקע של מה שקרוי חילול כבוד

המשפחה. איש אינו מעיר, איש אינו מעורר את מודעות הציבור. אם זה קבוע כמו

האינתיפאדה - כל שבוע אנחנו מוצאים כאן הצעה דחופה על רצח בעקבות האינתיפאדה.

הדיון האחרון שהיה על אלימות במשפחה במליאת הכנסת היה הצעות לסדר שהועלו בחודש

מאי. איך הכנסת עוברת לסדר היום על רצח בתוך המשפחה שהפך למעשה קבוע אולי. צריך

לשים לזה סכר, איפה צריך לשים לזה סדר אם לא בכנסת.

אני לא מבינה את הקריטריונים, אם רצח במשפחה, מקרה כזה חריף, לא נושא לדיון

דחוף בכנסת, אז אני לא יודעת מה כן דחוף.

היו"ר ח' קורפו

תודה. נודיע לך על החלטתנו.

מי בעד קבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ עדנה סולודר - לא נתקבל

* * *

יישום החלטות בענין שכר וגילמאות

(עפ"י דו"ח ועדת קוברסקי)

היו"ר חי קורפו

בישיבה הקודמת החלטנו על קבלת הדוח של ועדת קוברסקי, והיועץ המשפטי הכין את

הלבוש המשפטי שאותו אנחנו צריכים לפרסם כדי לקבל את כל החלטות הוועדה ככתבן

וכלשונן בלי להכניס בהן כל שינוי.

ביחס לשכר חברי הכנסת, הנוסח המשפטי כפי שיוגש ויובא לרשומות הוא כדלקמן

(ראה נספח .1').החלטה נוספת נוגעת לגימלאים (ראה נספח 2) בסעיף 2 - אני מציע להוסיף אחרי

המילים "שחדל לכהן" את המילים "בכנסת ה-12". לא לשנות מאומה מהחלטת ועדת קוברסקי.

המשמעות של זה, חבר-הכנסת לין, שברשויות המקומיות, ונדמה לי שגם אצל עובדי

המדינה, לאחר תקופה מסויימת של שירות אם יש לעובד עודף של שנות שירות על הקצבה

שהוא מקבל, הוא מקבל פיצוי בשל אותן אשנים. זהו, במלים עממיות, חודש בשנה. חבר

כנסת שכיהן שלושים שנה בכנסת, או בתקופות מצטרפות, והוא עבר את גיל הפרישה ומקבל

את דמי הפרישה המירבים, אם יש לו עודף כזה הוא יוכל ליהנות מהפיצויים הללו.

י' שריד

חבר-הכנסת שאין לו שלושים שנות שירות, מה איתו?

היו"ר ח' קורפו

הוא לא מקבל. נכון, זה מעל שלושים שנה ואילך, גם בכנסת וגם בשירות המצטרף.

חשב הכנסת, מר יעקב למברגר, בבקשה.

יושב הכנסת י' למברגר

אני רוצה להבהיר שהכספים האלה קיימים גם כיום בהחלטות ועדת הכנסת לגבי

גימלאים. אבל היינה מיגבלה שהם היו צריכים לבוא משני מקומות, כמו ראש הממשלה

לשעבר מנחם בגין ואחרים שעבדו רק בשני מקומות, גם כחבר ממשלה וגם בכנסת. מי

שעבד במקום אחד, כמו חברי הכנסת טובי ווילנר, לא היה זכאי.

התיקון הזה בא אך ורק להסדיר דבר אחד: שגם ממקום אחד יוכלו לקבל את המענק

הזה.

הי ו"ר ח' קורפו

ההסבר הבהיר עוד יותר את הענין הזה.

מי לקבלת ההחלטות כולן כפי שקראתים בשתי ההוראות? מי נגד? (ר' נספח 1 ו-2)

הצבעה

ההחלטות הנ"ל - נתקבלה

* * *

הקמת ועדה מיוחדת שעניינה קידום מעמד האשה

היו"ר ח' קורפו

בפנינו מכתב מאת חברי הכנסת שרה דורון ויאיר צבן בענין הקמת ועדה מיוחדת

לענין קידום מעמדה של האשה.

חברת-הכנסת דורון, מה הבקשה.

שי דורון

זו לא בקשה. יש החלטה של מליאת הכנסת לקים ועדה מיוחד לנושא מעמד האשה. אני

מבינה שחבר הכנסת צבן שהיה פעיל, עם עוד חברי כנסת רבים מכל סיעות הבית, הגיש לך

רשימה מוסכמת של המועמדים לכהן באורנה ועדה.היו"ר ח' קורפו

ובכן, רבותי, בהתאם להחלטת המליאה על חקמתה של ועדה מיוחדת לענין מעמד האשה.
ההרכב המוצע
חברי הכנסת שרה דורון - יו"ר, נאוה ארד, תמר גוז'נסקי. שלמה דיין,

רן כהן, יצחק לוי, דוד ליבאי, עובדיה עלי, יהודה פרח, יאיר צבן, אמנון

רובינשטיין, יעקב שמאי, גרשון שפט.

י' שריד

האם הרשימה הזאת מתואמת עם הסיעות?

שי דורון

למיטב ידיעתי הוא תאם עם כולן,

י י שריד

אולי שולמית אלוני רוצה להשתתף, אני מבקש התיעצות סיעתית.

הי ו "ר חי קורפו

רבותי, הנושא יועלה שוב בשבוע הבא. אני מבקש מהמיועדת להיות יושבת-ראש

הוועדה לסגור את הענין עם הסיעות.

שי דורון

חבר הכנסת צבן טיפל בנושא הזה, דיברנו על כך שצריך לתת יצוג כמעט לכל הסיעות

בבית.

שנית, לקחנו בחשבון את אלה שהראו ענין מיוחד, ואכן השתתפו באותו דיון סוער

אשר בהמשכו הביא להקמת הוועדה. אבל אם מישהו יבקש איזשהו שינוי, בבקשה, ברצון.

היו"ר ח' קורפו

סיכמנו שחברי הכנסת צבן ודורון יתאמו עם כל הסיעות כדי שהוועדה הנכבדה הזאת

תיצג את כל הסיעות.

נדון בזה בשבוע הבא, לאחר שהנושא יגובש ויהיה על דעתן של כל הסיעות.

אני רוצה לתקן את עצמי, זאת לא היינה החלטת המליאה אלא זו היתה החלטת סיכום.

אם אנחנו נוטים לקבל את הצעת הסיכום נצךטרך להביא את זה להצבעה למליאת הכנסת.

שי דורון

האין זאת החלטה של המליאה?

היו"ר ח' קורפו

אנחנו מחליטים על הקמתה של ועדה מיוחדת. מליאת הכנסת לא מקימה ועדות

מיוחדות. ועדת הכנסת מחליטה ומביאה את זה לאישור מליאת הכנסת.

רבותי, מיצינו את סדר היום. תודה רבה לכם.

.*.*.*. (הישיבה ננעלה בשעה 09.30)נספח 1החלטת שכר חברי הכנסת (תיקון). התשנ"ב-1991בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק שכר חברי הכנסת, התש"ט-1949 1),
מחליטה ועדת הכנסת לאמור
1. בסעיף 1 להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז-1986 2) (להלן

- ההחלטה העיקרית), במקום "6,568 שקלים חדשים" יבוא

"7,874 שקלים חדשים".�
תיקון

סעיף 1�

2. בסעיף 2 להחלטה העיקרית, במקום "5.552 שקלים חדשים"

יבוא "6,682 שקלים חדשים".�
תיקון

סעיף 2�

3. בסעיף 3 להחלטה העיקרית, במקום "5.199 שקלים חדשים"

יבוא "6,268 שקלים חדשים".�
תיקון

סעיף 3�

4. בסעיף 5(ד) להחלטה העיקרית, במקום "יושב-ראש ועדת

הכנסת" יבוא "חשב הכנסת".�
תיקון

סעיף 5�

5. במקום סעיף 9 להחלטה העיקרית יבוא:�
החלפת

סעיף 9�

השינוי בשכר היסוד ביום 1 בינואר 1992.

כאמור בסעיף 5. ייעשה על בסיס השינוי בשכר

הממוצע מיום תחילתה של -החלטה זו, והשכר

הכולל כמשמעותו בסעיף 5. יועלה ביום זה

ב-10% נוספים".�
"הגדלת

השכר

הכולל�


6. תחילתה של החלטה זו ביום כ"ג בתשרי התשנ"ב (1 באוקטובר

1991).�
תחילה�

1) ס"ח התש"ט, עמ' 41; התשל"ה, עמ' 210.

2) ק"ת התשמ"ז, עמ' 368, עמ' 736.חיים קורפו

יושב-ראש ועדת הכנסתנספח 2החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון

(חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון), התשנ"ב-1991בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
התשכ"ט-1969 1). מחליטה ועדת הכנסת לאמור
1. בסעיף 26ב להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי

הכנסת ושאיריהם), התש"ל-1969 2), במקום סעיף קטן (א) יבוא:�
תיקון

סעיף

26ב�

"(א) חבר הכנסת לשעבר שנתקיימו בו שלשה אלה:

(1) חדל לכהן לאחר שהגיע לגיל 60;

(2) כיהן כחבר הכנסת 30 שנים לפחות או שתקופת כהונתו

בכנסת, בצירוף תקופת שירות המקנה לו זכות לקצבה

אחרת לפי סעיף 26 מצטרפות ביחד לתקופה של 30 שנים

לפחות;

(3) הוא זכאי לקיצבה בשיעור המרבי שנקבע בסעיף 26,

יהיה זכאי, בנוסף לקצבה, למענק בשל תקופת הכהונה

העודפת על התקופה המזכה אותו בקצבת בשעור המרבי או

העודפת על 30 השנים האמורות בפסקה (2), הכל לפי התקופה

הארוכה שביניהן (להלן - תקופת השירות העודפת)".�


2. החלטה זו תחול גם על חבר הכנסת שחדל לכהן בכנסת ה-12,�
תחולה�

התשנ"ב

( 1991)חיים קורפו

יושב ראש ועדת הכנסת1. ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.

2. ק"ת התש"ל, עמ' 33; התשמ"ג, עמ' 87.

קוד המקור של הנתונים