ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 22/10/1991

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; קביעת הוועדות לדיון בהצעות חוק אשר הועברו ממליאת הכנסת; קביעת הוועדות לדיון בהצעות לסדר-היום אשר הועברו ממליאת הכנסת; קביעת מסגרת לדיון בהצעת סיעת המפלגה הדמוקרטית הערבית להביע אי אימון לממשלה; קביעת מסגרת לדיון בנושאים שהועברו ממליאת הכנסת; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקופרוטוקול מס' 244

מישיבת ועדת הכנסת (244)

יום שלישי, י"ד בחשון התשנ"ב (22 באוקטובר 1991). שעת 09:00
נוכחים - חברי הוועדה
היו"ר חי קורפו

ע' ברעם

שי דורון

שי דיין

צי הנגבי

שי וייס

רענו כהן

יצחק לוי

אי ליו

חי מירום

י י צידוו

ר' ריבלין

י י שפרינצק

י י שריד

מזכיר הכנסת שי יעקבסון
מוזמנים
חה"כ מי איתו

חה"כ מי בר-זוהר

חה"כ פי גרופר

חה"כ אי דיין

חה"כ עי סולדור

אי פורז

חה"כ ע' פרץ

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת ד' לב
היועץ המשפטי
צ' ענבר
מזכירת הוועדה
אי בו-יוסף
הקצרנית
י י חובב
סדר היום
א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

ב. קביעת מסגרת לדיון בהצעת סיעת המפלגה

הדמוקרטית הערבית להביע אי-אימוו לממשלה.

ג. קביעת מסגרת לדיון בנושאים שהועברו ממליאת הכנסת.

ד. קביעת הוועדות אשר תדונה בהצעות חוק ובהצעות

לסדר היום שהועברו ממליאת הכנסת.

ה. שונות.ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר חי קורפו

אני פותח את הישיבה. הערעור הראשון של חה"כ יאיר שפרינצק על אי הכרה בדחיפות
הצעתו בנושא
כניעת הממשלה לתכתיבי המימשל האמריקני.

אדוני, סגן יושב-ראש הכנסת חה"כ שבח וייס, מה הם נימוקי הנשיאות.

שי וייס

שני נימוקים, אחד כללי לגבי כל ההצעות. הכללי הוא שאנהנו גלגלנו מן השבוע

שעבר לשבוע nrשתי הצעות לסדר היום - חמש עשרה הצעות אושרו - מסיבות שונות

ומגוונות שאני לא מרוצה מהם. החלטנו פעם לא לגלגל, אבל זה גולגל, היתה טענה של

השר על כך שתמיד מסדרים אותו בסוף הישיבה וחברי כנסת בשני הנושאים היושובים האלה

כנאה לא רצו לדבר אחרי שהעתונות הלכה, וזה אנושי. לפיכך, איו לנו השבוע זמן. סדר

היום הקיים לגבי יום רביעי אם אכן יתקיים הוא בין השעות 12-11 בלילה. זה נימוק

מספיק.

באופן ספציפי, על כל ההצעות בבנושא ועידת השלום יש תשובה תקנונית - יש הצעה

רגילה של חנן פורת.

היו"ר חי קורפו

חבר-הכנסת וייס, אני מבקש לא להעלות יותר את הנימוק הזה, מפני שעייפנו מנו.

במקרה כזה לא צריך להעביר אלינו את הערעור, זאת החלטה נוהלית של היושב-ראש.

חבר-הכנסת שפרינצק, בבקשה.

י י שפרי נצק

אני עומד על ערעורי.

קריאות

ארגה לא יכול.

היו"ר חי קורפו

הוא יכול, ברגע שזה הועבר אלינו, ואני ביקשתי ממנו לנמק. רבותי, הושאלה היא

תקנונית ליושב-ראש הכנסת, ברגע שהוא העביר את זה אלינו היא לא תקנונית.

י י שפרי נצק

תהליך הכניעה הוא תהליך שמתממש יום יום, יום יום אנחנו שומעים על שינוי

הנסיעות והתנאים בהם תתקיים הוועידה, מצב שמחייב דיון.

הי ו "ר ח' קורפו

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

ערעורו של חה"כ י' שפרינצק - לא נתקבלהיו"ר חי קורפו

הערעור השני של חה"כ חגי מירום בנושא: חידוש יחסים דיפלומטיים מלאים

ישראל-בריה"מ.

בבקשה, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת.

שי וייס

אני חוזר על ההנמקה הקודמת: חשוב, דחוף, סדר היום תפוס.

חי מירום

ברצף האירועים לבנו מתחיל להיות גס בכמה עניינים שהם דרמתיים מאד. ראיתי את

ההצעות לסדר היום שהועלו אתמול, ונכון הוא שכאשר יצורפו ההצעות להצעתו של חנן

פורת יהיו כארבע עשרה כאלה, הן מטפלות בעיקר בנושא ועידת השלום והיחסים

הבילטרליים שלנו פה עם המדינות השכנות ופחות בירוסי ישראל-בירה"מ. ההצעה לסדר שלי,

של חברי הכנסת צוקר, ריבלין ואחרים, חייגה על יחסי ישראל-בריה"מ נטו. אני חושב

שהיה מקום, אילמלא היינה לנו ועידת השלום, היה מקום מאד רציני לדון בנושא הזה. זה

לא נושא זניח, ברית המועצות למרות שהיא מתפוררת תופעה או מין חברת מדינות שצריך

להתייחס אליהן מאד ברצינות.

גם אם סדר היום השבוע עמוס, הייתי מקבל שזה יעבור לשבוע אחרי, כי אני חושב

שהכנסת צריכה להקדיש לדבר כזה את דיוניה, ואני לא חושב שזה מוצמד לדליונים על

ועידת השלום או שזה בהכרח קשור לוועידת השלום. זה פשוט היה לכבוד לכנסת לדון

בנושא הזה וכבוד לשר ההוא - שהביע נכונותו - לבוא לדבר בנושא הזה. אל תשכחו, יש

גם קליטת עלייה, זה חלק מדרמה גדולה שעוד תעסיק אותנו הרבה גם בעתיד.

תסירו אותי, אבל אני את דברי אמרתי גם לפרוטוקול.

היו"ר חי קורפו

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ חי מירום - לא נתקבל

היו"ר חי קורפו

הערעור השלישי של חה"כ אמנון רובינשטיין על אי הכרה בדחיפות הצעתו בנושא:

הליכה לוועידת השלום.

שי וייס

אותו נימוק.

היו"ר חי קורפו

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ אי רובינשטיין - לא נתקבלהיו"ר חי קורפו

הערעור הרביעי של חה"כ רן כהן על אי הכרה בדחיפות הצעתו בנושא: המימצאים על

גילוי עריות בישראל.

בבקשה, סגן יושב-ראש הכנסת.

ש' וייס

נימוק טכני, שוב, איו לנו זמן.

היו"ר חי קורפו

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ רן כהן - לא נתקבל

היו"ר ח' קורפו

הערעור החמישי של חה"כ רענן כהן, על אי הכרה בדחיפות הצעתו בנושא: התדרדרות

ההשכלה הגבוו7ה בישראל.

שי וייס

אין בהצעה הזאת סממנים של דחיפות אלא של חשיבות. לא אישרנו דיון בה מכיוון

שאין לנו זמן בסדר היום. מה שנחוץ עכשיו זה דיון על ההשכלה הנמוכה.

י י שריד

הידרדרות זה תהליך הדרגתי, היית צריך לאמר קריסה, נפילה של ההשכלה הגבוהה.

רענו כהן

אני מקבל את זה.

רבותי, אני בדרך כלל משתדל לא להגיש ערעורים, אבל כאשר אתמול הסתכלנו על

מערכת החינוך והנתונים שיש בידי שהיום מגיעים לאוניברסיטאות רק 14% מהאוכלוסיה

היהודית, דבר שעומד להתפרסם, בעוד בעולם הערבי האחוז מגיע ל-20. דהיינו, שישנה

בהחלט קריסה של כל מערכת החינוך החל מהגיל הרך. הנתונים האלה מנפצים את המיטוס

של החברה הישראלית שהיא מובילה במערכת החינוך. מול התופעה שהתפרסמה אותמול איננו

יכולים להתעלם ויש להעלותה על סדר היום.

היו"ר חי קורפו

תודה, נודיע לך החלטתנו. מי בעד קבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ רענן כהן - לא נתקבלהיו"ר ח' קורפו

לפנינו ערעורו של חה"כ מיכאל בר-זהר על אי הכרה בדחיפות הצעתו בנושא: הטרדת

מינית בצה"ל.

בבקשה, סגן יושב-ראש הכנסת.

שי וייס

יש כאן אלמנט של דחיפות, אבל לא היה לנו זמן להוסיף לסדר היום.

מ' בר-זהר

בשבועות האחרונים יש עליה תלולה בגל התלונות של חיילות, אנחנו לא יודעים מה

הסיבות לכך, אם הסיבות הן סיבות מההוץ או שפשוט התופעת הולכת וגדלה. התיעצתי,

לפני שהגשתי הצעה דהופה, גם בקצינת הן ראשית לשעבר, חדוה אלמוג, שאמרה שהיא מודעת

לכך ושהיא רואה חשיבות רבה בדיון ציבורי בנושא הזה. אני חושב שבעקבות הפרסום וגם

בכלל אנחנו לא נמלא את תפקידו אם לא נתייחס לבעיה כל כך חשובה וכל כך כאובה ואם

ננפנף אווזה מעלינו. צריך לתת כתובת לכל אותן חיילות שכבר מתלוננות מתוך חששות

וחרדה, לפחות לתת להן כתובת.

היו"ר חי קורפו

תודה, נודיע לך החלטתנו.

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ מ' בר-זהר - לא נתקבל

היו"ר ח' קורפו

הערעור האחרון של חברת-הכנסת עדנה סולודר, על אי הכרה בדחיפות הצעתה בנושא:

ונדאליזם כנגד אלימות (בחיות בר).

עי סולודר

- בחיות מעבדה.

שי וייס

אין ספק שבתנאים הרגילים של סדר יום רביל היינו מאשרים דחיפות, אך מטעמים של

זמן לא אישרנו.

היו"ר חי קורפו

חברת-הכנסת סולודר, מה הדחיפות?

עי סולודר

הדחיפות היא שנעשה פה מעשה ברברי שאין לו תקדים, במגמה למנוע כביכול אלימות

בחיות - ועוד מדובר בהיות מעבדה ומעשים שנעשים כחוק - הלכו ופגעו במעבדה והרסו את

המעבדה לסיכולוגיה, אחרי זה היתה פריצה לעוד שתי מעבדות. מעבר להרס - לא רב - של

המעבדה מדובר בהרס של עבודות המחקר של כל הסטודנטים של המעבדה הזאת. היום הם

פוחדים כבר להשאיר את עבודותיהם במעבדה. נדמה לי שאין תקדים לסוג הונדליזם הזה,

ונדליזם שבא כיבכול למנוע אלימות בחיות. אני חושבת שאם יש נושאים דחופים זה

שאחד מהם. אנחנו מוקיעים מעשים כאלה.היו"ר חי קורפו

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ ע' סולודר - לא נתקבל

היו"ר ח' קורפו

נוסף לאלה הגיע ערעורו של חה"כ שמעון שטרית על אי הכרה בדהיפות הצעתו בנושא:

סקר הישגי תלמידים בכתות ד'-ה'.

בבקשה, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת.

שי וייס

זה באמת דחוף מאד. היו לנו הרבה מאד הצעות שעמדו במבחן הדחיפות, לא אושרה אף

איות מתוך כך שיום רביעי תפוס עד שתים עשרה בלילה.

היו"ר ח' קורפו

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ שי שטרית - לא נתקבל

היו"ר חי קורפו

הערעור נדדה.

ח' מירום

אדוני היושב-ראש, ברשותך הערה כללית. אנחנו שומעים מהנשיאות לא פעם טיעונים

על סדר יום עמוס. אבל אתמול, וגם בשבוע שעבר ביום שני, מסתיימים הדיונים בשעה שש

בערב. יש משהו בלתי מתקבל על הדעת בסדר היום של הכנסת כאשר יום שני מבוזבז

לחלוטין ואילו יום רביעי הופך למין מצעד בלתי מתקבל על הדעת.

היו"ר חי קורפו

רבותי, אפשרו נא לבא-כוח הנשיאות להשיב.

שי וייס

אנחנו מודעים לענין, וגם דנו בזה, יש שתי בעיות שעל איות אי אפשר להתגבר.

באופן מסורתי, זה שנים הרבה, יום רביעי הוא יום הממשלה, ולפי כך השרים מארגנים

להם את סדר השבוע, ואנחנו לא יכולים לחבל בעבודת הממשלה. מדי פעם בפעם אחננו

מבקשים שר לבוא ביום שני, וזה קורה.

היו"ר חי קורפו

סדר היום משתבש רק בגלל צילומי הטלוויזיה.חי מירום

ומה אומרת ועדת הכנסת?

היו"ר ח' קורפו

ועדת הכנסת כבר אמרה.

שי וייס

אנחנו מנסים מפעם לפעם להביא שרים , למשל אתמול היה שר התחבורה. ניסינו גם

להביא אתמול את שר המשטרה אבל הוא לא יכול היה.

הערה שנייה, והיא העיקרית, חברי כנסת עכשיו נרשמים לכל החוקים בהמוניהם על

רקע התקווה האנושי שהם יידונו ביום שלישי. זאת אומרת, כולנו רוצים צילום.

י י שריד

למה?...

שי וייס

לפיכך, כל מי שאומר שרוצים צילום, אותי זה מצחיק, כי גם הוא מת להצטלם. פה יש

חבורה של אוהדי צילום, אף אחד לא יואשם בצניעות מופלגת במובן זה, כל אחד יש לו

טכניקות איך להשיג את הצילום.

אתמול החוקים שהיו אמורים נדונים היו בכל חוק ביו 15 ל-52 רשומי. כלומר,

יכולנו לצאת מתוך הנחה - אנחנו, זה יושב-ראש הכנסת, והמזכיר יושב גם כן - אנחנו

לקחנו בחשבון שהם בכל זאת ירצו למצות את הזכות שלהם. ואז, מה שקורה הוא שהיו

צריכים להיות כחמישים דוברים. אני במקרה ניהלתי את הישיבה אתמול כאשר היא ננעלה

בשעה שבע. מתוך כל הקבוצה באו שניים, בתוכם היושב-ראש שהתחלף עם סגן יושב-ראש

שישב באולם.

שוב, לגבי "רוצים צילום" - תפסיקו להצחיק אותי.

חי מירום

כדאי שוועדת הכנסת תיתן דעתה על הנושא.

היו"ר חי קורפו

תגיש לוועדת הכנסת הצעה שחבר כנסת שנרשם חמש פעמים להופעה בדיון בחוק ולא

הופיע - לא יופיע בדיון בחמישה חוקים אחרים.

ח' מירום

אני אישית לא הייתי רוצה לעשות את זה, לא רוצה לפגוע בחירותו של חבר הכנסת.

היו"ר חי קורפו
או שתציע מגבלה
חבר כנסת יוכל להשתתף ב-50% של דיונים.קביעת מסגרת לדיון בהצעת סיעת המפלגה הדמוקרטית הערבית להביע אי אימון לממשלה

היו"ר חי קורפו

הסיעה הדמוקרטית הערבית הציע להביע אי אמון לממשלה בשל המשבר הכספי של

הרשויות המקומיות הערביות. זה יידון ביום שני הבא, ואנחנו צריכים לקבוע מסגרת של

דיון להצעת האי אימון הזו.

שי דורון

מסגרת הזמן הקצרה ביותר, הודעות סיעות במסגרת של חמש דקות.

היו"ר חי קורפו

מי בעד? נגד?

הצבעה

נתקבלה ההצעה למסגרת של הודעות סיעות של חמש דקות

קביעת מסגרת לדיון בנושאים שהועברו ממליאת הכנסת

היו"ר חי קורפו

1) הנושא: פסק הדין נגד אייבי נתן ושלטון החוק - הצעה לסדר היום של חה"כ עוזי

ברעם, האשם מחאמיד, דוד צוקר ומוחמד מיעארי.

שי דורון

שעה.

היו"ר חי קורפו

מי לקבלת ההצעה לשעת דיון? מי נגד?

הצבעה

הוחלט - שעה אחת

היו"ר חי קורפו

2) הנושא: מצב האבטלה במדינה - הצעה לסדר היום של חה"כ שושנה ארבליל-אלמוזלינו.

ההצעה - שעה אחת לדיון בנושא.

הצבעה

הוחלט - שעה איותהיו"ר ח' קורפו

3) הנושא: מפגשי חוסייני ועשראווי עם הנהגת אש"פ - הצעה לסדר היום של חה"כ צחי

הנגבי.

4} חקירת המשטרה נגד פייסל חוסייני והכאן עשראווי - הצעה לסדר היום של חה"כ חיים

רמון.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון משולב בשני הנושאים הללו.

ההצעה - שעה.

הצבעה

ההצעה לקבוע מסגרת של שעה לדיון בשני הנושאים הנ"ל - נתקבלה

היו"ר חי קורפו

5) הנושא; העסקת עולים בשכר עבודה מתחת למחיר המינימום - הצעה לסדר היום של חה"כ

גדליה גל.

ההצעה - שעת דיון.

הצבעה

ההצעה לדיון של שעה - נתקבלה

קביעת הוועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר-היום אשר הועברו ממליאת הכנסת

היו"ר חי קורפו

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את הוועדה אשר תדון בהצעת היק מס הכנסה (עידוד

בנייה להשכת דירות)(תיקוני חקיקה והוראות שונות)(מס' 2), התשנ"א-1991. הצעת חוק

של הממשלה.

סגן שר האוצר מציע להעביר את ההצעה לוועדת הכספים, נשמעו הצעות להעביר לוועדת

הכלכלה.

הצבעה

ההצעה להעביר את הצעת החוק הנ"ל לוועדת הכספים - נתקבלה

היו"ר חי קורפו

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את הוועדה אשר תדון בהצעת היק הרשות לפיתוח הנגב,

התשנ"א-1991 - הצעה של חה"כ עמיר פרץ. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדת

הכלכלה ולוועדת הכספים.

שי דורון

יש לזה השלכות כספיות.

קריאות

ועדת הכלכלה.צ' ענבר

יש לנו הוראה מפורשת בתחנון הכנסת בסעיף 141ב' לתקנון, והיא אומרת כך:

"החליטה הכנסת להעביר את הצעת החוק לוועדה תועבר ההצעה לוועדה שהכינה אותה לקריאה

ראשונה", הוראה מנדטורית חותכת חד-משמעית. ועדת הכלכלה היא זו שהכינה את החוק

לקריאה ראשונה, לא היה צריך להעביר את זה בכלל לוועדת הכנסת אלא על פי התקנון זח

עובר לוועדת הכלכלה.

היו"ר ח' קורפו

על אף צדקת דבריו של היועץ המשפטי, עדיין קיימת אפשרות לוועדת הכנסת לשנות

מסלול. אבל אני מציע לקבל את חוות הדעת, כי לשם שמיעת חוות דעתו המשפטית אנחנו

מקיימים את היועץ המשפטי.

מי להעברת הצעת החוק לוועדת הכלכלה? מי לוועדת הכספים?

הצבעה

בעד העברת החוק לוועדת הכלכלה - 7

בעד העברת החוק לוועדת הכספים - 4

ההצעה להעביר את הצעת החוק הנ"ל לוועדת הכלכלה - נתקבלה

היו"ר ח' קורפו

חיק גלי צה"ל, התשנ"א-1991 - הצעה של חה"כ מיכאל חריש. הכנה לקריאה ראשונה.

ש' דורון

ועדת החוץ והביטחון בזמנה הקימה ועדת משנה שחה"כ יוסי שריד ואני שרתנו בה. יש

מסקנות, והקדשנו הרבה מאד שעות עבודה לנושא. יהיה זה שמאד נכון על פי האותו כלל

שהנושא יועבר לוועדת החוץ והביטחון.

שי וייס

אני אמנם חשבתי שזה צריך לעבור לוועדת החינוך, אבל אם שני חברי הכנסת דורון

ושריד פה אני פשוט פונה אליהם בבקשה שימריצו את זה, ואני אצטרף להצעה.

היו"ר ח' קורפו

מי להעברת הצעת החוק לוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון? נגד - אין.

הצבעה

ההצעה להעביר את הצעת החוק הנ"ל לוועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון - נתקבלה

היו"ר חי קורפו

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע ועדות לדיון בנושאים הבאים:

הגנה על אוכלוסיית הילדים - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת יצחק לוי.

סגן שר העבודה מבקש להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה. נשמעו הצעות

אחרות.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה - נתקבלההיו"ר חי קורפו

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את הוועדה אשר תדון בנושא הבא: עיקי כספי ישובים

ברמת הגולן בידי בנה לאומי - הצעה לסדר היום ש חה"כ אברהם כץ-עוז. שר החקלאות

הציע להעביר לוועדת הכספים, נשמעו הצעות ללהעביר לוועדת הכלכלה.

אני מעמיד את ההצעות ללהצבעה זו מול זו.

הצבעה

ועדת הכספים - רוב

ועדת הכלכלה - מיעוט

ההצעה ללהעביר את הנושא הנ"ל לוועדת הכספים - נתקבלה

היו"ר חי קורפו
נושא נוסף
סגירת בסיסי גדנ"ע - הצעה לסה"כ של חה"כ חגי מירום. סגן שר

הבטחון מציע להעביר ללוועדת החוץ והביטחון, נשמעו הצעות להעביר לוועדת החינוך

והתרבות.

מי לוועדת החוץ והבטחון? מי נגד - אין.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא הנייל לוועדת החוץ והביטחון - נתקבלה

היו"ר הי קורפו
הנושא האחרון
מצב העולים בכרמיאל ועכו - הצעה לסה"י של חה"כ נאוה ארד. סגן

שר הבינוי והשיכון מציע להעביר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

שי וייס

יש כאן בעיה של סוג הבנייה ותשתית.

קריאה

ועדת העלייה והקליטה.

היו"ר הי קורפו

מי לוועדת הקליטה ירים ידו? מי לוועדת הפנים?

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה - נתקבלה

***

היו"ר הי קורפו

יש הצעה משותפת של חברי הכנסת דורון ופורז, בעיקרו זה בא לאמר שכאשר אדם

מגיש הצעת חוק הוא צריך להראות את מקור המימון, אם החוק דורש מימון. אני מציע

שנצביע על זה בישיבה הבאה ונניח את זה על שולחן הכנסת.

אי פורז

אני מבקש שזה יופיע בסדר היום של הוועדה לידיעת החברים.היו"ר חי קורפו

רבותי, בהחלטה הקודמת שלנו בדיון על התקציב דחינו את האישור לבקשת ההנחה של

חוקים נללווים ואישרנו את הנחת חוק התקציב בלבד. עתה מוגשת לפנינו הצעה לאשר את

הפטור מחובת הנחה לחוק הסדרים במשק המדינה.

יצחק לוי

חוק הסדרים במשק המדינה כבר הונח על שולחן הכנסת.

היו"ר חי קורפו

מדובר על התקציב לשנת הכספים 1992, ועל פטור מחובת הנחח בלבד.

י י שריד

אני מבקש התיעצות סיעתית.

היו"ר חי קורפו

אתן לך התיעצות סיעתית של רבע שעה, חייבים להצביע היום, החוק מובא ביום שני

הבא. השעה דוחקת, אין לנו ברירה. למזלו, יש לו סיעה קטנה. אני נותן לך זמן של

חצי שעה להתיעצות סיעתית.

י' שריד

אני רוצה לראות את החוק.

הי ו"ר חי קורפו

הנה החוק. מי שרוצה יכול לראותו.

שי יעקבסון

זה חלק מהצעת התקציב.

הי ו"ר חי קורפו

גם את חוק התקציב לא הניחו. ביום שני יניחו את חוק התקציב, וצריך להסמיך את

ועדת הכספים להתחיל לדון בהצעת החוק. ביום שני מניחים את זה יחד עם חצעת התקציב.

ההצבעה על הבקשה לשחרור חוק הסדרים במשק המדינה מחובת הנחה תתקיים בעוד

מחצית השעה, בשעה 10:15.

***

אני מחדש את הישיבה. כפי שהחלטנו קודם אנו מזמנים את הישיבה בשנית להחליט

בענין הבקשה לצרף את חוק הסדרים במשק המדינה לחוק התקציב כדי שאפשר יהיה ביום

שני ללהביא אותו למליאת הכנסת ולהסמיך את את הכנסת להעביר את זח לוועדת הכספים

להתחיל בטפול בשני החוקים.

בבקשח, חבר-הכנסת יצחק לוי.יצחק לוי

אני מבקש לערוך דיון על הבקשה הזאת, מכיוון שיש כאן שינוי מהותי מהבקשה

הנמצאת היום בפני הכנסת שהיא אמנם הבקשה המונהת בפני הכנסת היא בתקציב לשנת 1991.

בבקשה המונחת היום יש פרק שנקרא ביטול הכספים היחודיים. לגבי 1991 זה כמעט לא

מעשי, כיוון שתקציב 1991 כבר קיים והקלקולים צורמים.

הענין העיקרי הוא לגבי שנת הכספים 1992, וציפינו, על פי הבנתנו, שכמו שהדבר

הזה הוגש ב-1991 הוא יוגש גם ב-1992 כדי שבאמת יבוטלו הכספים היהודיים בנת 1992.

והנה האוצר עושה פה איזה טריק נהמד שבעיני הוא קצת עבודה בעיניים, פחות עלינו -

כי לנו היו דברים על זה עם שר האוצר ועם ראש הממשלה. לגבי 1991 זה כבר בעצם לא

רלבנטי כי כספי 1991 כבר הוצאו, ולגבי 1992 שכאן הרלבנטיות של הענין - הרי שהדבר

מושמט.

לכן אני מבקש מאדוני היושב-ראש לבקש הבהרות מהאוצר לגבי הנקודה הזאת לפני

שנחליט על שחרור מהנחה על שולחן הכנסת. ראיתי את נציגים של האוצר בחוץ, אפשר היה

להזמין אותם; ואם לא, אפשר לדחות את הישיבה הזאת ולזמין את פקידי האוצר, כדי

שהחברים ידעו באמת מה השינוי המהותי שיש בין שני ועל פי זה יכלכלו את הצבעתם.

י' צבו

אני מצטרף לבקשה.

שי דורון

אדוני הי ושב-ראש, אני חושבת שאנחנו כאן מערבבים שני דברים. יש בעיה של סדר

הקיקה, ויש בעיה של מהות. אנחנו כאן דנים רק באפשרות הטכנית להביא את החוק ביום

שני.

יתכן ותהיינה סיבות, אני מקווה שלא, שתמנענה את העלאת החוק ביום שני. אנחנו

כאן בוועדה עושים דבר אהד - אנחנו מאפשרים טכנית, אם הכל בסדר ומקובל, שההוק

יעלה ביום שני לקריאה ראשונה. זה הכל. הוועדה לא נכנסת למהות, ולכן אינני חושבת

שיש צורך - אני משאירה את ההחלטה ליושב-ראש הוועדה - אין צורך לזמן את אנשי משרד

האוצר. אנחנו רק מאשרים טכנית.

יצחק לוי

זו בקשה מינימלית. אני מאד מבקש להיענות לבקשה הזאת לזמן את אנשי האוצר,

לבקש מהם הסברים, אפשר עוד היום, מיד, בעוד הצי שעה, לקבל הסברים על איזה חוק

מונח לפנינו.

היו"ר חי קורפו

חבר-הכנסת לוי, הבקשה שלך ברור. לוועדת הכנסת אין שום כלי. אתה חבר ועדת

הכספים, אתה מעורה ומכיר את הנושא. תגיד לי כספים יהודיים, אני לא יודע מה זה.

משמעותית, בתקציב, אני לא יודע מה זה. אני יודע מהעתונות.

יצחק לוי

אתה מוכן להסביר?

היו"ר חי קורפו

לא, אילו רציתי לעסוק בזה הייתי יושב בוועדת הכספים.יצחק לוי

אני מדבה על העקרון, מדובה בטליונים.

היו"ר חי קורפו

חבר-הכנסת לוי, הוועדה הזאת לא יכולה לעסוק בתוכן של החוק. בתוכן של החוק

תעסוק ועדת הכספים. גם אם אנחנו מאשרים, האם זה כבר עבר?

יצחק לוי

איך הוועדה שוקלת אם לפטור מהנחה אם לא? על פי מה? אם כך, זה צריך להיות

אוטומטי.

היו"ר חי קורפו

אני אגיד לך על פי מה. מכיוון שביום שני הוא היום שצריך להביא את התקציב. זה

חוק נילווה שהוא חלק מחוק התקציב.

יצחק לוי

אז למה מביאים את זה לוועדה? אם מביאים את זה לוועדה זה סימן שיש לוועדה

שיקול דעת, שיקול דעת ענייני, וצריך לבדוק את הענין.

היו"ר חי קורפו

גם את חוק התקציב שיחררנו.

יצחק לוי

יש פה שיקול דעת - - -

היו"ר חי קורפו

שיקול הדעת הוא אם להיענות לבקשת האוצר ולאשר הבאת חוק התקציב ביום שני, את

זה הוועדה כבר קיבלה.

יצחק לוי

יש פה איזו הפרה מסויימת - - - איננו צריכים להקל עליו, ואני רוצה להגיד

לאוצר להביא הצעה אהרת.

היו"ר חי קורפו

איננו יכולים להגיד לו להביא הצעה אחרת. אנחנו יכולים לא לאשר את חוק

התקציב, ולא את החוק הנילווה, אנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים. האוצר צריך רק

להסביר לנו למה הוא מבקש מאיתנו את הפטור מהנחה, והוא מבקש את הפטור מפני שביום

שני הוא רוצה להעלות את החוק בכנסת, מאחר והתקציב צריך להיות גמור בסוף השנה -

השנה נכנסנו לשנת תקציב שמתחילה בינואר, ולא באפריל, קבענו את לוח הזמנים, אישרנו

את זה פה בוועדה. בוועדת הכספים תעשו מה שאתם רוצים בחוק הזה.

יצחק לוי

נהוג שנציגי המשרדים באים לוועדת הכנסת להסביר את מהות החוק, זה לא דב

רמקובל שבלי המשרדים אנחנו מאשרים. היו פעמים כך והיו פעמים כך בוועדה הזאת, היו

פעמים לא מעטות שהזמנו את אנשי המשרד להסביר את מהות החוק, מה הדחיפות.היו"ר חי קורפו

- להסביר את מהות הדחיפות, לא את מהות החוק. אתה רוצה להזמין את האנשים

לענין הדחיפות?

יצחק לוי

כן, שיסבירו את מהות הדחיפות.

ש' יעקבסון

ברשות היושב-ראש, מילה לחבר-הכנסת לוי. זה שונה מאשר כל חוק אחר. פה חובת
הוועדה על פי חוק יסוד
משק המדינה לקבוע מועד העלאת התקציב. זה חלק מהצעת התקציב.

לכן זה שונה מהוקים אחרים כאשר הוועדה בוחנת את מידת הדחיפות.

יצחק לוי

אבל, אדוני המזכיר, הוועדה החליטה לא לאשר חוקים נילווים.

שי יעקבסון

כיוון שזה לא הוגש.

הי וייר חי קורפו

חוק התקציב הוגש. אתה לא יודע מהם החוקים הנילווים.

יצחק לוי

אנשי האוצר יבואו ויגידו לנו מה הדהיפות. לא תמיד הדיון היה משולב. היו

פעמים שהחוקים הנילווים היו בנפרד בחוק התקציב. אינני רואה דחיפות כל כך גדולה.

אני מבקש להביא את נציגי האוצר לבוא להסביר לנו מה הדחיפות, נקבל כמה דברי הסבר על

הענין הזה, ולאחר מכן אנחנו נצביע.

שי דורון

זה היה צריך לעבור לפני הפגרה.

הי וייר חי קורפו

חבר-הכנסת לוי, אני לא אזמין את האוצר בשביל להסביר לנו מה יש בחוק. אני

מוכן להזמין את האוצר להגיד לנו למה הדחיפות. לצורך זה אינני חושב שאני צריך

להזמין האוצר, משום שהדחיפות היא שביום שני צריך לפתוח בדיון ולזה אני לא

צריך הסבר. אתה יכול להגיד לי שהחוק לא טוב.

יצחק לוי

מה הבעיה להתחיל בדיון ביום שלישי. אני לא מבין מדוע חוק ההסדרים של השנה

הזאת נדחה פעם אחר פעם בגלל בעיות עם מפלגות מסויימות שרוצות להשמיט שם סעיפים, יש

שם עניינים דחופים של מסים ושל בנייה ושל מים ובגלל סעיף מסויים דוחים את ההצבעה

בכנסת כבר חודשים, וזה בגלל סיעה אחת או שתיים, ושם אין דחיפות, ומדובר בתקציב של

השנה הזאת, והאוצר נחנק, ואף על פי כן בהוראת ראש הממשלה דוחים את זה פעם אחר פעם.

וכאן, פתאום, אנחנו צריכים לבוא ולפטור מחובת ההנחה. יש אותה הדהיפות לחוק

ההסדרים של השנה הזאת, וכמו שהכנסת לא מזדרזת לגבי הוק הסדרים של השנה הזאת גם אין

דחיפות לגבי חוק הסדרים של השנה הבאה.אני מבקש להזמין את נציגי האוצר.

היו"ר חי קורפו

אין צורך להזמין אותם. תצביע נגד.

יצחק לוי

אתה תראה שפה לא מדובר בנימוקים ענייניים, אלא באחרים שאני לא רוצה לפרט

אותם. לגבי הוק אחד שהוצגה דחיפותו לא פחות מאשר חוק אחר, כל הזמן ההצבעה נדחית,

וכולם יודעים למה ההצבעה נדחית. ולגבי החוק הזה, מכיוון שזה נוגע לאותן שתי מפלגות

- אז יש דחיפות.

אני מבקש שירשם בפרוטוקול שהבקשות של האוצר אינן ענייניות, שהדבר יהיה ברור

וידוע, ואני מבקש בכל אופן להזמין את נציגי האוצר כדי להעלות טענת הדחיפות.

היו"ר ח' קורפו

הבר-הכנסת לוי, טענת הדחיפות יש לה מקום, שום טענה אחרת אינה מעניינה של

הוועדה.

חבר-הכנסת צידון, בבקשה.

יי צידון

נוסף לדברים שאמר חבר-הכנסת לוי, אני רוצה לציין שידוע שיש כאן ויכוח עקרוני

ורציני שבאמת איננו נוגע לוועדת הכנסת. אני איננהי רוצה להקל על חייו של האוצר

במידה שהוא שינה כמה עקרונות שסוכמו, ואפילו סוכמו בצורה חוזית אחרי התמודדות קשה

בין המפד"ל לראש הממשלה והאוצר.

אי לכך, אני פשוט מתנגד לפטור מחובת הנחה, על מנת שהאוצר יחזור ויעשה שיעורי

בית, כי אני רוצה שהחוקים האלה יהיו בהתאם למה שסוכם.

היו"ר חי קורפו

רבותי, מי להיענות לבקשת האוצר לפטור את חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני

חקיקה}, התשנ"ב-1991 מחובת הנחה?

הצבעה

בעד - 4

נגד - 3

ההצעה להצמדת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ב-1991

לחוק התקציב, ושחרורו מחובת הנחה - נתקבלה

היו"ר חי קורפו

ובכן, הבקשה אושרה, ואני מציע לחבר-הכנסת לוי את כל הארטילריה שלו להפנות

לוועדת הכספים.

יצחק לוי

צריכה להיות מינימום של הגינות. גבירתי, חברת-הכנסת דורון, אתם הבטחתם, ראש

הממשלה הבטיח שתוך שלושה חודשים יאפשרו למפד"ל להביא הצעת חוק. הצעת החוק מוכנה

בוועדת החוקה חוק ומשפט, ראש הממשלה מעכב את זה. היה צריך לדעת באיזו מידה רצים

לקיים הבטחות לאלה ובאיזו מידה לאחרים. הדברים האלה מאד ברורים, ידועים ושקופים,

ואין פה מה להסתיר.היו"ר חי קורפו

חבר-הכנסת לוי, הוועדה הזאת עוסקת רק במה שיש בפניה, וזו הדחיפות. במכתב
שקבלנו כתוב
"עתה מציע שה האוצר להביא בד בבד עם הצעת חוק התקציב ביום שני הבא

אח. הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)".

יצחק לוי

אני מבטיח לך שאם בחוק הזה היה החלק של ביטול הכספים היחודיים כבר לא היתה

דחיפות, כמו שבחוק הקיים פתאום אין דחיפות. שר האוצר, זה דחוף לו מכיוון שיש לו

קלות עם החוק הזה, ואילו את החוק לשנת 1991 הוא אפילו לא הצליח להעביר בקריאה

ראשונה. את החוק החדש הוא יצליח להעביר מכיוון שאין בו ביטול הכספים היחודיים

ואין מי שיעכב. כאשר יש בעיה ראש הממשלה מעכב. דיברתי עם שר האוצר, הוא מאד רוצה

להעביר את החוק, אבל הוא אומר שהוא מקבל הוראות מלשכת ראש הממשלה. זה מה שקורה

פה, צריך להבין את הדברים.

היו"ר חי קורפו

אז דבר עם שר האוצר.

יצחק לוי

אני רוצה לשאול את שר האוצר, לפני הוועדה, מדוע החוק של שנת 1992 דחוף יותר

מאשר החוק של שנת 1991. איך הוא מביא חוק הסדרים לשנת 1992 לאישור דחיפות בוועדת

הכנסת כאשר חוק הסדרים 1991 עוד לא עבר קריאה ראשונה. מה הדחיפות כאן? הכל

צביעות, לא דחיפות.

י י צידון

אם יש ענין שחוק הסדרים במשק המדינה כולל נושא של כספים יהודיים, אז אני

רוצה לדעת מדוע זה יותר דחוף מאשר הצעת החוק של המפד"ל שבא לבטל את הנושא הזה.

ש' דורון

זה נושא לשר האוצר לא לוועדה הזאת.

יצחק לוי

אדוני היושב-ראש, אני מדבר על הדחיפות. היית צריך להיענות לבקשתי.

היו"ר חי קורפו

הדחיפות מנומקת במכתב הפנייה.

רבותי, הוחלט לקבל את בקשת האוצר להביא בד בבד עם הצעת חוק התקציב ביום שני

הבא את חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ב-1991. הצעת חוק התקציב 1992

וחוקים נלווים יונחו על שולחן הכנסת ביום שני הבא.

תודה. הישיבה נעולה.

....

(הישיבה ננעלה בשעה 10.45)

קוד המקור של הנתונים