ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 26/08/1991

החלטת ועדת הכנסת להתיר דיון בהצעת חוק מס הכנסה (עידוד בניה והשכרת דירות) (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"א-1991 (קריאה ראשונה) - על-פי סעיף 133 לתקנון

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 237

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ט"ז באלול התשנ"א (26 באוגוסט 1991). שעה 00;10

נ כ ת ו ;

חברי הוועדה; חי קורפו - היו"ר

אי בורג

אי בן-מנוחם

מי גולדמו

פי גולדשטיין

מי גפני

שי הלפרט

רן כהן

רענן כהן

י' צבן

י' צידון

א' רובינשטיין

ר' ריבלין

ח' רמון

י' שפרינצק
מוזמנים
שי גוברמן - משנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

ש' יעקבסון - מזכיר הכנסת

די לוי - יועץ משפטי, נציבות מס הכנסה

די לב - סגן מזכיר הכנסת

ד' בר-חיים - משרד האוצר

יועץ משפטי; מ' בוטון

מזכירת הוועדה; אי בן-יוסף

קצרנית; אי זכאי

סדר-חי ום; החלטת ועדת הכנסת להתיר דיון בהצעת חוק מס הכנסה (עידוד בניה

והשכרת דירות)(תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"א-1991 (קריאה

ראשונה) - על-פי סעיף 133 לתקנון.החלטת ועדת הכנסת להתיר דיון בהצעת חוק מס הכנסה

(עידוד בניה והשכרת דירות)(תיקוני חקיקה והוראות שונות). התשנ"א-1991

(קריאה ראשונה) - על-פי סעיף 133 לתקנון

היו"ר ח' קורפו;

אני פותח את הישיבה. אני מקדם בברכה את חברי הכנסת שהתפנו באמצע הפגרה

לעבודת הוועדה,

יש בפנינו בקשה ממזכירות הממשלה לאפשר להביא היום לפני הכנסת את הצעת חוק מס

.הכנסה (עידוד בניה והשכרת דירות) (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"א-1991

(קריאה ראשונה). הצעת החוק המונחת בפניכם עכשיו היתה כבר בפני הכנסת והממשלה לקחה

אותה בחזרה. הממשלה זקוקה היום להסכמתה של ועדת הכנסת כדי להביא את הצעת החוק

מחדש, ולאחר מכן לפטור אווזה מחובת הנחה על מנת שניתן יהיה להביאה היום לדיון

בכנסת.

היועץ המשפטי של נציבות מס הכנסה, בבקשה.
די לוי
מדובר בשורה של הצעות חוק שמצד אחד נותנות הטבות מסויימות לקבלנים; מצד אחר,

תאפשרנה למשקיעים כגון קרנות נאמנות - שנכון להיום אינן יכולות להשקיע במקרקעין -

להשקיע במקרקעין ותקבענה את הסדרי המס בקשר להשקעות של קרנות נאמנות במקרקעין.

כל אותם גופים שמתעתדים להשקיע בבניה להשכרה ממתינים לקבלתה של הצעת החוק הזאת,

כדי שיוכלו להשקיע את הכספים וליהנות מההטבות שהצעת החוק מקנה להם, לכן חשוב

שהצעת החוק תוגש היום. במידה שהחוק יתקבל מוקדם יותר, הסיכוי שהבניה הן על-ידי

קבלנים והן באמצעות השקעות על-ידי קרנות הנאמנות תבוצע מהר ככל הניתן.
היו"ר ח' קורפו
אני מעמיד זאת להצבעה. מי להצעה להיענות לבקשת הממשלה ולאפשר הבאת הצעת החוק

היום בקריאה ראשונה? מי נגד?

הצבעה

נתקבלה בקשת הממשלה לאפשר לה להביא היום לפני הכנסת את הצעת החוק

חי רמון;

אני מבקש שתמנה שוב.
הי ו"ר ח' קורפו
חבר-הכנסת רמון, הודעתי את התוצאה.

חי רמון;

אבל התוצאה היא 7 מול 7.
היו"ר ח' קורפו
נצביע שוב. מי לקבלת בקשת הממשלה? מי נגד?

הצבעה

הוהלט לא,להיענות לבקשת הממשלה להביא היום לדיון בכנסת את הצעת החוק

היו"ר ח' קורפו;

יש אי-הבנה בתוצאות שהן 7 מול 8.

ח' רמון;

כי חבר-הכנסת רובינשטיין נמנע. יש כאן 15 איש, 7 בעד, 7 נגד ו-1 נמנע.

ח' רמון;

שר האוצר משך את החוק כי הקואליציה רצתה להכניס בחוק הזה את הנושא של הבניה

ליורדים איורי שזה עבר נושא וקדש ועבר את ועדת הכספים. אם שר האוצר משך את החוק

סימן שזה לא דחוף. בבקשה, שיביאו זאת בצורה מסודרת.

אי רובינשטיין;

ההיעדרות של שר האוצר בכל הנושאים הכלכליים אומרת משהו.
היו"ר ח' קורפו
אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים